Az érettségi vizsgatárgyak 2023. október-novemberi vizsgaidőszakig érvényes vizsgakövetelményei

A 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

Az aktuális vizsgaidőszakra vonatkozó nyilvánosságra hozandó anyagok itt találhatóak meg.

Figyelem!
Az érettségi vizsgakövetelmények változásának ütemezése:

1. A 2021. május-júniusi és október-novemberi vizsgaidőszakaiban a korábban a 40/2002. (V. 24.) OM rendeletben szabályozott és alább közölt részletes vizsgakövetelmények szerint kell érettségi vizsgát tenni.

2. 2022. január 1- je és 2023 december 31 között a módosítás előtti Nat. szerint tanulóknak a korábban a 40/2002. (V. 24.) OM rendeletben szabályozott és alább közölt részletes vizsgakövetelmények szerint kell érettségi vizsgát tenniük.
A módosított Nat. szerint tanulók előrehozott vizsgái ebben az időszakban már a vizsgaszabályzat 3. mellékleteként bevezetett új általános követelmények, és az ezekhez kapcsolódó, rövidesen megjelenő új részletes követelmények szerint folynak majd.

3. A 2024. január 1-je után és ezt követően már kizárólag a vizsgaszabályzat 3. mellékleteként bevezetett új általános követelmények, és az ezekhez kapcsolódó, rövidesen megjelenő új részletes követelmények szerint lehet csak érettségi vizsgát tenni. (Ez utóbbi alól kivételt képez az ágazati, ágazaton belüli specializációs vizsgáknak egy szűk köre.)

Közismereti érettségi vizsgatárgyak

Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak
Ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak

Közismereti érettségi vizsgatárgyak (közép- és emelt szinten)

Ebből a vizsgatárgyból jelenleg emelt szintű vizsga nem szervezhető.

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (továbbiakban: vizsgaszabályzat) 61/A. §-a szerint emelt szintű érettségi vizsga abból a vizsgatárgyból tehető, amely − mint a felsőoktatási felvételi eljárás során figyelembe vehető érettségi vizsgatárgy – a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében szerepel, és a vizsgaszabályzat 2. számú melléklete szerint a vizsgatárgyból létezik emelt szintű érettségi vizsga.
Ebből a vizsgatárgyból a jogszabályban csak középszintű vizsgakövetelmények szerepelnek.

 

Közismereti érettségi vizsgatárgyak (közép- és emelt szinten)

Vizsgatárgy Részletes vizsgakövetelmények A vizsga leírása
Belügyi rendészeti ismeretek bel_ren_ism_vk.pdf bel_ren_ism_vl.pdf
Bibliaismeret - Hit Gyülekezete bib_hit_gyul_vk.pdf bib_hit_gyul_vl.pdf
Biológia bio_vk.pdf bio_vl.pdf
Célnyelvi civilizáció celny_civ_vk.pdf celny_civ_vl.pdf

Dráma drama_vk.pdf drama_vl.pdf
Élő idegen nyelv elo_id_nyelv_vk.pdf elo_id_nyelv_vl.pdf
Ember- és társadalomismeret, etika emb_tar_eti_vk.pdf emb_tar_eti_vl.pdf
Emberismeret és etika emb_eti_vk.pdf emb_eti_vl.pdf

Ének-zene enek_zene_vk.pdf
enek_zene_vl.pdf
Evangélikus hittan evang_hittan_vk.pdf evang_hittan_vl.pdf

Filozófia filozofia_vk.pdf filozofia_vl.pdf
Fizika fizika_vk.pdf fizika_vl.pdf
Földrajz foldrajz_vk.pdf foldrajz_vl.pdf
Gazdasági ismeretek gazd_ism_vk.pdf gazd_ism_vl.pdf
Horvát nemzetiségi népismeret horv_nnepism_vk.pdf horv_nnepism_vl.pdf
Horvát nemzetiségi nyelv és irodalom horv_nnyelv_irod_vk.pdf horv_nnyelv_irod_vl.pdf
Informatika informatika_vk.pdf informatika_vl.pdf
Judaisztika judaisztika_vk.pdf judaisztika_vl.pdf
Katolikus hittan kat_hittan_vk.pdf kat_hittan_vl.pdf
Katonai alapismeretek kat_alapism_vk.pdf kat_alapism_vl.pdf
Kémia kemia_vk.pdf kemia_vl.pdf
Latin nyelv latin_nyelv_vk.pdf latin_nyelv_vl.pdf
Magyar nyelv és irodalom magy_nyelv_irod_vk.pdf magy_nyelv_irod_vl.pdf
Matematika matematika_vk.pdf
matematika_vl.pdf

