Információk az érettségiről

2022. május 23-án 8.00 órától rendezik az olasz nyelv érettségi vizsgáit.

Olasz nyelvből középszinten 127 helyszínen 403, emelt szinten 21 helyszínen 329 vizsgázó érettségizik.

 

Az élő idegen nyelvi írásbeli érettségi vizsgák szerkezete minden idegen nyelv esetében azonos.

Középszinten az írásbeli vizsga időtartama 180 perc. Az első feladatlap (olvasott szöveg értése) kitöltésére 60, a másodikéra (nyelvhelyesség) 30 perc áll rendelkezésre. 15 perces szünet után hallott szöveg értésére vonatkozó feladatlap megoldása következik 30 percben, majd 60 perc áll rendelkezésre az íráskészséget vizsgáló feladatsorra.

 

Az emelt szintű írásbeli vizsga teljes időtartama 240 perc. A vizsgán az előzőekben is felsorolt feladatlapok szerepelnek ugyanabban a sorrendben, azonban a feladatok megoldására fordítható időtartam 70, 50, 30 és 90 perc.

Az íráskészséget vizsgáló feladatok megoldásához mindkét szinten használható nyomtatott szótár, amelyről a vizsgázónak kell gondoskodnia (a többi feladatsornál segédeszköz nem használható).

 

A vizsgatárgyból kétféle vizsgakövetelmény szerint lehet vizsgát tenni. Középszinten a különböző vizsgakövetelmények szerint vizsgázók különböző feladatlapokat oldanak meg, de emelt szinten – mivel a vizsgakövetelmények változása ezt lehetővé teszi – a különböző vizsgakövetelmények szerint vizsgázók ugyanazt az írásbeli feladatlapot dolgozzák ki.

 

Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott javítási-értékelési útmutatók alapján javítják és értékelik.

 

2022. május 20-án 8.00 órától rendezik a különböző idegen nyelvek, 14.00 órától pedig a gazdasági ismeretek, a honvédelmi alapismeretek és a pszichológia írásbeli érettségi vizsgáit. (Gazdasági ismeretekből csak emelt szintű írásbeli, pszichológiából csak középszintű érettségi vizsgát lehet tenni.)

 

Középszinten 17 idegen nyelvből 79 helyszínen 189, emelt szinten 17 idegen nyelvből 60 helyszínen 332 vizsgázó érettségizik.

Középszint:

Vizsgatárgy

Vizsgahelyszínek száma

Érettségizők száma

beás nyelv

2

22

bolgár nyelv

1

1

finn nyelv

1

1

holland nyelv

1

1

horvát nyelv

7

13

japán nyelv

5

18

kínai nyelv

2

13

lengyel nyelv

1

1

lovári nyelv

3

10

orosz nyelv

41

79

portugál nyelv

1

5

román nyelv

2

2

szerb nyelv

2

4

szlovák nyelv

4

11

szlovén nyelv

1

1

újgörög nyelv

4

5

ukrán nyelv

1

2

 

 

Emelt szint:

Vizsgatárgy

Vizsgahelyszínek száma

Érettségizők száma

arab nyelv

1

1

beás nyelv

1

8

bolgár nyelv

2

2

finn nyelv

1

1

holland nyelv

5

6

japán nyelv

4

19

kínai nyelv

5

31

lengyel nyelv

2

2

lovári nyelv

12

110

orosz nyelv

10

112

portugál nyelv

3

23

román nyelv

3

4

szerb nyelv

4

5

szlovák nyelv

1

1

Vizsgatárgy

Vizsgahelyszínek száma

Érettségizők száma

szlovén nyelv

1

1

újgörög nyelv

3

4

ukrán nyelv

2

2

 

 

Az élő idegen nyelvi írásbeli érettségi vizsgák szerkezete minden idegen nyelv esetében azonos.

Középszinten az írásbeli vizsga időtartama 180 perc. Az első feladatlap (olvasott szöveg értése) kitöltésére 60, a másodikéra (nyelvhelyesség) 30 perc áll rendelkezésre. 15 perces szünet után hallott szöveg értésére vonatkozó feladatok megoldása következik 30 percben, majd 60 perc áll rendelkezésre az íráskészséget vizsgáló feladatsorra.

Az emelt szintű írásbeli vizsga teljes időtartama 240 perc. A vizsgán az előzőekben is felsorolt feladatlapok szerepelnek ugyanabban a sorrendben, azonban a feladatok megoldására fordítható időtartam 70, 50, 30 és 90 perc.

Az íráskészséget vizsgáló feladatsor megoldásához nyomtatott szótár használható, amelyről a vizsgázónak kell gondoskodnia (a többi feladatsornál semmilyen segédeszköz nem használható).

A vizsgatárgyból kétféle vizsgakövetelmény szerint lehet vizsgát tenni, de – mivel a vizsgakövetelmények változása ezt lehetővé teszi – a különböző vizsgakövetelmények szerint vizsgázók mindkét szinten ugyanazt az írásbeli feladatlapot oldják meg.

Gazdasági ismeretek vizsgatárgyból emelt szinten 12 helyszínen 64 vizsgázó érettségizik.

A gazdasági ismeretek vizsgatárgy emelt szintű írásbeli feladatlapjának megoldására 180 percük van a vizsgázóknak, a feladatok – amelyek lehetnek feleletválasztós, rövid választ vagy számítást, ábrázolást igénylő feladatok – a makroökonómia, a mikroökonómia és a nemzetközi gazdaság témaköreire vonatkoznak.

A vizsgatárgyból kétféle vizsgakövetelmény szerint lehet vizsgát tenni, de – mivel a vizsgakövetelmények változása ezt lehetővé teszi – a különböző vizsgakövetelmények szerint vizsgázók mindkét szinten ugyanazt az írásbeli feladatlapot oldják meg.

