Érettségi vizsgadíj fizetésére vonatkozó információk

Az érettségi vizsga - az intézmény fenntartójától függetlenül - térítésmentes a tanulói jogviszony (szakképzésben tanulói és felnőttképzési jogviszony) ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig. Térítésmentes továbbá az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói jogviszonyban (szakképzésben tanulói és felnőttképzési jogviszonyban) tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és a pótló vizsgája. Térítésmentes továbbá az érettségi végzettséggel rendelkező, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény szerinti szakgimnáziumi oktatásban megkezdett tanulói jogviszonnyal rendelkező tanuló részére egy szakmai érettségi vizsgatárgyból tett érettségi vizsga és első alkalommal a javító- és pótlóvizsga.

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályozás

A veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2021. május-júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről, valamint egyes köznevelést érintő eltérő szabályokról szóló 167/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet szerint:

4/A. § Azok a vizsgázók, akik a 2020/2021. tanév május-júniusi vizsgaidőszakára adott vizsgatárgyból térítésmentesen jelentkeztek érettségi vizsgára, de azon a veszélyhelyzet miatt nem jelentek meg, ugyanabból a vizsgatárgyból az érettségi vizsgát a 2021/2022. tanév október-novemberi vagy május-júniusi vizsgaidőszakában egy alkalommal térítésmentesen tehetik le.

4/B. § Azok a vizsgázók, akik a 2020/2021. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában valamely vizsgatárgyból sikeres érettségi vizsgát tettek, az érettségi bizonyítvány kiadása után, legkésőbb a 2021/2022. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában az adott vizsgatárgyból egy alkalommal térítésmentesen tehetnek ismétlő érettségi vizsgát.

Minden más esetben a vizsgáért vizsgadíjat kell fizetni.

Az érettségi vizsgadíj fizetéssel kapcsolatban gyakran ismételt kérdések

Ha a jelentkező vizsgajelentkezését egy kormányhivatalba nyújtja be, a középszintű érettségi vizsgáért az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 15 %-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie az Oktatási Hivatal számára (ez az összeg 2022-ben: 30.000,-Ft).

Az emelt szintű érettségi vizsgáért minden vizsgadíjra kötelezett jelentkezőnek az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25 %-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie az Oktatási Hivatal számára (ez az összeg 2022-ben: 50.000,-Ft).

Ha a jelentkező középszintű vizsgajelentkezését egy középiskolába nyújtja be, úgy a középszintű vizsga fent meghatározott vizsgadíját a középiskolába kell befizetni. Emelt szintű vizsgajelentkezés esetén a vizsga díját minden esetben az Oktatási Hivatalnak kell befizetni.

A vizsgadíjak vizsgatárgyanként értendők.

A vizsgadíj befizetése történhet:

 • a kormányhivatalokban beszerezhető utalványon;
 • banki átutalással az alábbiak szerint: Jogosult neve: Oktatási Hivatal, számlaszám: Magyar Államkincstár 10032000-00282637-00000000.

Külföldről történő átutalás esetén, amennyiben a fizetés nem forintban történik, figyelni kell arra, hogy a befizetés összege napi árfolyamon forintra átszámítva, az utaláskor felszámított kezelési költség levonása után is fedezze a vizsgadíjat. A devizában befizetett összeg a Magyar Nemzeti Bank aktuális napon érvényes árfolyama alapján, forintban kerül jóváírásra. Deviza átutalásnál a költségmegosztás módjánál az our/saját lehetőséget kell választani, azaz az átutalást indító fél viseli az átutalással járó összes költséget.

A külföldről történő átutaláshoz az alábbi adatokra is szükség lehet:

 • A kedvezményezett neve: Oktatási Hivatal, 1055 Budapest, Szalay u. 10-14., Hungary
 • A kedvezményezett bankja: Magyar Államkincstár
 • A bank címe: 1054 Budapest, Hold utca 4.
 • Ha az ügyfél SEPA-képes bankból utal az Európai Unión belülről, az alábbi adatokat kell megadni (ez az utalási mód olcsóbb):
 • utalás devizaneme: EUR
 • Oktatási Hivatal IBAN-számlaszáma: HU94 1003 2000 0028 2637 0000 0000
 • Államkincstár SWIFT/BIC kódja: HUSTHUHB
 • Ha az ügyfél nem SEPA-képes bankból utal (bármilyen devizanem, bármilyen bank, bármilyen ország esetében), az alábbi adatokat kell megadni:
 • Oktatási Hivatal IBAN-száma: HU94 1003 2000 0028 2637 0000 0000
 • Számlavezető bank („account with institution") SWIFT-BIC kódja: HUSTHUHB
 • Magyar Nemzeti Bank, mint levelező bank („correspondent") SWIFT-BIC kódja: MANEHUHB


A vizsgadíj befizetéséről szóló utalvány, illetve az átutalási megbízás Közlemény rovatában fel kell tüntetni a 20-as számot, valamint egy szóköz kihagyásával az egyedi érettségi iktatószámot. Az egyedi érettségi iktatószám a jelentkezést fogadó intézmény (középiskola vagy kormányhivatal) által kinyomtatott jelentkezés lap felső részén, középen található, és 15 számból áll.

