Európai Uniós projektek keretében érettségi vizsgákkal kapcsolatosan elkészült tanulmányok

Az alábbiakban megtalálhatók összegyűjtve azon tanulmányok elérhetőségei, amelyek az érettségi vizsgákkal kapcsolatosan az Európai Uniós projektek keretében készültek.

TÁMOP-3.1.8: Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban

 • A 2012. májusi érettségi írásbeli feladatlapok mérésmetodikai vizsgálata
  A 2012. májusi érettségi írásbeli feladatlapok mérésmetodikai vizsgálata során 5 vizsgatárgy (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, angol nyelv és német nyelv) közép- és emelt szintű feladatlapjai mérésmetodikai megbízhatóságának és megfelelőségének, az egyes feladatok és feladattípusok „működésének" részletes elemzése történt meg.
 • Közép- és emelt szintű értékelési skálák összehasonlítása
  A közép- és emelt szintű értékelési skálák összehasonlítása során 5 vizsgatárgyból (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, angol nyelv és német nyelv) vizsgatárgyanként a közép- és emelt szintű írásbeli érettségi vizsga azonos vizsgázói populáción mért eredményeinek, a két vizsga feladatlapjainak és javítási-értékelési útmutatóinak összevetése, valamint a jogszabályi háttér ide vonatkozó rendelkezéseinek elemzése történt meg.
 • A 2009–2012. évi érettségi eredményeinek vizsgatárgyankénti
  A 2009-2012. évi érettségi eredményeinek vizsgatárgyankénti elemzése során 10 vizsgatárgyból (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, angol nyelv, német nyelv, biológia, fizika, földrajz, informatika, kémia) a rendelkezésre álló dokumentumok és adatok elemzése történt meg.
 • A kétszintű érettségi vizsgarendszer követelményeivel kapcsolatos tanári tapasztalatok felmérése
  A projekt keretében megvalósuló egyik kutatás célja, hogy minél több szaktanár számára lehetővé tegye az érettségi vizsgarendszerrel valamint szaktárgyuk vizsgakövetelményeivel és a vizsgamodelljével kapcsolatos véleménynyilvánítást, és így minél szélesebb körben felmérésre kerüljenek az érettségi vizsgáztatásban és az érettségi vizsgákra való felkészítésben érdekeltek tapasztalatai.

  Hivatal kutatás-fejlesztési partnere 2014. február 17-e és március 3-a között kérdőíves felmérést végzett az érettségi vizsgáztatásban részt vevő pedagógusok körében 11 nagy létszámú vizsgatárgy kapcsán, majd a beérkezett válaszok összegzésére alapozva 2014. április 9-én és 10-én négyszer fél napos országos konferenciát rendezett a Hivatal a tapasztalatok, vélemények megvitatására.
Nyomtatás

CÍMKÉK

érettségi