Érettségi vizsgatárgyak

A 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

Az aktuális vizsgaidőszakra vonatkozó nyilvánosságra hozandó anyagok itt találhatóak meg.

Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet.

A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény 94. §-a (1) bekezdésének g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az érettségi vizsga vizsgaszabályzatáról szóló - többször módosított - 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: vizsgaszabályzat) 2. §-ában foglaltak végrehajtására a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet mellékleteként kiadom a középiskolai érettségi vizsgák részletes vizsgakövetelményeit.
(2) Az egyes vizsgatárgyak részletes vizsgakövetelményei tartalmazzák az adott vizsgatárgy vizsgakövetelményeit és vizsgaleírását, továbbá a középszintű, illetve az emelt szintű érettségi vizsga témaköreit. Ha a vizsgatárgyból középszintű és emelt szintű vizsga is tehető, akkor emelt szinten a középszintű követelmények ismerete is elvárás.
(3) Az egyes vizsgatárgyak vizsgaleírása - külön a középszinten, illetve külön az emelt szinten tehető érettségi vizsgára - tartalmazza

  • a) az írásbeli vizsgák kidolgozásához rendelkezésre álló időt, ha az eltér a vizsgaszabályzat 19. §-ának (1) bekezdésében meghatározott időtől,
  • b) azokat az eszközöket, amelyekről a vizsgaszabályzat 21. §-ának (2) bekezdése alapján az iskolának kell gondoskodnia,
  • c) több vizsgarész esetén - a vizsgaszabályzat 41. §-ának (2) bekezdése alapján - az egyes vizsgarészeken elérhető pontszámokat.

1/A. § A vizsgaanyagok elkészítéséért felelős intézménynek az érettségi vizsgával összefüggő, az általános és részletes követelményekből levezethető, a vizsgaleírásnak megfelelő, a vizsgát érintő tartalmi és eljárásbeli tudnivalókat a május-júniusi vizsgaidőszak kezdete előtt legalább hatvan nappal nyilvánosságra kell hoznia, és a vizsgára jelentkezők számára elérhetővé kell tennie. Az október-novemberi vizsgaidőszakban a május-júniusi vizsgaidőszakra nyilvánosságra hozott tudnivalók érvényesek.

1/B. § A szakmai érettségi vizsga ágazathoz, szakmairányhoz kapcsolódó vizsgatárgyait a Melléklet tartalmazza.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2005-ben szervezett érettségi vizsgáktól kezdődően kell alkalmazni.

3. § A 2017/2018. tanév vizsgaidőszakaiban az érettségi vizsgán az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlasz és a 2017/2018. tanévi vagy azt megelőző tankönyvjegyzékeken szereplő középiskolai történelem atlaszok is használhatóak.

Közismereti érettségi vizsgatárgyak

Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak

Ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak


Közismereti érettségi vizsgatárgyak (közép- és emelt szinten)

Ebből a vizsgatárgyból jelenleg emelt szintű vizsga nem szervezhető.

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (továbbiakban: vizsgaszabályzat) 61/A. §-a szerint emelt szintű érettségi vizsga abból a vizsgatárgyból tehető, amely − mint a felsőoktatási felvételi eljárás során figyelembe vehető érettségi vizsgatárgy – a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében szerepel, és a vizsgaszabályzat 2. számú melléklete szerint a vizsgatárgyból létezik emelt szintű érettségi vizsga.
Ebből a vizsgatárgyból a jogszabályban csak középszintű vizsgakövetelmények szerepelnek.

