Információk az érettségiről

 

A francia nyelv és a filozófia írásbeli érettségi vizsgái

2024. május 23-án 8.00 órától rendezik meg a francia nyelv, 14.00 órától pedig a filozófia írásbeli érettségi vizsgáit.

Francia nyelvből középszinten 160 helyszínen 579, emelt szinten 24 helyszínen 479 vizsgázó tesz érettségi vizsgát.

Az élő idegen nyelvi írásbeli érettségi vizsgák szerkezete minden idegen nyelv esetében azonos.

Középszinten az írásbeli vizsga időtartama 180 perc. Az első feladatlap (olvasott szöveg értése) kitöltésére 60, a másodikéra (nyelvhelyesség) 30 perc áll rendelkezésre. 15 perces szünet után hallott szöveg értésére vonatkozó feladatlap megoldása következik 30 percben, majd 60 perc áll rendelkezésre az íráskészséget vizsgáló feladatsorra.

Az emelt szintű írásbeli vizsga időtartama 240 perc. A vizsgán az előzőekben is felsorolt feladatlapok szerepelnek ugyanabban a sorrendben, azonban a feladatok megoldására fordítható időtartam 70, 50, 30 és 90 perc.

Az íráskészséget vizsgáló feladatok megoldásához mindkét szinten használható nyomtatott szótár, amelyről a vizsgázónak kell gondoskodnia (a többi feladatsornál semmilyen segédeszköz nem használható).

Filozófiából középszinten 27 helyszínen 87, emelt szinten 11 helyszínen 28 vizsgázó érettségizik.

A filozófia középszintű írásbeli vizsgája 180 perces, az elérhető maximális pontszám 100 pont. Az írásbeli vizsga két részből áll: A) rész: filozófiatörténeti ismeretekre vonatkozó kérdéssor (30 pont); B) rész: szövegértelmezés, reflektálás feladatsor (70 pont). A vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be a feladatok megoldására.

Az emelt szintű filozófia írásbeli vizsga 240 perces, az elérhető maximális pontszám 100 pont. Az írásbeli vizsga három részből áll: A) feleletválasztós kérdéssor (20 pont); B) szövegértelmezés, probléma-meghatározás (30 pont); C) esszé (50 pont). A vizsgázó a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az egyes feladatok között.

Az írásbeli vizsgán nem használható segédeszköz.

Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott útmutatók alapján javítják és értékelik.

A korábbi napok írásbeli vizsgáiról szóló összefoglalók alább érhetők el:

A fizika és a vizuális kultúra írásbeli érettségi vizsgái

2024. május 22-én 8.00 órától rendezik meg a fizika, 14.00 órától pedig a vizuális kultúra írásbeli érettségi vizsgáit.

Fizikából középszinten 355 helyszínen 1378 vizsgázó (közülük 20 fő angol, horvát, német vagy spanyol nyelven), emelt szinten 51 helyszínen 1809 vizsgázó (közülük 6 fő angol vagy német nyelven) tesz érettségi vizsgát.

fizika írásbeli középszinten 150 percig tart. Az írásbeli vizsgán a vizsgázóknak egy központi feladatsort kell megoldaniuk. A vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be az I. és a II. rész feladatainak megoldására. A feladatlap egy 20 kérdésből álló feleletválasztós kérdéssort és négy összetett (nyílt végű) feladatot tartalmaz. A számításos feladat és a forráselemzést tartalmazó feladat kötelező, a jelenségértelmezés és a méréselemzés feladatok közül a vizsgázók választhatnak. Az elérhető maximális pontszám 90 pont.

Vizsgázónként szükséges segédeszközök: függvénytáblázat és szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, amelyekről a vizsgázónak kell gondoskodnia.

Az emelt szintű fizika írásbeli 240 perces, és három részből áll: az I. részben 15 feleletválasztásos kérdés, a II. részben egy téma kifejtése a feladat (3 téma közül egyet kell kifejteni összefüggő ismertetés formájában a megadott szempontok alapján), míg a III. részben 4 összetett, különböző nehézségű, számítást igénylő feladatot kell megoldani. A vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be az I., II. és III. rész feladatainak megoldására. Az elérhető maximális pontszám 100 pont.

Vizsgázónként szükséges segédeszközök: függvénytáblázat és szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, amelyekről a vizsgázónak kell gondoskodnia.

Vizuális kultúra vizsgatárgyból középszinten 292 helyszínen 1311 (közülük 3 fő angol nyelven), emelt szinten 11 helyszínen 39 vizsgázó érettségizik.

A vizuális kultúra középszintű gyakorlati vizsga 120 perces időkerete alatt egy, a választott projekttémához illeszkedő feladatot kell megoldaniuk, szabadon választott szabadkézi (nem digitális) technikával. A helyszíni alkotómunka elkészítéséhez szükséges eszközökről a vizsgázónak kell gondoskodnia a nyilvánosságra hozott eszközlista szerint.

A vizuális kultúra emelt szintű írásbeli jellegű gyakorlati érettségi vizsgán a vizsgázóknak egy művészettörténeti-műelemző és rajzi feladatsor 6 feladata közül kell 4-et kiválasztaniuk és megoldaniuk 240 perc alatt. A vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be. A gyakorlati vizsga során az alapvető anyagokról és eszközökről a vizsgázó gondoskodik a nyilvánosságra hozott eszközlista szerint.

Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott útmutatók alapján javítják és értékelik.

A korábbi napok írásbeli vizsgáiról szóló összefoglalók alább érhetők el:

A digitális kultúra emelt szintű gyakorlati, a latin és a héber nyelv írásbeli érettségi vizsgái

2024. május 21-én 8.00 órától rendezik meg a digitális kultúra emelt szintű gyakorlati, 14.00 órától pedig a latin és a héber nyelv írásbeli érettségi vizsgáit.

Digitális kultúrából emelt szinten 99 helyszínen 3260 vizsgázó (közülük 12 fő angol vagy német nyelven) tesz gyakorlati érettségi vizsgát.

digitális kultúra emelt szintű gyakorlati vizsgája 240 perces, az elérhető maximális pontszám 120 pont.

A gyakorlati vizsgát számítógépteremben kell lebonyolítani. Az érettségizőknek egy központi feladatsort kell megoldaniuk, a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be.

A feladatsorok tematikája: dokumentumkészítés (szövegszerkesztés; számítógépes grafika és képszerkesztés; bemutatókészítés; publikálás a világhálón); táblázatkezelés; adatbázis-kezelés; algoritmizálás, adatmodellezés; programozás. A dokumentumkészítés és a táblázatkezelés feladatok közül a vizsgázónak egyet kell megoldania.

Vizsgázónként szükséges eszközök: számítógép a megfelelő szoftverekkel (a vizsgaszervező intézmény biztosítja), vonalzó (a vizsgázónak kell hoznia).

A fővárosi és vármegyei kormányhivatal által szervezett vizsgákon a vizsgázó az Oktatási Hivatal által központilag kiadott, az adott vizsgaidőszakra érvényes szoftverlistában található szoftverekkel dolgozhat.

Latin nyelvből középszinten 26 helyszínen 108, emelt szinten 6 helyszínen 33 vizsgázó érettségizik.

A latin nyelvi írásbeli érettségi vizsga mindkét szinten 180 perces. A vizsgázóknak egy fordítási feladatot (135 perc), majd egy leíró nyelvtani és lexikai-szóképzési feladatsort (45 perc) kell megoldaniuk, amely 6 leíró nyelvtani és 2 lexikai-szóképzési feladatból áll. Az elérhető maximális pontszám 75 pont (40+35 pont).

A fordítási feladathoz nyomtatott latin-magyar szótár használható, amelyről a vizsgázónak kell gondoskodnia. A II. feladatlaphoz nem használható segédeszköz.

Héber nyelvből középszinten 3 helyszínen 11 vizsgázó érettségizik.

Az élő idegen nyelvi írásbeli érettségi vizsgák szerkezete minden idegen nyelv esetében azonos.

Középszinten az írásbeli vizsga időtartama 180 perc. Az első feladatlap (olvasott szöveg értése) kitöltésére 60, a másodikéra (nyelvhelyesség) 30 perc áll rendelkezésre. 15 perces szünet után hallott szöveg értésére vonatkozó feladatlapot kell kitölteni 30 percben, majd 60 perc áll rendelkezésre az íráskészséget vizsgáló feladatsorra.

Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott útmutatók alapján javítják és értékelik.

A korábbi napok írásbeli vizsgáiról szóló összefoglalók alább érhetők el:

A különböző idegen nyelvek, gazdasági ismeretek, honvédelmi alapismeretek, természettudomány írásbeli érettségi vizsgái

2024. május 17-én 8.00 órától rendezik meg a különböző idegen nyelvek, 14.00 órától pedig a gazdasági ismeretek, a honvédelmi alapismeretek és a természettudomány írásbeli érettségi vizsgáit. (Gazdasági ismeretekből csak emelt szintű írásbeli, természettudományból csak középszintű érettségi vizsgát lehet tenni.)

Középszinten 16 idegen nyelvből 57 helyszínen 143, emelt szinten 17 idegen nyelvből 47 helyszínen 229 vizsgázó érettségizik.

Középszint:

Vizsgatárgy Vizsgahelyszínek száma Érettségizők száma
beás nyelv 3 19
bolgár nyelv 1 1
finn nyelv 1 1
holland nyelv 2 3
horvát nyelv 5 10
japán nyelv 2 9
kínai nyelv 1 7
lengyel nyelv 4 5
lovári nyelv 4 25
orosz nyelv 24 43
portugál nyelv 1 2
román nyelv 2 3
szerb nyelv 1 1
szlovák nyelv 2 5
szlovén nyelv 1 2
újgörög nyelv 3 4

Emelt szint:

Vizsgatárgy Vizsgahelyszínek száma Érettségizők száma
arab nyelv 1 1
beás nyelv 1 6
bolgár nyelv 1 3
holland nyelv 2 4
horvát nyelv 3 4
japán nyelv 5 12
kínai nyelv 3 46
lengyel nyelv 2 6
lovári nyelv 4 19
orosz nyelv 13 83
portugál nyelv 3 26
román nyelv 3 5
szerb nyelv 1 1
szlovák nyelv 1 1
szlovén nyelv 1 1
újgörög nyelv 1 5
ukrán nyelv 2 6

Az élő idegen nyelvi írásbeli érettségi vizsgák szerkezete minden idegen nyelv esetében azonos.

