Érettségi vizsgaelnöki felkészítés

Akkreditált felkészítés érettségi vizsgaelnöki feladatok ellátására

Az Országos vizsgáztatási névjegyzékre a 42/1999. (X. 13.) OM rendelet értelmében 2002. január 1-jétől csak az vehető fel, illetve annak a nyilvántartása hosszabbítható meg, aki pedagógus szakvizsgára történő felkészítés vagy akkreditált pedagógus-továbbképzés keretében elsajátította a vizsgaelnöki feladatok ellátásához szükséges ismereteket.

Az Oktatási Hivatal mint a névjegyzéket gondozó hatóság a pedagógus-továbbképzés rendszerében (277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet) 30 órás továbbképzést akkreditáltatott Felkészítés érettségi vizsgaelnöki feladatok ellátására címmel (alapítási engedély száma: OKM-3/42/2006.).

A jelentkezés feltétele: egyetemen szerzett tanári oklevél, 10 éves középiskolai tanítási gyakorlat.

Továbbképzéseinkre minden, a jelentkezési feltételeknek megfelelő, érdeklődőt várunk!

Bővebb információ és jelentkezés

A "Felkészítés érettségi vizsgaelnöki feladatok ellátására" című továbbképzés célja, hogy a leendő érettségi elnököket felkészítse a vizsgaelnöki szerepre, a már gyakorlattal rendelkező érettségi elnököket tudásukban megerősítse, ismereteiket bővítse.

A továbbképzésen résztvevők tájékoztatást kapnak az érettségi vizsga magyar közoktatásban elfoglalt helyéről, az érettségi és a felsőoktatási felvételi vizsga kapcsolatáról, megismerkednek az érettségi vizsga folyamatának ellenőrzéséhez, törvényességi felügyeletéhez szükséges hatályos jogszabályokkal. A továbbképzés során bemutatásra kerülnek mindazok a dokumentumok, vizsgairatok, melyek az érettségi vizsga törvényes lebonyolításához nélkülözhetetlenek. A tanfolyamon a résztvevők csoportos foglalkozásokon sajátítják el a dokumentumok szabályos kitöltésének módját. Megismerkednek az érettségi vizsgára történő jelentkezéssel, a vizsgabizottság munkájával. A résztvevők felkészítést kapnak az érettségi vizsga során felmerülő szabálytalanságok, váratlan helyzetek kezelésére.

A továbbképzés nyolc tantervi egységre bontott tananyagával a hallgatók képzett, vizsgaelnöki tapasztalatokkal rendelkező oktatók előadásai alapján ismerkednek meg. Majd az adott modul témájának megfelelően konzultációkon, esetelemzésekben, vizsgaszituációk megoldásában vesznek részt.

A gyakorlatokhoz szükséges segédanyagokat (esetleírások, vizsgairatok stb.) a résztvevők kézhez kapják.

A tantervi modulok a következők:

  • Az érettségi vizsga helye és szerepe a magyar közoktatás rendszerében: az érettségi vizsga, az érettségi és a felvételi kapcsolata
  • Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatához kapcsolódó jogszabályok
  • Az érettségi vizsga vizsgaszabályzata
  • Jogorvoslat az érettségi vizsgán
  • Speciális jogszabályok alkalmazása az érettségi vizsgán
  • Az érettségi vizsga iratai, iratkezelés
  • Vizsgaelnöki kompetenciák
  • Záróértékelés

A továbbképzéshez szükséges kötelező irodalom: közoktatásról szóló, 1993. évi LXXIX. törvény többször módosított 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsgaszabályzat hatályos rendelkezései beszerzése a hallgatókat terheli, melyhez segítséget a tanfolyam szervezőitől kapnak.

A továbbképzés elvégzéséről a résztvevők - a 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet szerint - tanúsítványt kapnak, melynek feltétele az összóraszám minimum 90%-án való részvétel és a tanfolyam záró-értékelésén az írásbeli vizsga letétele.

Nyomtatás