Honvédelmi alapismeretekből középszinten 25 helyszínen 93, emelt szinten 14 helyszínen 65 vizsgázó érettségizik.

honvédelmi alapismeretek vizsgatárgy középszintű írásbeli vizsgája 120 percig tart. Az írásbeli vizsgán a vizsgázóknak egy 25-30 feladatot tartalmazó feladatsort kell megoldaniuk. A feladatlap megoldásához segédeszköz nem használható.

Az emelt szintű írásbeli vizsga 240 percig tart. Két feladatsorból áll: az I. feladatalapon 80 perc alatt 20-25 egyszerű, rövid választ igénylő feladatot, a II. feladatlapon pedig két hosszú, két rövid, kifejtendő szöveges és két tájékozódással kapcsolatos feladatot kell megoldani. Az I. feladatsor megoldásakor segédeszköz nem használható. A II. feladatlapnál vonalzó, körző, középiskolai földrajzi atlasz és az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlasz használható, amelyekről a vizsgázóknak kell gondoskodniuk.

A feladatsor megoldásával mindkét szinten 100 pont érhető el.

 

Pszichológiából középszinten 11 helyszínen 43 vizsgázó érettségizik.

A pszichológia középszintű írásbeli érettségi feladatai között szerepel pszichológiai fogalmak meghatározása, kísérlet leírása és tanulságainak összefoglalása, továbbá két rövid és két hosszú esszéfeladat, amelyekből egyet-egyet kell kifejteniük a vizsgázóknak 180 perc alatt. A feladatok megoldásához segédeszköz nem használható.

 

Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott javítási-értékelési útmutatók alapján javítják és értékelik.

 

 

 

 

2022. május 19-én 8.00 órától rendezik a spanyol nyelv, 14.00 órától pedig a mozgóképkultúra és médiaismeret, valamint a dráma írásbeli érettségi vizsgáit.

 

Spanyol nyelvből középszinten 83 helyszínen 303, emelt szinten 24 helyszínen 380 vizsgázó tesz érettségi vizsgát.

Az élő idegen nyelvi írásbeli érettségi vizsgák szerkezete minden idegen nyelv esetében azonos.

Középszinten az írásbeli vizsga időtartama 180 perc. Az első feladatlap (olvasott szöveg értése) kitöltésére 60, a másodikéra (nyelvhelyesség) 30 perc áll rendelkezésre. 15 perces szünet után hallott szöveg értésére vonatkozó feladatlap megoldása következik 30 percben, majd 60 perc áll rendelkezésre az íráskészséget vizsgáló feladatsorra.

Az emelt szintű írásbeli vizsga teljes időtartama 240 perc. A vizsgán az előzőekben is felsorolt feladatlapok szerepelnek ugyanabban a sorrendben, azonban a feladatok megoldására fordítható időtartam 70, 50, 30 és 90 perc.

Az íráskészséget vizsgáló feladatok megoldásához mindkét szinten használható nyomtatott szótár, amelyről a vizsgázónak kell gondoskodnia (a többi feladatsornál segédeszköz nem használható).

Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott javítási-értékelési útmutatók alapján javítják és értékelik.

A vizsgatárgyból kétféle vizsgakövetelmény szerint lehet vizsgát tenni, de – mivel a vizsgakövetelmények változása ezt lehetővé teszi – a különböző vizsgakövetelmények szerint vizsgázók mindkét szinten ugyanazt az írásbeli feladatlapot oldják meg.

Mozgóképkultúra és médiaismeret vizsgatárgyból középszinten 112 helyszínen 640, emelt szinten 5 helyszínen 21 vizsgázó érettségizik.

A mozgóképkultúra és médiaismeret közép- és emelt szintű írásbeli érettségi vizsgája is 180 percig tart. A feladatsor tartalmaz egy DVD-re rögzített, 5-15 perc hosszúságú filmrészletet vagy televíziós műsorrészletet. A vizsga három feladattípusból áll: fogalom- és tárgyismeret; mozgóképi szövegértés; média miniesszé. Az elérhető maximális pontszám középszinten 50 (10+25+15) pont, emelt szinten 60 (15 + 30 + 15) pont.

A vizsgázók segédeszközt nem használhatnak.

A vizsgatárgyból kétféle vizsgakövetelmény szerint lehet vizsgát tenni, de – mivel a vizsgakövetelmények változása ezt lehetővé teszi – a különböző vizsgakövetelmények szerint vizsgázók mindkét szinten ugyanazt az írásbeli feladatlapot oldják meg.

Dráma vizsgatárgyból középszinten 38 helyszínen 155, emelt szinten 8 helyszínen 26 vizsgázó érettségizik.

Dráma vizsgatárgyból a középszintű írásbeli vizsga 120 percig tart, az elérhető maximális pontszám 60 pont. Az írásbeli feladatsor két feladattípust tartalmaz: egyszerű, rövid választ igénylő feladatokat (30 pont) és jelenetértelmezéshez, színházi megvalósításhoz kapcsolódó néhány soros elemzést, értelmezést igénylő kérdéseket (30 pont).

Az emelt szintű írásbeli vizsga 180 percig tart, az elérhető maximális pontszám 60 pont. Az írásbeli feladatsor három feladattípusból áll: általános színház- és drámaelméleti kérdések (20 pont); egy jelenet színházi megvalósításához kötődő, néhány soros jelenetelemzést, -értelmezést igénylő kérdések (20 pont); elemzést, értelmezést, reflektálást igénylő esszéfeladat (20 pont). Az esszéfeladat megoldása keretében a vizsgázónak a követelményekben felsorolt színházi előadások közül a feladatlapban kijelölt kettőből egyet kell választania és kidolgoznia.

Vizsgacsoportonként szükséges segédeszköz: három példány helyesírási szótár, amelyeket a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosít.

A vizsgatárgyból kétféle vizsgakövetelmény szerint lehet vizsgát tenni, de – mivel a vizsgakövetelmények változása ezt lehetővé teszi – a különböző vizsgakövetelmények szerint vizsgázók mindkét szinten ugyanazt az írásbeli feladatlapot oldják meg.