Középszinten az írásbeli vizsga időtartama 180 perc. Az első feladatlap (olvasott szöveg értése) kitöltésére 60, a másodikéra (nyelvhelyesség) 30 perc áll rendelkezésre. 15 perces szünet után hallott szöveg értésére vonatkozó feladatok megoldása következik 30 percben, majd 60 perc áll rendelkezésre az íráskészséget vizsgáló feladatsorra.

Az emelt szintű írásbeli vizsga teljes időtartama 240 perc. A vizsgán az előzőekben is felsorolt feladatlapok szerepelnek ugyanabban a sorrendben, azonban a feladatok megoldására fordítható időtartam 70, 50, 30 és 90 perc.

Az íráskészséget vizsgáló feladatsor megoldásához nyomtatott szótár használható, amelyről a vizsgázónak kell gondoskodnia (a többi feladatsornál semmilyen segédeszköz nem használható).

Gazdasági ismeretek vizsgatárgyból emelt szinten 8 helyszínen 96 vizsgázó érettségizik.

A gazdasági ismeretek vizsgatárgy emelt szintű írásbeli feladatlapjának megoldására 180 percük van a vizsgázóknak, a feladatok lehetnek feleletválasztós, rövid választ vagy számítást, ábrázolást igénylő feladatok.

Honvédelmi alapismeretekből középszinten 37 helyszínen 171, emelt szinten 13 helyszínen 58 vizsgázó érettségizik.

honvédelmi alapismeretek vizsgatárgy középszintű írásbeli vizsgája 120 percig tart. Az írásbeli vizsgán a vizsgázóknak egy 25-30 feladatot tartalmazó feladatsort kell megoldaniuk. A feladatlap megoldásához segédeszköz nem használható.

Az emelt szintű írásbeli vizsga 240 percig tart. Két feladatsorból áll: az I. feladatalapon 80 perc alatt 20-25 egyszerű, rövid választ igénylő feladatot, a II. feladatlapon pedig két hosszú, két rövid, kifejtendő szöveges és két tájékozódással kapcsolatos feladatot kell megoldani. Az I. feladatsor megoldásakor segédeszköz nem használható. A II. feladatlapnál vonalzó, körző, középiskolai földrajzi atlasz és az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlasz használható, amelyekről a vizsgázóknak kell gondoskodniuk.

A feladatsor megoldásával mindkét szinten 100 pont érhető el.

Természettudományból középszinten 4 helyszínen 76 vizsgázó érettségizik.

A természettudomány középszintű írásbeli érettségi vizsgán függvénytáblázat, középiskolai földrajzi atlasz és szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép segítségével 120 perc alatt a biológia, a fizika, a kémia és a természetföldrajz tantárgyak – közel azonos arányban megjelenő – ismeretköréből kell feladatokat megoldaniuk a vizsgázóknak.

Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott útmutatók alapján javítják és értékelik.

A korábbi napok írásbeli vizsgáiról szóló összefoglalók alább érhetők el:

A kémia és földrajz írásbeli érettségi vizsgái

2024. május 16-án 8.00 órától rendezik meg a kémia, 14.00 órától pedig a földrajz írásbeli érettségi vizsgáit.

Kémiából középszinten 146 helyszínen 251 vizsgázó (közülük 4 fő angol, 1 fő szlovák nyelven), emelt szinten 75 helyszínen 3640 vizsgázó (közülük 10 fő angol nyelven) tesz érettségi vizsgát.

A kémia írásbeli vizsga középszinten 150 percig tart, a vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be a feladatok megoldására. A feladatsor általános, szervetlen és szerves kémiára vonatkozó kérdéseket tartalmaz. A feladatsor típusai: feleletválasztásos kérdések, táblázatkiegészítés, tanult reakcióegyenletek kiegészítése, elemző feladatok, számítási feladatok és egy esettanulmány típusú probléma megoldása. Az elérhető maximális pontszám 100 pont.

Vizsgázónként szükséges segédeszközök: függvénytáblázat periódusos rendszerrel és szöveges adatok tárolására, megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, amelyekről a vizsgázónak kell gondoskodnia.

Az emelt szintű kémia írásbeli vizsga 240 perces, a vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be a feladatok megoldására. A feladatsor közel azonos pontszámban tartalmaz általános, szervetlen és szerves kémiai kérdéseket. A feladatsor típusai: feleletválasztásos kérdések, táblázatkiegészítés, reakcióegyenletek kiegészítése, elemző feladatok, esettanulmány típusú problémafeladat és számítási feladatok. Az elérhető maximális pontszám 100 pont.

Vizsgázónként szükséges segédeszközök: függvénytáblázat periódusos rendszerrel és szöveges adatok tárolására, megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, amelyekről a vizsgázónak kell gondoskodnia.

