Emelt szintű írásbeli érettségi - 2008. május

A 2008. májusi érettségi írásbeli vizsgák emelt szintű feladatlapjai és javítási-értékelési útmutatói.

(A letölthető pdf-ek megnyitásához Adobe Acrobat program szükséges.)

 

Emelt szintű írásbeli vizsgatárgyak írásbeli vizsgaidőpont feladatlap javítási-értékelési útmutató
magyar nyelv és irodalom 2008. május 5. - 8.00 e_magyir_08maj_fl.pdf e_magyir_08maj_ut.pdf
magyar mint idegen nyelv e_magyid_08maj_fl.pdf
e_magyid_08maj_fl.mp3
e_magyid_08maj_ut.pdf
gazdasági ismeretek - projekt készítése az írásbeli vizsgák megkezdése előtt e_gazdispr_08maj_ut.pdf
mozgóképkultúra és médiaismeret - projekt készítése az írásbeli vizsgák megkezdése előtt e_momedpr_08maj_ut.pdf
e_momedprangol_08maj_ut.pdf
matematika 2008. május 6. - 8.00 e_mat_08maj_fl.pdf e_mat_08maj_ut.pdf
matematika idegen nyelven e_matmagyar_08maj_fl.pdf
e_matangol_08maj_fl.pdf
e_matfrancia_08maj_fl.pdf
e_matnemet_08maj_fl.pdf
e_matszerb_08maj_fl.pdf
e_matmagyar_08maj_ut.pdf
e_matangol_08maj_ut.pdf
e_matfrancia_08maj_ut.pdf
e_matnemet_08maj_ut.pdf
e_matszerb_08maj_ut.pdf
történelem 2008. május 7. - 8.00 e_tort_08maj_fl.pdf e_tort_08maj_ut.pdf
történelem idegen nyelven e_tortmagyar_08maj_fl.pdf
e_tortangol_08maj_fl.pdf
e_tortfrancia_08maj_fl.pdf
e_torthorvat_08maj_fl.pdf
e_tortnemet_08maj_fl.pdf
e_tortspanyol_08maj_fl.pdf
e_tortszerb_08maj_fl.pdf
e_tortmagyar_08maj_ut.pdf
e_tortangol_08maj_ut.pdf
e_tortfrancia_08maj_ut.pdf
e_torthorvat_08maj_ut.pdf
e_tortnemet_08maj_ut.pdf
e_tortspanyol_08maj_ut.pdf
e_tortszerb_08maj_ut.pdf
angol nyelv 2008. május 8. - 8.00 e_angol_08maj_fl.pdf
e_angol_08maj_fl.mp3
e_angol_08maj_ut.pdf
német nyelv 2008. május 9. - 8.00 e_nemet_08maj_fl.pdf
e_nemet_08maj_fl.mp3
e_nemet_08maj_ut.pdf
horvát nyelv és irodalom 2008. május 13. - 8.00 e_horvatir_08maj_fl.pdf e_horvatir_08maj_ut.pdf
német nemzetiségi nyelv és irodalom e_nnemetir_08maj_fl.pdf e_nnemetir_08maj_ut.pdf
német nemzetiségi nyelv e_nnemet_08maj_fl.pdf
e_nnemet_08maj_fl.mp3
e_nnemet_08maj_ut.pdf
szlovák nyelv és irodalom e_szlovakir_08maj_fl.pdf e_szlovakir_08maj_ut.pdf
fizika 2008. május 14. - 8.00 e_fiz_08maj_fl.pdf e_fiz_08maj_ut.pdf
fizika idegen nyelven e_fizmagyar_08maj_fl.pdf
e_fizangol_08maj_fl.pdf
e_fizmagyar_08maj_ut.pdf
e_fizangol_08maj_ut.pdf
rajz és vizuális kultúra 2008. május 14. - 14.00 e_rajzvizu_08maj_fl.pdf e_rajzvizu_08maj_ut.pdf
kémia 2008. május 15. - 8.00 e_kemia_08maj_fl.pdf e_kemia_08maj_ut.pdf
kémia idegen nyelven e_kemiamagyar_08maj_fl.pdf
e_kemiaangol_08maj_fl.pdf
e_kemiamagyar_08maj_ut.pdf
