Információk az érettségiről

A május 25-i spanyol, mozgóképkultúra és médiaismeret, valamint dráma vizsgák feladatlapjai és javítási-értékelési útmutatói ide kattintva érhetők el.

Az olasz nyelv érettségi vizsgái

2023. május 26-án 8.00 órától rendezik meg az olasz nyelv érettségi vizsgáit.

Olasz nyelvből középszinten 115 helyszínen 395 vizsgázó, emelt szinten 18 helyszínen 295 vizsgázó érettségizik.

Az élő idegen nyelvi írásbeli érettségi vizsgák szerkezete minden idegen nyelv esetében azonos.

Középszinten az írásbeli vizsga időtartama 180 perc. Az első feladatlap (olvasott szöveg értése) kitöltésére 60, a másodikéra (nyelvhelyesség) 30 perc áll rendelkezésre. 15 perces szünet után hallott szöveg értésére vonatkozó feladatlap megoldása következik 30 percben, majd 60 perc áll rendelkezésre az íráskészséget vizsgáló feladatsorra.

Az emelt szintű írásbeli vizsga teljes időtartama 240 perc. A vizsgán az előzőekben is felsorolt feladatlapok szerepelnek ugyanabban a sorrendben, azonban a feladatok megoldására fordítható időtartam 70, 50, 30 és 90 perc.

Az íráskészséget vizsgáló feladatok megoldásához mindkét szinten használható nyomtatott szótár, amelyről a vizsgázónak kell gondoskodnia (a többi feladatsornál segédeszköz nem használható).

A vizsgatárgyból kétféle vizsgakövetelmény szerint lehet vizsgát tenni. Középszinten a különböző vizsgakövetelmények szerint vizsgázók különböző feladatlapokat oldanak meg, de emelt szinten – mivel a vizsgakövetelmények változása ezt lehetővé teszi – a különböző vizsgakövetelmények szerint vizsgázók ugyanazt az írásbeli feladatlapot dolgozzák ki.

Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott útmutatók alapján javítják és értékelik.

A korábbi napok írásbeli vizsgáiról szóló összefoglalók alább érhetők el:

A május 24-i francia és filozófia vizsgák feladatlapjai és javítási-értékelési útmutatói ide kattintva érhetők el.

A spanyol nyelv, a mozgóképkultúra és médiaismeret, valamint a dráma írásbeli érettségi vizsgái

2023. május 25-én 8.00 órától rendezik meg a spanyol nyelv, 14.00 órától pedig a mozgóképkultúra és médiaismeret, valamint a dráma írásbeli érettségi vizsgáit.

Spanyol nyelvből középszinten 80 helyszínen 347, emelt szinten 17 helyszínen 325 vizsgázó tesz érettségi vizsgát.
Az élő idegen nyelvi írásbeli érettségi vizsgák szerkezete minden idegen nyelv esetében azonos.
Középszinten az írásbeli vizsga időtartama 180 perc. Az első feladatlap (olvasott szöveg értése) kitöltésére 60, a másodikéra (nyelvhelyesség) 30 perc áll rendelkezésre. 15 perces szünet után hallott szöveg értésére vonatkozó feladatlap megoldása következik 30 percben, majd 60 perc áll rendelkezésre az íráskészséget vizsgáló feladatsorra.
Az emelt szintű írásbeli vizsga teljes időtartama 240 perc. A vizsgán az előzőekben is felsorolt feladatlapok szerepelnek ugyanabban a sorrendben, azonban a feladatok megoldására fordítható időtartam 70, 50, 30 és 90 perc.
Az íráskészséget vizsgáló feladatok megoldásához mindkét szinten használható nyomtatott szótár, amelyről a vizsgázónak kell gondoskodnia (a többi feladatsornál segédeszköz nem használható).
Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott javítási-értékelési útmutatók alapján javítják és értékelik.
A vizsgatárgyból kétféle vizsgakövetelmény szerint lehet vizsgát tenni, de – mivel a vizsgakövetelmények változása ezt lehetővé teszi – a különböző vizsgakövetelmények szerint vizsgázók mindkét szinten ugyanazt az írásbeli feladatlapot oldják meg.

Mozgóképkultúra és médiaismeret vizsgatárgyból középszinten 107 helyszínen 684, emelt szinten 6 helyszínen 19 vizsgázó érettségizik.
A mozgóképkultúra és médiaismeret közép- és emelt szintű írásbeli érettségi vizsgája is 180 percig tart. A feladatsor tartalmaz egy DVD-re rögzített, 5-15 perc hosszúságú filmrészletet vagy televíziós műsorrészletet. A vizsga három feladattípusból áll: fogalom- és tárgyismeret; mozgóképi szövegértés; média miniesszé. Az elérhető maximális pontszám középszinten 50 (10+25+15) pont, emelt szinten 60 (15 + 30 + 15) pont.
A vizsgázók segédeszközt nem használhatnak.
A vizsgatárgyból kétféle vizsgakövetelmény szerint lehet vizsgát tenni, de – mivel a vizsgakövetelmények változása ezt lehetővé teszi – a különböző vizsgakövetelmények szerint vizsgázók mindkét szinten ugyanazt az írásbeli feladatlapot oldják meg.

Dráma vizsgatárgyból középszinten 49 helyszínen 142, emelt szinten 4 helyszínen 22 vizsgázó érettségizik.
Dráma vizsgatárgyból a középszintű írásbeli vizsga 120 percig tart, az elérhető maximális pontszám 60 pont. Az írásbeli feladatsor két feladattípust tartalmaz: egyszerű, rövid választ igénylő feladatokat (30 pont) és jelenetértelmezéshez, színházi megvalósításhoz kapcsolódó néhány soros elemzést, értelmezést igénylő kérdéseket (30 pont).
Az emelt szintű írásbeli vizsga 180 percig tart, az elérhető maximális pontszám 60 pont. Az írásbeli feladatsor három feladattípusból áll: általános színház- és drámaelméleti kérdések (20 pont); egy jelenet színházi megvalósításához kötődő, néhány soros jelenetelemzést, -értelmezést igénylő kérdések (20 pont); elemzést, értelmezést, reflektálást igénylő esszéfeladat (20 pont). Az esszéfeladat megoldása keretében a vizsgázónak a követelményekben felsorolt színházi előadások közül a feladatlapban kijelölt kettőből egyet kell választania és kidolgoznia.
Vizsgacsoportonként szükséges segédeszköz: három példány helyesírási szótár, amelyeket a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosít.
A vizsgatárgyból kétféle vizsgakövetelmény szerint lehet vizsgát tenni, de – mivel a vizsgakövetelmények változása ezt lehetővé teszi– a különböző vizsgakövetelmények szerint vizsgázók mindkét szinten ugyanazt az írásbeli feladatlapot oldják meg.

Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott útmutatók alapján javítják és értékelik.

A korábbi napok írásbeli vizsgáiról szóló összefoglalók alább érhetők el:

 

A május 23-i fizika és vizuális kultúra vizsgák feladatlapjai és javítási-értékelési útmutatói ide kattintva érhetők el.

A francia nyelv és a filozófia írásbeli érettségi vizsgái

2023. május 24-én 8.00 órától rendezik meg pedig a francia nyelv, 14.00 órától pedig a filozófia írásbeli érettségi vizsgáit.

Francia nyelvből középszinten 145 helyszínen 521, emelt szinten 24 helyszínen 406 vizsgázó tesz érettségi vizsgát.

Az élő idegen nyelvi írásbeli érettségi vizsgák szerkezete minden idegen nyelv esetében azonos.

Középszinten az írásbeli vizsga időtartama 180 perc. Az első feladatlap (olvasott szöveg értése) kitöltésére 60, a másodikéra (nyelvhelyesség) 30 perc áll rendelkezésre. 15 perces szünet után hallott szöveg értésére vonatkozó feladatlap megoldása következik 30 percben, majd 60 perc áll rendelkezésre az íráskészséget vizsgáló feladatsorra.

