Emelt szintű írásbeli érettségi - 2009. május

A 2009. májusi érettségi írásbeli vizsgák emelt szintű feladatlapjai és javítási-értékelési útmutatói.

(A letölthető pdf-ek megnyitásához Adobe Acrobat program szükséges.)

 

Írásbeli vizsgatárgyak Írásbeli vizsgaidőpont Feladatlap Javítási-értékelési útmutató
magyar nyelv és irodalom 2009. május 4. - 8.00 e_magyir_09maj_fl.pdf e_magyir_09maj_ut.pdf
magyar mint idegen nyelv e_magyid_09maj_fl.pdf
e_magyid_09maj_fl.mp3
e_magyid_09maj_ut.pdf
gazdasági ismeretek - projekt készítése az írásbeli vizsgák megkezdése előtt e_gazdispr_09maj_ut.pdf
mozgóképkultúra és médiaismeret - projekt készítése az írásbeli vizsgák megkezdése előtt e_momedpr_09maj_ut.pdf
matematika 2009. május 5. - 8.00 e_mat_09maj_fl.pdf e_mat_09maj_ut.pdf
matematika idegen nyelven e_matmagyar_09maj_fl.pdf
e_matang_09maj_fl.pdf
e_matfra_09maj_fl.pdf
e_matnem_09maj_fl.pdf
e_matmagyar_09maj_ut.pdf
e_matang_09maj_ut.pdf
e_matfra_09maj_ut.pdf
e_matnem_09maj_ut.pdf
történelem 2009. május 6. - 8.00 e_tort_09maj_fl.pdf e_tort_09maj_ut.pdf
történelem idegen nyelven e_tortmagyar_09maj_fl.pdf
e_tortang_09maj_fl.pdf
e_tortfra_09maj_fl.pdf
e_torthor_09maj_fl.pdf
e_tortnem_09maj_fl.pdf
e_tortszlo_09maj_fl.pdf
e_tortmagyar_09maj_ut.pdf
e_tortang_09maj_ut.pdf
e_tortfra_09maj_ut.pdf
e_torthor_09maj_ut.pdf
e_tortnem_09maj_ut.pdf
e_tortszlo_09maj_ut.pdf
angol nyelv 2009. május 7. - 8.00 e_angol_09maj_fl.pdf
e_angol_09maj_fl.mp3
e_angol_09maj_ut.pdf
német nyelv 2009. május 8. - 8.00 e_nemet_09maj_fl.pdf
e_nemet_09maj_fl.mp3
e_nemet_09maj_ut.pdf
horvát nyelv és irodalom 2009. május 11. - 8.00 e_horvatir_09maj_fl.pdf e_horvatir_09maj_ut.pdf
német nemzetiségi nyelv és irodalom e_nnemetir_09maj_fl.pdf e_nnemetir_09maj_ut.pdf
szlovák nyelv és irodalom e_szlovakir_09maj_fl.pdf e_szlovakir_09maj_ut.pdf
biológia 2009. május 12. - 8.00 e_bio_09maj_fl.pdf e_bio_09maj_ut.pdf
biológia idegen nyelven e_biomagyar_09maj_fl.pdf
e_bioang_09maj_fl.pdf
e_biomagyar_09maj_ut.pdf
e_bioang_09maj_ut.pdf
emberismeret és etika 2009. május 12. - 14.00 e_embeti_09maj_fl.pdf e_embeti_09maj_ut.pdf
társadalomismeret e_tars_09maj_fl.pdf e_tars_09maj_ut.pdf
fizika 2009. május 13. - 8.00 e_fiz_09maj_fl.pdf e_fiz_09maj_ut.pdf
rajz és vizuális kultúra 2009. május 13. - 14.00 e_rajzvizu_09maj_fl.pdf e_rajzvizu_09maj_ut.pdf
kémia 2009. május 14. - 8.00 e_kem_09maj_fl.pdf e_kem_09maj_ut.pdf