 

Közismereti érettségi vizsgatárgyak (közép- és emelt szinten)

Vizsgatárgy Részletes vizsgakövetelmények A vizsga leírása
Belügyi rendészeti ismeretek (új) bel_ren_ism_vk_2017.pdf bel_ren_ism_vl_2017.pdf
Bibliaismeret - Hit Gyülekezete bib_hit_gyul_vk_2017.pdf bib_hit_gyul_vl_2017.pdf
Biológia (új) bio_vk_2017.pdf bio_vl_2017.pdf
Célnyelvi civilizáció (új) celny_civ_vk_2017.pdf celny_civ_vl_2017.pdf
Dráma (új) drama_vk_2017.pdf drama_vl_2017.pdf
Élő idegen nyelv (új) elo_id_nyelv_vk_2017.pdf elo_id_nyelv_vl_2017.pdf
Ember- és társadalomismeret, etika (új) emb_tar_eti_vk_2017.pdf emb_tar_eti_vl_2017.pdf
Emberismeret és etika (új) emb_eti_vk_2017.pdf emb_eti_vl_2017.pdf
Ének-zene (új) enek_zene_vk_2017.pdf
enek_zene_vl_2017.pdf
Evangélikus hittan evang_hittan_vk_2017.pdf evang_hittan_vl_2017.pdf
Filozófia (új) filozofia_vk_2017.pdf filozofia_vl_2017.pdf
Fizika (új) fizika_vk_2017.pdf fizika_vl_2017.pdf
Földrajz (új) foldrajz_vk_2017.pdf foldrajz_vl_2017.pdf
Gazdasági ismeretek gazd_ism_vk_2017.pdf gazd_ism_vl_2017.pdf
Horvát nemzetiségi népismeret (új) horv_nnepism_vk_2017.pdf horv_nnepism_vl_2017.pdf
Horvát nemzetiségi nyelv és irodalom (új) horv_nnyelv_irod_vk_2017.pdf
horv_nnyelv_irod_vl_2017.pdf
Informatika (új) informatika_vk_2017.pdf informatika_vl_2017.pdf
Judaisztika judaisztika_vk_2017.pdf judaisztika_vl_2017.pdf
Katolikus hittan kat_hittan_vk_2017.pdf kat_hittan_vl_2017.pdf
Katonai alapismeretek (új) kat_alapism_vk_2017.pdf kat_alapism_vl_2017.pdf
Kémia (új) kemia_vk_2017.pdf kemia_vl_2017.pdf
Latin nyelv (új) latin_nyelv_vk_2017.pdf latin_nyelv_vl_2017.pdf
Magyar nyelv és irodalom (új) magy_nyelv_irod_vk_2017.pdf magy_nyelv_irod_vl_2017.pdf
Matematika (új) matematika_vk_2017.pdf
matematika_vl_2017.pdf
Mozgóképkultúra és médiaismeret (új) mozg_mediaism_vk_2017.pdf mozg_mediaism_vl_2017.pdf
Művészettörténet muveszettortenet_vk_2017.pdf muveszettortenet_vl_2017.pdf
Német nemzetiségi népismeret (új) nem_nnepism_vk_2017.pdf nem_nnepism_vl_2017.pdf
Német nemzetiségi nyelv és irodalom (új) nem_nnyelv_irod_vk_2017.pdf nem_nnyelv_irod_vl_2017.pdf
Népművészet nepmuveszet_vk_2017.pdf nepmuveszet_vl_2017.pdf
Pszichológia (új) pszichologia_vk_2017.pdf pszichologia _vl_2017.pdf
Református hittan (új)
ref_hittan_vk_2017.pdf ref_hittan_vl_2017.pdf
Roma/cigány nemzetiségi népismeret (új) rom_cig_nnepism_vk_2017.pdf rom_cig_nnepism_vl_2017.pdf
Román nemzetiségi népismeret (új) roman_nnepism_vk_2017.pdf roman_nnepism_vl_2017.pdf
Román nemzetiségi nyelv és irodalom (új) roman_nnyelv_irod_vk_2017.pdf
roman_nnyelv_irod_vl_2017.pdf
Szerb nemzetiségi népismeret (új) szerb_nnepism_vk_2017.pdf szerb_nnepism_vl_2017.pdf
Szerb nemzetiségi nyelv és irodalom (új) szerb_nnyelv_irod_vk_2017.pdf
szerb_nnyelv_irod_vl_2017.pdf
Szlovák nemzetiségi népismeret (új) szlovak_nnepism_vk_2017.pdf szlovak_nnepism_vl_2017.pdf
Szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom (új) szlovak_nnyelv_irod_vk_2017.pdf
szlovak_nnyelv_irod_vl_2017.pdf
Szlovén nemzetiségi népismeret (új) szloven_nnepism_vk_2017.pdf szloven_nnepism_vl_2017.pdf
Társadalomismeret (új) tarsadalomismeret_vk_2017.pdf tarsadalomismeret_vl_2017.pdf
Természettudomány (új) termeszettudomany_vk_2017.pdf
termeszettudomany_vl_2017.pdf
Testnevelés (új) testneveles_vk_2017.pdf
testneveles_vl_2017.pdf
Történelem (új) tortenelem_vk_2017.pdf
tortenelem_vl_2017.pdf
Utazás és turizmus utazas_turizmus_vk_2017.pdf utazas_turizmus_vl_2017.pdf
Vizuális kultúra (új) vizu_kult_vk_2017.pdf
vizu_kult_vl_2017.pdf


Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak (közép- és emelt szinten)

Vizsgatárgy Részletes vizsgakövetelmények A vizsga leírása
Bányászat ismeretek (új) banyaszat_ism_vk_2017.pdf
banyaszat_ism_vl_2017.pdf
Egészségügy ismeretek (új) egeszsegugy_ism_vk_2017.pdf egeszsegugy_ism_vl_2017.pdf
Egészségügyi technika ismeretek(új) egeszs_tech_ism_vk_2017.pdf egeszs_tech_ism_vl_2017.pdf
Élelmiszeripar ismeretek (új) elelmiszeripar_ism_vk_2017.pdf elelmiszeripar_ism_vl_2017.pdf
Építőipar ismeretek(új) epitoipar_ism_vk_2017.pdf epitoipar_ism_vl_2017.pdf
Épületgépészet ismeretek(új) epuletgepeszet_ism_vk_2017.pdf epuletgepeszet_ism_vl_2017.pdf
Erdészet és vadgazdálkodás ismeretek(új) erd_es_vadgazd_ism_vk_2017.pdf erd_es_vadgazd_ism_vl_2017.pdf
Faipar ismeretek (új) faipar_ism_vk_2017.pdf faipar_ism_vl_2017.pdf
Földmérés ismeretek(új) foldmeres_ism_vk_2017.pdf foldmeres_ism_vl_2017.pdf
Gépészet ismeretek(új) gepeszet_ism_vk_2017.pdf gepeszet_ism_vl_2017.pdf
Hang-, film és színháztechnika ismeretek (új) hang_film_szinh_ism_vk_2017.pdf hang_film_szinh_ism_vl_2017.pdf
Informatika ismeretek(új) informatika_ism_vk_2017.pdf informatika_ism_vl_2017.pdf
Képző- és iparművészet ismeretek(új) kepzo_iparmuv_ism_vk_2017.pdf kepzo_iparmuv_ism_vl_2017.pdf
Kereskedelem ismeretek(új) kereskedelem_ism_vk_2017.pdf kereskedelem_ism_vl_2017.pdf
Kertészet és parképítés ismeretek(új) kert_parkepit_ism_vk_2017.pdf kert_parkepit_ism_vl_2017.pdf
Kohászat ismeretek(új) kohaszat_ism_vk_2017.pdf kohaszat_ism_vl_2017.pdf
Könnyűipar ismeretek (új) konnyuipari_ism_vk_2017.pdf konnyuipari_ism_vl_2017.pdf
Környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek(új) korny_vizgazd_ism_vk_2017.pdf korny_vizgazd_ism_vl_2017.pdf
Közgazdaság ismeretek(új) kozgazdasag_ism_vk_2017.pdf kozgazdasag_ism_vl_2017.pdf
Közlekedés ismeretek (új) kozlekedes_ism_vk_2017.pdf kozlekedes_ism_vl_2017.pdf
Közlekedésépítő ismeretek (új) kozlepito_ism_vk_2017.pdf kozlepito_ism_vl_2017.pdf
Közlekedésgépész ismeretek(új) kozlgepesz_ism_vk_2017.pdf kozlgepesz_ism_vl_2017.pdf