Az emelt szintű írásbeli vizsga időtartama 240 perc. A vizsgán az előzőekben is felsorolt feladatlapok szerepelnek ugyanabban a sorrendben, azonban a feladatok megoldására fordítható időtartam 70, 50, 30 és 90 perc.

Az íráskészséget vizsgáló feladatok megoldásához mindkét szinten használható nyomtatott szótár, amelyről a vizsgázónak kell gondoskodnia (a többi feladatsornál semmilyen segédeszköz nem használható).

A vizsgatárgyból kétféle vizsgakövetelmény szerint lehet vizsgát tenni, de – mivel a vizsgakövetelmények változása ezt lehetővé teszi – a különböző vizsgakövetelmények szerint vizsgázók mindkét szinten ugyanazt az írásbeli feladatlapot oldják meg.

Filozófiából középszinten 23 helyszínen 89, emelt szinten 3 helyszínen 12 vizsgázó érettségizik.

A filozófia középszintű írásbeli vizsgája 180 perces, az elérhető maximális pontszám 100 pont. Az írásbeli vizsga két részből áll: A) rész: filozófiatörténeti ismeretekre vonatkozó kérdéssor (30 pont); B) rész: szövegértelmezés, reflektálás feladatsor (70 pont). A vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be a feladatok megoldására.

Az emelt szintű filozófia írásbeli vizsga 240 perces, az elérhető maximális pontszám 100 pont. Az írásbeli vizsga három részből áll: A) feleletválasztós kérdéssor (20 pont); B) szövegértelmezés, probléma-meghatározás (30 pont); C) esszé (50 pont). A vizsgázó a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az egyes feladatok között.

Az írásbeli vizsgán nem használható segédeszköz.

A vizsgatárgyból kétféle vizsgakövetelmény szerint lehet vizsgát tenni, de – mivel a vizsgakövetelmények változása ezt lehetővé teszi – a különböző vizsgakövetelmények szerint vizsgázók mindkét szinten ugyanazt az írásbeli feladatlapot oldják meg.

Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott útmutatók alapján javítják és értékelik.

A korábbi napok írásbeli vizsgáiról szóló összefoglalók alább érhetők el:

 

A május 22-i emelt szintű informatika és digitális kultúra, valamint latin és héber vizsgák feladatlapjai és javítási-értékelési útmutatói ide kattintva érhetők el.

A fizika és a vizuális kultúra érettségi vizsgái

2023. május 23-án 8.00 órától rendezik meg a fizika, 14.00 órától pedig a vizuális kultúra írásbeli érettségi vizsgáit.

Fizikából középszinten 361 helyszínen 1335 vizsgázó (közülük 21 fő angol, német vagy szerb nyelven), emelt szinten 39 helyszínen 1327 vizsgázó (közülük 1 fő angol nyelven) tesz érettségi vizsgát.

fizika írásbeli középszinten 120 percig, az új követelmények szerint vizsgázók számára 150 percig tart. Az írásbeli vizsgán a vizsgázóknak egy központi feladatsort kell megoldaniuk. A vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be az I. és a II. rész feladatainak megoldására. A feladatlap egy 20 kérdésből álló feleletválasztós kérdéssort és négy összetett (nyílt végű) feladatot tartalmaz. A számításos feladat és a forráselemzést tartalmazó feladat kötelező, a jelenségértelmezés és a méréselemzés feladatok közül a vizsgázók választhatnak. Az elérhető maximális pontszám 90 pont.

Vizsgázónként szükséges segédeszközök: függvénytáblázat és szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, amelyekről a vizsgázónak kell gondoskodnia.

Az emelt szintű fizika írásbeli 240 perces, és három részből áll: az I. részben 15 feleletválasztásos kérdés, a II. részben egy téma kifejtése a feladat (3 téma közül egyet kell kifejteni összefüggő ismertetés formájában a megadott szempontok alapján), míg a III. részben 4 összetett, különböző nehézségű, számítást igénylő feladatot kell megoldani. A vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be az I., II. és III. rész feladatainak megoldására. Az elérhető maximális pontszám 100 pont.

Vizsgázónként szükséges segédeszközök: függvénytáblázat és szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, amelyekről a vizsgázónak kell gondoskodnia.

A vizsgatárgyból kétféle vizsgakövetelmény szerint lehet vizsgát tenni. Középszinten a különböző vizsgakövetelmények szerint vizsgázók különböző feladatlapokat oldanak meg, de emelt szinten – mivel a vizsgakövetelmények változása ezt lehetővé teszi – a különböző vizsgakövetelmények szerint vizsgázók ugyanazt az írásbeli feladatlapot dolgozzák ki.

 

Vizuális kultúra vizsgatárgyból középszinten 273 helyszínen 902, emelt szinten 12 helyszínen 23 vizsgázó érettségizik.

A vizuális kultúra középszintű írásbeli érettségi vizsgán egy képmelléklettel illusztrált művészettörténeti, műelemző jellegű, legalább hat feladatból álló feladatsort kell megoldani legfeljebb 180 perc alatt. Az írásbeli feladatsor 40-50%-a feleletalkotó típusú, amelyből legalább egy elemző vagy összehasonlító jellegű esszéfeladat. Az elérhető maximális pontszám 75 pont. Az új vizsgakövetelmények szerint vizsgázóknak a gyakorlati vizsga 120 perces időkerete alatt egy, a választott projekttémához illeszkedő feladatot kell megoldaniuk, szabadon választott szabadkézi (nem digitális) technikával. A helyszíni alkotómunka elkészítéséhez szükséges eszközökről a vizsgázónak kell gondoskodnia a nyilvánosságra hozott eszközlista szerint.

A vizuális kultúra emelt szintű írásbeli jellegű gyakorlati érettségi vizsgán a vizsgázóknak egy művészettörténeti-műelemző és rajzi feladatsor 6 feladata közül kell 4-et kiválasztaniuk és megoldaniuk 240 perc alatt. A vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be. A gyakorlati vizsga során az alapvető anyagokról és eszközökről a vizsgázó gondoskodik a nyilvánosságra hozott eszközlista szerint.

A vizsgatárgyból kétféle vizsgakövetelmény szerint lehet vizsgát tenni. Középszinten a különböző vizsgakövetelmények szerint vizsgázók különböző feladatlapokat oldanak meg, de emelt szinten – mivel a vizsgakövetelmények változása ezt lehetővé teszi – a különböző vizsgakövetelmények szerint vizsgázók ugyanazt az írásbeli feladatlapot dolgozzák ki.

 

Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott útmutatók alapján javítják és értékelik.

A korábbi napok írásbeli vizsgáiról szóló összefoglalók alább érhetők el:

 

 

A május 19-i idegen nyelvi, gazdasági ismeretek, honvédelmi alapismeretek, természettudomány és pszichológia vizsgák feladatlapjai és javítási-értékelési útmutatói ide kattintva érhetők el.

 

Az informatika és a digitális kultúra emelt szintű gyakorlati, a latin és a héber nyelv írásbeli érettségi vizsgái

2023. május 22-én 8.00 órától rendezik meg az informatika és a digitális kultúra emelt szintű gyakorlati, 14.00 órától a latin és a héber nyelv írásbeli érettségi vizsgáit.

 

Informatikából emelt szinten 142 helyszínen 5016 vizsgázó (közülük 33 fő angol nyelven) tesz gyakorlati érettségi vizsgát.

Az emelt szintű informatika gyakorlati vizsga 240 perces, az elérhető maximális pontszám 120 pont. A vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be a feladatok megoldására. A gyakorlati vizsgát számítógépteremben kell lebonyolítani.

A feladatsorok tematikája: szövegszerkesztés; prezentáció, grafika, weblapkészítés; táblázatkezelés; adatbázis-kezelés; algoritmizálás, adatmodellezés.