Mozgóképkultúra és médiaismeret mozg_mediaism_vk.pdf mozg_mediaism_vl.pdf
Művészettörténet muveszettortenet_vk.pdf muveszettortenet_vl.pdf
Német nemzetiségi népismeret nem_nnepism_vk.pdf nem_nnepism_vl.pdf
Német nemzetiségi nyelv és irodalom nem_nnyelv_irod_vk.pdf nem_nnyelv_irod_vl.pdf
Népművészet nepmuveszet_vk.pdf nepmuveszet_vl.pdf
Pszichológia pszichologia_vk.pdf pszichologia _vl.pdf
Református hittan
ref_hittan_vk.pdf ref_hittan_vl.pdf
Roma/cigány nemzetiségi népismeret rom_cig_nnepism_vk.pdf rom_cig_nnepism_vl.pdf
Román nemzetiségi népismeret roman_nnepism_vk.pdf roman_nnepism_vl.pdf
Román nemzetiségi nyelv és irodalom roman_nnyelv_irod_vk.pdf roman_nnyelv_irod_vl.pdf
Szerb nemzetiségi népismeret szerb_nnepism_vk.pdf szerb_nnepism_vl.pdf
Szerb nemzetiségi nyelv és irodalom szerb_nnyelv_irod_vk.pdf szerb_nnyelv_irod_vl.pdf
Szlovák nemzetiségi népismeret szlovak_nnepism_vk.pdf szlovak_nnepism_vl.pdf
Szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom szlovak_nnyelv_irod_vk.pdf szlovak_nnyelv_irod_vl.pdf
Szlovén nemzetiségi népismeret szloven_nnepism_vk.pdf szloven_nnepism_vl.pdf
Társadalomismeret tarsadalomismeret_vk.pdf tarsadalomismeret_vl.pdf
Természettudomány termeszettudomany_vk.pdf
termeszettudomany_vl.pdf
Testnevelés testneveles_vk.pdf
testneveles_vl.pdf
Történelem tortenelem_vk.pdf
tortenelem_vl.pdf
Utazás és turizmus utazas_turizmus_vk.pdf utazas_turizmus_vl.pdf

Vizuális kultúra vizu_kult_vk.pdf
vizu_kult_vl.pdf

 

Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak (közép- és emelt szinten)

