Információk az érettségiről

« előző oldal
következő oldal »

A május 22-i emelt szintű informatika és digitális kultúra, valamint latin és héber vizsgák feladatlapjai és javítási-értékelési útmutatói ide kattintva érhetők el.

A fizika és a vizuális kultúra érettségi vizsgái

2023. május 23-án 8.00 órától rendezik meg a fizika, 14.00 órától pedig a vizuális kultúra írásbeli érettségi vizsgáit.

Fizikából középszinten 361 helyszínen 1335 vizsgázó (közülük 21 fő angol, német vagy szerb nyelven), emelt szinten 39 helyszínen 1327 vizsgázó (közülük 1 fő angol nyelven) tesz érettségi vizsgát.

fizika írásbeli középszinten 120 percig, az új követelmények szerint vizsgázók számára 150 percig tart. Az írásbeli vizsgán a vizsgázóknak egy központi feladatsort kell megoldaniuk. A vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be az I. és a II. rész feladatainak megoldására. A feladatlap egy 20 kérdésből álló feleletválasztós kérdéssort és négy összetett (nyílt végű) feladatot tartalmaz. A számításos feladat és a forráselemzést tartalmazó feladat kötelező, a jelenségértelmezés és a méréselemzés feladatok közül a vizsgázók választhatnak. Az elérhető maximális pontszám 90 pont.

Vizsgázónként szükséges segédeszközök: függvénytáblázat és szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, amelyekről a vizsgázónak kell gondoskodnia.

Az emelt szintű fizika írásbeli 240 perces, és három részből áll: az I. részben 15 feleletválasztásos kérdés, a II. részben egy téma kifejtése a feladat (3 téma közül egyet kell kifejteni összefüggő ismertetés formájában a megadott szempontok alapján), míg a III. részben 4 összetett, különböző nehézségű, számítást igénylő feladatot kell megoldani. A vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be az I., II. és III. rész feladatainak megoldására. Az elérhető maximális pontszám 100 pont.

Vizsgázónként szükséges segédeszközök: függvénytáblázat és szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, amelyekről a vizsgázónak kell gondoskodnia.

A vizsgatárgyból kétféle vizsgakövetelmény szerint lehet vizsgát tenni. Középszinten a különböző vizsgakövetelmények szerint vizsgázók különböző feladatlapokat oldanak meg, de emelt szinten – mivel a vizsgakövetelmények változása ezt lehetővé teszi – a különböző vizsgakövetelmények szerint vizsgázók ugyanazt az írásbeli feladatlapot dolgozzák ki.

 

Vizuális kultúra vizsgatárgyból középszinten 273 helyszínen 902, emelt szinten 12 helyszínen 23 vizsgázó érettségizik.

A vizuális kultúra középszintű írásbeli érettségi vizsgán egy képmelléklettel illusztrált művészettörténeti, műelemző jellegű, legalább hat feladatból álló feladatsort kell megoldani legfeljebb 180 perc alatt. Az írásbeli feladatsor 40-50%-a feleletalkotó típusú, amelyből legalább egy elemző vagy összehasonlító jellegű esszéfeladat. Az elérhető maximális pontszám 75 pont. Az új vizsgakövetelmények szerint vizsgázóknak a gyakorlati vizsga 120 perces időkerete alatt egy, a választott projekttémához illeszkedő feladatot kell megoldaniuk, szabadon választott szabadkézi (nem digitális) technikával. A helyszíni alkotómunka elkészítéséhez szükséges eszközökről a vizsgázónak kell gondoskodnia a nyilvánosságra hozott eszközlista szerint.

A vizuális kultúra emelt szintű írásbeli jellegű gyakorlati érettségi vizsgán a vizsgázóknak egy művészettörténeti-műelemző és rajzi feladatsor 6 feladata közül kell 4-et kiválasztaniuk és megoldaniuk 240 perc alatt. A vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be. A gyakorlati vizsga során az alapvető anyagokról és eszközökről a vizsgázó gondoskodik a nyilvánosságra hozott eszközlista szerint.

A vizsgatárgyból kétféle vizsgakövetelmény szerint lehet vizsgát tenni. Középszinten a különböző vizsgakövetelmények szerint vizsgázók különböző feladatlapokat oldanak meg, de emelt szinten – mivel a vizsgakövetelmények változása ezt lehetővé teszi – a különböző vizsgakövetelmények szerint vizsgázók ugyanazt az írásbeli feladatlapot dolgozzák ki.

 

Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott útmutatók alapján javítják és értékelik.

A korábbi napok írásbeli vizsgáiról szóló összefoglalók alább érhetők el:

 

 

Nyomtatás
« előző oldal
következő oldal »