Vizsgázónként szükséges segédeszközök: számítógép a megfelelő szoftverekkel (a vizsgaszervező intézmény biztosítja), vonalzó (amelyről a vizsgázónak kell gondoskodnia).

A vizsgázók a vizsgát megelőző tanévben az Oktatási Hivatal által központilag kihirdetett szoftverek használatával vizsgázhatnak.

 

Digitális kultúrából emelt szinten 16 helyszínen 72 vizsgázó tesz előrehozott gyakorlati érettségi vizsgát.

digitális kultúra emelt szintű gyakorlati vizsgája 240 perces, az elérhető maximális pontszám 100 pont.

A gyakorlati vizsgát számítógépteremben kell lebonyolítani. Az érettségizőknek egy központi feladatsort kell megoldaniuk, a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be.

A feladatsorok tematikája: dokumentumkészítés (szövegszerkesztés; számítógépes grafika és képszerkesztés; bemutatókészítés; publikálás a világhálón); táblázatkezelés; adatbázis-kezelés; algoritmizálás, adatmodellezés; programozás. A dokumentumkészítés és a táblázatkezelés feladatok közül a vizsgázónak egyet kell megoldania.

Vizsgázónként szükséges eszközök: számítógép a megfelelő szoftverekkel (a vizsgaszervező intézmény biztosítja), vonalzó (a vizsgázónak kell hoznia).

A fővárosi és vármegyei kormányhivatal által szervezett vizsgákon a vizsgázó az Oktatási Hivatal által központilag kiadott, az adott vizsgaidőszakra érvényes szoftverlistáról választhat. A középiskola által szervezett vizsgán a vizsgázó az iskola által kihirdetett szoftverek közül választhat.

 

Latin nyelvből középszinten 25 helyszínen 92, emelt szinten 5 helyszínen 28 vizsgázó érettségizik.

A latin nyelvi írásbeli érettségi vizsga mindkét szinten 180 perces. A vizsgázóknak egy fordítási feladatot (135 perc), majd egy leíró nyelvtani és lexikai-szóképzési feladatsort (45 perc) kell megoldaniuk, amely 6 leíró nyelvtani és 2 lexikai-szóképzési feladatból áll. Az elérhető maximális pontszám 75 pont (40+35 pont).

A fordítási feladathoz nyomtatott latin-magyar szótár használható, amelyről a vizsgázónak kell gondoskodnia. A II. feladatsorhoz nem használható segédeszköz.

A vizsgatárgyból kétféle vizsgakövetelmény szerint lehet vizsgát tenni, de – mivel a vizsgakövetelmények változása ezt lehetővé teszi– a különböző vizsgakövetelmények szerint vizsgázók mindkét szinten ugyanazt az írásbeli feladatlapot oldják meg.

 

Héber nyelvből középszinten 1 helyszínen 2, emelt szinten 1 helyszínen 1 vizsgázó érettségizik.

Az élő idegen nyelvi írásbeli érettségi vizsgák szerkezete minden idegen nyelv esetében azonos.

Középszinten az írásbeli vizsga időtartama 180 perc. Az első feladatlap (olvasott szöveg értése) kitöltésére 60, a másodikéra (nyelvhelyesség) 30 perc áll rendelkezésre. 15 perces szünet után hallott szöveg értésére vonatkozó feladatlapot kell kitölteni 30 percben, majd 60 perc áll rendelkezésre az íráskészséget vizsgáló feladatsorra.

Az emelt szintű írásbeli vizsga időtartama 240 perc. A vizsgán az előzőekben is felsorolt feladatlapok szerepelnek ugyanabban a sorrendben, azonban a feladatok megoldására fordítható időtartam 70, 50, 30 és 90 perc.

Az íráskészséget vizsgáló feladatsor megoldásához nyomtatott szótár használható, amelyről a vizsgázónak kell gondoskodnia (a többi feladatsornál semmilyen segédeszköz nem használható).

A vizsgatárgyból kétféle vizsgakövetelmény szerint lehet vizsgát tenni, de – mivel a vizsgakövetelmények változása ezt lehetővé teszi– a különböző vizsgakövetelmények szerint vizsgázók mindkét szinten ugyanazt az írásbeli feladatlapot oldják meg.

Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott útmutatók alapján javítják és értékelik.

 

A korábbi napok írásbeli vizsgáiról szóló összefoglalók alább érhetők el:

 

 

A május 18-i kémia és földrajz vizsgák feladatlapjai és javítási-értékelési útmutatói ide kattintva érhetők el.

A különböző idegen nyelvek, valamint a gazdasági ismeretek, a honvédelmi alapismeretek, a természettudomány és a pszichológia írásbeli érettségi vizsgái

2023. május 19-én 8.00 órától rendezik meg a különböző idegen nyelvek, 14.00 órától pedig a gazdasági ismeretek, a honvédelmi alapismeretek, a természettudomány és a pszichológia írásbeli érettségi vizsgáit. (Gazdasági ismeretekből csak emelt szintű írásbeli, természettudományból és pszichológiából csak középszintű érettségi vizsgát lehet tenni.)

Középszinten 15 idegen nyelvből 67 helyszínen 154, emelt szinten 15 idegen nyelvből 49 helyszínen 229 vizsgázó érettségizik.

Középszint:

Vizsgatárgy

Vizsgahelyszínek száma

Érettségizők száma

beás nyelv

4

20

finn nyelv

1

1

holland nyelv

2

2

horvát nyelv

5

9

japán nyelv

5

12

kínai nyelv

4

11

lovári nyelv

3

36

orosz nyelv

31

41

portugál nyelv

1

3

román nyelv

3

6

szerb nyelv

2

5

szlovák nyelv

3

3

szlovén nyelv

1

3

újgörög nyelv

1

1

ukrán nyelv

1

1

 

 

Emelt szint:

Vizsgatárgy

Vizsgahelyszínek száma

Érettségizők száma

beás nyelv

2

8

bolgár nyelv

1

4

finn nyelv

1

1

holland nyelv

1

1

horvát nyelv

1

1

japán nyelv

2

12

kínai nyelv

2

35

lengyel nyelv

7

9

lovári nyelv

7

31

orosz nyelv

15

88

portugál nyelv

1

20

román nyelv

5

9

szerb nyelv

2

3

újgörög nyelv

1

6

ukrán nyelv

1

1

 

Az élő idegen nyelvi írásbeli érettségi vizsgák szerkezete minden idegen nyelv esetében azonos.

Középszinten az írásbeli vizsga időtartama 180 perc. Az első feladatlap (olvasott szöveg értése) kitöltésére 60, a másodikéra (nyelvhelyesség) 30 perc áll rendelkezésre. 15 perces szünet után hallott szöveg értésére vonatkozó feladatok megoldása következik 30 percben, majd 60 perc áll rendelkezésre az íráskészséget vizsgáló feladatsorra.
Az emelt szintű írásbeli vizsga teljes időtartama 240 perc. A vizsgán az előzőekben is felsorolt feladatlapok szerepelnek ugyanabban a sorrendben, azonban a feladatok megoldására fordítható időtartam 70, 50, 30 és 90 perc.
Az íráskészséget vizsgáló feladatsor megoldásához nyomtatott szótár használható, amelyről a vizsgázónak kell gondoskodnia (a többi feladatsornál semmilyen segédeszköz nem használható).
A vizsgatárgyból kétféle vizsgakövetelmény szerint lehet vizsgát tenni, de – mivel a vizsgakövetelmények változása ezt lehetővé teszi – a különböző vizsgakövetelmények szerint vizsgázók mindkét szinten ugyanazt az írásbeli feladatlapot oldják meg.

Gazdasági ismeretek vizsgatárgyból emelt szinten 6 helyszínen 72 vizsgázó érettségizik.
A gazdasági ismeretek vizsgatárgy emelt szintű írásbeli feladatlapjának megoldására 180 percük van a vizsgázóknak, a feladatok – amelyek lehetnek feleletválasztós, rövid választ vagy számítást, ábrázolást igénylő feladatok – a makroökonómia, a mikroökonómia és a nemzetközi gazdaság témaköreire vonatkoznak.