Földrajzból középszinten 674 helyszínen 8911 vizsgázó (közülük 312 fő angol, francia, horvát, német, olasz vagy spanyol nyelven), emelt szinten 45 helyszínen 1427 vizsgázó (közülük 19 fő angol vagy német nyelven) érettségizik.

földrajz írásbeli vizsga középszinten 120 percig tart, két feladatsort (I. rész: topográfiai ismereteket, képességeket ellenőrző feladatsor; II. rész: földrajzi ismereteket és képességeket vizsgáló feladatsor) kell megoldani. A vizsgázók először (20 perc alatt) az I., majd (100 perc alatt) a II. feladatsort oldják meg. A feladatsorokon belül a rendelkezésre álló idő tetszés szerint beosztható. A feladatsor arányai: földrajzi-környezeti ismeretanyag: 40%, topográfiai ismeretek: 20%, gyakorlati jellegű feladatok: 40%, az elérhető pontszám 90 pont.

Az I. feladatlap megoldásához semmilyen segédeszköz nem használható. A II. feladatlaphoz vizsgázónként szükséges segédeszközök: középiskolai földrajzi atlasz, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép és vonalzó, amelyekről a vizsgázónak kell gondoskodnia.

Az emelt szintű földrajz írásbeli 240 perces; a vizsgázók a rendelkezésre álló időt tetszésük szerint oszthatják be a feladatok megoldására. A feladatsorokban közel azonos arányban jelennek meg a természetföldrajzi és a társadalomföldrajzi kérdések. A feladatsor arányai: földrajzi-környezeti ismeretanyag: 50%, topográfiai ismeretek: 20%, gyakorlati jellegű feladatok: 30%. Az elérhető maximális pontszám 100 pont.

Vizsgázónként szükséges segédeszközök: szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép és vonalzó, amelyekről a vizsgázónak kell gondoskodnia. A megoldáshoz térkép, középiskolai földrajzi atlasz nem használható.

Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott útmutatók alapján javítják és értékelik.

A korábbi napok írásbeli vizsgáiról szóló összefoglalók alább érhetők el:

Az ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai írásbeli érettségi vizsgái

2024. május 15-én 9.00 órától rendezik meg az ágazati, illetve az ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak írásbeli érettségi vizsgáit.

Az ágazati, illetve az ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak írásbeli vizsgáin összesen 1631 vizsgázó vesz részt: középszinten 126 helyszínen 439 fő, emelt szinten 243 helyszínen 1192 fő érettségizik.

Középszint:
ágazati, illetve ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak

vizsgatárgy vizsga nyelve vizsgahelyszínek száma érettségizők száma
autó- és repülőgép- szerelési ismeretek magyar 3 3
automatikai és elektronikai ismeretek magyar 10 18
egészségügyi ismeretek magyar 13 17
épületgépészeti ismeretek magyar 1 1
faipari ismeretek magyar 1 1
földmérési ismeretek magyar 1 1
gépgyártás-technológiai ismeretek magyar 4 7
honvédelmi ismeretek magyar 1 2
informatikai ismeretek magyar 27 70
irodai ügyviteli ismeretek magyar 2 9
jazz-zenész-ismeretek magyar 1 11
kereskedelmi ismeretek angol 1 27
kereskedelmi ismeretek magyar 1 1
környezetvédelmi ismeretek magyar 1 5
közgazdasági ismeretek magyar 15 133
közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek magyar 4 4
mechatronikai ismeretek magyar 1 4
mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek magyar 2 2
mezőgazdasági ismeretek magyar 2 4
pedagógiai ismeretek magyar 4 5
rendészeti és közszolgálati ismeretek magyar 3 4
sport ismeretek magyar 3 4
szociális ismeretek magyar 4 9
távközlési ismeretek magyar 3 6
turisztikai ismeretek magyar 5 30
turisztikai ismeretek magyar 4 39
vegyész ismeretek angol 1 3
vegyész ismeretek magyar 3 10
vegyész ismeretek német 1 3
vendéglátóipari ismeretek magyar 3 5
vízügyi ismeretek magyar 1 1

 

Emelt szint:
ágazati, illetve ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak

vizsgatárgy vizsga nyelve vizsgahelyszínek száma érettségizők száma
autó- és repülőgép- szerelési ismeretek magyar 2 3
automatikai és elektronikai ismeretek magyar 15 88
egészségügyi ismeretek magyar 20 81
élelmiszeripari ismeretek magyar 1 1
épületgépészeti ismeretek magyar 5 19
erdészeti és vadgazdálkodási ismeretek magyar 2 2
faipari ismeretek magyar 1 1
földmérési ismeretek magyar 1 1
gépgyártás-technológiai ismeretek magyar 10 44
honvédelmi ismeretek magyar 4 7
informatikai ismeretek magyar 17 81
irodai ügyviteli ismeretek magyar 11 36
kereskedelmi ismeretek magyar
7 35
kertészeti és parképítési ismeretek
magyar 2 4
kiadványszerkesztési ismeretek magyar 2 2
környezetvédelmi ismeretek magyar 5 18
közgazdasági ismeretek magyar 21 180
közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek magyar 11 19
magas- és mélyépítési ismeretek magyar 16 148
mechatronikai ismeretek magyar 9 23
mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek magyar 3 3
mezőgazdasági ismeretek magyar 6 11
nyomdaipari technikai ismeretek magyar 1 4
pedagógiai ismeretek magyar 14 51
rendészeti és közszolgálati ismeretek magyar 23 250
sport ismeretek magyar 4 6
szociális ismeretek magyar 10 18
távközlési ismeretek magyar 1 3
turisztikai ismeretek magyar 7 34
út-, vasút- és hídépítési ismeretek magyar 2 5
vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek magyar 1 2
vegyész ismeretek magyar
1 1
vegyipari ismeretek magyar 1 1
vendéglátóipari ismeretek magyar 5 7
vízügyi ismeretek magyar 2 3

Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott útmutatók alapján javítják és értékelik.