e_kemiaangol_08maj_ut.pdf
földrajz 2008. május 15. - 14.00 e_fldr_08maj_fl.pdf e_fldr_08maj_ut.pdf
földrajz idegen nyelven e_fldrmagyar_08maj_fl.pdf
e_fldrangol_08maj_fl.pdf
e_fldrmagyar_08maj_ut.pdf
e_fldrangol_08maj_ut.pdf
biológia 2008. május 16. - 8.00 e_bio_08maj_fl.pdf e_bio_08maj_ut.pdf
biológia idegen nyelven e_biomagyar_08maj_fl.pdf
e_bioangol_08maj_fl.pdf
e_biomagyar_08maj_ut.pdf
e_bioangol_08maj_ut.pdf
emberismeret és etika 2008. május 16. - 14.00 e_embeti_08maj_fl.pdf e_embeti_08maj_ut.pdf
társadalomismeret e_tars_08maj_fl.pdf
e_tars_08maj_ut.pdf
informatika 2008. május 19. - 8.00 e_info_08maj_fl.pdf
e_infoforras_08maj_fl.zip
e_infoangol_08maj_fl.pdf
e_infoforrasangol_08maj_fl.zip
e_info_08maj_ut.pdf
e_infoertekelolap_08maj_ut.pdf
e_infomegoldas_08maj_ut.zip
e_infoangol_08maj_ut.pdf
e_infoertekelolapangol_08maj_ut.pdf
e_infomegoldasangol_08maj_ut.zip
latin nyelv 2008. május 19. - 14.00 e_latin_08maj_fl.pdf e_latin_08maj_ut.pdf
héber nyelv e_heber_08maj_fl.pdf
e_heber_08maj_fl.mp3
e_heber_08maj_ut.pdf
francia nyelv 2008. május 20. - 8.00 e_francia_08maj_fl.pdf
e_francia_08maj_fl.mp3
e_francia_08maj_ut.pdf
filozófia 2008. május 20. - 14.00 e_filo_08maj_fl.pdf e_filo_08maj_ut.pdf
francia célnyelvi civilizáció e_franciacelciv_08maj_fl.pdf e_franciacelciv_08maj_ut.pdf
olasz célnyelvi civilizáció e_olaszcelciv_08maj_fl.pdf e_olaszcelciv_08maj_ut.pdf
olasz nyelv 2008. május 21. - 8.00 e_olasz_08maj_fl.pdf
e_olasz_08maj_fl.mp3
e_olasz_08maj_ut.pdf
dráma 2008. május 21. - 14.00 e_drama_08maj_fl.pdf e_drama_08maj_ut.pdf
mozgóképkultúra és médiaismeret e_momed_08maj_fl.pdf
e_momedangol_08maj_fl.pdf
e_momed_08maj_ut.pdf e_momedangol_08maj_ut.pdf
spanyol nyelv 2008. május 22. - 8.00 e_spanyol_08maj_fl.pdf
e_spanyol_08maj_fl.mp3
e_spanyol_08maj_ut.pdf
bibliaismeret - Hit Gyülekezete 2008. május 22. - 14.00 e_biblhgyul_08maj_fl.pdf e_biblhgyul_08maj_ut.pdf
evangélikus hittan e_evh_08maj_fl.pdf e_evh_08maj_ut.pdf
katolikus hittan e_kath_08maj_fl.pdf e_kath_08maj_ut.pdf
református hittan e_refh_08maj_fl.pdf e_refh_08maj_ut.pdf
beás nyelv 2008. május 23. - 8.00 e_beas_08maj_fl.pdf
e_beas_08maj_fl.mp3
e_beas_08maj_ut.pdf
bolgár nyelv e_bolgar_08maj_fl.pdf
e_bolgar_08maj_fl.mp3
e_bolgar_08maj_ut.pdf
holland nyelv e_holland_08maj_fl.pdf
e_holland_08maj_fl.mp3
e_holland_08maj_ut.pdf
horvát nyelv e_horvat_08maj_fl.pdf
e_horvat_08maj_fl.mp3
e_horvat_08maj_ut.pdf
japán nyelv e_japan_08maj_fl.pdf
e_japan_08maj_fl.mp3
e_japan_08maj_ut.pdf
lengyel nyelv e_lengyel_08maj_fl.pdf
e_lengyel_08maj_fl.mp3
e_lengyel_08maj_ut.pdf
