Tájékoztató az ukrajnai végzős tanulók előrehozott érettségi vizsgáira az Oktatási Hivatal számlájára befizetett vizsgadíjának visszaigényléséről

A 2022.május-júniusi vizsgaidőszaki jelentkezésekhez kapcsolódó vizsgadíj visszaigénylés benyújtásának eljárásrendje:

  1. A visszaigénylést a jelen tájékoztatóhoz csatolt adatlapon kell kérelmezni: Adatlap az ukrajnai végzős tanulók előrehozott érettségi vizsgáira az Oktatási Hivatal számlájára befizetett vizsgadíjának visszaigényléséhez
  2. Az adatlaphoz kitöltési útmutató készült, ennek előzetes áttekintése a visszaigényléssel érintett vizsgázók számra elengedhetetlen.
  3. A befizetett vizsgadíjat kizárólag az érettségi vizsgára jelentkezett személy, vagy kiskorú vizsgázó esetén a szülő/gondviselő igényelheti vissza.
  4. A visszaigénylés adatlapját és a szükséges mellékleteket az aláírást követően, elektronikusan kell megküldeni a vizsgadij@oh.gov.hu e-mail címre.
  5. Az Oktatási Hivatalba benyújtott visszaigénylések feldolgozása:
    -  A visszaigénylés feldolgozására a hibátlan kérelem benyújtása esetén a benyújtás napjától számított 60 napon belül kerül sor.
    -  A nem e tájékoztatás és az ehhez készített adatlap szerint benyújtott vizsgadíj visszaigénylések hátráltatják a visszaigénylés feldolgozását.
  6. A Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése szerint a visszaigénylés benyújtásának határideje 2022. szeptember 30. A határidő jogvesztő, azaz az említett határidő után benyújtott visszaigénylések feldolgozása nem lehetséges.
Nyomtatás