A 2020 május-júniusi, valamint a 2021. május-júniusi érettségi vizsgaidőszakban a veszélyhelyzet miatti rendkívüli intézkedések során hozott kizárólag ezen vizsgaidőszakokra vonatkozó átmeneti jogszabályokban megfogalmazott a vizsgadíj visszaigényléshez kapcsolódó információk

I. A 2020. május-júniusi érettségi vizsgaidőszakban a jelentkezéskor befizetett vizsgadíjat, a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2020. május-júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről szóló 119/2020. (IV. 16.) Korm. rendeletben meghatározott esetekben a vizsgadíj visszaigényelhető.

A veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2020. május-júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről szóló 119/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. §-a értelmében az alábbi esetekben lehet a korábban befizetett vizsgadíjat visszaigényelni:
a) ha a vizsgázó 2020. 04. 21-ig kérte a fogadó intézményben a vizsgájának törlését,
b) ha a vizsgázó 2020. 04. 21-ig kérte a fogadó intézményben a vizsga szintjének emelt szintről középszintre történő módosítását,
c) ha a vizsgázó nem jelent meg a vizsgán.

A b) pont szerinti estben – ha vizsgázó kormányhivatalban nyújtotta be a jelentkezését – úgy az emelt szintű és középszintű vizsga díja közötti különbözetet igényelhető vissza.

II. A 2020/2021. tanév október- novemberi vagy május-júniusi vizsgaidőszakban tévesen befizetett vizsgadíj visszaigénylése

A 284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti kormányrendeleti szabályokról - Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelettől eltérő, a 2020. május-júniusi vizsgaidőszakban tartott érettségi vizsgákra vonatkozó szabályok:

14. § (1) Azon vizsgázók, akik a 2019/2020. tanév május-júniusi vizsgaidőszakára térítésmentesen jelentkeztek érettségi vizsgára, de azon a veszélyhelyzet miatt nem jelentek meg, az érettségi vizsgát a 2020/2021. tanév október- novemberi vagy május-júniusi vizsgaidőszakában térítésmentesen tehetik le.

(2) Azon vizsgázók, akik a 2019/2020. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában valamely vizsgatárgyból sikeres érettségi vizsgát tettek, az érettségi bizonyítvány megszerzése után, legkésőbb a 2020/2021. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában az adott vizsgatárgyból egy alkalommal térítésmentesen tehetnek ismétlő érettségi vizsgát.

Azon vizsgázók, akik a 2019/2020. tanév május-júniusi vizsgaidőszakára térítésmentesen jelentkeztek érettségi vizsgára, de azon a veszélyhelyzet miatt nem jelentek meg, az érettségi vizsgát a 2020/2021. tanév október- novemberi vagy május-júniusi vizsgaidőszakában térítésmentesen tehetik le.

A fenti szabályozás szerint tehát, a vizsgázó számára abból a vizsgatárgyakból térítésmentes az érettségi vizsga, amelyből

 1. jelentkezett a 2020. május-júniusi vizsgaidőszakban, és
 2. jelentkezése térítésmentes volt, és
 3. nem jelent meg a vizsgán.

A szabályozás egyaránt vonatkozik a 2020/2021. tanév október- novemberi vagy a május-júniusi vizsgaidőszakra.

 • Olyan vizsgatárgyból tehát, amelyből a vizsgázó a 2020. május-júniusi vizsgaidőszakban nem jelentkezett érettségi vizsgára, nem élhet ezzel a lehetőséggel.
 • Olyan vizsgatárgyból tehát, amelyből a vizsgázó jelentkezése a 2020. május-júniusi vizsgaidőszakban térítésköteles volt, nem élhet ezzel a lehetőséggel.

Olyan vizsgatárgyból tehát, amelyből a vizsgázó a 2020. május-júniusi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgán megjelent, nem élhet ezzel a lehetőséggel.

