Információk az érettségiről

« előző oldal
következő oldal »

A fizika és a vizuális kultúra írásbeli érettségi vizsgái

2024. május 22-én 8.00 órától rendezik meg a fizika, 14.00 órától pedig a vizuális kultúra írásbeli érettségi vizsgáit.

Fizikából középszinten 355 helyszínen 1378 vizsgázó (közülük 20 fő angol, horvát, német vagy spanyol nyelven), emelt szinten 51 helyszínen 1809 vizsgázó (közülük 6 fő angol vagy német nyelven) tesz érettségi vizsgát.

fizika írásbeli középszinten 150 percig tart. Az írásbeli vizsgán a vizsgázóknak egy központi feladatsort kell megoldaniuk. A vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be az I. és a II. rész feladatainak megoldására. A feladatlap egy 20 kérdésből álló feleletválasztós kérdéssort és négy összetett (nyílt végű) feladatot tartalmaz. A számításos feladat és a forráselemzést tartalmazó feladat kötelező, a jelenségértelmezés és a méréselemzés feladatok közül a vizsgázók választhatnak. Az elérhető maximális pontszám 90 pont.

Vizsgázónként szükséges segédeszközök: függvénytáblázat és szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, amelyekről a vizsgázónak kell gondoskodnia.

Az emelt szintű fizika írásbeli 240 perces, és három részből áll: az I. részben 15 feleletválasztásos kérdés, a II. részben egy téma kifejtése a feladat (3 téma közül egyet kell kifejteni összefüggő ismertetés formájában a megadott szempontok alapján), míg a III. részben 4 összetett, különböző nehézségű, számítást igénylő feladatot kell megoldani. A vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be az I., II. és III. rész feladatainak megoldására. Az elérhető maximális pontszám 100 pont.

Vizsgázónként szükséges segédeszközök: függvénytáblázat és szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, amelyekről a vizsgázónak kell gondoskodnia.

Vizuális kultúra vizsgatárgyból középszinten 292 helyszínen 1311 (közülük 3 fő angol nyelven), emelt szinten 11 helyszínen 39 vizsgázó érettségizik.

A vizuális kultúra középszintű gyakorlati vizsga 120 perces időkerete alatt egy, a választott projekttémához illeszkedő feladatot kell megoldaniuk, szabadon választott szabadkézi (nem digitális) technikával. A helyszíni alkotómunka elkészítéséhez szükséges eszközökről a vizsgázónak kell gondoskodnia a nyilvánosságra hozott eszközlista szerint.

A vizuális kultúra emelt szintű írásbeli jellegű gyakorlati érettségi vizsgán a vizsgázóknak egy művészettörténeti-műelemző és rajzi feladatsor 6 feladata közül kell 4-et kiválasztaniuk és megoldaniuk 240 perc alatt. A vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be. A gyakorlati vizsga során az alapvető anyagokról és eszközökről a vizsgázó gondoskodik a nyilvánosságra hozott eszközlista szerint.

Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott útmutatók alapján javítják és értékelik.

A korábbi napok írásbeli vizsgáiról szóló összefoglalók alább érhetők el:

Nyomtatás
« előző oldal
következő oldal »

CÍMKÉK

érettségi