 

Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott javítási-értékelési útmutatók alapján javítják és értékelik.

 

2022. május 18-án 8.00 órától rendezik pedig a francia nyelv, 14.00 órától pedig a filozófia írásbeli érettségi vizsgáit.

Francia nyelvből középszinten 166 helyszínen 516, emelt szinten 27 helyszínen 471 vizsgázó tesz érettségi vizsgát.

Az élő idegen nyelvi írásbeli érettségi vizsgák szerkezete minden idegen nyelv esetében azonos.

Középszinten az írásbeli vizsga időtartama 180 perc. Az első feladatlap (olvasott szöveg értése) kitöltésére 60, a másodikéra (nyelvhelyesség) 30 perc áll rendelkezésre. 15 perces szünet után hallott szöveg értésére vonatkozó feladatlap megoldása következik 30 percben, majd 60 perc áll rendelkezésre az íráskészséget vizsgáló feladatsorra.

Az emelt szintű írásbeli vizsga időtartama 240 perc. A vizsgán az előzőekben is felsorolt feladatlapok szerepelnek ugyanabban a sorrendben, azonban a feladatok megoldására fordítható időtartam 70, 50, 30 és 90 perc.

Az íráskészséget vizsgáló feladatok megoldásához mindkét szinten használható nyomtatott szótár, amelyről a vizsgázónak kell gondoskodnia (a többi feladatsornál semmilyen segédeszköz nem használható).

A vizsgatárgyból kétféle vizsgakövetelmény szerint lehet vizsgát tenni, de – mivel a vizsgakövetelmények változása ezt lehetővé teszi – a különböző vizsgakövetelmények szerint vizsgázók mindkét szinten ugyanazt az írásbeli feladatlapot oldják meg.

Filozófiából középszinten 22 helyszínen 64, emelt szinten 5 helyszínen 13 vizsgázó érettségizik.

A filozófia középszintű írásbeli vizsgája 180 perces, az elérhető maximális pontszám 100 pont. Az írásbeli vizsga két részből áll: A) rész: filozófiatörténeti ismeretekre vonatkozó kérdéssor (30 pont); B) rész: szövegértelmezés, reflektálás feladatsor (70 pont). A vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be a feladatok megoldására.

Az emelt szintű filozófia írásbeli vizsga 240 perces, az elérhető maximális pontszám 100 pont. Az írásbeli vizsga három részből áll: A) feleletválasztós kérdéssor (20 pont); B) szövegértelmezés, probléma-meghatározás (30 pont); C) esszé (50 pont). A vizsgázó a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az egyes feladatok között.

Az írásbeli vizsgán nem használható segédeszköz.

A vizsgatárgyból kétféle vizsgakövetelmény szerint lehet vizsgát tenni, de – mivel a vizsgakövetelmények változása ezt lehetővé teszi – a különböző vizsgakövetelmények szerint vizsgázók mindkét szinten ugyanazt az írásbeli feladatlapot oldják meg.

 

Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott javítási-értékelési útmutatók alapján javítják és értékelik.

 

 

2022. május 17-én 8.00 órától rendezik a fizika, 14.00 órától pedig a vizuális kultúra írásbeli érettségi vizsgáit.

Fizikából középszinten 339 helyszínen 1233 vizsgázó (közülük 12 fő angol és 5 fő német nyelven és 1 fő spanyol nyelven), emelt szinten 56 helyszínen 1452 vizsgázó (közülük 3 fő angol és 2 fő német nyelven) tesz érettségi vizsgát.

fizika írásbeli középszinten 120 percig, az új követelmények szerint vizsgázók számára 150 percig tart. Az írásbeli vizsgán a vizsgázóknak egy központi feladatsort kell megoldaniuk. A vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be az I. és a II. rész feladatainak megoldására. A feladatlap egy 20 kérdésből álló feleletválasztós kérdéssort és négy összetett (nyílt végű) feladatot tartalmaz. A számításos feladat és a forráselemzést tartalmazó feladat kötelező, a jelenségértelmezés és a méréselemzés feladatok közül a vizsgázók választhatnak. Az elérhető maximális pontszám 90 pont.

Vizsgázónként szükséges segédeszközök: függvénytáblázat és szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, amelyekről a vizsgázónak kell gondoskodnia.

Az emelt szintű fizika írásbeli 240 perces, és három részből áll: az I. részben 15 feleletválasztásos kérdés, a II. részben egy téma kifejtése a feladat (3 téma közül egyet kell kifejteni összefüggő ismertetés formájában a megadott szempontok alapján), míg a III. részben 4 összetett, különböző nehézségű, számítást igénylő feladatot kell megoldani. A vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be az I., II. és III. rész feladatainak megoldására. Az elérhető maximális pontszám 100 pont.

Vizsgázónként szükséges segédeszközök: függvénytáblázat és szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, amelyekről a vizsgázónak kell gondoskodnia.

A vizsgatárgyból kétféle vizsgakövetelmény szerint lehet vizsgát tenni. Középszinten a különböző vizsgakövetelmények szerint vizsgázók különböző feladatlapokat oldanak meg, de emelt szinten – mivel a vizsgakövetelmények változása ezt lehetővé teszi – a különböző vizsgakövetelmények szerint vizsgázók ugyanazt az írásbeli feladatlapot dolgozzák ki.

 

Vizuális kultúra vizsgatárgyból középszinten 287 helyszínen 933, emelt szinten 13 helyszínen 42 vizsgázó érettségizik.

A vizuális kultúra középszintű írásbeli érettségi vizsgán egy képmelléklettel illusztrált művészettörténeti, műelemző jellegű, legalább hat feladatból álló feladatsort kell megoldani legfeljebb 180 perc alatt. Az írásbeli feladatsor 40-50%-a feleletalkotó típusú, amelyből legalább egy elemző vagy összehasonlító jellegű esszéfeladat. Az elérhető maximális pontszám 75 pont. Az új vizsgakövetelmények szerint vizsgázóknak a gyakorlati vizsga 120 perces időkerete alatt egy, a választott projekttémához illeszkedő feladatot kell megoldaniuk, szabadon választott szabadkézi (nem digitális) technikával. A helyszíni alkotómunka elkészítéséhez szükséges eszközökről a vizsgázónak kell gondoskodnia a nyilvánosságra hozott eszközlista szerint.

