Középszintű írásbeli érettségi - 2005. május

A 2005. május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák középszintű feladatlapjai és javítási-értékelési útmutatói.

következő oldal >>

Írásbeli vizsgaidőpont Középszintű írásbeli tételek Feladatlap Javítási-értékelési útmutató
2005. május 6.,
8 óra
horvát nyelv és irodalom k_horvatir_fl.pdf k_horvatir_ut.pdf
német nemzetiségi nyelv és irodalom k_nnemetir_fl.pdf k_nnemetir_ut.pdf
román nyelv és irodalom k_romanir_fl.pdf k_romanir_ut.pdf
szerb nyelv és irodalom k_szerbir_fl.pdf k_szerbir_ut.pdf
szlovák nyelv és irodalom k_szlovakir_fl.pdf k_szlovakir_ut.pdf
2005. május 6.,
8 óra
horvát nemzetiségi nyelv k_nhorvat_fl.pdf
k_nhorvat_fl.mp3
k_nhorvat_ut.pdf
német nemzetiségi nyelv k_nnemet_fl.pdf
k_nnemet_fl.mp3
k_nnemet_ut.pdf
2005. május 9.,
8 óra
magyar nyelv és irodalom k_magyir_fl.pdf k_magyir_ut.pdf
magyar mint idegen nyelv k_magyid_fl.pdf
k_magyid_fl.mp3
k_magyid_ut.pdf
az írásbeli vizsgák megkezdése előtt emberismeret és etika - projekt készítése k_embetipr_ut.pdf
társadalomismeret - projekt készítése k_tarspr_ut.pdf
ember- és társadalomismeret, etika - projekt készítése k_etarsetipr_ut.pdf
gazdasági ismeretek - projekt készítése k_gazdispr_ut.pdf
mozgóképkultúra és médiaismeret - projekt készítése k_momedpr_ut.pdf
rajz és vizuális kultúra - projekt készítése k_rajzvizupr_ut.pdf
utazás és turizmus - projekt készítése k_uturizpr_ut.pdf
2005. május 10.,
8 óra
matematika k_mat_fl.pdf
k_matangol_fl.pdf
k_matfrancia_fl.pdf
k_mathorvat_fl.pdf
k_matnemet_fl.pdf
k_matroman_fl.pdf
k_matszerb_fl.pdf
k_matszlovak_fl.pdf
k_mat_ut.pdf
k_matangol_ut.pdf
k_matfrancia_ut.pdf
k_mathorvat_ut.pdf
k_matnemet_ut.pdf
k_matroman_ut.pdf
k_matszerb_ut.pdf
k_matszlovak_ut.pdf
2005. május 11.,
10 óra
történelem k_tort_fl.pdf k_tort_ut.pdf
2005. május 12.,
10 óra
angol nyelv k_angol_fl.pdf
k_angol_fl.mp3
k_angolatirat_fl.pdf
k_angol_ut.pdf
2005. május 13.,
10 óra
német nyelv k_nemet_fl.pdf
k_nemet_fl.mp3
k_nemet_ut.pdf
2005. május 17.,
9 óra
fizika k_fiz_fl.pdf
k_fizangol_fl.pdf
k_fiznemet_fl.pdf
k_fiz_ut.pdf
k_fizangol_ut.pdf
k_fiznemet_ut.pdf
2005. május 17.,
15 óra
rajz és vizuális kultúra k_rajzvizu_fl.pdf
k_rajzvizuroman_fl.pdf
k_rajzvizuszerb_fl.pdf
k_rajzvizu_ut.pdf
k_rajzvizuroman_ut.pdf
k_rajzvizuszerb_ut.pdf
2005. május 18.,
9 óra
kémia k_kemia_fl.pdf k_kemia_ut.pdf
2005. május 18.,
15 óra
földrajz k_fldr_fl.pdf
k_fldrangol_fl.pdf
k_fldrfrancia_fl.pdf
k_fldrhorvat_fl.pdf
k_fldrnemet_fl.pdf
k_fldrszerb_fl.pdf
k_fldr_ut.pdf
k_fldrangol_ut.pdf
k_fldrfrancia_ut.pdf
k_fldrhorvat_ut.pdf
k_fldrnemet_ut.pdf
k_fldrszerb_ut.pdf
ének-zene k_enekzene_fl.pdf
k_enekzeneszlovak_fl.pdf
k_enekzene_ut.pdf
k_enekzeneszlovak_ut.pdf
Nyomtatás