Információk az érettségiről

« előző oldal

A nemzetiségi nyelv és irodalom vizsgatárgyak írásbeli érettségi vizsgái

2023. május 5-én 8.00 órától rendezik meg a nemzetiségi nyelv és irodalom írásbeli érettségi vizsgáit.

Középszinten horvát nemzetiségi nyelv és irodalomból 2 vizsgahelyszínen 10, német nemzetiségi nyelv és irodalomból 5 vizsgahelyszínen 192, román nemzetiségi nyelv és irodalomból 1 vizsgahelyszínen 46, szerb nemzetiségi nyelv és irodalomból 1 vizsgahelyszínen 76, míg szlovák nemzetiségi nyelv és irodalomból 1 vizsgahelyszínen 12 vizsgázó tesz írásbeli érettségi vizsgát.
Emelt szinten horvát nemzetiségi nyelv és irodalomból 2 vizsgahelyszínen 26, német nemzetiségi nyelv és irodalomból 5 vizsgahelyszínen 188, szerb nemzetiségi nyelv és irodalomból 1 vizsgahelyszínen 1, míg szlovák nemzetiségi nyelv és irodalomból 1 vizsgahelyszínen 11 vizsgázó érettségizik.

Nemzetiségi nyelv és irodalom vizsgatárgyból az írásbeli vizsga mindkét szinten 240 percig tart.

Középszinten a vizsgázók két feladatlapot oldanak meg. Az I. feladatlapon (50 pont) egy szövegértési feladatsort és egy választható szövegalkotási feladatot (érvelés vagy gyakorlati szövegalkotás) kell megoldaniuk, míg a II. feladatlapon (40 pont) két műértelmező szövegalkotási feladatból kell egyet választaniuk és megoldaniuk. A vizsgázók először az I. feladatlapot oldják meg. A vizsgadolgozatokat 90 perc elteltével a felügyelő tanár összegyűjti. Ezután osztható ki a II. feladatlap, amelynek megoldására 150 perc áll rendelkezésre.

Emelt szinten az írásbeli vizsga egy szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsorból (40 pont) és két különböző (egy műértelmező és egy reflektáló) szövegalkotási feladatból (50 pont) áll. A vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be a feladatok megoldására.

A tartalomra elérhető 90 pont mellett a helyesírásra és az írásképre további 8+2 pont szerezhető mindkét szinten.

Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott útmutatók alapján javítják és értékelik.

Nyomtatás
« előző oldal