A vizuális kultúra emelt szintű írásbeli jellegű gyakorlati érettségi vizsgán a vizsgázóknak egy művészettörténeti-műelemző és rajzi feladatsor 6 feladata közül kell 4-et kiválasztaniuk és megoldaniuk 240 perc alatt. A vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be. A gyakorlati vizsga során az alapvető anyagokról és eszközökről a vizsgázó gondoskodik a nyilvánosságra hozott eszközlista szerint.

A vizsgatárgyból kétféle vizsgakövetelmény szerint lehet vizsgát tenni. Középszinten a különböző vizsgakövetelmények szerint vizsgázók különböző feladatlapokat oldanak meg, de emelt szinten – mivel a vizsgakövetelmények változása ezt lehetővé teszi – a különböző vizsgakövetelmények szerint vizsgázók ugyanazt az írásbeli feladatlapot dolgozzák ki.

 

Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott javítási-értékelési útmutatók alapján javítják és értékelik.

2022. május 16-án 8.00 órától rendezik az informatika emelt szintű gyakorlati, 14.00 órától a latin és a héber nyelv írásbeli érettségi vizsgáit.

 

Informatikából emelt szinten 181 helyszínen 6180 vizsgázó (közülük 41 fő angol és 2 fő német nyelven) tesz gyakorlati érettségi vizsgát.

Az  emelt szintű informatika gyakorlati vizsga 240 perces, az elérhető maximális pontszám 120 pont. A vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be a feladatok megoldására. A gyakorlati vizsgát számítógépteremben kell lebonyolítani.

A feladatsorok tematikája: szövegszerkesztés; prezentáció, grafika, weblapkészítés; táblázatkezelés; adatbázis-kezelés; algoritmizálás, adatmodellezés.

Vizsgázónként szükséges segédeszközök: számítógép a megfelelő szoftverekkel (a vizsgaszervező intézmény biztosítja), vonalzó (amelyről a vizsgázónak kell gondoskodnia).

A vizsgázók a vizsgát megelőző tanévben az Oktatási Hivatal által központilag kihirdetett szoftverek használatával vizsgázhatnak.

 

Latin nyelvből középszinten 28 helyszínen 193, emelt szinten 10 helyszínen 39 vizsgázó érettségizik.

A latin nyelvi írásbeli érettségi vizsga mindkét szinten 180 perces. A vizsgázóknak egy fordítási feladatot (135 perc), majd egy leíró nyelvtani és lexikai-szóképzési feladatsort (45 perc) kell megoldaniuk, amely 6 leíró nyelvtani és 2 lexikai-szóképzési feladatból áll. Az elérhető maximális pontszám 75 pont (40+35 pont).

A fordítási feladathoz nyomtatott latin-magyar szótár használható, amelyről a vizsgázónak kell gondoskodnia. A II. feladatsorhoz nem használható segédeszköz.

A vizsgatárgyból kétféle vizsgakövetelmény szerint lehet vizsgát tenni, de – mivel a vizsgakövetelmények változása ezt lehetővé teszi – a különböző vizsgakövetelmények szerint vizsgázók mindkét szinten ugyanazt az írásbeli feladatlapot oldják meg.

Héber nyelvből középszinten 1 helyszínen 3, emelt szinten 1 helyszínen 1 vizsgázó érettségizik.

Az élő idegen nyelvi írásbeli érettségi vizsgák szerkezete minden idegen nyelv esetében azonos.

Középszinten az írásbeli vizsga időtartama 180 perc. Az első feladatlap (olvasott szöveg értése) kitöltésére 60, a másodikéra (nyelvhelyesség) 30 perc áll rendelkezésre. 15 perces szünet után hallott szöveg értésére vonatkozó feladatlapot kell kitölteni 30 percben, majd 60 perc áll rendelkezésre az íráskészséget vizsgáló feladatsorra.

Az emelt szintű írásbeli vizsga időtartama 240 perc. A vizsgán az előzőekben is felsorolt feladatlapok szerepelnek ugyanabban a sorrendben, azonban a feladatok megoldására fordítható időtartam 70, 50, 30 és 90 perc.

Az íráskészséget vizsgáló feladatsor megoldásához nyomtatott szótár használható, amelyről a vizsgázónak kell gondoskodnia (a többi feladatsornál semmilyen segédeszköz nem használható).

A vizsgatárgyból kétféle vizsgakövetelmény szerint lehet vizsgát tenni, de – mivel a vizsgakövetelmények változása ezt lehetővé teszi – a különböző vizsgakövetelmények szerint vizsgázók mindkét szinten ugyanazt az írásbeli feladatlapot oldják meg.

 

Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott javítási-értékelési útmutatók alapján javítják és értékelik.

 

 

A május 12-i biológia és társadalomismeret vizsgák feladatlapjai és javítási-értékelési útmutatói ide kattintva érhetők el.

2022. május 13-án 8.00 órától rendezik az  informatika és a digitális kultúra középszintű gyakorlati, 14.00 órától pedig az ének-zene, a belügyi rendészeti ismeretek, valamint a művészettörténet írásbeli érettségi vizsgáit. (Művészettörténetből csak középszinten lehet érettségizni.)

Informatikából középszinten 916 helyszínen 11 501 vizsgázó (közülük 189 fő angol, 23 fő francia, 44 fő német, 19 fő román, 3 fő spanyol és 4 fő szerb nyelven) tesz gyakorlati érettségi vizsgát.

Az  informatika középszintű gyakorlati vizsga 180 perces, az elérhető maximális pontszám 120 pont. A vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be a feladatok megoldására. A gyakorlati vizsgát számítógépteremben kell lebonyolítani.

