Érettségi vizsgadíj fizetésére vonatkozó információk

Az érettségi vizsga - az intézmény fenntartójától függetlenül - térítésmentes a tanulói jogviszony (szakképzésben tanulói és felnőttképzési jogviszony) ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig. Térítésmentes továbbá az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói jogviszonyban (szakképzésben tanulói és felnőttképzési jogviszonyban) tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és a pótló vizsgája. Térítésmentes továbbá az érettségi végzettséggel rendelkező, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény szerinti szakgimnáziumi oktatásban megkezdett tanulói jogviszonnyal rendelkező tanuló részére egy szakmai érettségi vizsgatárgyból tett érettségi vizsga és első alkalommal a javító- és pótlóvizsga.

Minden más esetben a vizsgáért vizsgadíjat kell fizetni.

Az érettségi vizsgadíj fizetéssel kapcsolatban gyakran ismételt kérdések

Ha a jelentkező vizsgajelentkezését egy kormányhivatalba nyújtja be, a középszintű érettségi vizsgáért az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 15 %-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie az Oktatási Hivatal számára (ez az összeg 2024-ben: 40.000,-Ft).

Az emelt szintű érettségi vizsgáért minden vizsgadíjra kötelezett jelentkezőnek az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25 %-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie az Oktatási Hivatal számára (ez az összeg 2024-ben: 67.000,-Ft).

Ha a jelentkező középszintű vizsgajelentkezését egy középiskolába nyújtja be, úgy a középszintű vizsga fent meghatározott vizsgadíját a középiskolába kell befizetni. Emelt szintű vizsgajelentkezés esetén a vizsga díját minden esetben az Oktatási Hivatalnak kell befizetni.

A vizsgadíjak vizsgatárgyanként értendők.

A vizsgadíj befizetése történhet:

 • a kormányhivatalokban beszerezhető utalványon;
 • banki átutalással az alábbiak szerint: Jogosult neve: Oktatási Hivatal, számlaszám: Magyar Államkincstár 10032000-00282637-00000000.

Külföldről történő átutalás esetén, amennyiben a fizetés nem forintban történik, figyelni kell arra, hogy a befizetés összege napi árfolyamon forintra átszámítva, az utaláskor felszámított kezelési költség levonása után is fedezze a vizsgadíjat. A devizában befizetett összeg a Magyar Nemzeti Bank aktuális napon érvényes árfolyama alapján, forintban kerül jóváírásra. Deviza átutalásnál a költségmegosztás módjánál az our/saját lehetőséget kell választani, azaz az átutalást indító fél viseli az átutalással járó összes költséget.

A külföldről történő átutaláshoz az alábbi adatokra is szükség lehet:

 • A kedvezményezett neve: Oktatási Hivatal, 1055 Budapest, Szalay u. 10-14., Hungary
 • A kedvezményezett bankja: Magyar Államkincstár
 • A bank címe: 1054 Budapest, Hold utca 4.
 • Ha az ügyfél SEPA-képes bankból utal az Európai Unión belülről, az alábbi adatokat kell megadni (ez az utalási mód olcsóbb):
 • utalás devizaneme: EUR
 • Oktatási Hivatal IBAN-számlaszáma: HU94 1003 2000 0028 2637 0000 0000
 • Államkincstár SWIFT/BIC kódja: HUSTHUHB
 • Ha az ügyfél nem SEPA-képes bankból utal (bármilyen devizanem, bármilyen bank, bármilyen ország esetében), az alábbi adatokat kell megadni:
 • Oktatási Hivatal IBAN-száma: HU94 1003 2000 0028 2637 0000 0000
 • Számlavezető bank („account with institution") SWIFT-BIC kódja: HUSTHUHB
 • Magyar Nemzeti Bank, mint levelező bank („correspondent") SWIFT-BIC kódja: MANEHUHB


A vizsgadíj befizetéséről szóló utalvány, illetve az átutalási megbízás Közlemény rovatában fel kell tüntetni a 20-as számot, valamint egy szóköz kihagyásával az egyedi érettségi iktatószámot. Az egyedi érettségi iktatószám a jelentkezést fogadó intézmény (középiskola vagy kormányhivatal) által kinyomtatott jelentkezés lap felső részén, középen található, és 16 számból áll.

A vizsgadíj befizetését minden esetben igazolni kell. Utalványon történő befizetés esetén a jelentkezési laphoz a feladóvevényt kell csatolni. Átutalással történő befizetés esetén a bank által igazolt átutalási megbízást kell csatolni a jelentkezési laphoz.

Figyelem! A jelentkezést fogadó intézmény igazgatója által elfogadott érettségi jelentkezést a jelentkezési határidő lejárta után visszavonni, illetve megváltoztatni nem lehet, ezért a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján nincs mód az érettségi vizsgára befizetett vizsgadíj visszatérítésére.