A vizsgatárgyból kétféle vizsgakövetelmény szerint lehet vizsgát tenni, de – mivel a vizsgakövetelmények változása ezt lehetővé teszi – a különböző vizsgakövetelmények szerint vizsgázók mindkét szinten ugyanazt az írásbeli feladatlapot oldják meg.

Honvédelmi alapismeretekből középszinten 31 helyszínen 165, emelt szinten 15 helyszínen 44 vizsgázó érettségizik.
honvédelmi alapismeretek vizsgatárgy középszintű írásbeli vizsgája 120 percig tart. Az írásbeli vizsgán a vizsgázóknak egy 25-30 feladatot tartalmazó feladatsort kell megoldaniuk. A feladatlap megoldásához segédeszköz nem használható.
Az emelt szintű írásbeli vizsga 240 percig tart. Két feladatsorból áll: az I. feladatalapon 80 perc alatt 20-25 egyszerű, rövid választ igénylő feladatot, a II. feladatlapon pedig két hosszú, két rövid, kifejtendő szöveges és két tájékozódással kapcsolatos feladatot kell megoldani. Az I. feladatsor megoldásakor segédeszköz nem használható. A II. feladatlapnál vonalzó, körző, középiskolai földrajzi atlasz és az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlasz használható, amelyekről a vizsgázóknak kell gondoskodniuk.
A feladatsor megoldásával mindkét szinten 100 pont érhető el.

Természettudományból középszinten 2 helyszínen 37 vizsgázó érettségizik.
A természettudomány középszintű írásbeli érettségi vizsgán függvénytáblázat, középiskolai földrajzi atlasz és szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép segítségével 120 perc alatt a biológia, a fizika, a kémia és a természetföldrajz tantárgyak – közel azonos arányban megjelenő – ismeretköréből kell feladatokat megoldaniuk a vizsgázóknak.
A vizsgatárgyból kétféle vizsgakövetelmény szerint lehet vizsgát tenni, de – mivel a vizsgakövetelmények változása ezt lehetővé teszi – a különböző vizsgakövetelmények szerint vizsgázók mindkét szinten ugyanazt az írásbeli feladatlapot oldják meg.

Pszichológiából középszinten 7 helyszínen 48 vizsgázó érettségizik.
A pszichológia középszintű írásbeli érettségi feladatai között szerepel pszichológiai fogalmak meghatározása, kísérlet leírása és tanulságainak összefoglalása, továbbá két rövid és két hosszú esszéfeladat, amelyekből egyet-egyet kell kifejteniük a vizsgázóknak 180 perc alatt. A feladatok megoldásához segédeszköz nem használható.

Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott útmutatók alapján javítják és értékelik.

A korábbi napok írásbeli vizsgáiról szóló összefoglalók alább érhetők el:

A május 17-i ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak feladatlapjai és javítási-értékelési útmutatói ide kattintva érhetők el.

A kémia és földrajz vizsgatárgyak írásbeli érettségi vizsgái

2023. május 18-án 8.00 órától rendezik meg a kémia, 14.00 órától pedig a földrajz írásbeli érettségi vizsgáit.

Kémiából középszinten 147 helyszínen 320 vizsgázó (közülük 20 fő angol nyelven), emelt szinten 67 helyszínen 3549 vizsgázó (közülük 7 fő angol nyelven) tesz érettségi vizsgát.

A kémia írásbeli vizsga középszinten 120 percig, az új követelmények szerint vizsgázók számára 150 percig tart, a vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be a feladatok megoldására. A feladatsor általános, szervetlen és szerves kémiára vonatkozó kérdéseket tartalmaz. A feladatsor típusai: feleletválasztásos kérdések, táblázatkiegészítés, reakcióegyenletek kiegészítése, elemző feladatok, elméleti kérdések, számítási feladatok és egy esettanulmány típusú probléma megoldása. Az elérhető maximális pontszám 100 pont.
Vizsgázónként szükséges segédeszközök: függvénytáblázat periódusos rendszerrel és szöveges adatok tárolására, megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, amelyekről a vizsgázónak kell gondoskodnia.
Az emelt szintű kémia írásbeli vizsga 240 perces, a vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be a feladatok megoldására. A feladatsor azonos számban tartalmaz általános, szervetlen és szerves kémiai kérdéseket. A feladatsor típusai: feleletválasztásos kérdések, táblázatkiegészítés, reakcióegyenletek kiegészítése, elemző feladatok, esettanulmány típusú problémafeladat és számítási feladatok. Az elérhető maximális pontszám 100 pont.
Vizsgázónként szükséges segédeszközök: függvénytáblázat periódusos rendszerrel és szöveges adatok tárolására, megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, amelyekről a vizsgázónak kell gondoskodnia.
A vizsgatárgyból kétféle vizsgakövetelmény szerint lehet vizsgát tenni. Középszinten a különböző vizsgakövetelmények szerint vizsgázók különböző feladatlapokat oldanak meg, de emelt szinten – mivel a vizsgakövetelmények változása ezt lehetővé teszi – a különböző vizsgakövetelmények szerint vizsgázók ugyanazt az írásbeli feladatlapot dolgozzák ki.

Földrajzból középszinten 634 helyszínen 7618 vizsgázó (közülük 73 fő angol, 36 fő francia, 96 fő német, 12 fő olasz és 24 fő spanyol nyelven), emelt szinten 37 helyszínen 903 vizsgázó (közülük 16 fő angol, 3 fő német nyelven) érettségizik.

földrajz írásbeli vizsga középszinten 120 percig tart, két feladatsort (I. rész: topográfiai ismereteket, képességeket ellenőrző feladatsor; II. rész: földrajzi ismereteket és képességeket vizsgáló feladatsor) kell megoldani. A vizsgázók először (20 perc alatt) az I., majd (100 perc alatt) a II. feladatsort oldják meg. A feladatsorokon belül a rendelkezésre álló idő tetszés szerint beosztható. A feladatsor arányai: földrajzi-környezeti ismeretanyag: 45%, topográfiai ismeretek: 15%, gyakorlati jellegű feladatok: 40%, az elérhető maximális pontszám 100 pont. Az új követelményeknek megfelelő feladatsor arányai: földrajzi-környezeti ismeretanyag:40%, topográfiai ismeretek: 20%, gyakorlati jellegű feladatok: 40%, az elérhető pontszám 90 pont.
Az I. feladatlap megoldásához semmilyen segédeszköz nem használható. A II. feladatlaphoz vizsgázónként szükséges segédeszközök: középiskolai földrajzi atlasz, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző és vonalzó, amelyekről a vizsgázónak kell gondoskodnia.
Az emelt szintű földrajz írásbeli 240 perces; a vizsgázók a rendelkezésre álló időt tetszésük szerint oszthatják be a feladatok megoldására. A feladatsorokban közel azonos arányban jelennek meg a természetföldrajzi és a társadalomföldrajzi kérdések. A feladatsor arányai: földrajzi-környezeti ismeretanyag: 50%, topográfiai ismeretek: 20%, gyakorlati jellegű feladatok: 30%. Az elérhető maximális pontszám 100 pont.
Vizsgázónként szükséges segédeszközök: szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző és vonalzó, amelyekről a vizsgázónak kell gondoskodnia. A megoldáshoz térkép, középiskolai földrajzi atlasz nem használható.
A vizsgatárgyból kétféle vizsgakövetelmény szerint lehet vizsgát tenni. Középszinten a különböző vizsgakövetelmények szerint vizsgázók különböző feladatlapokat oldanak meg, de emelt szinten – mivel a vizsgakövetelmények változása ezt lehetővé teszi – a különböző vizsgakövetelmények szerint vizsgázók ugyanazt az írásbeli feladatlapot dolgozzák ki.

Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott útmutatók alapján javítják és értékelik.