A feladatsorok tematikája: szövegszerkesztés; prezentáció, grafika, weblapkészítés; táblázatkezelés; adatbázis-kezelés.

Vizsgázónként szükséges segédeszközök: számítógép a megfelelő szoftverekkel (a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja), vonalzó (amelyről a vizsgázónak kell gondoskodnia).

A fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett vizsgákon a vizsgázó az Oktatási Hivatal által központilag kiadott, az adott vizsgaidőszakra érvényes szoftverlistáról választhat. A középiskola által szervezett vizsgán a vizsgázó az iskola által kihirdetett szoftverek közül választhat.

Digitális kultúrából középszinten 3 helyszínen 38 vizsgázó tesz előrehozott gyakorlati érettségi vizsgát.

digitális kultúra középszintű gyakorlati vizsgája 180 perces, az elérhető maximális pontszám 100 pont.

A gyakorlati vizsgát számítógépteremben kell lebonyolítani. Az érettségizőknek egy központi feladatsort kell megoldaniuk, a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be.

A feladatsorok tematikája: szövegszerkesztés; számítógépes grafika és képszerkesztés; bemutatókészítés; táblázatkezelés; adatbázis-kezelés; algoritmizálás, adatmodellezés; programozás.

Vizsgázónként szükséges eszközök: számítógép a megfelelő szoftverekkel (a vizsgaszervező intézmény biztosítja), vonalzó (a vizsgázónak kell hoznia).

A fővárosi és megyei kormányhivatal által szervezett vizsgákon a vizsgázó az Oktatási Hivatal által központilag kiadott, az adott vizsgaidőszakra érvényes szoftverlistáról választhat. A középiskola által szervezett vizsgán a vizsgázó az iskola által kihirdetett szoftverek közül választhat.

Ének-zenéből középszinten 109 helyszínen 207 vizsgázó (közülük 2 fő német nyelven), emelt szinten 12 helyszínen 24 vizsgáérettségizik.

Az ének-zene vizsgatárgy középszintű írásbeli vizsgája 120 perces, és maximálisan 100 pont szerezhető. A vizsgázóknak két feladatlapot kell megoldaniuk. Az I. feladatlap témakörei: zenefelismerés, a II. feladatlapéi: zenetörténeti szövegalkotás; általános zenei alapismeretek; dallamátírás; az új követelmények szerint vizsgázóknak egy zenei alkotótevékenységet mérő feladatot is meg kell oldaniuk. A vizsgát az I. feladatlap megoldásával kell kezdeni. A vizsgadolgozatokat 20 perc elteltével összegyűjtik. Ezután osztható ki a II. feladatlap (100 perc), az egyes feladatok megoldására a vizsgázók tetszésük szerint oszthatják be a rendelkezésükre álló időt.

Vizsgacsoportonként szükséges segédeszköz: CD-lejátszó a feladatsor hanganyagának lejátszásához, amelyet a vizsgát lebonyolító intézmény biztosít.

Az ének-zene vizsgatárgy emelt szintű írásbeli vizsgája 180 perces, és maximálisan 100 pont szerezhető. A vizsgázóknak két feladatlapot kell megoldaniuk. Az I. feladatlap témakörei: dallamdiktálás, zenefelismerés, a II. feladatlapéi: zeneelmélet, zenetörténeti szövegalkotás; az új követelmények szerint vizsgázóknak egy zenei alkotótevékenységet mérő feladatot is meg kell oldaniuk. A vizsgát az I. feladatlap megoldásával kell kezdeni. A vizsgadolgozatokat 60 perc elteltével összegyűjtik. Ezután osztható ki a II. feladatlap, az egyes feladatok megoldására a vizsgázók tetszésük szerint oszthatják be a rendelkezésükre álló időt (120 perc).

Vizsgacsoportonként szükséges segédeszköz: CD-lejátszó a feladatsor hanganyagának lejátszásához, amelyet a vizsgát lebonyolító intézmény biztosít.

A vizsgatárgyból kétféle vizsgakövetelmény szerint lehet vizsgát tenni, a különböző vizsgakövetelmények szerint vizsgázók különböző feladatlapokat oldanak meg.

Belügyi rendészeti ismeretekből középszinten 37 helyszínen 232, emelt szinten 23 helyszínen 253 vizsgázó érettségizik.

belügyi rendészeti ismeretek közép- és emelt szintű írásbeli vizsgáin a vizsgázóknak egy központi feladatsort kell megoldaniuk. A vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be az I. rész (egyszerű, rövid választ igénylő feladatok) és a II. rész (szöveges, kifejtendő feladatok) feladatainak megoldására. Az I. rész megoldásához semmilyen segédeszköz nem használható. A II. rész megoldásához szükséges információkat (pl. adatokat, szemelvényeket) a feladatsornak tartalmaznia kell. A vizsgán körző, vonalzó használható, amelyekről a vizsgázónak kell gondoskodnia. Középszinten a vizsga 120, emelt szinten 180 percig tart, a maximálisan elérhető pontszám mindkét szinten 100 pont.

A vizsgatárgyból kétféle vizsgakövetelmény szerint lehet vizsgát tenni, de – mivel a vizsgakövetelmények változása ezt lehetővé teszi – a különböző vizsgakövetelmények szerint vizsgázók mindkét szinten ugyanazt az írásbeli feladatlapot oldják meg.

Művészettörténetből középszinten 43 helyszínen 146 vizsgázó érettségizik.

művészettörténet vizsgatárgy középszintű írásbeli vizsgája 120 perces, és maximálisan 100 pont szerezhető.

Az írásbeli feladatlapot 40-60%-ban a magyar, a fennmaradó részben pedig az egyetemes művészettörténethez kapcsolódó feladatok, részfeladatok alkotják. Az egyetemes művészettel kapcsolatos feladatok döntően az európai kultúrára vonatkoznak, a kérdések kb. 20%-a vonatkozhat az Európán kívüli kultúrákra.

