Jelentkezés érettségi vizsgára (2023/2024. tanév május-júniusi vizsgaidőszak)
2024. február 16.
A 2023/2024. tanév május-júniusi vizsgaidőszakára a jelentkezési határidő lejárt.
2024-ben választható érettségi vizsgatárgyak
2024. január 5.
A 2024. május-júniusi és a 2024. október-novemberi vizsgaidőszakban az alábbi vizsgatárgyakból a táblázatokban megjelölt szinten lehet érettségi vizsgára jelentkezni.
A 2024. évi május-júniusi vizsgák időpontjai
2024. január 4.
A 2024. évi május-júniusi emelt és középszintű írásbeli és szóbeli vizsgák időpontjait a 2023/2024. tanév rendjéről szóló 30/2023. (VIII. 22.) BM rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
A 2024. május-júniusi érettségi vizsgák nyilvánosságra hozott anyagai
2024. január 5.
Az alábbiakban adjuk közre a 2023/2024. tanévi május-júniusi vizsgaidőszak kétszintű érettségi vizsgatárgyaival kapcsolatos információkat.
Jelentkezés érettségi vizsgára
2024. február 16.
Általános tájékoztató az érettségi vizsgára történő jelentkezésről.
Érettségi vizsgadíj fizetésére vonatkozó információk
Az érettségi vizsga - az intézmény fenntartójától függetlenül - térítésmentes a tanulói jogviszony (szakképzésben tanulói és felnőttképzési jogviszony) ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig. Térítésmentes továbbá az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói jogviszonyban (szakképzésben tanulói és felnőttképzési jogviszonyban) tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és a pótló vizsgája. Térítésmentes továbbá  az érettségi végzettséggel rendelkező, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény szerinti szakgimnáziumi oktatásban megkezdett tanulói jogviszonnyal rendelkező tanuló részére egy szakmai érettségi vizsgatárgyból tett érettségi vizsga és első alkalommal a javító- és pótlóvizsga.

Az érettségi vizsgán alkalmazható "mentesítések" szabályai
Röviden összefoglaltuk a sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókkal kapcsolatban az érettségi vizsgán alkalmazható mentesítések fő szabályait.
Az érettségi vizsgatárgyak vizsgakövetelményei
Az érettségi vizsgára jelentkező személy adatainak kezeléséről szóló Adatvédelmi tájékoztató
2023. augusztus 16.