Azon vizsgázók, akik a 2019/2020. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában valamely vizsgatárgyból sikeres érettségi vizsgát tettek, az érettségi bizonyítvány megszerzése után, legkésőbb a 2020/2021. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában az adott vizsgatárgyból egy alkalommal térítésmentesen tehetnek ismétlő érettségi vizsgát.

A szabályozás csak az ismétlő vizsgákra vonatkozik. Az ismétlő érettségi vizsga az érettségi bizonyítvány kiadása után egyes vizsgatárgyból a korábban sikeresen letett érettségi vizsga azonos szinten, illetve az emelt szintű vizsga középszinten történő megismétlése.

Ezzel a lehetőséggel tehát csak azok élhetnek, akik

 1. rendelkeznek érettségi bizonyítvánnyal, és
 2. az adott vizsgatárgyból 2020. május-júniusi vizsgaidőszakban sikeres (legalább elégséges) érettségi vizsgát tettek.

Az, aki megfelel ezeknek a feltételeknek attól függetlenül élhet a lehetőséggel, hogy a 2020. május-júniusi vizsgaidőszakban tett vizsgája térítésköteles volt-e vagy sem.

Ha a vizsgázó az adott vizsgatárgyból a 2020. május-júniusi vizsgaidőszakban emelt szinten sikeres (legalább elégséges) érettségi vizsgát tett, úgy e két vizsgaidőszak valamelyikében egy alkalommal térítésmentesen megismételheti a vizsgát vagy emelt, vagy középszinten.

Ha a vizsgázó az adott vizsgatárgyból a 2020. május-júniusi vizsgaidőszakban középszinten sikeres (legalább elégséges) érettségi vizsgát tett, úgy e két vizsgaidőszak valamelyikében egy alkalommal térítésmentesen megismételheti a vizsgát középszinten. Ha azonban a vizsgázó szintemelő vizsgát kíván tenni az adott vizsgatárgyból, az térítésköteles.

III. A 2021/2022. tanév október- novemberi vagy május-júniusi vizsgaidőszakban tévesen befizetett vizsgadíj visszaigénylése

A veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2021. május-júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről, valamint egyes köznevelést érintő eltérő szabályokról szóló 167/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet szerint:

4/A. § Azok a vizsgázók, akik a 2020/2021. tanév május-júniusi vizsgaidőszakára adott vizsgatárgyból térítésmentesen jelentkeztek érettségi vizsgára, de azon a veszélyhelyzet miatt nem jelentek meg, ugyanabból a vizsgatárgyból az érettségi vizsgát a 2021/2022. tanév október-novemberi vagy május-júniusi vizsgaidőszakában egy alkalommal térítésmentesen tehetik le.

4/B. § Azok a vizsgázók, akik a 2020/2021. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában valamely vizsgatárgyból sikeres érettségi vizsgát tettek, az érettségi bizonyítvány kiadása után, legkésőbb a 2021/2022. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában az adott vizsgatárgyból egy alkalommal térítésmentesen tehetnek ismétlő érettségi vizsgát.

Azon vizsgázók, akik a 2020/2021. tanév május-júniusi vizsgaidőszakára az adott tárgyból térítésmentesen jelentkeztek érettségi vizsgára, de azon a veszélyhelyzet miatt nem jelentek meg, ugyanabból a vizsgatárgyból az érettségi vizsgát a 2021/2022. tanév október- novemberi vagy május-júniusi vizsgaidőszakában egy alkalommal térítésmentesen tehetik le.

A fenti szabályozás szerint tehát, a vizsgázó számára abból a vizsgatárgyakból térítésmentes az érettségi vizsga, amelyből

 1. jelentkezett a 2021. május-júniusi vizsgaidőszakban, és
 2. jelentkezése térítésmentes volt, és
 3. nem jelent meg a vizsgán.
 • Olyan vizsgatárgyból tehát, amelyből a vizsgázó a 2021. május-júniusi vizsgaidőszakban nem jelentkezett érettségi vizsgára, nem élhet ezzel a lehetőséggel.
 • Olyan vizsgatárgyból tehát, amelyből a vizsgázó jelentkezése a 2021. május-júniusi vizsgaidőszakban térítésköteles volt, nem élhet ezzel a lehetőséggel.
 • Olyan vizsgatárgyból tehát, amelyből a vizsgázó a 2021. május-júniusi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgán megjelent, nem élhet ezzel a lehetőséggel.