Mezőgazdaság ismeretek(új) mezogazdasag_ism_vk_2017.pdf mezogazdasag_ism_vl_2017.pdf
Mezőgazdasági gépész ismeretek(új) mezogazd_gepesz_ism_vk_2017.pdf mezogazd_gepesz_ism_vl_2017.pdf
Nyomdaipar ismeretek (új) nyomdaipar_ism_vk_2017.pdf nyomdaipar_ism_vl_2017.pdf
Optika ismeretek(új) optika_ism_vk_2017.pdf optika_ism_vl_2017.pdf
Pedagógia ismeretek(új) pedagogia_ism_vk_2017.pdf pedagogia_ism_vl_2017.pdf
Rendészet ismeretek(új) rendeszet_ism_vk_2017.pdf rendeszet_ism_vl_2017.pdf
Sport ismeretek (új) sport_ism_vk_2017.pdf sport_ism_vl_2017.pdf
Szépészet ismeretek(új) szepeszet_ism_vk_2017.pdf szepeszet_ism_vl_2017.pdf
Szociális ismeretek(új) szocialis_ism_vk_2017.pdf szocialis_ism_vl_2017.pdf
Távközlés ismeretek(új) tavkozles_ism_vk_2017.pdf tavkozles_ism_vl_2017.pdf
Turisztika ismeretek(új) turisztika_ism_vk_2017.pdf turisztika_ism_vl_2017.pdf
Ügyvitel ismeretek (új) ugyvitel_ism_vk_2017.pdf ugyvitel_ism_vl_2017.pdf
Vegyész ismeretek(új) vegyesz_ism_vk_2017.pdf vegyesz_ism_vl_2017.pdf
Vegyipar ismeretek (új) vegyipar_ism_vk_2017.pdf vegyipar_ism_vl_2017.pdf
Vendéglátóipar ismeretek(új) vendeglatoipar_ism_vk_2017.pdf vendeglatoipar_ism_vl_2017.pdf
Villamosipar és elektronika ismeretek (új) vill_elekt_ism_vk_2017.pdf vill_elekt_ism_vl_2017.pdf


Ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak (közép- és emelt szinten)

Vizsgatárgy Részletes vizsgakövetelmények A vizsga leírása
Artista ismeretek (új) artista_ism_vk_2017.pdf artista_ism_vl_2017.pdf
Egyházzenész ismeretek (új) egyhazzenesz_ism_vk_2017.pdf egyhazzenesz_ism_vl_2017.pdf
Gyakorlatos színész ismeretek (új) gyak_szinesz_ism_vk_2017.pdf gyak_szinesz_ism_vl_2017.pdf
Jazz-zenész ismeretek (új) jazz-zenesz_ism_vk_2017.pdf jazz-zenesz_ism_vl_2017.pdf
Klasszikus zenész ismeretek (új) klassz_zenesz_ism_vk_2017.pdf klassz_zenesz_ism_vl_2017.pdf
Népzenész ismeretek (új) nepzenesz_ism_vk_2017.pdf nepzenesz_ism_vl_2017.pdf
Szórakoztató zenész ismeretek (új) szorak_zenesz_ism_vk_2017.pdf szorak_zenesz_ism_vl_2017.pdf
Táncos ismeretek (új) tancos_ism_vk_2017.pdf tancos_ism_vl_2017.pdf
Nyomtatás