Emelt szintű írásbeli érettségi - 2010. május

A 2010. májusi érettségi írásbeli vizsgák emelt szintű feladatlapjai és javítási-értékelési útmutatói.

(A letölthető pdf-ek megnyitásához Adobe Acrobat program szükséges.)

 

Vizsgatárgyak

Vizsgaidőpont

Feladatlap

Javítási-értékelési útmutató

magyar nyelv és irodalom

2010. május 3. - 8.00

e_magyir_10maj_fl.pdf

e_magyir_10maj_ut.pdf

magyar mint idegen nyelv

e_magyid_10maj_fl.pdf

e_magyid_10maj_fl.mp3

e_magyid_10maj_ut.pdf

gazdasági ismeretek - projekt készítése

az írásbeli vizsgák megkezdése előtt

e_gazdispr_10maj_ut.pdf

mozgóképkultúra és médiaismeret - projekt készítése

az írásbeli vizsgák megkezdése előtt

e_momedpr_10maj_ut.pdf

e_momedprang_10maj_ut.pdf

matematika

2010. május 4. - 8.00

e_mat_10maj_fl.pdf

e_mat_10maj_ut.pdf

matematika idegen nyelven

e_matma_10maj_fl.pdf

e_matang_10maj_fl.pdf

e_matfra_10maj_fl.pdf

e_matnem_10maj_fl.pdf

e_matma_10maj_ut.pdf

e_matang_10maj_ut.pdf

e_matfra_10maj_ut.pdf

e_matnem_10maj_ut.pdf

történelem

2010. május 4. - 8.00

e_tort_10maj_fl.pdf

e_tort_10maj_ut.pdf

történelem idegen nyelven

e_tortma_10maj_fl.pdf

e_tortang_10maj_fl.pdf

e_tortfra_10maj_fl.pdf

e_torthor_10maj_fl.pdf

e_tortnem_10maj_fl.pdf

e_tortspa_10maj_fl.pdf

e_tortszlo_10maj_fl.pdf

e_tortma_10maj_ut.pdf

e_tortang_10maj_ut.pdf

e_tortfra_10maj_ut.pdf

e_torthor_10maj_ut.pdf

e_tortnem_10maj_ut.pdf

e_tortspa_10maj_ut.pdf

e_tortszlo_10maj_ut.pdf

angol nyelv

2010. május 6. - 8.00

e_angol_10maj_fl.pdf

e_angol_10maj_fl.mp3

e_angol_10maj_ut.pdf

német nyelv

2010. május 7. - 8.00

e_nemet_10maj_fl.pdf

e_nemet_10maj_fl.mp3

e_nemet_10maj_ut.pdf

horvát nyelv és irodalom

2010. május 10. - 8.00

e_horvatir_10maj_fl.pdf

e_horvatir_10maj_ut.pdf

német nemzetiségi nyelv és irodalom

e_nnemetir_10maj_fl.pdf

e_nnemetir_10maj_ut.pdf

szlovák nyelv és irodalom

e_szlovakir_10maj_fl.pdf

e_szlovakir_10maj_ut.pdf

informatika

2010. május 11. - 8.00

e_info_10maj_fl.pdf

e_infofor_10maj_fl.zip

e_info_10maj_ut.pdf

e_infoert_10maj_ut.pdf

e_infomeg_10maj_ut.zip

informatika idegen nyelven

e_infoma_10maj_fl.pdf

e_infomafor_10maj_fl.zip

e_infoang_10maj_fl.pdf

e_infoangfor_10maj_fl.zip

e_infoma_10maj_ut.pdf

e_infomaert_10maj_ut.pdf

e_infomameg_10maj_ut.zip

e_infoang_10maj_ut.pdf

e_infoangert_10maj_ut.pdf

e_infoangmeg_10maj_ut.zip

latin nyelv

2010. május 11. - 14.00

e_latin_10maj_fl.pdf

e_latin_10maj_ut.pdf

héber nyelv

e_heber_10maj_fl.pdf

e_heber_10maj_fl.mp3

e_heber_10maj_ut.pdf

biológia

2010. május 12. - 8.00

e_bio_10maj_fl.pdf

e_bio_10maj_ut.pdf

biológia idegen nyelven

e_bioma_10maj_fl.pdf

e_bioang_10maj_fl.pdf

e_bioma_10maj_ut.pdf

e_bioang_10maj_ut.pdf

emberismeret és etika

2010. május 12. - 14.00

e_embeti_10maj_fl.pdf

e_embeti_10maj_ut.pdf

társadalomismeret

e_tars_10maj_fl.pdf

e_tars_10maj_ut.pdf

kémia

2010. május 13. - 8.00

e_kem_10maj_fl.pdf

e_kem_10maj_ut.pdf

földrajz

2010. május 13. - 14.00

e_fldr_10maj_fl.pdf

e_fldr_10maj_ut.pdf

egészségügyi alapismeretek

2010. május 14. - 8.00

e_egugy_10maj_fl.pdf

e_egugy_10maj_ut.pdf

elektronikai alapismeretek

e_elekt_10maj_fl.pdf

e_elekt_10maj_ut.pdf

élelmiszeripari alapismeretek

e_elelm_10maj_fl.pdf

e_elelm_10maj_ut.pdf

építészeti és építési alapismeretek

e_epit_10maj_fl.pdf

e_epit_10maj_ut.pdf

faipari alapismeretek

e_faip_10maj_fl.pdf

e_faip_10maj_ut.pdf

gépészeti alapismeretek

e_gep_10maj_fl.pdf

e_gep_10maj_ut.pdf

informatikai alapismeretek

e_infoism_10maj_fl.pdf

e_infoismfor_10maj_fl.zip

e_infoism_10maj_ut.pdf

e_infoismmeg_10maj_ut.zip

könnyűipari alapismeretek

e_konyip_10maj_fl.pdf

e_konyip_10maj_ut.pdf

környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek

e_kornyviz_10maj_fl.pdf

e_kornyviz_10maj_ut.pdf

közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan)