földrajz 2009. május 14. - 14.00 e_fldr_09maj_fl.pdf e_fldr_09maj_ut.pdf
földrajz idegen nyelven e_fldrmagyar_09maj_fl.pdf
e_fldrang_09maj_fl.pdf
e_fldrhor_09maj_fl.pdf
e_fldrmagyar_09maj_ut.pdf
e_fldrang_09maj_ut.pdf
e_fldrhor_09maj_ut.pdf
informatika 2009. május 15. - 8.00 e_info_09maj_fl.pdf
e_infofor_09maj_fl.zip
e_info_09maj_ut.pdf
e_infoert_09maj_ut.pdf
e_infomeg_09maj_ut.zip
informatika idegen nyelven e_infomagy_09maj_fl.pdf
e_infoformagy_09maj_fl.zip
e_infoang_09maj_fl.pdf
e_infoforang_09maj_fl.zip
e_infomagy_09maj_ut.pdf
e_infoertmagy_09maj_ut.pdf
e_infomegmagy_09maj_ut.zip
e_infoang_09maj_ut.pdf
e_infoertang_09maj_ut.pdf
e_infomegang_09maj_ut.zip
latin nyelv 2009. május 15. - 14.00 e_latin_09maj_fl.pdf e_latin_09maj_ut.pdf
héber nyelv e_heber_09maj_fl.pdf
e_heber_09maj_fl.mp3
e_heber_09maj_ut.pdf
francia nyelv 2009. május 18. - 8.00 e_francia_09maj_fl.pdf
e_francia_09maj_fl.mp3
e_francia_09maj_ut.pdf
filozófia 2009. május 18. - 14.00 e_filo_09maj_fl.pdf e_filo_09maj_ut.pdf
olasz nyelv 2009. május 19. - 8.00 e_olasz_09maj_fl.pdf
e_olasz_09maj_fl.mp3
e_olasz_09maj_ut.pdf
dráma 2009. május 19. - 14.00 e_drama_09maj_fl.pdf e_drama_09maj_ut.pdf
mozgóképkultúra és médiaismeret e_momed_09maj_fl.pdf e_momed_09maj_ut.pdf
spanyol nyelv 2009. május 20. - 8.00 e_spanyol_09maj_fl.pdf
e_spanyol_09maj_fl.mp3
e_spanyol_09maj_ut.pdf
bibliaismeret - Hit Gyülekezete 2009. május 20. - 14.00 e_biblhgyul_09maj_fl.pdf e_biblhgyul_09maj_ut.pdf
katolikus hittan e_kath_09maj_fl.pdf e_kath_09maj_ut.pdf
református hittan e_refh_09maj_fl.pdf e_refh_09maj_ut.pdf
beás nyelv 2009. május 21. - 8.00 e_beas_09maj_fl.pdf
e_beas_09maj_fl.mp3
e_beas_09maj_ut.pdf
eszperantó nyelv e_eszperanto_09maj_fl.pdf
e_eszperanto_09maj_fl.mp3
e_eszperanto_09maj_ut.pdf
finn nyelv e_finn_09maj_fl.pdf
e_finn_09maj_fl.mp3
e_finn_09maj_ut.pdf
holland nyelv e_holland_09maj_fl.pdf
e_holland_09maj_fl.mp3
e_holland_09maj_ut.pdf
horvát nyelv e_horvat_09maj_fl.pdf
e_horvat_09maj_fl.mp3
e_horvat_09maj_ut.pdf
japán nyelv e_japan_09maj_fl.pdf
e_japan_09maj_fl.mp3
e_japan_09maj_ut.pdf
lengyel nyelv e_lengyel_09maj_fl.pdf
e_lengyel_09maj_fl.mp3
e_lengyel_09maj_ut.pdf
lovári nyelv e_lovari_09maj_fl.pdf
e_lovari_09maj_fl.mp3
e_lovari_09maj_ut.pdf
orosz nyelv e_orosz_09maj_fl.pdf
e_orosz_09maj_fl.mp3
e_orosz_09maj_ut.pdf
portugál nyelv e_portugal_09maj_fl.pdf
e_portugal_09maj_fl.mp3
e_portugal_09maj_ut.pdf
román nyelv e_roman_09maj_fl.pdf
e_roman_09maj_fl.mp3
