Jelentkezés érettségi vizsgára (2022/2023. tanév május-júniusi vizsgaidőszak)

Kérjük, hogy mielőtt megkezdi a jelentkezést, gondosan tanulmányozza át az útmutatót!

Figyelem! A jelentkezést KIZÁRÓLAG valamely KORMÁNYHIVATALHOZ LEHET BENYÚJTANI. Az Oktatási Hivatal nem fogad érettségi jelentkezéseket.

Kormányhivatalhoz az alábbi jelentkezői csoportba tartozók nyújthatnak be jelentkezést.

A. már RENDELKEZNEK ÉRETTSÉGI BIZONYÍTVÁNNYAL, és

  • a) középiskolával TANULÓI JOGVISZONYBAN MÁR NEM ÁLLNAK, vagy
  • b) olyan középiskolával állnak SZAKKÉPZŐ ÉVFOLYAMON tanulói jogviszonyban, amely NEM SZERVEZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁT, vagy
  • c) külföldön szerezték meg érettségi bizonyítványukat (és MAGYARORSZÁGON NEM ÁLLNAK középiskolával tanulói JOGVISZONYBAN).

B. még NEM RENDELKEZNEK ÉRETTSÉGI BIZONYÍTVÁNNYAL, és

  • a) középiskolával TANULÓI JOGVISZONYBAN MÁR NEM ÁLLNAK
  • b) KÜLFÖLDI VAGY KÜLFÖLDI RENDSZERŰ KÖZÉPISKOLA UTOLSÓ ÉVFOLYAMÁN FOLYTATJÁK TANULMÁNYAIKAT.

Azok a jelentkezők, akik nem rendelkeznek érettségi bizonyítvánnyal és középiskolával vagy szakképző intézménnyel tanulói jogviszonyban állnak, kizárólag abban a középiskolában, szakképző intézményben jelentkezhetnek érettségi vizsgára, amellyel a tanulói jogviszonyuk fennáll, vagy, ha az nem szervez érettségi vizsgát, a kijelölt középiskolában, szakképző intézményben. A tanulói jogviszonnyal rendelkező vizsgázók számára készített tájékoztató itt érhető el. Középiskolában, szakképző intézményben történő jelentkezés esetén ez a jelentkezői felület nem használható, a jelentkezési lapot a középiskola, szakképző intézmény biztosítja a tanulók számára!

Jelentkezési határidő: 2023. február 15.

Jelentkezés módja a területileg illetékes fővárosi, megyei kormányhivatalokban a www.oktatas.hu oldalról

a) a jelentkezési időszakban – 18. életévüket betöltött személy ügyfélkapus azonosítást követően – elérhető Érettségi Elektronikus Jelentkezési Lap (E-jel) programmal.

b) a jelentkezési időszakban letölthető jelentkezési lappal

  • postai úton tértivevényes küldeményben, vagy
  • személyesen vagy
  • e-papír szolgáltatással.

 

Jelentkezéssel kapcsolatos további részletes információk

Érettségi vizsgákra vonatkozó további információk

 

Nyomtatás