Vizsgatárgy Részletes vizsgakövetelmények A vizsga leírása
Egészségügyi ismeretek*
egeszsegugyi_ism_vk_2020.pdf
egeszsegugyi_ism_vl_2020.pdf
Egészségügyi technikai ismeretek*
egeszs_tech_ism_vk_2020.pdf
egeszs_tech_ism_vl_2020.pdf
Élelmiszeripari ismeretek*
elelmiszeripari_ism_vk_2020.pdf
elelmiszeripari_ism_vl_2020.pdf
Épületgépészeti ismeretek*
epuletgepeszeti_ism_vk_2020.pdf
epuletgepeszeti_ism_vl_2020.pdf
Erdészeti és vadgazdálkodási ismeretek*
erd_es_vadgazd_ism_vk_2020.pdf
erd_es_vadgazd_ism_vl_2020.pdf
Faipari ismeretek*
faipari_ism_vk_2020.pdf
faipari_ism_vl_2020.pdf
Földmérési ismeretek*
foldmeresi_ism_vk_2020.pdf
foldmeresi_ism_vl_2020.pdf
Hang-, film- és színháztechnikai ismeretek*
hang_film_szinh_ism_vk_2020.pdf
hang_film_szinh_ism_vl_2020.pdf
Honvédelmi ismeretek*
honvedelmi_ism_vk_2020.pdf
honvedelmi_ism_vl_2020.pdf
Informatikai ismeretek*
informatikai_ism_vk_2020.pdf
informatikai_ism_vl_2020.pdf
Képző- és iparművészeti ismeretek*
kepzo_iparmuv_ism_vk_2020.pdf
kepzo_iparmuv_ism_vl_2020.pdf
Kereskedelmi ismeretek*
kereskedelmi_ism_vk_2020.pdf
kereskedelmi_ism_vl_2020.pdf
Kertészeti és parképítési ismeretek*
kert_parkepit_ism_vk_2020.pdf
kert_parkepit_ism_vl_2020.pdf
Kohászati ismeretek*
kohaszati_ism_vk_2020.pdf
kohaszati_ism_vl_2020.pdf
Könnyűipari ismeretek*
konnyuipari_ism_vk_2020.pdf
konnyuipari_ism_vl_2020.pdf
Környezetvédelmi ismeretek*
kornyezetvedelmi_ism_vk_2020.pdf
kornyezetvedelmi_ism_vl_2020.pdf
Közgazdasági ismeretek*
kozgazdasagi_ism_vk_2020.pdf
kozgazdasagi_ism_vl_2020.pdf
Közművelődési ismeretek*
kozmuvelodesi_ism_vk_2020.pdf
kozmuvelodesi_ism_vl_2020.pdf
Mezőgazdasági ismeretek*
mezogazdasagi_ism_vk_2020.pdf
mezogazdasagi_ism_vl_2020.pdf
Optikai ismeretek*
optikai_ism_vk_2020.pdf
optikai_ism_vl_2020.pdf
Pedagógiai ismeretek* pedagogiai_ism_vk_2020.pdf
pedagogiai_ism_vl_2020.pdf
Rendészeti és közszolgálati ismeretek* rendeszeti_kozszolgalati_ism_vk_2020.pdf
rendeszeti_kozszolgalati_ism_vl_2020.pdf
Sport ismeretek* sport_ism_vk_2020.pdf
sport_ism_vl_2020.pdf
Szociális ismeretek* szocialis_ism_vk_2020.pdf
szocialis_ism_vl_2020.pdf
Távközlési ismeretek* tavkozlesi_ism_vk_2020.pdf
tavkozlesi_ism_vl_2020.pdf
Turisztikai ismeretek* turisztikai_ism_vk_2020.pdf
turisztikai_ism_vl_2020.pdf
Vegyész ismeretek* vegyesz_ism_vk_2020.pdf
vegyesz_ism_vl_2020.pdf
Vegyipari ismeretek* vegyipari_ism_vk_2020.pdf
vegyipari_ism_vl_2020.pdf
Vendéglátóipari ismeretek*
vendeglatoipari_ism_vk_2020.pdf
vendeglatoipari_ism_vl_2020.pdf
Vízügyi ismeretek* vizugyi_ism_vk_2020.pdf
vizugyi_ism_vl_2020.pdf

* Érvényes: a 2020. május-júniusi vizsgaidőszaktól

Ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak (közép- és emelt szinten)

Vizsgatárgy Ágazat Részletes vizsgakövetelmények A vizsga leírása
Élelmiszeripari gépésztechnikai ismeretek*
Agrárgépész elelmiszeripari_gepesztech_ism_vk_2020.pdf
elelmiszeripari_gepesztech_ism_vl_2020.pdf
Mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek* mezog_erd_geptech_ism_vk_2020.pdf
mezog_erd_geptech_ism_vl_2020.pdf
Bányaművelési ismeretek*

Bányászat

banyamuvelesi_ism_vk_2020.pdf
banyamuvelesi_ism_vl_2020.pdf
Gázipari és fluidumkitermelési ismeretek* gazipari_fluidumkiterm_ism_vk_2020.pdf
gazipari_fluidumkiterm_ism_vl_2020.pdf
Artista ismeretek*

