Információk az érettségiről

« előző oldal
következő oldal »

A biológia és társadalomismeret írásbeli érettségi vizsgái

2024. május 14-én 8.00 órától rendezik meg a biológia, 14.00 órától a közigazgatási ismeretek írásbeli érettségi vizsgáit. (Közigazgatási ismeretekből csak emelt szinten lehet érettségizni.)

Biológiából középszinten 621 helyszínen 3999 vizsgázó (közülük 25 fő angol, francia, német szerb vagy szlovák nyelven), emelt szinten 106 helyszínen 5963 vizsgázó (közülük 35 fő angol vagy német nyelven) tesz érettségi vizsgát.

A középszintű biológia írásbeli vizsga 150 percig tart, a vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be a feladatok megoldására. A feladatsor 6-12 feladatból áll. Minden feladat több részfeladatot tartalmaz. Egy feladaton belül szerepelhetnek egyszerű (ismeretet felidéző) és értékelő (problémára irányuló) részfeladatok is. Ez utóbbiak kapcsolódhatnak kísérlet leírásához vagy szöveg, kép értelmezéséhez. Az elérhető maximális pontszám 100 pont.

Az írásbeli vizsgán szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép használható, amelyről a vizsgázónak kell gondoskodnia.

Az emelt szintű biológia írásbeli vizsga 240 perces, a vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be a feladatok megoldására. Az érettségizőknek egy 8-10 feladatot tartalmazó feladatsort (80 pont), valamint egy választható esszét is tartalmazó problémafeladatot (20 pont) kell megoldaniuk. Az esszé-, illetve a problémafeladatok az alábbi témakörből kerülnek ki: az ember élettana és szervezettana, egészséges életmód és ökológia, környezet- és természetvédelem, növénytan. Az elérhető maximális pontszám 100 pont.

Az írásbeli vizsgán szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép használható, amelyről a vizsgázónak kell gondoskodnia.

Közigazgatási ismeretekből emelt szinten 12 helyszínen 47 vizsgázó érettségizik.

Az emelt szintű közigazgatási ismeretek írásbeli vizsga időtartama 180 perc. A vizsgázó az I. (60 perc) és a II. (120 perc) feladatlapokon belül a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az egyes feladatok között. Az I. feladatlap Rövid választ igénylő feladatok megoldásából (pl. valamilyen forrás feldolgozása, értelmezése), a II. feladatlap Szöveges (kifejtendő) feladatok megoldásából áll (kétféle típusú kifejtendő feladat). Az elérhető pontszám: 50+50 pont. A vizsgázónként szükséges segédeszköz a középiskolai földrajz atlasz és az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlasz, amelyekről a vizsgázó gondoskodik; továbbá vizsgacsoportonként legalább három példány helyesírási szótár, amelyet a vizsgaszervező intézmény biztosít.

Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott útmutatók alapján javítják és értékelik.

A korábbi napok írásbeli vizsgáiról szóló összefoglalók alább érhetők el:

Nyomtatás
« előző oldal
következő oldal »

CÍMKÉK

érettségi