lovári nyelv e_lovari_08maj_fl.pdf
e_lovari_08maj_fl.mp3
e_lovari_08maj_ut.pdf
orosz nyelv e_orosz_08maj_fl.pdf
e_orosz_08maj_fl.mp3
e_orosz_08maj_ut.pdf
portugál nyelv e_portugal_08maj_fl.pdf
e_portugal_08maj_fl.mp3
e_portugal_08maj_ut.pdf
román nyelv e_roman_08maj_fl.pdf
e_roman_08maj_fl.mp3
e_roman_08maj_ut.pdf
szerb nyelv e_szerb_08maj_fl.pdf
e_szerb_08maj_fl.mp3
e_szerb_08maj_ut.pdf
szlovák nyelv e_szlovak_08maj_fl.pdf
e_szlovak_08maj_fl.mp3
e_szlovak_08maj_ut.pdf
gazdasági ismeretek II. változat 2008. május 23. - 14.00 e_gazdism2_08maj_fl.pdf e_gazdism2_08maj_ut.pdf
egészségügyi alapismeretek 2008. május 26. - 8.00 e_egugy_08maj_fl.pdf e_egugy_08maj_ut.pdf
elektronikai alapismeretek e_elekt_08maj_fl.pdf
e_elektangol_08maj_fl.pdf
e_elekt_08maj_ut.pdf
e_elektangol_08maj_ut.pdf
építészeti és építési alapismeretek e_epit_08maj_fl.pdf
e_epitnemet_08maj_fl.pdf
e_epit_08maj_ut.pdf
e_epitnemet_08maj_ut.pdf
gépészeti alapismeretek e_gep_08maj_fl.pdf e_gep_08maj_ut.pdf
informatikai alapismeretek e_infoism_08maj_fl.pdf
e_infoismforras_08maj_fl.zip
e_infoism_08maj_ut.pdf
e_infoismmegoldas_08maj_ut.zip
környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek e_kornyviz_08maj_fl.pdf e_kornyviz_08maj_ut.pdf
közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan) e_kozgelm_08maj_fl.pdf
e_kozgelmangol_08maj_fl.pdf
e_kozgelmnemet_08maj_fl.pdf
e_kozgelm_08maj_ut.pdf
e_kozgelmangol_08maj_ut.pdf
e_kozgelmnemet_08maj_ut.pdf
közgazdasági-marketing alapismeretek e_kozgmark_08maj_fl.pdf
e_kozgmarkangol_08maj_fl.pdf
e_kozgmark_08maj_ut.pdf
e_kozgmarkangol_08maj_ut.pdf
közlekedési alapismeretek e_kozl_08maj_fl.pdf e_kozl_08maj_ut.pdf
mezőgazdasági alapismeretek e_mezog_08maj_fl.pdf e_mezog_08maj_ut.pdf
művelődési és kommunikációs alapismeretek e_muvkom_08maj_fl.pdf e_muvkom_08maj_ut.pdf
oktatási alapismeretek e_okt_08maj_fl.pdf e_okt_08maj_ut.pdf
rendészeti alapismeretek e_rend_08maj_fl.pdf e_rend_08maj_ut.pdf
szociális alapismeretek e_szoc_08maj_fl.pdf e_szoc_08maj_ut.pdf
ügyviteli alapismeretek e_ugyvit_08maj_fl.pdf
e_ugyvitforras_08maj_fl.zip
e_ugyvit_08maj_ut.pdf
vegyipari alapismeretek e_vegyip_08maj_fl.pdf e_vegyip_08maj_ut.pdf
vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek e_vendid_08maj_fl.pdf e_vendid_08maj_ut.pdf
ábrázoló és művészeti geometria 2008. május 27. - 14.00 e_abrgeom_08maj_fl.pdf e_abrgeom_08maj_ut.pdf
ének-zene e_enekzene_08maj_fl.pdf e_enekzene_08maj_ut.pdf
a magyar népzene alapjai e_nepzene_08maj_fl.pdf e_nepzene_08maj_ut.pdf
művészettörténet e_muvtort_08maj_fl.pdf e_muvtort_08maj_ut.pdf
Nyomtatás