Az írásbeli vizsga feladatlapja kb. 10-15 – esetenként képekkel illusztrált – feladatot tartalmaz. Egy-egy feladat több részfeladatra is tagolódhat. A feladatlap kb. 60%-ban egyszerű, rövid választ igénylő (zárt vagy nyílt végű) kérdésekből, és kb. 40%-ban néhány mondatos értelmezést, magyarázatot, kifejtést igénylő feladatokból áll. A vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be a feladatok megoldására. A vizsgán semmilyen segédeszköz nem használható.

Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott javítási-értékelési útmutatók alapján javítják és értékelik.

A korábbi napok írásbeli vizsgáiról szóló összefoglalók alább érhetők el:

A május 11-i ágazati, illetve az ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak feladatlapjai és javítási-értékelési útmutatói ide kattintva érhetők el.

2022. május 12-én 8.00 órától rendezik a biológia, 14.00 órától a társadalomismeret írásbeli érettségi vizsgáit. (Társadalomismeretből csak emelt szinten lehet érettségizni.)

Biológiából középszinten 647 helyszínen 3909 vizsgázó (közülük 25 fő angol nyelven, 2 fő német nyelven, 1 fő román nyelven és 1 fő szerb nyelven), emelt szinten 131 helyszínen 6123 vizsgázó (közülük 21 fő angol és 3 fő szerb nyelven) tesz érettségi vizsgát.

A középszintű biológia írásbeli vizsga 120 percig, az új követelmények szerint vizsgázók számára 150 percig tart, a vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be a feladatok megoldására. A feladatsor 6-12 feladatból áll. Minden feladat több részfeladatot tartalmaz. Egy feladaton belül szerepelhetnek egyszerű (ismeretet felidéző) és értékelő (problémára irányuló) részfeladatok is. Ez utóbbiak kapcsolódhatnak kísérlet leírásához vagy szöveg, kép értelmezéséhez. Az elérhető maximális pontszám 100 pont.

Az írásbeli vizsgán szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép használható, amelyről a vizsgázónak kell gondoskodnia.

Az emelt szintű biológia írásbeli vizsga 240 perces, a vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be a feladatok megoldására. Az érettségizőknek egy 8-10 feladatot tartalmazó feladatsort (80 pont), valamint egy választható esszé- vagy problémafeladatot (20 pont) kell megoldaniuk. Az esszé-, illetve a problémafeladatok az alábbi témakörből kerülnek ki: az ember élettana és szervezettana, egészséges életmód és ökológia, környezet- és természetvédelem, növénytan. Az elérhető maximális pontszám 100 pont.

Az írásbeli vizsgán szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép használható, amelyről a vizsgázónak kell gondoskodnia.

A vizsgatárgyból kétféle vizsgakövetelmény szerint lehet vizsgát tenni. Középszinten a különböző vizsgakövetelmények szerint vizsgázók különböző feladatlapokat oldanak meg, de emelt szinten – mivel a vizsgakövetelmények változása ezt lehetővé teszi – a különböző vizsgakövetelmények szerint vizsgázók ugyanazt az írásbeli feladatlapot dolgozzák ki.

Társadalomismeretből emelt szinten 23 helyszínen 414 vizsgázó érettségizik.

társadalomismeret vizsgatárgy emelt szintű írásbeli vizsgája 240 percig tart. A feladatsor két részből áll: az I. rész feladatai (a teljes feladatsor kb. 75%-a) a társadalom- és jelenismeret, a II. rész feladatai (a teljes feladatsor 25%-a) a gazdasági és pénzügyi ismeretek témakörből kerülnek ki. Az elérhető maximális pontszám: 75 (az I. részre 55 pont, a II. részre 20 pont adható).

Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott javítási-értékelési útmutatók alapján javítják és értékelik.

A korábbi napok írásbeli vizsgáiról szóló összefoglalók alább érhetők el:

A május 10-i kémia és földrajz vizsgák feladatlapjai és javítási-értékelési útmutatói ide kattintva érhetők el.

2022. május 11-én 8.00 órától rendezik az ágazati, illetve az ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak írásbeli érettségi vizsgáit.

Az ágazati, illetve az ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak írásbeli vizsgáin összesen 28 699 vizsgázó vesz részt: középszinten 1342 helyszínen 23 682 fő, emelt szinten 497 helyszínen 5017 fő érettségizik.

 

Középszint:
ágazati, illetve ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak

vizsgatárgy

vizsga nyelve

vizsga-helyszínek száma

érettségizők száma

artista ismeretek

magyar

1

14

autó- és repülőgép- szerelési ismeretek

magyar

48

952

automatikai és elektronikai ismeretek

magyar

47

840

egészségügyi ismeretek

magyar

54

839

egészségügyi technikai ismeretek

magyar

1

1

egyházzenész-ismeretek

magyar

1

2

élelmiszeripari gépésztechnikai ismeretek

magyar

1

15

élelmiszeripari ismeretek

magyar

10

122

épületgépészeti ismeretek

magyar

11

139

erdészeti és vadgazdálkodási ismeretek

magyar

11

277

faipari ismeretek

magyar

14

111

fodrászati ismeretek

magyar

46

511

földmérési ismeretek

magyar

6

67

gázipari és fluidumkitermelési ismeretek

magyar

1

3

gépgyártás-technológiai ismeretek

magyar

48

913

gyakorlatosszínész-ismeretek

magyar

6

87

hajózási technikai ismeretek

magyar

1

34

hang-, film- és színháztechnikai ismeretek

magyar

10

143

honvédelmi ismeretek

magyar

5

75

idegennyelvű ügyviteli ismeretek

magyar

1

15

informatikai ismeretek

magyar

169

4278

irodai ügyviteli ismeretek

magyar

52

687

jazz-zenész-ismeretek

magyar

5

28

képző- és iparművészeti ismeretek

magyar

43

1077

kereskedelmi ismeretek

angol

2

34

kereskedelmi ismeretek

magyar

49

634

kertészeti és parképítési ismeretek

magyar

6

75

kiadványszerkesztési ismeretek

magyar

3

54

klasszikuszenész-ismeretek

magyar

16

252

kozmetikai ismeretek

magyar

29

340

könnyűipari ismeretek

magyar

1

7

környezetvédelmi ismeretek

magyar

21

247

közgazdasági ismeretek

angol

2

12

közgazdasági ismeretek

francia

1

8

közgazdasági ismeretek

magyar

84

2130

közlekedésautomatikai ismeretek

magyar

2

32

közművelődési ismeretek

magyar

2

22

közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek

magyar

54

1111

magas- és mélyépítési ismeretek

magyar

19

468

mechatronikai ismeretek

magyar

25

381

mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek

magyar

19

257

mezőgazdasági ismeretek

magyar

21

278

népzenész-ismeretek

magyar

9

23

nyomdaipari technikai ismeretek

magyar

2

25

optikai ismeretek

magyar

5

53

pedagógiai ismeretek

magyar

35

359

postaforgalmi ismeretek

magyar

3

28

rendészeti és közszolgálati ismeretek

magyar

87

1689

sport ismeretek

magyar

37

671

szociális ismeretek

magyar

23

253

szórakoztatózenész-ismeretek

magyar

5

32

táncos ismeretek

magyar

22

218

távközlési ismeretek

magyar

7

180

turisztikai ismeretek

angol

1

25

turisztikai ismeretek

magyar

52

929

turisztikai ismeretek

német

7

157

út-, vasút- és hídépítési ismeretek

magyar

2

21

vasútgépészeti ismeretek

magyar

2

13

vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek

magyar

7

65

vegyész ismeretek

angol

1

21

vegyész ismeretek

magyar

11

240

vegyész ismeretek

német

1

29

vegyipari ismeretek

magyar

1

13

vendéglátóipari ismeretek

magyar

68

1021

vízügyi ismeretek

magyar

6

45

Emelt szint:

ágazati, illetve ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak

vizsgatárgy

vizsga nyelve

vizsga-helyszínek száma

érettségizők száma

artista ismeretek

magyar

1

1

autó- és repülőgép- szerelési ismeretek

magyar

10

21

automatikai és elektronikai ismeretek

magyar

24

297

egészségügyi ismeretek

magyar

32

571

egészségügyi technikai ismeretek

magyar

1

1

élelmiszeripari ismeretek

magyar

4

9

épületgépészeti ismeretek

magyar

7

37

erdészeti és vadgazdálkodási ismeretek

magyar

11

132

faipari ismeretek

magyar

9

34

földmérési ismeretek

magyar

4

16

gázipari és fluidumkitermelési ismeretek

magyar

1

7

gépgyártás-technológiai ismeretek

magyar

24

234

honvédelmi ismeretek

magyar

5

20

idegennyelvű ügyviteli ismeretek

magyar

1

6

informatikai ismeretek

magyar

27

433

irodai ügyviteli ismeretek

magyar

16

122

képző- és iparművészeti ismeretek

magyar

12

36

kereskedelmi ismeretek

magyar

16

81

kertészeti és parképítési ismeretek

magyar

5

13

kiadványszerkesztési ismeretek

magyar

2

5

klasszikuszenész-ismeretek

magyar

4

6

könnyűipari ismeretek

magyar

1

1

környezetvédelmi ismeretek

magyar

15

66

közgazdasági ismeretek

angol

1

2

közgazdasági ismeretek

magyar

33

631

közlekedésautomatikai ismeretek

magyar

1

3

közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek

magyar

22

128

magas- és mélyépítési ismeretek

magyar

17

345

mechatronikai ismeretek

magyar

13

77

mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek

magyar

11

39

mezőgazdasági ismeretek

magyar

17

151

népzenész-ismeretek

magyar

1

3

nyomdaipari technikai ismeretek

magyar

1

6

optikai ismeretek

magyar

1

2

pedagógiai ismeretek

magyar

25

516

postaforgalmi ismeretek

magyar

1

2

rendészeti és közszolgálati ismeretek

magyar

26

470

sport ismeretek

magyar

9

41

szociális ismeretek

magyar

15

71

táncos ismeretek

magyar

4

10

távközlési ismeretek

magyar

2

9

turisztikai ismeretek

angol

1

2

turisztikai ismeretek

magyar

19

156

turisztikai ismeretek

német

3

8

út-, vasút- és hídépítési ismeretek

magyar

3

5

vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek

magyar

4

7

vegyész ismeretek

magyar

8

60

vegyipari ismeretek

magyar

2

4

vendéglátóipari ismeretek

magyar

14

65

vízügyi ismeretek

magyar

11

55


A korábbi napok írásbeli vizsgáiról szóló összefoglalók alább érhetők el:

A május 9-i nemzetiségi nyelv és irodalom vizsgák feladatlapjai és javítási-értékelési útmutatói ide kattintva érhetők el.

2022. május 10-én 8.00 órától rendezik a kémia, 14.00 órától pedig a földrajz írásbeli érettségi vizsgáit.

Kémiából középszinten 169 helyszínen 267 vizsgázó (közülük 11 fő angol, 1 fő német nyelven és 1 fő szerb nyelven), emelt szinten 88 helyszínen 3552 vizsgázó (közülük 11 fő angol nyelven és 2 fő szerb nyelven) tesz érettségi vizsgát.

A kémia írásbeli vizsga középszinten 120 percig, az új követelmények szerint vizsgázók számára 150 percig tart, a vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be a feladatok megoldására. A feladatsor általános, szervetlen és szerves kémiára vonatkozó kérdéseket tartalmaz. A feladatsor típusai: feleletválasztásos kérdések, táblázatkiegészítés, reakcióegyenletek kiegészítése, elemző feladatok, elméleti kérdések, számítási feladatok és egy esettanulmány típusú probléma megoldása. Az elérhető maximális pontszám 100 pont.

