Információk az érettségiről

« előző oldal
következő oldal »

2022. május 20-án 8.00 órától rendezik a különböző idegen nyelvek, 14.00 órától pedig a gazdasági ismeretek, a honvédelmi alapismeretek és a pszichológia írásbeli érettségi vizsgáit. (Gazdasági ismeretekből csak emelt szintű írásbeli, pszichológiából csak középszintű érettségi vizsgát lehet tenni.)

 

Középszinten 17 idegen nyelvből 79 helyszínen 189, emelt szinten 17 idegen nyelvből 60 helyszínen 332 vizsgázó érettségizik.

Középszint:

Vizsgatárgy

Vizsgahelyszínek száma

Érettségizők száma

beás nyelv

2

22

bolgár nyelv

1

1

finn nyelv

1

1

holland nyelv

1

1

horvát nyelv

7

13

japán nyelv

5

18

kínai nyelv

2

13

lengyel nyelv

1

1

lovári nyelv

3

10

orosz nyelv

41

79

portugál nyelv

1

5

román nyelv

2

2

szerb nyelv

2

4

szlovák nyelv

4

11

szlovén nyelv

1

1

újgörög nyelv

4

5

ukrán nyelv

1

2

 

 

Emelt szint:

Vizsgatárgy

Vizsgahelyszínek száma

Érettségizők száma

arab nyelv

1

1

beás nyelv

1

8

bolgár nyelv

2

2

finn nyelv

1

1

holland nyelv

5

6

japán nyelv

4

19

kínai nyelv

5

31

lengyel nyelv

2

2

lovári nyelv

12

110

orosz nyelv

10

112

portugál nyelv

3

23

román nyelv

3

4

szerb nyelv

4

5

szlovák nyelv

1

1

Vizsgatárgy

Vizsgahelyszínek száma

Érettségizők száma

szlovén nyelv

1

1

újgörög nyelv

3

4

ukrán nyelv

2

2

 

 

Az élő idegen nyelvi írásbeli érettségi vizsgák szerkezete minden idegen nyelv esetében azonos.

Középszinten az írásbeli vizsga időtartama 180 perc. Az első feladatlap (olvasott szöveg értése) kitöltésére 60, a másodikéra (nyelvhelyesség) 30 perc áll rendelkezésre. 15 perces szünet után hallott szöveg értésére vonatkozó feladatok megoldása következik 30 percben, majd 60 perc áll rendelkezésre az íráskészséget vizsgáló feladatsorra.

Az emelt szintű írásbeli vizsga teljes időtartama 240 perc. A vizsgán az előzőekben is felsorolt feladatlapok szerepelnek ugyanabban a sorrendben, azonban a feladatok megoldására fordítható időtartam 70, 50, 30 és 90 perc.

Az íráskészséget vizsgáló feladatsor megoldásához nyomtatott szótár használható, amelyről a vizsgázónak kell gondoskodnia (a többi feladatsornál semmilyen segédeszköz nem használható).

A vizsgatárgyból kétféle vizsgakövetelmény szerint lehet vizsgát tenni, de – mivel a vizsgakövetelmények változása ezt lehetővé teszi – a különböző vizsgakövetelmények szerint vizsgázók mindkét szinten ugyanazt az írásbeli feladatlapot oldják meg.

Gazdasági ismeretek vizsgatárgyból emelt szinten 12 helyszínen 64 vizsgázó érettségizik.

A gazdasági ismeretek vizsgatárgy emelt szintű írásbeli feladatlapjának megoldására 180 percük van a vizsgázóknak, a feladatok – amelyek lehetnek feleletválasztós, rövid választ vagy számítást, ábrázolást igénylő feladatok – a makroökonómia, a mikroökonómia és a nemzetközi gazdaság témaköreire vonatkoznak.

A vizsgatárgyból kétféle vizsgakövetelmény szerint lehet vizsgát tenni, de – mivel a vizsgakövetelmények változása ezt lehetővé teszi – a különböző vizsgakövetelmények szerint vizsgázók mindkét szinten ugyanazt az írásbeli feladatlapot oldják meg.

Honvédelmi alapismeretekből középszinten 25 helyszínen 93, emelt szinten 14 helyszínen 65 vizsgázó érettségizik.

honvédelmi alapismeretek vizsgatárgy középszintű írásbeli vizsgája 120 percig tart. Az írásbeli vizsgán a vizsgázóknak egy 25-30 feladatot tartalmazó feladatsort kell megoldaniuk. A feladatlap megoldásához segédeszköz nem használható.

Az emelt szintű írásbeli vizsga 240 percig tart. Két feladatsorból áll: az I. feladatalapon 80 perc alatt 20-25 egyszerű, rövid választ igénylő feladatot, a II. feladatlapon pedig két hosszú, két rövid, kifejtendő szöveges és két tájékozódással kapcsolatos feladatot kell megoldani. Az I. feladatsor megoldásakor segédeszköz nem használható. A II. feladatlapnál vonalzó, körző, középiskolai földrajzi atlasz és az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlasz használható, amelyekről a vizsgázóknak kell gondoskodniuk.

A feladatsor megoldásával mindkét szinten 100 pont érhető el.

 

Pszichológiából középszinten 11 helyszínen 43 vizsgázó érettségizik.

A pszichológia középszintű írásbeli érettségi feladatai között szerepel pszichológiai fogalmak meghatározása, kísérlet leírása és tanulságainak összefoglalása, továbbá két rövid és két hosszú esszéfeladat, amelyekből egyet-egyet kell kifejteniük a vizsgázóknak 180 perc alatt. A feladatok megoldásához segédeszköz nem használható.

 

Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott javítási-értékelési útmutatók alapján javítják és értékelik.

 

 

 

 

Nyomtatás
« előző oldal
következő oldal »