e_kozgelm_10maj_fl.pdf

e_kozgelmang_10maj_fl.pdf

e_kozgelm_10maj_ut.pdf

e_kozgelmang_10maj_ut.pdf

közgazdasági-marketing alapismeretek

e_kozgmark_10maj_fl.pdf

e_kozgmarkang_10maj_fl.pdf

e_kozgmark_10maj_ut.pdf

e_kozgmarkang_10maj_ut.pdf

közlekedési alapismeretek

e_kozl_10maj_fl.pdf

e_kozl_10maj_ut.pdf

mezőgazdasági alapismeretek

e_mezog_10maj_fl.pdf

e_mezog_10maj_ut.pdf

rendészeti alapismeretek

e_rend_10maj_fl.pdf

e_rend_10maj_ut.pdf

szociális alapismeretek

e_szoc_10maj_fl.pdf

e_szoc_10maj_ut.pdf

ügyviteli alapismeretek

e_ugyvit_10maj_fl.pdf

e_ugyvitforras_10maj_fl.zip

e_ugyvit_10maj_ut.pdf

vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek

e_vendid_10maj_fl.pdf

e_vendidang_10maj_fl.pdf

e_vendid_10maj_ut.pdf

e_vendidang_10maj_ut.pdf

ábrázoló és művészeti geometria

2010. május 17. - 14.00

e_abrgeom_10maj_fl.pdf

e_abrgeom_10maj_ut.pdf

ének-zene

e_enekzene_10maj_fl.pdf

e_enekzene_10maj_ut.pdf

a magyar népzene alapjai

e_nepzene_10maj_fl.pdf

e_nepzene_10maj_ut.pdf

művészettörténet

e_muvtort_10maj_fl.pdf

e_muvtort_10maj_ut.pdf

fizika

2010. május 18. - 8.00

e_fiz_10maj_fl.pdf

e_fiz_10maj_ut.pdf

fizika idegen nyelven

e_fizma_10maj_fl.pdf

e_fizang_10maj_fl.pdf

e_fizfra_10maj_fl.pdf

e_fizhor_10maj_fl.pdf

e_fizma_10maj_ut.pdf

e_fizang_10maj_ut.pdf

e_fizfra_10maj_ut.pdf

e_fizhor_10maj_ut.pdf

rajz és vizuális kultúra

2010. május 18. - 14.00

e_rajzvizu_10maj_fl.pdf

e_rajzvizu_10maj_ut.pdf

francia nyelv

2010. május 19. - 8.00

e_francia_10maj_fl.pdf

e_francia_10maj_fl.mp3

e_francia_10maj_ut.pdf

filozófia

2010. május 19. - 14.00

e_filo_10maj_fl.pdf

e_filo_10maj_ut.pdf

angol célnyelvi civilizáció

e_angcelciv_10maj_fl.pdf

e_angcelciv_10maj_ut.pdf

olasz nyelv

2010. május 20. - 8.00

e_olasz_10maj_fl.pdf

e_olasz_10maj_fl.mp3

e_olasz_10maj_ut.pdf

dráma

2010. május 20. - 14.00

e_drama_10maj_fl.pdf

e_drama_10maj_ut.pdf

mozgóképkultúra és médiaismeret

e_momed_10maj_fl.pdf