Arra az esetre, ha a vizsgázó nem tud megjelenni az érettségi vizsgán a www.oktatas.hu oldalon a Köznevelés/Érettségi/Gyakran ismételt kérdések menüpontban található tájékoztató: 
Mi történik abban az esetben, ha a vizsgázó nem jelent meg az írásbeli vizsgán?
Mi történik abban az esetben, ha a vizsgázó nem jelenik meg a szóbeli vizsgán?

Abban az esetben, ha a vizsgázó a vizsgajelentkezését a jelentkezési határidő lejárta előtt írásban visszavonja a jelentkezését fogadó intézményben, úgy az Oktatási Hivatal számlaszámára befizetett vizsgadíjat visszaigényelheti.

A jelentkezés benyújtására vonatkozó részletes tájékoztatók az alábbi linkre kattintva érhetők el:

Jelentkezés érettségi vizsgára

Az érettségi vizsgadíj fizetéssel kapcsolatban gyakran ismételt kérdések

1. Vizsgadíj befizetésének határideje

Vizsgadíjköteles vizsgára jelentkezés esetén az érvényes jelentkezés egyik feltétele a vizsgadíj befizetése és a vizsgadíj befizetési igazolásának bemutatása a vizsgajelentkezést fogadó intézménynél.

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 12. § (8) bekezdése szerint: „(8) … A jelentkezési laphoz a mellékleteket - a személyi igazolvány kivételével - másolatban csatolni kell. Ha a szükséges mellékleteket a jelentkezési laphoz nem csatolják, a kormányhivatal felhívásának kézhezvételétől számított öt munkanapon belül a hiányt pótolni kell. A hiánypótlás elmulasztása esetén a jelentkezés érvénytelen.”

2. Át lehet-e vinni a következő vizsgaidőszakra a vizsgadíjat?

A vizsgadíjköteles vizsgára jelentkezés esetén az érvényes jelentkezés egyik feltétele a vizsgadíj befizetése és a vizsgadíj befizetési igazolásának bemutatása a vizsgajelentkezést fogadó intézménynél.

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 12. § (8) bekezdése szerint: „(8) … A jelentkezési laphoz a mellékleteket - a személyi igazolvány kivételével - másolatban csatolni kell. Ha a szükséges mellékleteket a jelentkezési laphoz nem csatolják, a kormányhivatal felhívásának kézhezvételétől számított öt munkanapon belül a hiányt pótolni kell. A hiánypótlás elmulasztása esetén a jelentkezés érvénytelen. Tehát a vizsgadíj befizetése az adott jelentkezés feltétele. Új jelentkezés esetén az új jelentkezéshez újból be kell fizetni a vizsgadíjat.

3. Ha nem tudok megjelenni a vizsgán, visszaigényelhetem a vizsgadíjat?

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 12. § (9) bekezdése szerint:

„… Az igazgató által elfogadott jelentkezést a jelentkezési határidő lejárta után - ha e rendelet másként nem rendelkezik - visszavonni, illetve megváltoztatni nem lehet. …”

A vizsgára való jelentkezés elfogadását követően a vonatkozó jogszabályi rendelkezések nem biztosítanak lehetőséget a jelentkezés visszavonására és a vizsgadíj visszafizetésére, vagy méltányosság gyakorlására a vizsgadíj befizetése vonatkozásában, és nem adnak lehetőséget annak esetleges későbbi vizsgaidőszakban történő beszámítására sem.

Arra az esetre, ha a vizsgázó nem tud megjelenni az érettségi vizsgán a www.oktatas.hu oldalon a Köznevelés/Érettségi/Gyakran ismételt kérdések
Mi történik abban az esetben, ha a vizsgázó nem jelent meg az írásbeli vizsgán?
Mi történik abban az esetben, ha a vizsgázó nem jelenik meg a szóbeli vizsgán?

4. Tájékoztató az ukrajnai végzős tanulók előrehozott érettségi vizsgáira az Oktatási Hivatal számlájára befizetett vizsgadíjának visszaigényléséről (2022. május-júniusi vizsgaidőszak)

A vizsgadíj visszaigénylés benyújtásának határideje 2022. szeptember 30. napja volt. A határidő jogvesztő, az ezt követően benyújtott visszaigénylések feldolgozására nincs lehetőség.

5. A 2020 május-júniusi, valamint a 2021. május-júniusi érettségi vizsgaidőszakban a veszélyhelyzet miatti rendkívüli intézkedések során hozott kizárólag ezen vizsgaidőszakokra vonatkozó átmeneti jogszabályokban megfogalmazott a vizsgadíj visszaigényléshez kapcsolódó információk elérhetők A 2020 május-júniusi, valamint a 2021. május-júniusi érettségi vizsgaidőszakban a veszélyhelyzet miatti rendkívüli intézkedések során hozott kizárólag ezen vizsgaidőszakokra vonatkozó átmeneti jogszabályokban megfogalmazott a vizsgadíj visszaigényléshez kapcsolódó információk linkre kattintva.

Nyomtatás