Információk az érettségiről

« előző oldal
következő oldal »

A május 24-i francia és filozófia vizsgák feladatlapjai és javítási-értékelési útmutatói ide kattintva érhetők el.

A spanyol nyelv, a mozgóképkultúra és médiaismeret, valamint a dráma írásbeli érettségi vizsgái

2023. május 25-én 8.00 órától rendezik meg a spanyol nyelv, 14.00 órától pedig a mozgóképkultúra és médiaismeret, valamint a dráma írásbeli érettségi vizsgáit.

Spanyol nyelvből középszinten 80 helyszínen 347, emelt szinten 17 helyszínen 325 vizsgázó tesz érettségi vizsgát.
Az élő idegen nyelvi írásbeli érettségi vizsgák szerkezete minden idegen nyelv esetében azonos.
Középszinten az írásbeli vizsga időtartama 180 perc. Az első feladatlap (olvasott szöveg értése) kitöltésére 60, a másodikéra (nyelvhelyesség) 30 perc áll rendelkezésre. 15 perces szünet után hallott szöveg értésére vonatkozó feladatlap megoldása következik 30 percben, majd 60 perc áll rendelkezésre az íráskészséget vizsgáló feladatsorra.
Az emelt szintű írásbeli vizsga teljes időtartama 240 perc. A vizsgán az előzőekben is felsorolt feladatlapok szerepelnek ugyanabban a sorrendben, azonban a feladatok megoldására fordítható időtartam 70, 50, 30 és 90 perc.
Az íráskészséget vizsgáló feladatok megoldásához mindkét szinten használható nyomtatott szótár, amelyről a vizsgázónak kell gondoskodnia (a többi feladatsornál segédeszköz nem használható).
Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott javítási-értékelési útmutatók alapján javítják és értékelik.
A vizsgatárgyból kétféle vizsgakövetelmény szerint lehet vizsgát tenni, de – mivel a vizsgakövetelmények változása ezt lehetővé teszi – a különböző vizsgakövetelmények szerint vizsgázók mindkét szinten ugyanazt az írásbeli feladatlapot oldják meg.

Mozgóképkultúra és médiaismeret vizsgatárgyból középszinten 107 helyszínen 684, emelt szinten 6 helyszínen 19 vizsgázó érettségizik.
A mozgóképkultúra és médiaismeret közép- és emelt szintű írásbeli érettségi vizsgája is 180 percig tart. A feladatsor tartalmaz egy DVD-re rögzített, 5-15 perc hosszúságú filmrészletet vagy televíziós műsorrészletet. A vizsga három feladattípusból áll: fogalom- és tárgyismeret; mozgóképi szövegértés; média miniesszé. Az elérhető maximális pontszám középszinten 50 (10+25+15) pont, emelt szinten 60 (15 + 30 + 15) pont.
A vizsgázók segédeszközt nem használhatnak.
A vizsgatárgyból kétféle vizsgakövetelmény szerint lehet vizsgát tenni, de – mivel a vizsgakövetelmények változása ezt lehetővé teszi – a különböző vizsgakövetelmények szerint vizsgázók mindkét szinten ugyanazt az írásbeli feladatlapot oldják meg.

Dráma vizsgatárgyból középszinten 49 helyszínen 142, emelt szinten 4 helyszínen 22 vizsgázó érettségizik.
Dráma vizsgatárgyból a középszintű írásbeli vizsga 120 percig tart, az elérhető maximális pontszám 60 pont. Az írásbeli feladatsor két feladattípust tartalmaz: egyszerű, rövid választ igénylő feladatokat (30 pont) és jelenetértelmezéshez, színházi megvalósításhoz kapcsolódó néhány soros elemzést, értelmezést igénylő kérdéseket (30 pont).
Az emelt szintű írásbeli vizsga 180 percig tart, az elérhető maximális pontszám 60 pont. Az írásbeli feladatsor három feladattípusból áll: általános színház- és drámaelméleti kérdések (20 pont); egy jelenet színházi megvalósításához kötődő, néhány soros jelenetelemzést, -értelmezést igénylő kérdések (20 pont); elemzést, értelmezést, reflektálást igénylő esszéfeladat (20 pont). Az esszéfeladat megoldása keretében a vizsgázónak a követelményekben felsorolt színházi előadások közül a feladatlapban kijelölt kettőből egyet kell választania és kidolgoznia.
Vizsgacsoportonként szükséges segédeszköz: három példány helyesírási szótár, amelyeket a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosít.
A vizsgatárgyból kétféle vizsgakövetelmény szerint lehet vizsgát tenni, de – mivel a vizsgakövetelmények változása ezt lehetővé teszi– a különböző vizsgakövetelmények szerint vizsgázók mindkét szinten ugyanazt az írásbeli feladatlapot oldják meg.

Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott útmutatók alapján javítják és értékelik.

A korábbi napok írásbeli vizsgáiról szóló összefoglalók alább érhetők el:

 

Nyomtatás
« előző oldal
következő oldal »