A vizsgadíj befizetését minden esetben igazolni kell. Utalványon történő befizetés esetén a jelentkezési laphoz a feladóvevényt kell csatolni. Átutalással történő befizetés esetén a bank által igazolt átutalási megbízást kell csatolni a jelentkezési laphoz.

Az elfogadott érettségi jelentkezést visszavonni, illetve megváltoztatni nem lehet, ezért a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján nincs mód az érettségi vizsgára befizetett vizsgadíj visszatérítésére.

Abban az esetben, ha a vizsgázó a vizsgajelentkezését a jelentkezési határidő lejárta előtt írásban visszavonja a jelentkezését fogadó intézményben, úgy az Oktatási Hivatal számlaszámára befizetett vizsgadíjat visszaigényelheti.

A jelentkezés benyújtására vonatkozó részletes tájékoztatók az alábbi linkre kattintva érhetők el:

Jelentkezés érettségi vizsgára

Az érettségi vizsgadíj fizetéssel kapcsolatban gyakran ismételt kérdések

1. Vizsgadíj befizetésének határideje

Vizsgadíjköteles vizsgára jelentkezés esetén az érvényes jelentkezés egyik feltétele a vizsgadíj befizetése és a vizsgadíj befizetési igazolásának bemutatása a vizsgajelentkezést fogadó intézménynél.

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 12. § (8) bekezdése szerint: „(8) … A jelentkezési laphoz a mellékleteket - a személyi igazolvány kivételével - másolatban csatolni kell. Ha a szükséges mellékleteket a jelentkezési laphoz nem csatolják, a kormányhivatal felhívásának kézhezvételétől számított öt munkanapon belül a hiányt pótolni kell. A hiánypótlás elmulasztása esetén a jelentkezés érvénytelen.”

2. Át lehet-e vinni a következő vizsgaidőszakra a vizsgadíjat?

A vizsgadíjköteles vizsgára jelentkezés esetén az érvényes jelentkezés egyik feltétele a vizsgadíj befizetése és a vizsgadíj befizetési igazolásának bemutatása a vizsgajelentkezést fogadó intézménynél.

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 12. § (8) bekezdése szerint: „(8) … A jelentkezési laphoz a mellékleteket - a személyi igazolvány kivételével - másolatban csatolni kell. Ha a szükséges mellékleteket a jelentkezési laphoz nem csatolják, a kormányhivatal felhívásának kézhezvételétől számított öt munkanapon belül a hiányt pótolni kell. A hiánypótlás elmulasztása esetén a jelentkezés érvénytelen. ”Tehát a vizsgadíj befizetése az adott jelentkezés feltétele. Új jelentkezés esetén az új jelentkezéshez újból be kell fizetni a vizsgadíjat.

3. A 2020. május-júniusi vizsgaidőszakban a veszélyhelyzet miatt a vizsgázó kérelmére törölt vizsgajelentkezések vizsgadíjának visszaigénylése

A vizsgadíj visszaigényléshez kapcsolódó információk elérhetők a Tájékoztató a vizsgadíjköteles érettségi vizsgák esetében a vizsgadíj visszatérítésére, pótlólagos befizetésére vonatkozó szabályokról linkre kattintva.

Figyelem! Az érettségi vizsgadíj visszautalása kizárólag a vizsgázó kérelmére lehetséges. A vizsgadíj visszautalását az előzőekben hivatkozott link alatt megtalálható tájékoztató szerint, a megfelelő űrlap kitöltésével kell kérelmezni.

4. A 2020. május-júniusi vizsgaidőszakban a vizsgadíj visszaigénylése abban az esetben, ha a vizsgázó nem jelent meg a vizsgán

A vizsgadíj visszaigényléshez kapcsolódó információk elérhetők a Tájékoztató a vizsgadíjköteles érettségi vizsgák esetében a vizsgadíj visszatérítésére, pótlólagos befizetésére vonatkozó szabályokról linkre kattintva.

Figyelem! Az érettségi vizsgadíj visszautalása kizárólag a vizsgázó kérelmére lehetséges. A vizsgadíj visszautalását az előzőekben hivatkozott link alatt megtalálható tájékoztató szerint, a megfelelő űrlap kitöltésével kell kérelmezni.