A korábbi napok írásbeli vizsgáiról szóló összefoglalók alább érhetők el:

A biológia és társadalomismeret írásbeli érettségi vizsgái

2024. május 14-én 8.00 órától rendezik meg a biológia, 14.00 órától a közigazgatási ismeretek írásbeli érettségi vizsgáit. (Közigazgatási ismeretekből csak emelt szinten lehet érettségizni.)

Biológiából középszinten 621 helyszínen 3999 vizsgázó (közülük 25 fő angol, francia, német szerb vagy szlovák nyelven), emelt szinten 106 helyszínen 5963 vizsgázó (közülük 35 fő angol vagy német nyelven) tesz érettségi vizsgát.

A középszintű biológia írásbeli vizsga 150 percig tart, a vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be a feladatok megoldására. A feladatsor 6-12 feladatból áll. Minden feladat több részfeladatot tartalmaz. Egy feladaton belül szerepelhetnek egyszerű (ismeretet felidéző) és értékelő (problémára irányuló) részfeladatok is. Ez utóbbiak kapcsolódhatnak kísérlet leírásához vagy szöveg, kép értelmezéséhez. Az elérhető maximális pontszám 100 pont.

Az írásbeli vizsgán szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép használható, amelyről a vizsgázónak kell gondoskodnia.

Az emelt szintű biológia írásbeli vizsga 240 perces, a vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be a feladatok megoldására. Az érettségizőknek egy 8-10 feladatot tartalmazó feladatsort (80 pont), valamint egy választható esszét is tartalmazó problémafeladatot (20 pont) kell megoldaniuk. Az esszé-, illetve a problémafeladatok az alábbi témakörből kerülnek ki: az ember élettana és szervezettana, egészséges életmód és ökológia, környezet- és természetvédelem, növénytan. Az elérhető maximális pontszám 100 pont.

Az írásbeli vizsgán szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép használható, amelyről a vizsgázónak kell gondoskodnia.

Közigazgatási ismeretekből emelt szinten 12 helyszínen 47 vizsgázó érettségizik.

Az emelt szintű közigazgatási ismeretek írásbeli vizsga időtartama 180 perc. A vizsgázó az I. (60 perc) és a II. (120 perc) feladatlapokon belül a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az egyes feladatok között. Az I. feladatlap Rövid választ igénylő feladatok megoldásából (pl. valamilyen forrás feldolgozása, értelmezése), a II. feladatlap Szöveges (kifejtendő) feladatok megoldásából áll (kétféle típusú kifejtendő feladat). Az elérhető pontszám: 50+50 pont. A vizsgázónként szükséges segédeszköz a középiskolai földrajz atlasz és az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlasz, amelyekről a vizsgázó gondoskodik; továbbá vizsgacsoportonként legalább három példány helyesírási szótár, amelyet a vizsgaszervező intézmény biztosít.

Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott útmutatók alapján javítják és értékelik.

A korábbi napok írásbeli vizsgáiról szóló összefoglalók alább érhetők el:

A középszintű digitális kultúra, ének-zene és belügyi rendészeti ismeretek írásbeli érettségi vizsgái

2024. május 13-án 8.00 órától rendezik meg a digitális kultúra középszintű gyakorlati, 14.00 órától pedig az ének-zene és a belügyi rendészeti ismeretek írásbeli érettségi vizsgáit.

Digitális kultúrából középszinten 717 helyszínen 6601 vizsgázó (közülük 286 fő angol, francia, horvát, német, román vagy spanyol nyelven) tesz gyakorlati érettségi vizsgát.

digitális kultúra középszintű gyakorlati vizsgája 180 perces, az elérhető maximális pontszám 100 pont.

A gyakorlati vizsgát számítógépteremben kell lebonyolítani. Az érettségizőknek egy központi feladatsort kell megoldaniuk, a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be.

A feladatok tematikája: szövegszerkesztés; vizuális elemek (számítógépes grafika és képszerkesztés; bemutatókészítés); táblázatkezelés; adatbázis-kezelés; algoritmizálás, adatmodellezés; programozás.

Vizsgázónként szükséges eszközök: számítógép a megfelelő szoftverekkel (a vizsgaszervező intézmény biztosítja), vonalzó (a vizsgázónak kell hoznia).

A fővárosi és vármegyei kormányhivatal által szervezett vizsgákon a vizsgázó az Oktatási Hivatal által központilag kiadott, az adott vizsgaidőszakra érvényes szoftverlistában található szoftverekkel dolgozhat. A középiskola által szervezett vizsgán a vizsgázó az iskola által kihirdetett szoftverek közül választhat.

