Információk az érettségiről

« előző oldal
következő oldal »

A május 19-i idegen nyelvi, gazdasági ismeretek, honvédelmi alapismeretek, természettudomány és pszichológia vizsgák feladatlapjai és javítási-értékelési útmutatói ide kattintva érhetők el.

 

Az informatika és a digitális kultúra emelt szintű gyakorlati, a latin és a héber nyelv írásbeli érettségi vizsgái

2023. május 22-én 8.00 órától rendezik meg az informatika és a digitális kultúra emelt szintű gyakorlati, 14.00 órától a latin és a héber nyelv írásbeli érettségi vizsgáit.

 

Informatikából emelt szinten 142 helyszínen 5016 vizsgázó (közülük 33 fő angol nyelven) tesz gyakorlati érettségi vizsgát.

Az emelt szintű informatika gyakorlati vizsga 240 perces, az elérhető maximális pontszám 120 pont. A vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be a feladatok megoldására. A gyakorlati vizsgát számítógépteremben kell lebonyolítani.

A feladatsorok tematikája: szövegszerkesztés; prezentáció, grafika, weblapkészítés; táblázatkezelés; adatbázis-kezelés; algoritmizálás, adatmodellezés.

Vizsgázónként szükséges segédeszközök: számítógép a megfelelő szoftverekkel (a vizsgaszervező intézmény biztosítja), vonalzó (amelyről a vizsgázónak kell gondoskodnia).

A vizsgázók a vizsgát megelőző tanévben az Oktatási Hivatal által központilag kihirdetett szoftverek használatával vizsgázhatnak.

 

Digitális kultúrából emelt szinten 16 helyszínen 72 vizsgázó tesz előrehozott gyakorlati érettségi vizsgát.

digitális kultúra emelt szintű gyakorlati vizsgája 240 perces, az elérhető maximális pontszám 100 pont.

A gyakorlati vizsgát számítógépteremben kell lebonyolítani. Az érettségizőknek egy központi feladatsort kell megoldaniuk, a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be.

A feladatsorok tematikája: dokumentumkészítés (szövegszerkesztés; számítógépes grafika és képszerkesztés; bemutatókészítés; publikálás a világhálón); táblázatkezelés; adatbázis-kezelés; algoritmizálás, adatmodellezés; programozás. A dokumentumkészítés és a táblázatkezelés feladatok közül a vizsgázónak egyet kell megoldania.

Vizsgázónként szükséges eszközök: számítógép a megfelelő szoftverekkel (a vizsgaszervező intézmény biztosítja), vonalzó (a vizsgázónak kell hoznia).

A fővárosi és vármegyei kormányhivatal által szervezett vizsgákon a vizsgázó az Oktatási Hivatal által központilag kiadott, az adott vizsgaidőszakra érvényes szoftverlistáról választhat. A középiskola által szervezett vizsgán a vizsgázó az iskola által kihirdetett szoftverek közül választhat.

 

Latin nyelvből középszinten 25 helyszínen 92, emelt szinten 5 helyszínen 28 vizsgázó érettségizik.

A latin nyelvi írásbeli érettségi vizsga mindkét szinten 180 perces. A vizsgázóknak egy fordítási feladatot (135 perc), majd egy leíró nyelvtani és lexikai-szóképzési feladatsort (45 perc) kell megoldaniuk, amely 6 leíró nyelvtani és 2 lexikai-szóképzési feladatból áll. Az elérhető maximális pontszám 75 pont (40+35 pont).

A fordítási feladathoz nyomtatott latin-magyar szótár használható, amelyről a vizsgázónak kell gondoskodnia. A II. feladatsorhoz nem használható segédeszköz.

A vizsgatárgyból kétféle vizsgakövetelmény szerint lehet vizsgát tenni, de – mivel a vizsgakövetelmények változása ezt lehetővé teszi– a különböző vizsgakövetelmények szerint vizsgázók mindkét szinten ugyanazt az írásbeli feladatlapot oldják meg.

 

Héber nyelvből középszinten 1 helyszínen 2, emelt szinten 1 helyszínen 1 vizsgázó érettségizik.

Az élő idegen nyelvi írásbeli érettségi vizsgák szerkezete minden idegen nyelv esetében azonos.

Középszinten az írásbeli vizsga időtartama 180 perc. Az első feladatlap (olvasott szöveg értése) kitöltésére 60, a másodikéra (nyelvhelyesség) 30 perc áll rendelkezésre. 15 perces szünet után hallott szöveg értésére vonatkozó feladatlapot kell kitölteni 30 percben, majd 60 perc áll rendelkezésre az íráskészséget vizsgáló feladatsorra.

Az emelt szintű írásbeli vizsga időtartama 240 perc. A vizsgán az előzőekben is felsorolt feladatlapok szerepelnek ugyanabban a sorrendben, azonban a feladatok megoldására fordítható időtartam 70, 50, 30 és 90 perc.

Az íráskészséget vizsgáló feladatsor megoldásához nyomtatott szótár használható, amelyről a vizsgázónak kell gondoskodnia (a többi feladatsornál semmilyen segédeszköz nem használható).

A vizsgatárgyból kétféle vizsgakövetelmény szerint lehet vizsgát tenni, de – mivel a vizsgakövetelmények változása ezt lehetővé teszi– a különböző vizsgakövetelmények szerint vizsgázók mindkét szinten ugyanazt az írásbeli feladatlapot oldják meg.

Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott útmutatók alapján javítják és értékelik.

 

A korábbi napok írásbeli vizsgáiról szóló összefoglalók alább érhetők el:

 

 

Nyomtatás
« előző oldal
következő oldal »