A korábbi napok írásbeli vizsgáiról szóló összefoglalók alább érhetők el:

 

 

A május 16-i biológia és társadalomismeret vizsgák feladatlapjai és javítási-értékelési útmutatói ide kattintva érhetők el.

Az ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak írásbeli érettségi vizsgái

2023. május 17-én 8.00 órától rendezik meg az ágazati, illetve az ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak írásbeli érettségi vizsgáit.

Az ágazati, illetve az ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak írásbeli vizsgáin összesen 28 295 vizsgázó vesz részt: középszinten 508 helyszínen 24 737 fő, emelt szinten 396 helyszínen 3558 fő érettségizik.

Középszint:
ágazati, illetve ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak

vizsgatárgy vizsga nyelve vizsgahelyszínek száma érettségizők száma
artista ismeretek magyar 1 17
autó- és repülőgép- szerelési ismeretek magyar 49
987
automatikai és elektronikai ismeretek
magyar 47
853
egészségügyi ismeretek
magyar 63 941
élelmiszeripari gépésztechnikai ismeretek
magyar 1 15
élelmiszeripari ismeretek
magyar 9 92
épületgépészeti ismeretek
magyar 13 160
erdészeti és vadgazdálkodási ismeretek
magyar 16 224
faipari ismeretek
magyar 9 136
fodrászati ismeretek magyar 48
610
földmérési ismeretek magyar 6 93
gázipari és fluidumkitermelési ismeretek
magyar 2 20
gépgyártás-technológiai ismeretek
magyar 51 972
gyakorlatosszínész-ismeretek
magyar 6 91
hajózási technikai ismeretek
magyar 1 32
hang-, film- és színháztechnikai ismeretek magyar 10 148
honvédelmi ismeretek magyar 9 159
idegennyelvű ügyviteli ismeretek magyar 1 21
informatikai ismeretek magyar 165 4544
irodai ügyviteli ismeretek magyar 54 735
jazz-zenész-ismeretek magyar 5 11
képző- és iparművészeti ismeretek magyar 42 1146
kereskedelmi ismeretek angol 2 36
kereskedelmi ismeretek magyar 47 624
kertészeti és parképítési ismeretek magyar 8 75
klasszikuszenész-ismeretek magyar 17 287
kozmetikai ismeretek magyar 31 383
könnyűipari ismeretek magyar 1 11
környezetvédelmi ismeretek magyar 23 261
közgazdasági ismeretek angol 1 18
közgazdasági ismeretek francia 1 6
közgazdasági ismeretek magyar 91 2270
közgazdasági ismeretek német 1 12
közművelődési ismeretek magyar 1 9
közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek magyar 59 1101
magas- és mélyépítési ismeretek magyar 18 479
mechatronikai ismeretek magyar 24 396
mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek magyar 23 259
mezőgazdasági ismeretek magyar 29 320
népzenész-ismeretek magyar 7 21
nyomdaipari technikai ismeretek magyar 4 62
pedagógiai ismeretek magyar 44 533
postaforgalmi ismeretek magyar 3 27
rendészeti és közszolgálati ismeretek magyar 89 1535
sport ismeretek magyar 42 708
szociális ismeretek magyar 25 295
szórakoztatózenész-ismeretek magyar 4 25
táncos ismeretek magyar 23 225
távközlési ismeretek magyar 8 158
turisztikai ismeretek angol 2 48
turisztikai ismeretek magyar 56 1034
turisztikai ismeretek német 6 142
út-, vasút- és hídépítési ismeretek magyar 3 22
vasútgépészeti ismeretek magyar 3 24
vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek magyar 8 76
vegyész ismeretek angol 1 33
vegyész ismeretek magyar 10 233
vegyész ismeretek német 1 20
vegyipari ismeretek magyar 2 10
vendéglátóipari ismeretek magyar 65 886
vízügyi ismeretek magyar 9 66

Emelt szint:
ágazati, illetve ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak

vizsgatárgy
vizsga nyelve
vizsgahelyszínek száma
érettségizők száma
autó- és repülőgép- szerelési ismeretek
magyar
6 14
automatikai és elektronikai ismeretek
magyar 21 177
egészségügyi ismeretek
magyar
23 356
élelmiszeripari ismeretek
magyar 3 7
épületgépészeti ismeretek
magyar 8 39
erdészeti és vadgazdálkodási ismeretek
magyar
8 78
faipari ismeretek
magyar 4 7
földmérési ismeretek
magyar 4 11
gépgyártás-technológiai ismeretek
magyar 13 120
gyakorlatosszínész-ismeretek
magyar
1 1
hajózási technikai ismeretek
magyar 1 2
hang-, film- és színháztechnikai ismeretek magyar 1 1
honvédelmi ismeretek
magyar 6 29
informatikai ismeretek
magyar 21 267
irodai ügyviteli ismeretek
magyar 15 65
képző- és iparművészeti ismeretek
magyar 7 20
kereskedelmi ismeretek
magyar
2 5
kereskedelmi ismeretek
magyar 10 45
kertészeti és parképítési ismeretek
magyar 2 9
kiadványszerkesztési ismeretek
magyar 1 1
klasszikuszenész-ismeretek magyar
1 1
környezetvédelmi ismeretek magyar 14 48
közgazdasági ismeretek angol 1 1
közgazdasági ismeretek magyar 31 545
közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek magyar 22 115
magas- és mélyépítési ismeretek magyar 15 291
mechatronikai ismeretek magyar
11 60
mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek magyar 7 15
mezőgazdasági ismeretek
magyar 13 88
népzenész-ismeretek magyar 2 5
nyomdaipari technikai ismeretek magyar 1 1
pedagógiai ismeretek magyar 23 348
postaforgalmi ismeretek magyar 1 1
rendészeti és közszolgálati ismeretek magyar 25 479
sport ismeretek magyar 4 10
szociális ismeretek magyar 12 38
táncos ismeretek magyar 1 4
távközlési ismeretek magyar 1 6
turisztikai ismeretek angol 2 15
turisztikai ismeretek magyar 15 103
turisztikai ismeretek német
2 6
út-, vasút- és hídépítési ismeretek magyar 3 7
vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek magyar 5 9
vegyész ismeretek magyar 6 36
vegyipari ismeretek magyar 1 5
vendéglátóipari ismeretek magyar 14 49
vízügyi ismeretek magyar 6 18

A korábbi napok írásbeli vizsgáiról szóló összefoglalók alább érhetők el:

 

A május 15-i középszintű informatika, digitális kultúra, továbbá ének-zene, belügyi rendészeti ismeretek és művészettörténet vizsgák feladatlapjai és javítási-értékelési útmutatói ide kattintva érhetők el.

A biológia, és a társadalomismeret írásbeli érettségi vizsgái

2023. május 16-án 8.00 órától rendezik meg a biológia, 14.00 órától a társadalomismeret írásbeli érettségi vizsgáit. (Társadalomismeretből csak emelt szinten lehet érettségizni.)

Biológiából középszinten 674 helyszínen 4647 vizsgázó (közülük 29 fő angol, német vagy szerb nyelven), emelt szinten 102 helyszínen 5768 vizsgázó (közülük 18 fő angol nyelven) tesz érettségi vizsgát.

A középszintű biológia írásbeli vizsga 120 percig, az új követelmények szerint vizsgázók számára 150 percig tart, a vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be a feladatok megoldására. A feladatsor 6-12 feladatból áll. Minden feladat több részfeladatot tartalmaz. Egy feladaton belül szerepelhetnek egyszerű (ismeretet felidéző) és értékelő (problémára irányuló) részfeladatok is. Ez utóbbiak kapcsolódhatnak kísérlet leírásához vagy szöveg, kép értelmezéséhez. Az elérhető maximális pontszám 100 pont.

Az írásbeli vizsgán szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép használható, amelyről a vizsgázónak kell gondoskodnia.

