Középszintű írásbeli érettségi - 2006. október

A 2006. októberi érettségi írásbeli vizsgák középszintű feladatlapjai és javítási-értékelési útmutatói.


Írásbeli vizsgaidőpont Középszintű írásbeli tételek
2006. október 20.,
8 óra
német nemzetiségi nyelv és irodalom
szlovák nyelv és irodalom
2006. október 24.,
8 óra
magyar nyelv és irodalom
magyar mint idegen nyelv
2006. október 24.,
14 óra
rajz és vizuális kultúra
az írásbeli vizsgák megkezdése előtt ember- és társadalomismeret, etika - projekt készítése
emberismeret és etika - projekt készítése
gazdasági ismeretek - projekt készítése
mozgóképkultúra és médiaismeret - projekt készítése
rajz és vizuális kultúra - projekt készítése
társadalomismeret - projekt készítése
2006. október 24.,
14 óra
egészségügyi alapismeretek
elektronikai alapismeretek
élelmiszer-ipari alapismeretek
építészeti és építési alapismeretek
faipari alapismeretek
gépészeti alapismeretek
informatikai alapismeretek
könnyűipari alapismeretek
környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek
közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan)
közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan)
közgazdasági-marketing alapismeretek
közlekedési alapismeretek
mezőgazdasági alapismeretek
nyomdaipari alapismeretek
oktatási alapismeretek
rendészeti alapismeretek
szociális alapismeretek
vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek
2006. október 25.,
8 óra
matematika
2006. október 25.,
14 óra
földrajz
ének-zene
2006. október 26.,
8 óra
történelem
2006. október 26.,
14 óra
latin nyelv
héber nyelv
2006. október 27.,
8 óra
angol nyelv
2006. október 27.,
14 óra
horvát népismeret
német nemzetiségi népismeret
szlovák népismeret
2006. október 30.,
8 óra
német nyelv
2006. október 30.,
14 óra
mozgóképkultúra és médiaismeret
2006. október 31.,
8 óra
olasz nyelv
2006. október 31.,
14 óra
kémia
természettudomány
2006. november 2.,
8 óra
spanyol nyelv
2006. november 2.,
14 óra
biológia
2006. november 3.,
8 óra
eszperantó nyelv
horvát nyelv
japán nyelv
orosz nyelv
román nyelv
szerb nyelv
újgörög nyelv
2006. november 3.,
14 óra
informatika
2006. november 6.,
8 óra
francia nyelv
2006. november 6.,
14 óra
fizika

 

A dokumentumokat pdf állományok tartalmazzák, amelyek tartalomhű megjelenítést és nyomtatást tesznek lehetővé. A pdf állományokban tárolt adatok megjelenítéséhez és nyomtatásához pdf olvasó program szükséges (pl. Adobe Reader, Sumatra PDF, Foxit Reader stb.).