Információk az érettségiről

« előző oldal
következő oldal »

A kémia és földrajz írásbeli érettségi vizsgái

2024. május 16-án 8.00 órától rendezik meg a kémia, 14.00 órától pedig a földrajz írásbeli érettségi vizsgáit.

Kémiából középszinten 146 helyszínen 251 vizsgázó (közülük 4 fő angol, 1 fő szlovák nyelven), emelt szinten 75 helyszínen 3640 vizsgázó (közülük 10 fő angol nyelven) tesz érettségi vizsgát.

A kémia írásbeli vizsga középszinten 150 percig tart, a vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be a feladatok megoldására. A feladatsor általános, szervetlen és szerves kémiára vonatkozó kérdéseket tartalmaz. A feladatsor típusai: feleletválasztásos kérdések, táblázatkiegészítés, tanult reakcióegyenletek kiegészítése, elemző feladatok, számítási feladatok és egy esettanulmány típusú probléma megoldása. Az elérhető maximális pontszám 100 pont.

Vizsgázónként szükséges segédeszközök: függvénytáblázat periódusos rendszerrel és szöveges adatok tárolására, megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, amelyekről a vizsgázónak kell gondoskodnia.

Az emelt szintű kémia írásbeli vizsga 240 perces, a vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be a feladatok megoldására. A feladatsor közel azonos pontszámban tartalmaz általános, szervetlen és szerves kémiai kérdéseket. A feladatsor típusai: feleletválasztásos kérdések, táblázatkiegészítés, reakcióegyenletek kiegészítése, elemző feladatok, esettanulmány típusú problémafeladat és számítási feladatok. Az elérhető maximális pontszám 100 pont.

Vizsgázónként szükséges segédeszközök: függvénytáblázat periódusos rendszerrel és szöveges adatok tárolására, megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, amelyekről a vizsgázónak kell gondoskodnia.

Földrajzból középszinten 674 helyszínen 8911 vizsgázó (közülük 312 fő angol, francia, horvát, német, olasz vagy spanyol nyelven), emelt szinten 45 helyszínen 1427 vizsgázó (közülük 19 fő angol vagy német nyelven) érettségizik.

földrajz írásbeli vizsga középszinten 120 percig tart, két feladatsort (I. rész: topográfiai ismereteket, képességeket ellenőrző feladatsor; II. rész: földrajzi ismereteket és képességeket vizsgáló feladatsor) kell megoldani. A vizsgázók először (20 perc alatt) az I., majd (100 perc alatt) a II. feladatsort oldják meg. A feladatsorokon belül a rendelkezésre álló idő tetszés szerint beosztható. A feladatsor arányai: földrajzi-környezeti ismeretanyag: 40%, topográfiai ismeretek: 20%, gyakorlati jellegű feladatok: 40%, az elérhető pontszám 90 pont.

Az I. feladatlap megoldásához semmilyen segédeszköz nem használható. A II. feladatlaphoz vizsgázónként szükséges segédeszközök: középiskolai földrajzi atlasz, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép és vonalzó, amelyekről a vizsgázónak kell gondoskodnia.

Az emelt szintű földrajz írásbeli 240 perces; a vizsgázók a rendelkezésre álló időt tetszésük szerint oszthatják be a feladatok megoldására. A feladatsorokban közel azonos arányban jelennek meg a természetföldrajzi és a társadalomföldrajzi kérdések. A feladatsor arányai: földrajzi-környezeti ismeretanyag: 50%, topográfiai ismeretek: 20%, gyakorlati jellegű feladatok: 30%. Az elérhető maximális pontszám 100 pont.

Vizsgázónként szükséges segédeszközök: szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép és vonalzó, amelyekről a vizsgázónak kell gondoskodnia. A megoldáshoz térkép, középiskolai földrajzi atlasz nem használható.

Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott útmutatók alapján javítják és értékelik.

A korábbi napok írásbeli vizsgáiról szóló összefoglalók alább érhetők el:

Nyomtatás
« előző oldal
következő oldal »

CÍMKÉK

érettségi