Az emelt szintű biológia írásbeli vizsga 240 perces, a vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be a feladatok megoldására. Az érettségizőknek egy 8-10 feladatot tartalmazó feladatsort (80 pont), valamint egy választható esszé- vagy problémafeladatot (20 pont) kell megoldaniuk. Az esszé-, illetve a problémafeladatok az alábbi témakörből kerülnek ki: az ember élettana és szervezettana, egészséges életmód és ökológia, környezet- és természetvédelem, növénytan. Az elérhető maximális pontszám 100 pont.

Az írásbeli vizsgán szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép használható, amelyről a vizsgázónak kell gondoskodnia.

A vizsgatárgyból kétféle vizsgakövetelmény szerint lehet vizsgát tenni. Középszinten a különböző vizsgakövetelmények szerint vizsgázók különböző feladatlapokat oldanak meg, de emelt szinten – mivel a vizsgakövetelmények változása ezt lehetővé teszi – a különböző vizsgakövetelmények szerint vizsgázók ugyanazt az írásbeli feladatlapot dolgozzák ki.

Társadalomismeretből emelt szinten 21 helyszínen 165 vizsgázó érettségizik.

társadalomismeret vizsgatárgy emelt szintű írásbeli vizsgája 240 percig tart. A feladatsor két részből áll: az I. rész feladatai (a teljes feladatsor kb. 75%-a) a társadalom- és jelenismeret, a II. rész feladatai (a teljes feladatsor 25%-a) a gazdasági és pénzügyi ismeretek témakörből kerülnek ki. Az elérhető maximális pontszám: 75 (az I. részre 55 pont, a II. részre 20 pont adható).

Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott útmutatók alapján javítják és értékelik.

A korábbi napok írásbeli vizsgáiról szóló összefoglalók alább érhetők el:

A május 12-i német vizsgák feladatlapjai és javítási-értékelési útmutatói ide kattintva érhetők el.

A középszintű informatika, digitális kultúra, ének-zene, belügyi rendészeti ismeretek és művészettörténet írásbeli érettségi vizsgái

2023. május 15-én 8.00 órától rendezik meg az informatika és a digitális kultúra középszintű gyakorlati, 14.00 órától pedig az ének-zene, a belügyi rendészeti ismeretek, valamint a művészettörténet írásbeli érettségi vizsgáit. (Művészettörténetből csak középszinten lehet érettségizni.)

Informatikából középszinten 875 helyszínen 7725 vizsgázó (közülük 87 fő angol, francia, német, román, spanyol vagy szerb nyelven) tesz gyakorlati érettségi vizsgát.

Az informatika középszintű gyakorlati vizsga 180 perces, az elérhető maximális pontszám 120 pont. A vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be a feladatok megoldására. A gyakorlati vizsgát számítógépteremben kell lebonyolítani.

A feladatsorok tematikája: szövegszerkesztés; prezentáció, grafika, weblapkészítés; táblázatkezelés; adatbázis-kezelés.

Vizsgázónként szükséges segédeszközök: számítógép a megfelelő szoftverekkel (a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja), vonalzó (amelyről a vizsgázónak kell gondoskodnia).

A fővárosi és vármegyei kormányhivatalok által szervezett vizsgákon a vizsgázó az Oktatási Hivatal által központilag kiadott, az adott vizsgaidőszakra érvényes szoftverlistáról választhat. A középiskola által szervezett vizsgán a vizsgázó az iskola által kihirdetett szoftverek közül választhat.

Digitális kultúrából középszinten 275 helyszínen 2129 vizsgázó (közülük 135 fő angol, német vagy román nyelven) tesz előrehozott gyakorlati érettségi vizsgát.

digitális kultúra középszintű gyakorlati vizsgája 180 perces, az elérhető maximális pontszám 100 pont.

A gyakorlati vizsgát számítógépteremben kell lebonyolítani. Az érettségizőknek egy központi feladatsort kell megoldaniuk, a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be.

A feladatsorok tematikája: szövegszerkesztés; számítógépes grafika és képszerkesztés; bemutatókészítés; táblázatkezelés; adatbázis-kezelés; algoritmizálás, adatmodellezés; programozás.

Vizsgázónként szükséges eszközök: számítógép a megfelelő szoftverekkel (a vizsgaszervező intézmény biztosítja), vonalzó (a vizsgázónak kell hoznia).

A fővárosi és vármegyei kormányhivatal által szervezett vizsgákon a vizsgázó az Oktatási Hivatal által központilag kiadott, az adott vizsgaidőszakra érvényes szoftverlistáról választhat. A középiskola által szervezett vizsgán a vizsgázó az iskola által kihirdetett szoftverek közül választhat.

Ének-zenéből középszinten 100 helyszínen 193 vizsgázó, emelt szinten 5 helyszínen 8 vizsgázó érettségizik.

Az ének-zene vizsgatárgy középszintű írásbeli vizsgája 120 perces, és maximálisan 100 pont szerezhető. A vizsgázóknak két feladatlapot kell megoldaniuk. Az I. feladatlap témakörei: zenefelismerés, a II. feladatlapéi: zenetörténeti szövegalkotás; általános zenei alapismeretek; dallamátírás; az új követelmények szerint vizsgázóknak egy zenei alkotótevékenységet mérő feladatot is meg kell oldaniuk. A vizsgát az I. feladatlap megoldásával kell kezdeni. A vizsgadolgozatokat 20 perc elteltével összegyűjtik. Ezután osztható ki a II. feladatlap (100 perc), az egyes feladatok megoldására a vizsgázók tetszésük szerint oszthatják be a rendelkezésükre álló időt.

Vizsgacsoportonként szükséges segédeszköz: CD-lejátszó a feladatsor hanganyagának lejátszásához, amelyet a vizsgát lebonyolító intézmény biztosít.

Az ének-zene vizsgatárgy emelt szintű írásbeli vizsgája 180 perces, és maximálisan 100 pont szerezhető. A vizsgázóknak két feladatlapot kell megoldaniuk. Az I. feladatlap témakörei: dallamdiktálás, zenefelismerés, a II. feladatlapéi: zeneelmélet, zenetörténeti szövegalkotás; az új követelmények szerint vizsgázóknak egy zenei alkotótevékenységet mérő feladatot is meg kell oldaniuk. A vizsgát az I. feladatlap megoldásával kell kezdeni. A vizsgadolgozatokat 60 perc elteltével összegyűjtik. Ezután osztható ki a II. feladatlap, az egyes feladatok megoldására a vizsgázók tetszésük szerint oszthatják be a rendelkezésükre álló időt (120 perc).

Vizsgacsoportonként szükséges segédeszköz: CD-lejátszó a feladatsor hanganyagának lejátszásához, amelyet a vizsgát lebonyolító intézmény biztosít.

A vizsgatárgyból kétféle vizsgakövetelmény szerint lehet vizsgát tenni, a különböző vizsgakövetelmények szerint vizsgázók különböző feladatlapokat oldanak meg.

Belügyi rendészeti ismeretekből középszinten 32 helyszínen 177, emelt szinten 22 helyszínen 360 vizsgázó érettségizik.

belügyi rendészeti ismeretek közép- és emelt szintű írásbeli vizsgáin a vizsgázóknak egy központi feladatsort kell megoldaniuk. A vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be az I. rész (egyszerű, rövid választ igénylő feladatok) és a II. rész (szöveges, kifejtendő feladatok) feladatainak megoldására. Az I. rész megoldásához semmilyen segédeszköz nem használható. A II. rész megoldásához szükséges információkat (pl. adatokat, szemelvényeket) a feladatsornak tartalmaznia kell. A vizsgán körző, vonalzó használható, amelyekről a vizsgázónak kell gondoskodnia. Középszinten a vizsga 120, emelt szinten 180 percig tart, a maximálisan elérhető pontszám mindkét szinten 100 pont.