Azon vizsgázók, akik a 2020/2021. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában valamely vizsgatárgyból sikeres érettségi vizsgát tettek, az érettségi bizonyítvány kiadása után, legkésőbb a 2021/2022. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában az adott vizsgatárgyból egy alkalommal térítésmentesen tehetnek ismétlő érettségi vizsgát.

A szabályozás csak az ismétlő vizsgákra vonatkozik. Az ismétlő érettségi vizsga az érettségi bizonyítvány kiadása után egyes vizsgatárgyból a korábban sikeresen letett érettségi vizsga azonos szinten, illetve az emelt szintű vizsga középszinten történő megismétlése.

Ezzel a lehetőséggel tehát csak azok élhetnek, akik

 1. rendelkeznek érettségi bizonyítvánnyal, és
 2. az adott vizsgatárgyból 2021. május-júniusi vizsgaidőszakban sikeres (legalább elégséges) érettségi vizsgát tettek.

Az, aki megfelel ezeknek a feltételeknek attól függetlenül élhet a lehetőséggel, hogy a 2021. május-júniusi vizsgaidőszakban tett vizsgája térítésköteles volt-e vagy sem.

Ha a vizsgázó az adott vizsgatárgyból a 2021. május-júniusi vizsgaidőszakban emelt szinten sikeres (legalább elégséges) érettségi vizsgát tett, úgy e két vizsgaidőszak valamelyikében egy alkalommal térítésmentesen megismételheti a vizsgát vagy emelt, vagy középszinten

Ha a vizsgázó az adott vizsgatárgyból a 2021. május-júniusi vizsgaidőszakban középszinten sikeres (legalább elégséges) érettségi vizsgát tett, úgy e két vizsgaidőszak valamelyikében egy alkalommal térítésmentesen megismételheti a vizsgát középszinten. Ha azonban a vizsgázó szintemelő vizsgát kíván tenni az adott vizsgatárgyból, az térítésköteles.

Ha a vizsgázó a középszintű érettségi vizsga díját a jelentkezést fogadó középiskolába fizette be, úgy a vizsgadíj visszaigénylését a középiskolában kell kezdeményeznie. Ebben az eljárásban az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: OH) nem vesz részt.

IV. A visszaigénylés menete

A következő eljárás kizárólag azokra az esetekre vonatkozik, amikor a vizsgázó a vizsgadíjat az OH-nak fizette be.

 1. A visszaigénylést a jelen tájékoztatóhoz csatolt adatlapon kell kérelmezni: érettségi vizsgadíj visszaigénylő adatlap
 2. Az adatlaphoz kitöltési útmutató készült, ennek előzetes áttekintése a visszaigényléssel érintett vizsgázók számra elengedhetetlen.
 3. A befizetett vizsgadíjat kizárólag az érettségi vizsgára jelentkezett személy, vagy kiskorú vizsgázó esetén a szülő/gondviselő igényelheti vissza.
 4. A visszaigénylés adatlapját és a szükséges mellékleteket az aláírást követően, elektronikusan kell megküldeni a vizsgadij@oh.gov.hu e-mail címre.

Az Oktatási Hivatalba benyújtott visszaigénylések feldolgozása:

 • A visszaigénylés feldolgozására a hibátlan kérelem benyújtása esetén a benyújtás napjától számított 60 napon belül kerül sor.
 • A nem e tájékoztatás és az ehhez készített adatlap szerint benyújtott vizsgadíj visszaigénylések hátráltatják a visszaigénylés feldolgozását.

 

Nyomtatás