Előadóművészet

artista_ism_vk_2020.pdf
artista_ism_vl_2020.pdf
Egyházzenész-ismeretek* egyhazzenesz_ism_vk_2020.pdf
egyhazzenesz_ism_vl_2020.pdf
Gyakorlatosszínész-ismeretek* gyak_szinesz_ism_vk_2020.pdf
gyak_szinesz_ism_vl_2020.pdf
Jazz-zenész-ismeretek* jazz-zenesz_ism_vk_2020.pdf
jazz-zenesz_ism_vl_2020.pdf
Klasszikuszenész-ismeretek* klassz_zenesz_ism_vk_2020.pdf
klassz_zenesz_ism_vl_2020.pdf
Népzenész-ismeretek* nepzenesz_ism_vk_2020.pdf
nepzenesz_ism_vl_2020.pdf
Szórakoztatózenész-ismeretek* szorak_zenesz_ism_vk_2020.pdf
szorak_zenesz_ism_vl_2020.pdf
Táncos ismeretek* tancos_ism_vk_2020.pdf
tancos_ism_vl_2020.pdf
Magas- és mélyépítési ismeretek*

Építőipar


magas_melyepitesi_ism_vk_2020.pdf
magas_melyepitesi_ism_vl_2020.pdf
Út-, vasút- és hídépítési ismeretek* ut_vasut_hidepitesi_ism_vk_2020.pdf
ut_vasut_hidepitesi_ism_vl_2020.pdf
Gépgyártás-technológiai ismeretek*

Gépészet


gepgyart_tech_ism_vk_2020.pdf
gepgyart_tech_ism_vl_2020.pdf
Mechatronikai ismeretek* mechatronikai_ism_vk_2020.pdf
mechatronikai_ism_vl_2020.pdf
Autó- és repülőgép-szerelési ismeretek*

Közlekedés-gépész

auto_repulo_szerelesi_ism_vk_2020.pdf
auto_repulo_szerelesi_ism_vl_2020.pdf
Hajózási technikai ismeretek* hajozasi_technikai_ism_vk_2020.pdf
hajozasi_technikai_ism_vl_2020.pdf
Vasútgépészeti ismeretek* vasutgepeszeti_ism_vk_2020.pdf
vasutgepeszeti_ism_vl_2020.pdf
Közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek*

Közlekedés, szállítmányozás és logisztika

kozuti_legi_kozl_szall_log_ism_vk_2020.pdf
kozuti_legi_kozl_szall_log_ism_vl_2020.pdf
Postaforgalmi ismeretek* postaforgalmi_ism_vk_2020.pdf
postaforgalmi_ism_vl_2020.pdf
Vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek* vasutuzemi_kozl_szall_log_ism_vk_2020.pdf
vasutuzemi_kozl_szall_log_ism_vl_2020.pdf
Kiadványszerkesztési ismeretek*

Nyomdaipar

kiadvanyszerkesztesi_ism_vk_2020.pdf
kiadvanyszerkesztesi_ism_vl_2020.pdf
Nyomdaipari technikai ismeretek* nyomdaipari_tech_ism_vk_2020.pdf
nyomdaipari_tech_ism_vl_2020.pdf
Fodrászati ismeretek*

Szépészet

fodraszati_ism_vk_2020.pdf
fodraszati_ism_vl_2020.pdf
Kozmetikai ismeretek* kozmetikai_ism_vk_2020.pdf
kozmetikai_ism_vl_2020.pdf
Idegennyelvű ügyviteli ismeretek*

Ügyvitel

idegennyelvu_ugyviteli_ism_vk_2020.pdf
idegennyelvu_ugyviteli_ism_vl_2020.pdf
Irodai ügyviteli ismeretek* irodai_ugyviteli_ism_vk_2020.pdf
irodai_ugyviteli_ism_vl_2020.pdf
Automatikai és elektronikai ismeretek* Villamosipar és elektronika
automat_elektro_ism_vk_2020.pdf
automat_elektro_ism_vl_2020.pdf
Közlekedésautomatikai ismeretek* kozlekedesautomatikai_ism_vk_2020.pdf
kozlekedesautomatikai_ism_vl_2020.pdf

* Érvényes: a 2020. május-júniusi vizsgaidőszaktól

Nyomtatás