A vizsgatárgyból kétféle vizsgakövetelmény szerint lehet vizsgát tenni, de – mivel a vizsgakövetelmények változása ezt lehetővé teszi – a különböző vizsgakövetelmények szerint vizsgázók mindkét szinten ugyanazt az írásbeli feladatlapot oldják meg.

Művészettörténetből középszinten 42 helyszínen 123 vizsgázó érettségizik.

művészettörténet vizsgatárgy középszintű írásbeli vizsgája 120 perces, és maximálisan 100 pont szerezhető.

Az írásbeli feladatlapot 40-60%-ban a magyar, a fennmaradó részben pedig az egyetemes művészettörténethez kapcsolódó feladatok, részfeladatok alkotják. Az egyetemes művészettel kapcsolatos feladatok döntően az európai kultúrára vonatkoznak, a kérdések kb. 20%-a vonatkozhat az Európán kívüli kultúrákra.

Az írásbeli vizsga feladatlapja kb. 10-15 – esetenként képekkel illusztrált – feladatot tartalmaz. Egy-egy feladat több részfeladatra is tagolódhat. A feladatlap kb. 60%-ban egyszerű, rövid választ igénylő (zárt vagy nyílt végű) kérdésekből, és kb. 40%-ban néhány mondatos értelmezést, magyarázatot, kifejtést igénylő feladatokból áll. A vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be a feladatok megoldására. A vizsgán semmilyen segédeszköz nem használható.

Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott útmutatók alapján javítják és értékelik.

A korábbi napok írásbeli vizsgáiról szóló összefoglalók alább érhetők el:

A május 11-i angol vizsgák feladatlapjai és javítási-értékelési útmutatói ide kattintva érhetők el.

A német nyelv írásbeli érettségi vizsgái

2023. május 12-én 9.00 órától rendezik meg a német nyelv írásbeli érettségi vizsgáit.

Német nyelvből középszinten 920 helyszínen 11537, emelt szinten 54 helyszínen 2077 vizsgázó tesz érettségi vizsgát.

Az élő idegen nyelvi írásbeli érettségi vizsgák szerkezete minden esetben azonos.

Középszinten az írásbeli időtartama 180 perc. Az első feladatlap (olvasott szöveg értése) kitöltésére 60, a másodikéra (nyelvhelyesség) 30 perc áll rendelkezésre. 15 perces szünet után hallott szöveg értésére vonatkozó feladatlap megoldása következik 30 percben, majd 60 perc áll rendelkezésre az íráskészséget vizsgáló feladatsorra.

Az emelt szintű írásbeli teljes időtartama 240 perc. A vizsgán az előzőekben is felsorolt feladatlapok szerepelnek ugyanabban a sorrendben, azonban a feladatok megoldására fordítható időtartam 70, 50, 30 és 90 perc.

Az íráskészséget vizsgáló feladatok megoldásához mindkét szinten használható nyomtatott szótár, amelyről a vizsgázónak kell gondoskodnia (a többi feladatsornál semmilyen segédeszköz nem használható).

A vizsgatárgyból kétféle vizsgakövetelmény szerint lehet vizsgát tenni, de – mivel a vizsgakövetelmények változása ezt lehetővé teszi – a különböző vizsgakövetelmények szerint vizsgázók mindkét szinten ugyanazt az írásbeli feladatlapot oldják meg.

Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott útmutatók alapján javítják és értékelik.

A korábbi napok írásbeli vizsgáiról szóló összefoglalók alább érhetők el:

 

A május 10-i történelem vizsgák feladatlapjai és javítási-értékelési útmutatói ide kattintva érhetők el.

Az angol nyelv írásbeli érettségi vizsgái

2023. május 11-én 9.00 órától rendezik meg az angol nyelv írásbeli érettségi vizsgáit.

Angol nyelvből középszinten 1135 helyszínen 45864, emelt szinten 219 helyszínen 18848 vizsgázó tesz érettségi vizsgát.

Az élő idegen nyelvi írásbeli érettségi vizsgák szerkezete minden esetben azonos.

Középszinten az írásbeli időtartama 180 perc. Az első feladatlap (olvasott szöveg értése) kitöltésére 60, a másodikéra (nyelvhelyesség) 30 perc áll rendelkezésre. 15 perces szünet után hallott szöveg értésére vonatkozó feladatlap megoldása következik 30 percben, majd 60 perc áll rendelkezésre az íráskészséget vizsgáló feladatsorra.

Az emelt szintű írásbeli teljes időtartama 240 perc. A vizsgán az előzőekben is felsorolt feladatlapok szerepelnek ugyanabban a sorrendben, azonban a feladatok megoldására fordítható időtartam 70, 50, 30 és 90 perc.

Az íráskészséget vizsgáló feladatok megoldásához mindkét szinten használható nyomtatott szótár, amelyről a vizsgázó gondoskodik (a többi feladatsornál semmilyen segédeszköz nem használható).

A vizsgatárgyból kétféle vizsgakövetelmény szerint lehet vizsgát tenni, de – mivel a vizsgakövetelmények változása ezt lehetővé teszi – a különböző vizsgakövetelmények szerint vizsgázók mindkét szinten ugyanazt az írásbeli feladatlapot oldják meg.

Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott útmutatók alapján javítják és értékelik.

A korábbi napok írásbeli vizsgáiról szóló összefoglalók alább érhetők el:

 

A május 9-i matematika vizsgák feladatlapjai és javítási-értékelési útmutatói ide kattintva érhetők el.

A történelem írásbeli érettségi vizsgái

2023. május 10-én 9.00 órától rendezik meg a történelem írásbeli vizsgáit.

Történelemből középszinten 1148 helyszínen 68131 vizsgázó (közülük 2271 fő angol, francia, horvát, német, olasz, orosz, román, spanyol, szerb vagy szlovák nyelven), emelt szinten 127 helyszínen
7025 vizsgázó (közülük 131 fő angol, francia, német, spanyol, szerb vagy szlovák nyelven) tesz érettségit.

történelem középszintű írásbeli vizsgája 180 percig tart. A vizsgázóknak egy központi feladatsort kell megoldaniuk, amelynek első része egyszerű, rövid választ igénylő feladatokból, második része szöveges (kifejtendő) feladatokból áll. A vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be az egyes feladatok megoldására.
Az írásbeli feladatsor kb. 60%-a a magyar, 40%-a pedig az egyetemes történelemhez kapcsolódik. Az összes feladat kb. 50%-a az 1849-től napjainkig terjedő időszakra vonatkozik.
A feladatlap megoldásához megengedett segédeszköz: a középiskolai történelmi atlasz (az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlasz), amelyről a vizsgázó gondoskodik.

történelem emelt szintű írásbeli vizsgája 240 percig tart, és két feladatlapból áll (I.: egyszerű, rövid választ igénylő feladatok; II.: szöveges [kifejtendő] feladatok). A vizsgázók először az I. feladatlapot oldják meg. A dolgozatokat 100 perc elteltével a felügyelő tanár összegyűjti. Ezután osztható ki a II. feladatlap.
Az írásbeli feladatsor kb. 60%-a a magyar, 40%-a pedig az egyetemes történelemhez kapcsolódik. Az összes feladat kb. 50%-a az 1849-től napjainkig terjedő időszakra vonatkozik.
A II. feladatlap megoldásához megengedett segédeszköz: a középiskolai történelmi atlasz (az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlasz), amelyről a vizsgázó gondoskodik.

A közép- és emelt szintű írásbeli vizsgafeladatok megoldásakor is használható helyesírási szótár.

Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott útmutatók alapján javítják és értékelik.

A korábbi napok írásbeli vizsgáiról szóló összefoglalók alább érhetők el:

A május 8-i magyar nyelv és irodalom, valamint magyar mint idegen nyelv vizsgák feladatlapjai és javítási-értékelési útmutatói ide kattintva érhetők el.

A matematika írásbeli érettségi vizsgái

2023. május 9-én 9.00 órától rendezik meg a matematika írásbeli érettségi vizsgáit.