e_roman_09maj_ut.pdf
szerb nyelv e_szerb_09maj_fl.pdf
e_szerb_09maj_fl.mp3
e_szerb_09maj_ut.pdf
szlovák nyelv e_szlovak_09maj_fl.pdf
e_szlovak_09maj_fl.mp3
e_szlovak_09maj_ut.pdf
ukrán nyelv e_ukran_09maj_fl.pdf
e_ukran_09maj_fl.mp3
e_ukran_09maj_ut.pdf
gazdasági ismeretek II. változat 2009. május 21. - 14.00 e_gazdism2_09maj_fl.pdf e_gazdism2_09maj_ut.pdf
egészségügyi alapismeretek 2009. május 22. - 8.00 e_egugy_09maj_fl.pdf e_egugy_09maj_ut.pdf
elektronikai alapismeretek e_elekt_09maj_fl.pdf
e_elektang_09maj_fl.pdf
e_elekt_09maj_ut.pdf
e_elektang_09maj_ut.pdf
építészeti és építési alapismeretek e_epit_09maj_fl.pdf e_epit_09maj_ut.pdf
faipari alapismeretek e_faip_09maj_fl.pdf e_faip_09maj_ut.pdf
gépészeti alapismeretek e_gep_09maj_fl.pdf e_gep_09maj_ut.pdf
informatikai alapismeretek e_infoism_09maj_fl.pdf
e_infoismfor_09maj_fl.zip
e_infoism_09maj_ut.pdf
e_infoismmeg_09maj_ut.zip
könnyűipari alapismeretek e_konyip_09maj_fl.pdf e_konyip_09maj_ut.pdf
környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek e_kornyviz_09maj_fl.pdf e_kornyviz_09maj_ut.pdf
közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan) e_kozgelm_09maj_fl.pdf
e_kozgelmang_09maj_fl.pdf
e_kozgelm_09maj_ut.pdf
e_kozgelmang_09maj_ut.pdf
közgazdasági-marketing alapismeretek e_kozgmark_09maj_fl.pdf
e_kozgmarkang_09maj_fl.pdf
e_kozgmark_09maj_ut.pdf
e_kozgmarkang_09maj_ut.pdf
közlekedési alapismeretek e_kozl_09maj_fl.pdf e_kozl_09maj_ut.pdf
mezőgazdasági alapismeretek e_mezog_09maj_fl.pdf e_mezog_09maj_ut.pdf
művelődési és kommunikációs alapismeretek e_muvkom_09maj_fl.pdf e_muvkom_09maj_ut.pdf
nyomdaipari alapismeretek e_nyomd_09maj_fl.pdf e_nyomd_09maj_ut.pdf
oktatási alapismeretek e_okt_09maj_fl.pdf e_okt_09maj_ut.pdf
rendészeti alapismeretek e_rend_09maj_fl.pdf e_rend_09maj_ut.pdf
szociális alapismeretek e_szoc_09maj_fl.pdf e_szoc_09maj_ut.pdf
ügyviteli alapismeretek e_ugyvit_09maj_fl.pdf
e_ugyvitfor_09maj_fl.zip
e_ugyvit_09maj_ut.pdf
vegyipari alapismeretek e_vegyip_09maj_fl.pdf e_vegyip_09maj_ut.pdf
vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek e_vendid_09maj_fl.pdf e_vendid_09maj_ut.pdf
ábrázoló és művészeti geometria 2009. május 25. - 14.00 e_abrgeom_09maj_fl.pdf e_abrgeom_09maj_ut.pdf
ének-zene e_enekzene_09maj_fl.pdf e_enekzene_09maj_ut.pdf
a magyar népzene alapjai e_nepzene_09maj_fl.pdf e_nepzene_09maj_ut.pdf
művészettörténet e_muvtort_09maj_fl.pdf e_muvtort_09maj_ut.pdf
Nyomtatás