Középszintű írásbeli érettségi - 2005. október-november

A 2005. október-novemberi érettségi írásbeli vizsgák középszintű feladatlapjai és javítási-értékelési útmutatói.

következő oldal >>

Írásbeli vizsgaidőpont Középszintű írásbeli tételek Feladatlap Javítási-értékelési útmutató
2005. október 21.,
8 óra
német nemzetiségi nyelv k_nnemet_05okt_fl.pdf
k_nnemet_05okt_fl.mp3
k_nnemet_05okt_ut.pdf
2005. október 24.,
8 óra
magyar nyelv és irodalom k_magyir_05okt_fl.pdf k_magyir_05okt_ut.pdf
magyar mint idegen nyelv k_magyid_05okt_fl.pdf
k_magyid_05okt_fl.mp3
k_magyid_05okt_ut.pdf
2005. október 24.,
14 óra
rajz és vizuális kultúra k_rajzvizu_05okt_fl.pdf k_rajzvizu_05okt_ut.pdf
Az írásbeli vizsgák megkezdése előtt ember- és társadalomismeret és etika - projekt készítése k_etarsetipr_05okt_ut.pdf
társadalomismeret - projekt készítése k_tarspr_05okt_ut.pdf
mozgóképkultúra és médiaismeret - projekt készítése k_momedpr_05okt_ut.pdf
gazdasági ismeretek - projekt készítése k_gazdispr_05okt_ut.pdf
utazás és turizmus - projekt készítése k_uturizpr_05okt_ut.pdf
2005. október 24.,
14 óra
egészségügyi alapismeretek k_egugy_05okt_fl.pdf k_egugy_05okt_ut.pdf
elektronikai alapismeretek k_elekt_05okt_fl.pdf k_elekt_05okt_ut.pdf
élelmiszeripari alapismeretek k_elelm_05okt_fl.pdf k_elelm_05okt_ut.pdf
építészeti és építési alapismeretek k_epit_05okt_fl.pdf k_epit_05okt_ut.pdf
faipari alapismeretek k_faip_05okt_fl.pdf k_faip_05okt_ut.pdf
gépészeti alapismeretek k_gep_05okt_fl.pdf k_gep_05okt_ut.pdf
informatikai alapismeretek k_infoism_05okt_fl.pdf k_infoism_05okt_ut.pdf
könnyűipari alapismeretek k_konyip_05okt_fl.pdf k_konyip_05okt_ut.pdf
környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek k_kornyviz_05okt_fl.pdf k_kornyviz_05okt_ut.pdf
közlekedési alapismeretek k_kozl_05okt_fl.pdf k_kozl_05okt_ut.pdf
közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan) k_kozguzl_05okt_fl.pdf k_kozguzl_05okt_ut.pdf
közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan) k_kozgelm_05okt_fl.pdf k_kozgelm_05okt_ut.pdf
közgazdasági-marketing alapismeretek k_kozgmark_05okt_fl.pdf k_kozgmark_05okt_ut.pdf
mezőgazdasági alapismeretek k_mezog_05okt_fl.pdf k_mezog_05okt_ut.pdf
szociális alapismeretek k_szoc_05okt_fl.pdf k_szoc_05okt_ut.pdf
ügyviteli alapismeretek k_ugyvit_05okt_fl.pdf
k_ugyvit_05okt_fl.zip
k_ugyvit_05okt_ut.pdf
vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek k_vendid_05okt_fl.pdf
k_vendidangol_05okt_fl.pdf
k_vendid_05okt_ut.pdf
k_vendidangol_05okt_ut.pdf
2005. október 25.,
8 óra
matematika k_mat_05okt_fl.pdf
k_matangol_05okt_fl.pdf
k_matfrancia_05okt_fl.pdf
k_matnemet_05okt_fl.pdf
k_matszlovak_05okt_fl.pdf
k_mat_05okt_ut.pdf
k_matangol_05okt_ut.pdf
k_matfrancia_05okt_ut.pdf
k_matnemet_05okt_ut.pdf
k_matszlovak_05okt_ut.pdf
2005. október 25.,
14 óra
földrajz k_fldr_05okt_fl.pdf
k_fldrangol_05okt_fl.pdf
k_fldrhorvat_05okt_fl.pdf
k_fldrnemet_05okt_fl.pdf
k_fldr_05okt_ut.pdf
k_fldrangol_05okt_ut.pdf
k_fldrhorvat_05okt_ut.pdf
k_fldrnemet_05okt_ut.pdf
ének-zene k_enekzene_05okt_fl.pdf k_enekzene_05okt_ut.pdf

 

A dokumentumokat pdf állományok tartalmazzák, amelyek tartalomhű megjelenítést és nyomtatás tesznek lehetővé. A pdf állományokban tárolt adatok megjelenítéséhez és nyomtatásához pdf olvasó program szükséges (pl. Adobe Reader, Sumatra PDF, Foxit Reader stb.).

Nyomtatás