Információk az érettségiről

« előző oldal
következő oldal »

A spanyol nyelv, a mozgóképkultúra és médiaismeret és a dráma írásbeli érettségi vizsgái

2024. május 24-én 8.00 órától rendezik meg a spanyol nyelv, 14.00 órától pedig a mozgóképkultúra és médiaismeret, valamint a dráma írásbeli érettségi vizsgáit.

Spanyol nyelvből középszinten 94 helyszínen 375, emelt szinten 20 helyszínen 461 vizsgázó tesz érettségi vizsgát.

Az élő idegen nyelvi írásbeli érettségi vizsgák szerkezete minden idegen nyelv esetében azonos.

Középszinten az írásbeli vizsga időtartama 180 perc. Az első feladatlap (olvasott szöveg értése) kitöltésére 60, a másodikéra (nyelvhelyesség) 30 perc áll rendelkezésre. 15 perces szünet után hallott szöveg értésére vonatkozó feladatlap megoldása következik 30 percben, majd 60 perc áll rendelkezésre az íráskészséget vizsgáló feladatsorra.

Az emelt szintű írásbeli vizsga teljes időtartama 240 perc. A vizsgán az előzőekben is felsorolt feladatlapok szerepelnek ugyanabban a sorrendben, azonban a feladatok megoldására fordítható időtartam 70, 50, 30 és 90 perc.

Az íráskészséget vizsgáló feladatok megoldásához mindkét szinten használható nyomtatott szótár, amelyről a vizsgázónak kell gondoskodnia (a többi feladatsornál segédeszköz nem használható).

Mozgóképkultúra és médiaismeret vizsgatárgyból középszinten 120 helyszínen 904, emelt szinten 12 helyszínen 66 vizsgázó érettségizik.

A mozgóképkultúra és médiaismeret közép- és emelt szintű írásbeli érettségi vizsgája is 180 percig tart. A feladatsor tartalmaz egy DVD-re rögzített, 5-15 perc hosszúságú filmrészletet vagy televíziós műsorrészletet. A vizsga három feladattípusból áll: fogalom- és tárgyismeret; mozgóképi szövegértés; média miniesszé. Az elérhető maximális pontszám középszinten 50 (10+25+15) pont, emelt szinten 60 (15+30+15) pont.

A vizsgázók segédeszközt nem használhatnak.

Dráma vizsgatárgyból középszinten 48 helyszínen 180, emelt szinten 5 helyszínen 38 vizsgázó érettségizik.

Dráma vizsgatárgyból a középszintű írásbeli vizsga 120 percig tart, az elérhető maximális pontszám 60 pont. Az írásbeli feladatsor két feladattípust tartalmaz: egyszerű, rövid választ igénylő feladatokat (30 pont) és jelenetértelmezéshez, színházi megvalósításhoz kapcsolódó néhány soros elemzést, értelmezést igénylő kérdéseket (30 pont).

Az emelt szintű írásbeli vizsga 180 percig tart, az elérhető maximális pontszám 60 pont. Az írásbeli feladatsor három feladattípusból áll: általános színház- és drámaelméleti kérdések (20 pont); egy jelenet színházi megvalósításához kötődő, néhány soros jelenetelemzést, -értelmezést igénylő kérdések (20 pont); elemzést, értelmezést, reflektálást igénylő esszéfeladat (20 pont). Az esszéfeladat megoldása keretében a vizsgázónak a követelményekben felsorolt színházi előadások közül a feladatlapban kijelölt kettőből egyet kell választania és kidolgoznia.

Vizsgacsoportonként szükséges segédeszköz: három példány helyesírási szótár, amelyeket a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosít.

Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott útmutatók alapján javítják és értékelik.

A korábbi napok írásbeli vizsgáiról szóló összefoglalók alább érhetők el:

Nyomtatás
« előző oldal
következő oldal »

CÍMKÉK

érettségi