e_momedang_10maj_fl.pdf

e_momed_10maj_ut.pdf

e_momedang_10maj_ut.pdf

spanyol nyelv

2010. május 21. - 8.00

e_spanyol_10maj_fl.pdf

e_spanyol_10maj_fl.mp3

e_spanyol_10maj_ut.pdf

bibliaismeret - Hit Gyülekezete

2010. május 21. - 14.00

e_biblhgyul_10maj_fl.pdf

e_biblhgyul_10maj_ut.pdf

katolikus hittan

e_kath_10maj_fl.pdf

e_kath_10maj_ut.pdf

református hittan

e_refh_10maj_fl.pdf

e_refh_10maj_ut.pdf

beás nyelv

2010. május 25. - 8.00

e_beas_10maj_fl.pdf

e_beas_10maj_fl.mp3

e_beas_10maj_ut.pdf

bolgár nyelv

e_bolgar_10maj_fl.pdf

e_bolgar_10maj_fl.mp3

e_bolgar_10maj_ut.pdf

eszperantó nyelv

e_eszperanto_10maj_fl.pdf

e_eszperanto_10maj_fl.mp3

e_eszperanto_10maj_ut.pdf

finn nyelv

e_finn_10maj_fl.pdf

e_finn_10maj_fl.mp3

e_finn_10maj_ut.pdf

holland nyelv

e_holland_10maj_fl.pdf

e_holland_10maj_fl.mp3

e_holland_10maj_ut.pdf

horvát nyelv

e_horvat_10maj_fl.pdf

e_horvat_10maj_fl.mp3

e_horvat_10maj_ut.pdf

japán nyelv

e_japan_10maj_fl.pdf

e_japan_10maj_fl.mp3

e_japan_10maj_ut.pdf

lengyel nyelv

e_lengyel_10maj_fl.pdf

e_lengyel_10maj_fl.mp3

e_lengyel_10maj_ut.pdf

lovári nyelv

e_lovari_10maj_fl.pdf

e_lovari_10maj_fl.mp3

e_lovari_10maj_ut.pdf

 

orosz nyelv

e_orosz_10maj_fl.pdf

e_orosz_10maj_fl.mp3

e_orosz_10maj_ut.pdf

portugál nyelv

e_portugal_10maj_fl.pdf

e_portugal_10maj_fl.mp3

e_portugal_10maj_ut.pdf

román nyelv

e_roman_10maj_fl.pdf

e_roman_10maj_fl.mp3

e_roman_10maj_ut.pdf

szerb nyelv

e_szerb_10maj_fl.pdf

e_szerb_10maj_fl.mp3

e_szerb_10maj_ut.pdf

szlovák nyelv

e_szlovak_10maj_fl.pdf

e_szlovak_10maj_fl.mp3

e_szlovak_10maj_ut.pdf

újgörög nyelv

e_ujgorog_10maj_fl.pdf

e_ujgorog_10maj_fl.mp3

e_ujgorog_10maj_ut.pdf

ukrán nyelv

e_ukran_10maj_fl.pdf

e_ukran_10maj_fl.mp3

e_ukran_10maj_ut.pdf

belügyi rendészeti ismeretek

2010. május 25. - 14.00

e_belrendism_10maj_fl.pdf

e_belrendism_10maj_ut.pdf

gazdasági ismeretek (II. változat)

e_gazdism2_10maj_fl.pdf

e_gazdism2_10maj_ut.pdf

Nyomtatás