Matematikából középszinten 1152 helyszínen 70394 vizsgázó (közülük 2037 fő angol, francia, horvát, német, olasz, orosz, román, spanyol, szerb vagy szlovák nyelven), emelt szinten 94 helyszínen 4537 vizsgázó (közülük 113 fő angol, francia, német, spanyol vagy szerb nyelven) tesz érettségi vizsgát.

matematika középszintű írásbeli vizsgája 180 percig tart. A vizsgázók először (45 perc alatt) az I. feladatlapot, majd (135 perc alatt) a II. feladatlapot oldják meg; a feladatlapokon belül a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be.
A 10-12 feladatot tartalmazó I. feladatlap az alapfogalmak, definíciók, egyszerű összefüggések ismeretét ellenőrzi. A II. feladatlap két részre oszlik: az „A" rész három (egy vagy több kérdésből álló) feladatot tartalmaz; a „B" rész három, egymással megegyező pontszámú feladatot tartalmaz, amelyekből a vizsgázóknak kettőt kell megoldaniuk, és csak ez a kettő értékelhető.

matematika emelt szintű írásbeli vizsgája 240 percig tart. Az írásbeli két részből áll, a vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be az I. és a II. rész feladatainak megoldására.
Az I. rész négy feladatból áll, amelyek több részkérdést is tartalmazhatnak.
A II. rész öt, egymással megegyező pontszámú feladatból áll, amelyek közül a vizsgázóknak négyet kell megoldaniuk, és csak ez a négy értékelhető.
Megengedett segédeszközök (közép- és emelt szinten is): függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle), szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző, vonalzó és szögmérő, amelyekről a vizsgázó gondoskodik. Az eszközöket a vizsgázók egymás között nem cserélhetik.

Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott útmutatók alapján javítják és értékelik.

A korábbi napok írásbeli vizsgáiról szóló összefoglalók alább érhetők el:

A május 5-i nemzetiségi nyelv és irodalom vizsgák feladatlapjai és javítási-értékelési útmutatói ide kattintva érhetők el.

A magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar mint idegen nyelv írásbeli érettségi vizsgái

2023. május 8-án 9.00 órától rendezik meg a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar mint idegen nyelv írásbeli érettségi vizsgáit. (Magyar mint idegen nyelvből csak középszintű vizsga tehető.)

Magyar nyelv és irodalomból középszinten 1160 helyszínen 72 569, emelt szinten 51 helyszínen 1771 vizsgázó tesz érettségit.

magyar nyelv és irodalom középszintű írásbeli vizsgája 240 percig tart. A vizsgázóknak két feladatlapot kell megoldaniuk: az elsőre 90, a másodikra 150 perc áll rendelkezésükre. Az I. feladatlap egy szövegértési és egy szövegalkotási feladatot tartalmaz. A vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be a feladatok megoldására. A szövegértési feladatsor egy, esetleg két (egymással összefüggő) ismeretterjesztő szövegből, publicisztikai műből vagy ezek részletéből áll. A szövegalkotási feladat lehet érvelés vagy gyakorlati szövegműfaj alkotása, amelynek elvárt terjedelme 120–200 szó. A dolgozatokat 90 perc elteltével a felügyelő tanár összegyűjti. Ezután osztható ki a II. feladatlap, amely egy műértelmező szöveg alkotását várja el a vizsgázóktól: ez – a vizsgázó választása szerint – lehet egy mű értelmezése vagy két mű összehasonlítása adott szempontok mentén. A választott feladat megoldásának elvárt terjedelme 400–800 szó.

magyar nyelv és irodalom emelt szintű írásbeli vizsgája 240 percig tart. A vizsga szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsorból, valamint két különböző szövegalkotási feladatból áll. A vizsgázók egyetlen feladatlapot kapnak, a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be a feladatok megoldására.
A szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor egy alkotáshoz (irodalmi vagy nyelvi témájú értekező prózához, esszéhez vagy annak részletéhez, lírai műhöz, szépprózai alkotáshoz vagy annak részletéhez, egy drámához vagy annak részletéhez) kapcsolódik. A feladatsor szövegértést, nyelvi ismereteket és irodalmi műveltséget vizsgáló kérdéseket egyaránt tartalmaz.
A két szövegalkotási feladat két különböző témáról szóló, adott szempontú és műfajú önálló szöveg alkotását írja elő. A műértelmező szöveg elvárt terjedelme 400–800 szó, a reflektáló szövegé 150–450 szó.
A közép- és emelt szintű írásbeli vizsgafeladatok megoldásakor is használható helyesírási szótár.
A tartalomra elérhető 90 pont mellett a helyesírásra és az írásképre további 8+2 pont szerezhető mindkét szinten.

Magyar mint idegen nyelvből középszinten 82 helyszínen 226 vizsgázó tesz érettségit.

Az élő idegen nyelvi írásbeli érettségi vizsgák szerkezete minden esetben azonos.

Középszinten az írásbeli időtartama 180 perc. Az első feladatlap (olvasott szöveg értése) kitöltésére 60, a másodikéra (nyelvhelyesség) 30 perc áll rendelkezésre. 15 perces szünet után hallott szöveg értésére vonatkozó feladatlapot kell megoldani 30 percben, majd 60 perc áll rendelkezésre az íráskészséget vizsgáló feladatsorra.
Az íráskészséget vizsgáló feladatok megoldásához mindkét szinten használható nyomtatott szótár, amelyről a vizsgázó gondoskodik (a többi feladatsornál semmilyen segédeszköz nem használható).

Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott útmutatók alapján javítják és értékelik.

A korábbi napok írásbeli vizsgáiról szóló összefoglalók alább érhetők el:

A nemzetiségi nyelv és irodalom vizsgatárgyak írásbeli érettségi vizsgái

2023. május 5-én 8.00 órától rendezik meg a nemzetiségi nyelv és irodalom írásbeli érettségi vizsgáit.

Középszinten horvát nemzetiségi nyelv és irodalomból 2 vizsgahelyszínen 10, német nemzetiségi nyelv és irodalomból 5 vizsgahelyszínen 192, román nemzetiségi nyelv és irodalomból 1 vizsgahelyszínen 46, szerb nemzetiségi nyelv és irodalomból 1 vizsgahelyszínen 76, míg szlovák nemzetiségi nyelv és irodalomból 1 vizsgahelyszínen 12 vizsgázó tesz írásbeli érettségi vizsgát.
Emelt szinten horvát nemzetiségi nyelv és irodalomból 2 vizsgahelyszínen 26, német nemzetiségi nyelv és irodalomból 5 vizsgahelyszínen 188, szerb nemzetiségi nyelv és irodalomból 1 vizsgahelyszínen 1, míg szlovák nemzetiségi nyelv és irodalomból 1 vizsgahelyszínen 11 vizsgázó érettségizik.

Nemzetiségi nyelv és irodalom vizsgatárgyból az írásbeli vizsga mindkét szinten 240 percig tart.

Középszinten a vizsgázók két feladatlapot oldanak meg. Az I. feladatlapon (50 pont) egy szövegértési feladatsort és egy választható szövegalkotási feladatot (érvelés vagy gyakorlati szövegalkotás) kell megoldaniuk, míg a II. feladatlapon (40 pont) két műértelmező szövegalkotási feladatból kell egyet választaniuk és megoldaniuk. A vizsgázók először az I. feladatlapot oldják meg. A vizsgadolgozatokat 90 perc elteltével a felügyelő tanár összegyűjti. Ezután osztható ki a II. feladatlap, amelynek megoldására 150 perc áll rendelkezésre.

Emelt szinten az írásbeli vizsga egy szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsorból (40 pont) és két különböző (egy műértelmező és egy reflektáló) szövegalkotási feladatból (50 pont) áll. A vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be a feladatok megoldására.

A tartalomra elérhető 90 pont mellett a helyesírásra és az írásképre további 8+2 pont szerezhető mindkét szinten.

Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott útmutatók alapján javítják és értékelik.