Ének-zenéből középszinten 114 helyszínen 342 vizsgázó, emelt szinten 7 helyszínen 15 vizsgázó érettségizik.

Az ének-zene vizsgatárgy középszintű írásbeli vizsgája 120 perces, és maximálisan 100 pont szerezhető. A vizsgázóknak két feladatlapot kell megoldaniuk. Az I. feladatlap témakörei: zenefelismerés, a II. feladatlapéi: zenetörténeti szövegalkotás; általános zenei alapismeretek; dallamátírás; zenei alkotótevékenység. A vizsgát az I. feladatlap megoldásával kell kezdeni. A vizsgadolgozatokat 20 perc elteltével összegyűjtik. Ezután osztható ki a II. feladatlap (100 perc), az egyes feladatok megoldására a vizsgázók tetszésük szerint oszthatják be a rendelkezésükre álló időt.

Vizsgacsoportonként szükséges segédeszköz: CD-lejátszó a feladatsor hanganyagának lejátszásához, amelyet a vizsgát lebonyolító intézmény biztosít.

Az ének-zene vizsgatárgy emelt szintű írásbeli vizsgája 180 perces, és maximálisan 100 pont szerezhető. A vizsgázóknak két feladatlapot kell megoldaniuk. Az I. feladatlap témakörei: dallamdiktálás, zenefelismerés, a II. feladatlapéi: zeneelmélet, zenetörténeti szövegalkotás; zenei alkotótevékenység. A vizsgát az I. feladatlap megoldásával kell kezdeni. A vizsgadolgozatokat 60 perc elteltével összegyűjtik. Ezután osztható ki a II. feladatlap, az egyes feladatok megoldására a vizsgázók tetszésük szerint oszthatják be a rendelkezésükre álló időt (120 perc).

Vizsgacsoportonként szükséges segédeszköz: CD-lejátszó a feladatsor hanganyagának lejátszásához, amelyet a vizsgát lebonyolító intézmény biztosít.

Belügyi rendészeti ismeretekből középszinten 24 helyszínen 128, emelt szinten 21 helyszínen 308 vizsgázó érettségizik.

belügyi rendészeti ismeretek közép- és emelt szintű írásbeli vizsgáin a vizsgázóknak egy központi feladatsort kell megoldaniuk. A vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be az I. rész (egyszerű, rövid választ igénylő feladatok) és a II. rész (szöveges, kifejtendő feladatok) feladatainak megoldására. Az I. rész megoldásához semmilyen segédeszköz nem használható. A II. rész megoldásához szükséges információkat (pl. adatokat, szemelvényeket) a feladatsornak tartalmaznia kell. A vizsgán vonalzó használható, amelyekről a vizsgázónak kell gondoskodnia. Középszinten a vizsga 120, emelt szinten 180 percig tart, a maximálisan elérhető pontszám mindkét szinten 100 pont.

Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott útmutatók alapján javítják és értékelik.

A korábbi napok írásbeli vizsgáiról szóló összefoglalók alább érhetők el:

A német nyelv írásbeli érettségi vizsgái

2024. május 10-én 9.00 órától rendezik meg a német nyelv írásbeli érettségi vizsgáit.

Német nyelvből középszinten 802 helyszínen 7772, emelt szinten 57 helyszínen 2332 vizsgázó tesz érettségi vizsgát.

Az élő idegen nyelvi írásbeli érettségi vizsgák szerkezete minden esetben azonos.

Középszinten az írásbeli időtartama 180 perc. Az első feladatlap (olvasott szöveg értése) kitöltésére 60, a másodikéra (nyelvhelyesség) 30 perc áll rendelkezésre. 15 perces szünet után hallott szöveg értésére vonatkozó feladatlap megoldása következik 30 percben, majd 60 perc áll rendelkezésre az íráskészséget vizsgáló feladatsorra.

Az emelt szintű írásbeli teljes időtartama 240 perc. A vizsgán az előzőekben is felsorolt feladatlapok szerepelnek ugyanabban a sorrendben, azonban a feladatok megoldására fordítható időtartam 70, 50, 30 és 90 perc.

Az íráskészséget vizsgáló feladatok megoldásához mindkét szinten használható nyomtatott szótár, amelyről a vizsgázónak kell gondoskodnia (a többi feladatsornál semmilyen segédeszköz nem használható).

Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott útmutatók alapján javítják és értékelik.

A korábbi napok írásbeli vizsgáiról szóló összefoglalók alább érhetők el:

Az angol nyelv írásbeli érettségi vizsgái

2024. május 9-én 9.00 órától rendezik meg az angol nyelv írásbeli érettségi vizsgáit.

Angol nyelvből középszinten 1069 helyszínen 34 491, emelt szinten 227 helyszínen 20 821 vizsgázó tesz érettségi vizsgát.

Az élő idegen nyelvi írásbeli érettségi vizsgák szerkezete minden esetben azonos.

Középszinten az írásbeli időtartama 180 perc. Az első feladatlap (olvasott szöveg értése) kitöltésére 60, a másodikéra (nyelvhelyesség) 30 perc áll rendelkezésre. 15 perces szünet után hallott szöveg értésére vonatkozó feladatlap megoldása következik 30 percben, majd 60 perc áll rendelkezésre az íráskészséget vizsgáló feladatsorra.

