Információk az érettségiről

« előző oldal
következő oldal »

A különböző idegen nyelvek, gazdasági ismeretek, honvédelmi alapismeretek, természettudomány írásbeli érettségi vizsgái

2024. május 17-én 8.00 órától rendezik meg a különböző idegen nyelvek, 14.00 órától pedig a gazdasági ismeretek, a honvédelmi alapismeretek és a természettudomány írásbeli érettségi vizsgáit. (Gazdasági ismeretekből csak emelt szintű írásbeli, természettudományból csak középszintű érettségi vizsgát lehet tenni.)

Középszinten 16 idegen nyelvből 57 helyszínen 143, emelt szinten 17 idegen nyelvből 47 helyszínen 229 vizsgázó érettségizik.

Középszint:

Vizsgatárgy Vizsgahelyszínek száma Érettségizők száma
beás nyelv 3 19
bolgár nyelv 1 1
finn nyelv 1 1
holland nyelv 2 3
horvát nyelv 5 10
japán nyelv 2 9
kínai nyelv 1 7
lengyel nyelv 4 5
lovári nyelv 4 25
orosz nyelv 24 43
portugál nyelv 1 2
román nyelv 2 3
szerb nyelv 1 1
szlovák nyelv 2 5
szlovén nyelv 1 2
újgörög nyelv 3 4

Emelt szint:

Vizsgatárgy Vizsgahelyszínek száma Érettségizők száma
arab nyelv 1 1
beás nyelv 1 6
bolgár nyelv 1 3
holland nyelv 2 4
horvát nyelv 3 4
japán nyelv 5 12
kínai nyelv 3 46
lengyel nyelv 2 6
lovári nyelv 4 19
orosz nyelv 13 83
portugál nyelv 3 26
román nyelv 3 5
szerb nyelv 1 1
szlovák nyelv 1 1
szlovén nyelv 1 1
újgörög nyelv 1 5
ukrán nyelv 2 6

Az élő idegen nyelvi írásbeli érettségi vizsgák szerkezete minden idegen nyelv esetében azonos.

Középszinten az írásbeli vizsga időtartama 180 perc. Az első feladatlap (olvasott szöveg értése) kitöltésére 60, a másodikéra (nyelvhelyesség) 30 perc áll rendelkezésre. 15 perces szünet után hallott szöveg értésére vonatkozó feladatok megoldása következik 30 percben, majd 60 perc áll rendelkezésre az íráskészséget vizsgáló feladatsorra.

Az emelt szintű írásbeli vizsga teljes időtartama 240 perc. A vizsgán az előzőekben is felsorolt feladatlapok szerepelnek ugyanabban a sorrendben, azonban a feladatok megoldására fordítható időtartam 70, 50, 30 és 90 perc.

Az íráskészséget vizsgáló feladatsor megoldásához nyomtatott szótár használható, amelyről a vizsgázónak kell gondoskodnia (a többi feladatsornál semmilyen segédeszköz nem használható).

Gazdasági ismeretek vizsgatárgyból emelt szinten 8 helyszínen 96 vizsgázó érettségizik.

A gazdasági ismeretek vizsgatárgy emelt szintű írásbeli feladatlapjának megoldására 180 percük van a vizsgázóknak, a feladatok lehetnek feleletválasztós, rövid választ vagy számítást, ábrázolást igénylő feladatok.

Honvédelmi alapismeretekből középszinten 37 helyszínen 171, emelt szinten 13 helyszínen 58 vizsgázó érettségizik.

honvédelmi alapismeretek vizsgatárgy középszintű írásbeli vizsgája 120 percig tart. Az írásbeli vizsgán a vizsgázóknak egy 25-30 feladatot tartalmazó feladatsort kell megoldaniuk. A feladatlap megoldásához segédeszköz nem használható.

Az emelt szintű írásbeli vizsga 240 percig tart. Két feladatsorból áll: az I. feladatalapon 80 perc alatt 20-25 egyszerű, rövid választ igénylő feladatot, a II. feladatlapon pedig két hosszú, két rövid, kifejtendő szöveges és két tájékozódással kapcsolatos feladatot kell megoldani. Az I. feladatsor megoldásakor segédeszköz nem használható. A II. feladatlapnál vonalzó, körző, középiskolai földrajzi atlasz és az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlasz használható, amelyekről a vizsgázóknak kell gondoskodniuk.

A feladatsor megoldásával mindkét szinten 100 pont érhető el.

Természettudományból középszinten 4 helyszínen 76 vizsgázó érettségizik.

A természettudomány középszintű írásbeli érettségi vizsgán függvénytáblázat, középiskolai földrajzi atlasz és szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép segítségével 120 perc alatt a biológia, a fizika, a kémia és a természetföldrajz tantárgyak – közel azonos arányban megjelenő – ismeretköréből kell feladatokat megoldaniuk a vizsgázóknak.

Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott útmutatók alapján javítják és értékelik.

A korábbi napok írásbeli vizsgáiról szóló összefoglalók alább érhetők el:

Nyomtatás
« előző oldal
következő oldal »

CÍMKÉK

érettségi