5. A 2021. május-júniusi vizsgaidőszakban a vizsgadíj visszaigénylése abban az esetben, ha a vizsgázó nem jelent meg a vizsgán

A vizsgadíj visszaigénylés benyújtásának határideje 2021. szeptember 30. napja volt. A határidő jogvesztő, az ezt követően benyújtott visszaigénylések feldolgozására nincs lehetőség.

6. Azon vizsgázók, akik a 2020/2021. tanév május-júniusi vizsgaidőszakára az adott tárgyból térítésmentesen jelentkeztek érettségi vizsgára, de azon a veszélyhelyzet miatt nem jelentek meg, ugyanabból a vizsgatárgyból az érettségi vizsgát a 2021/2022. tanév október- novemberi vagy május-júniusi vizsgaidőszakában egy alkalommal térítésmentesen tehetik le.

A fenti szabályozás szerint tehát, a vizsgázó számára abból a vizsgatárgyakból térítésmentes az érettségi vizsga, amelyből

 1. jelentkezett a 2021. május-júniusi vizsgaidőszakban, és
 2. jelentkezése térítésmentes volt, és
 3. nem jelent meg a vizsgán.
 • Olyan vizsgatárgyból tehát, amelyből a vizsgázó a 2021. május-júniusi vizsgaidőszakban nem jelentkezett érettségi vizsgára, nem élhet ezzel a lehetőséggel.
 • Olyan vizsgatárgyból tehát, amelyből a vizsgázó jelentkezése a 2021. május-júniusi vizsgaidőszakban térítésköteles volt, nem élhet ezzel a lehetőséggel.
 • Olyan vizsgatárgyból tehát, amelyből a vizsgázó a 2021. május-júniusi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgán megjelent, nem élhet ezzel a lehetőséggel.

7. Azon vizsgázók, akik a 2020/2021. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában valamely vizsgatárgyból sikeres érettségi vizsgát tettek, az érettségi bizonyítvány kiadása után, legkésőbb a 2021/2022. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában az adott vizsgatárgyból egy alkalommal térítésmentesen tehetnek ismétlő érettségi vizsgát.

A szabályozás csak az ismétlő vizsgákra vonatkozik. Az ismétlő érettségi vizsga az érettségi bizonyítvány kiadása után egyes vizsgatárgyból a korábban sikeresen letett érettségi vizsga azonos szinten, illetve az emelt szintű vizsga középszinten történő megismétlése.

Ezzel a lehetőséggel tehát csak azok élhetnek, akik

 1. rendelkeznek érettségi bizonyítvánnyal, és
 2. az adott vizsgatárgyból 2021. május-júniusi vizsgaidőszakban sikeres (legalább elégséges) érettségi vizsgát tettek.

Az, aki megfelel ezeknek a feltételeknek attól függetlenül élhet a lehetőséggel, hogy a 2021. május-júniusi vizsgaidőszakban tett vizsgája térítésköteles volt-e vagy sem.

Ha a vizsgázó az adott vizsgatárgyból a 2021. május-júniusi vizsgaidőszakban emelt szinten sikeres (legalább elégséges) érettségi vizsgát tett, úgy e két vizsgaidőszak valamelyikében egy alkalommal térítésmentesen megismételheti a vizsgát vagy emelt, vagy középszinten

Ha a vizsgázó az adott vizsgatárgyból a 2021. május-júniusi vizsgaidőszakban középszinten sikeres (legalább elégséges) érettségi vizsgát tett, úgy e két vizsgaidőszak valamelyikében egy alkalommal térítésmentesen megismételheti a vizsgát középszinten. Ha azonban a vizsgázó szintemelő vizsgát kíván tenni az adott vizsgatárgyból, az térítésköteles.

Adatlap vizsgadíj visszaigénylés.docx

8. Tájékoztató az ukrajnai végzős tanulók előrehozott érettségi vizsgáira az Oktatási Hivatal számlájára befizetett vizsgadíjának visszaigényléséről

A vizsgadíj visszaigényléshez kapcsolódó információk elérhetők a Tájékoztató az ukrajnai végzős tanulók előrehozott érettségi vizsgáira az Oktatási Hivatal számlájára befizetett vizsgadíjának visszaigényléséről linkre kattintva.

Figyelem! Az érettségi vizsgadíj visszautalása kizárólag a vizsgázó kérelmére lehetséges. A vizsgadíj visszautalását az előzőekben hivatkozott link alatt megtalálható tájékoztató szerint, az alábbi űrlap kitöltésével kell kérelmezni.

Adatlap az ukrajnai végzős tanulók előrehozott érettségi vizsgáira az Oktatási Hivatal számlájára befizetett vizsgadíjának visszaigényléséhez

A vizsgadíj visszaigénylés benyújtásának határideje 2022. szeptember 30. napja volt. A határidő jogvesztő, az ezt követően benyújtott visszaigénylések feldolgozására nincs lehetőség.

Nyomtatás