Az emelt szintű írásbeli teljes időtartama 240 perc. A vizsgán az előzőekben is felsorolt feladatlapok szerepelnek ugyanabban a sorrendben, azonban a feladatok megoldására fordítható időtartam 70, 50, 30 és 90 perc.
Az íráskészséget vizsgáló feladatok megoldásához mindkét szinten használható nyomtatott szótár, amelyről a vizsgázó gondoskodik (a többi feladatsornál semmilyen segédeszköz nem használható).

Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott útmutatók alapján javítják és értékelik.

A korábbi napok írásbeli vizsgáiról szóló összefoglalók alább érhetők el:

A történelem írásbeli érettségi vizsgái

2024. május 8-án 9.00 órától rendezik meg a történelem írásbeli vizsgáit.

Történelemből középszinten 1138 helyszínen 68 802 vizsgázó (közülük 2211 fő angol, francia, horvát, német, olasz, orosz, román, spanyol, szerb vagy szlovák nyelven), emelt szinten 129 helyszínen
7679 vizsgázó (közülük 260 fő angol, francia, horvát, német, olasz, orosz, spanyol, szerb vagy szlovák nyelven) tesz érettségit.

A történelem középszintű írásbeli vizsgája 180 percig tart. A vizsgázóknak egy központi feladatsort kell megoldaniuk, amelynek első része egyszerű, rövid választ igénylő feladatokból, második része szöveges (kifejtendő) feladatokból áll. A vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be az egyes feladatok megoldására.
A feladatlap megoldásához megengedett segédeszköz: a középiskolai történelmi atlasz (az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlasz), amelyről a vizsgázó gondoskodik.

A történelem emelt szintű írásbeli vizsgája 240 percig tart, és két feladatlapból áll (I.: egyszerű, rövid választ igénylő feladatok; II.: szöveges [kifejtendő] feladatok). A vizsgázók először az I. feladatlapot oldják meg. A dolgozatokat 100 perc elteltével a felügyelő tanár összegyűjti. Ezután osztható ki a II. feladatlap.

A II. feladatlap megoldásához megengedett segédeszköz: a középiskolai történelmi atlasz (az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlasz), amelyről a vizsgázó gondoskodik.
A közép- és emelt szintű írásbeli vizsgafeladatok megoldásakor is használható helyesírási szótár.

Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott útmutatók alapján javítják és értékelik.

A korábbi napok írásbeli vizsgáiról szóló összefoglalók alább érhetők el:

A matematika írásbeli érettségi vizsgái

2024. május 7-én 9.00 órától rendezik meg a matematika írásbeli érettségi vizsgáit.

Matematikából középszinten 1140 helyszínen 69 047 vizsgázó (közülük 2043 fő angol, francia, horvát, német, olasz, orosz, román, spanyol, szerb vagy szlovák nyelven), emelt szinten 119 helyszínen 6616 vizsgázó (közülük 152 fő angol, francia, horvát, német, orosz vagy spanyol nyelven) tesz érettségi vizsgát.

A matematika középszintű írásbeli vizsgája 180 percig tart. A vizsgázók először (45 perc alatt) az I. feladatlapot, majd (135 perc alatt) a II. feladatlapot oldják meg; a feladatlapokon belül a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be.
A 10-12 feladatot tartalmazó I. feladatlap az alapfogalmak, definíciók, egyszerű összefüggések ismeretét ellenőrzi. A II. feladatlap két részre oszlik: az „A" rész három (egy vagy több kérdésből álló) feladatot tartalmaz; a „B" rész három, egymással megegyező pontszámú feladatot tartalmaz, amelyekből a vizsgázóknak kettőt kell megoldaniuk, és csak ez a kettő értékelhető.

A matematika emelt szintű írásbeli vizsgája 240 percig tart. Az írásbeli két részből áll, a vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be az I. és a II. rész feladatainak megoldására.
Az I. rész négy feladatból áll, amelyek több részkérdést is tartalmazhatnak.
A II. rész öt, egymással megegyező pontszámú feladatból áll, amelyek közül a vizsgázóknak négyet kell megoldaniuk, és csak ez a négy értékelhető.
Megengedett segédeszközök (közép- és emelt szinten is): függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle), szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző, vonalzó és szögmérő, amelyekről a vizsgázó gondoskodik. Az eszközöket a vizsgázók egymás között nem cserélhetik.

Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott útmutatók alapján javítják és értékelik.

A korábbi napok írásbeli vizsgáiról szóló összefoglalók alább érhetők el:

 

A magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar mint idegen nyelv írásbeli érettségi vizsgái

2024. május 6-án 9.00 órától rendezik meg a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar mint idegen nyelv írásbeli érettségi vizsgáit. (Magyar mint idegen nyelvből csak középszintű vizsga tehető.)

Magyar nyelv és irodalomból középszinten 1146 helyszínen 73 472, emelt szinten 57 helyszínen 2066 vizsgázó tesz érettségit.

magyar nyelv és irodalom középszintű írásbeli vizsgája 240 percig tart. A vizsgázóknak két feladatlapot kell megoldaniuk: az elsőre 90, a másodikra 150 perc áll rendelkezésükre. Az I. feladatlap egy szövegértési-nyelvi és egy irodalmi feladatsort tartalmaz. A vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be a feladatok megoldására. A szövegértési feladatsor egy, esetleg két (egymással összefüggő) ismeretterjesztő szövegből, publicisztikai műből vagy ezek részletéből áll. Az irodalmi feladatlap a tanulmányok alatt megszerzett irodalmi tájékozottságot méri. A dolgozatokat 90 perc elteltével a felügyelő tanár összegyűjti. Ezután osztható ki a II. feladatlap, amely egy műértelmező szöveg alkotását várja el a vizsgázóktól: ez – a vizsgázó választása szerint – lehet egy mű értelmezése vagy témakifejtő esszé. A választott feladat megoldásának elvárt terjedelme 500–800 szó.

magyar nyelv és irodalom emelt szintű írásbeli vizsgája 240 percig tart. A vizsga szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsorból, valamint két különböző szövegalkotási feladatból áll. A vizsgázók egyetlen feladatlapot kapnak, a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be a feladatok megoldására.
A szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor egy alkotáshoz (irodalmi vagy nyelvi témájú értekező prózához, esszéhez vagy annak részletéhez, lírai műhöz, szépprózai alkotáshoz vagy annak részletéhez, egy drámához vagy annak részletéhez) kapcsolódik. A feladatsor szövegértést, nyelvi ismereteket és irodalmi műveltséget vizsgáló kérdéseket egyaránt tartalmaz.
A két szövegalkotási feladat két különböző témáról szóló, adott szempontú és műfajú önálló szöveg alkotását írja elő. A műértelmező szöveg elvárt terjedelme 600–800 szó, a reflektáló szövegé 250–450 szó.

A közép- és emelt szintű írásbeli vizsgafeladatok megoldásakor is használható helyesírási szótár, továbbá középszinten a II. feladatlaphoz a tankönyvjegyzékben szereplő irodalmi szöveggyűjtemény (9-12. évf.).
A tartalomra, a helyesírásra és az írásképre összesen 100 pont szerezhető mindkét szinten.

Magyar mint idegen nyelvből középszinten 90 helyszínen 243 vizsgázó tesz érettségit.

Az élő idegen nyelvi írásbeli érettségi vizsgák szerkezete minden esetben azonos.

Középszinten az írásbeli időtartama 180 perc. Az első feladatlap (olvasott szöveg értése) kitöltésére 60, a másodikéra (nyelvhelyesség) 30 perc áll rendelkezésre. 15 perces szünet után hallott szöveg értésére vonatkozó feladatlapot kell megoldani 30 percben, majd 60 perc áll rendelkezésre az íráskészséget vizsgáló feladatsorra.
Az íráskészséget vizsgáló feladatok megoldásához mindkét szinten használható nyomtatott szótár, amelyről a vizsgázó gondoskodik (a többi feladatsornál semmilyen segédeszköz nem használható).

Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott útmutatók alapján javítják és értékelik.

A korábbi napok írásbeli vizsgáiról szóló összefoglalók alább érhetők el:

 

A nemzetiségi nyelv és irodalom írásbeli érettségi vizsgái

2024. május 3-án 8.00 órától rendezik meg a nemzetiségi nyelv és irodalom írásbeli érettségi vizsgáit.

Középszinten horvát nyelv és irodalomból 2 vizsgahelyszínen 8, német nyelv és irodalomból 4 vizsgahelyszínen 208, román nyelv és irodalomból 1 vizsgahelyszínen 47, szerb nyelv és irodalomból 1 vizsgahelyszínen 86, míg szlovák nyelv és irodalomból 2 vizsgahelyszínen 19 vizsgázó tesz írásbeli érettségi vizsgát.
Emelt szinten horvát nyelv és irodalomból 2 vizsgahelyszínen 46, német nyelv és irodalomból 6 vizsgahelyszínen 199, szerb nyelv és irodalomból 1 vizsgahelyszínen 3, míg szlovák nyelv és irodalomból 2 vizsgahelyszínen 11 vizsgázó érettségizik.

Nemzetiségi nyelv és irodalom vizsgatárgyból az írásbeli vizsga mindkét szinten 240 percig tart.

Középszinten a vizsgázók két feladatlapot oldanak meg. Az I. feladatlapon (50 pont) egy szövegértési feladatsort és egy választható szövegalkotási feladatot (érvelés vagy gyakorlati szövegalkotás) kell megoldaniuk, míg a II. feladatlapon (40 pont) két műértelmező szövegalkotási feladatból kell egyet választaniuk és megoldaniuk. A vizsgázók először az I. feladatlapot oldják meg. A vizsgadolgozatokat 90 perc elteltével a felügyelő tanár összegyűjti. Ezután osztható ki a II. feladatlap, amelynek megoldására 150 perc áll rendelkezésre.

Emelt szinten az írásbeli vizsga egy szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsorból (40 pont) és két különböző (egy műértelmező és egy reflektáló) szövegalkotási feladatból (50 pont) áll. A vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be a feladatok megoldására.
A tartalomra elérhető 90 pont mellett a helyesírásra és az írásképre további 8+2 pont szerezhető mindkét szinten.

Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott útmutatók alapján javítják és értékelik.