Vizsgázónként szükséges segédeszközök: függvénytáblázat periódusos rendszerrel és szöveges adatok tárolására, megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, amelyekről a vizsgázónak kell gondoskodnia.

Az emelt szintű kémia írásbeli vizsga 240 perces, a vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be a feladatok megoldására. A feladatsor azonos számban tartalmaz általános, szervetlen és szerves kémiai kérdéseket. A feladatsor típusai: feleletválasztásos kérdések, táblázatkiegészítés, reakcióegyenletek kiegészítése, elemző feladatok, esettanulmány típusú problémafeladat és számítási feladatok. Az elérhető maximális pontszám 100 pont.

Vizsgázónként szükséges segédeszközök: függvénytáblázat periódusos rendszerrel és szöveges adatok tárolására, megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, amelyekről a vizsgázónak kell gondoskodnia.

A vizsgatárgyból kétféle vizsgakövetelmény szerint lehet vizsgát tenni. Középszinten a különböző vizsgakövetelmények szerint vizsgázók különböző feladatlapokat oldanak meg, de emelt szinten – mivel a vizsgakövetelmények változása ezt lehetővé teszi – a különböző vizsgakövetelmények szerint vizsgázók ugyanazt az írásbeli feladatlapot dolgozzák ki.

Földrajzból középszinten 703 helyszínen 6456 vizsgázó (közülük 91 fő angol, 28 fő francia, 109 fő német, 17 fő olasz és 12 fő spanyol nyelven), emelt szinten 55 helyszínen 1144 vizsgázó (közülük 13 fő angol nyelven és 1 fő német nyelven) érettségizik.

földrajz írásbeli vizsga középszinten 120 percig tart, két feladatsort (I. rész: topográfiai ismereteket, képességeket ellenőrző feladatsor; II. rész: földrajzi ismereteket és képességeket vizsgáló feladatsor) kell megoldani. A vizsgázók először (20 perc alatt) az I., majd (100 perc alatt) a II. feladatsort oldják meg. A feladatsorokon belül a rendelkezésre álló idő tetszés szerint beosztható. A feladatsor arányai: földrajzi-környezeti ismeretanyag: 45%, topográfiai ismeretek: 15%, gyakorlati jellegű feladatok: 40%, az elérhető maximális pontszám 100 pont. Az új követelményeknek megfelelő feladatsor arányai: földrajzi-környezeti ismeretanyag:40%, topográfiai ismeretek: 20%, gyakorlati jellegű feladatok: 40%, az elérhető pontszám 90 pont.

Az I. feladatlap megoldásához semmilyen segédeszköz nem használható. A II. feladatlaphoz vizsgázónként szükséges segédeszközök: középiskolai földrajzi atlasz, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző és vonalzó, amelyekről a vizsgázónak kell gondoskodnia.

Az emelt szintű földrajz írásbeli 240 perces; a vizsgázók a rendelkezésre álló időt tetszésük szerint oszthatják be a feladatok megoldására. A feladatsorokban közel azonos arányban jelennek meg a természetföldrajzi és a társadalomföldrajzi kérdések. A feladatsor arányai: földrajzi-környezeti ismeretanyag: 50%, topográfiai ismeretek: 20%, gyakorlati jellegű feladatok: 30%. Az elérhető maximális pontszám 100 pont.

Vizsgázónként szükséges segédeszközök: szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző és vonalzó, amelyekről a vizsgázónak kell gondoskodnia. A megoldáshoz térkép, középiskolai földrajzi atlasz nem használható.

A vizsgatárgyból kétféle vizsgakövetelmény szerint lehet vizsgát tenni. Középszinten a különböző vizsgakövetelmények szerint vizsgázók különböző feladatlapokat oldanak meg, de emelt szinten – mivel a vizsgakövetelmények változása ezt lehetővé teszi – a különböző vizsgakövetelmények szerint vizsgázók ugyanazt az írásbeli feladatlapot dolgozzák ki.

Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott javítási-értékelési útmutatók alapján javítják és értékelik.

A korábbi napok írásbeli vizsgáiról szóló összefoglalók alább érhetők el:

A május 6-i német vizsgák feladatlapjai és javítási-értékelési útmutatói ide kattintva érhetők el.

2022. május 9-én 8.00 órától rendezik a nemzetiségi nyelv és irodalom írásbeli érettségi vizsgáit.

Középszinten horvát nemzetiségi nyelv és irodalomból 2 vizsgahelyszínen 13, német nemzetiségi nyelv és irodalomból 5 vizsgahelyszínen 191, román nemzetiségi nyelv és irodalomból 1 vizsgahelyszínen 44, szerb nemzetiségi nyelv és irodalomból 1 vizsgahelyszínen 78, míg szlovák nemzetiségi nyelv és irodalomból 1 vizsgahelyszínen 5 vizsgázó tesz írásbeli érettségi vizsgát.

Emelt szinten horvát nemzetiségi nyelv és irodalomból 2 vizsgahelyszínen 21, német nemzetiségi nyelv és irodalomból 6 vizsgahelyszínen 173, román nemzetiségi nyelv és irodalomból 1 vizsgahelyszínen 1, szerb nemzetiségi nyelv és irodalomból 1 vizsgahelyszínen 4, míg szlovák nemzetiségi nyelv és irodalomból 2 vizsgahelyszínen 22 vizsgázó érettségizik.

Nemzetiségi nyelv és irodalom vizsgatárgyból az írásbeli vizsga mindkét szinten 240 percig tart.

Középszinten a vizsgázók két feladatlapot oldanak meg. Az I. feladatlapon (50 pont) egy szövegértési feladatsort és egy választható szövegalkotási feladatot (érvelés vagy gyakorlati szövegalkotás) kell megoldaniuk, míg a II. feladatlapon (40 pont) két műértelmező szövegalkotási feladatból kell egyet választaniuk és megoldaniuk. A vizsgázók először az I. feladatlapot oldják meg. A vizsgadolgozatokat 90 perc elteltével a felügyelő tanár összegyűjti. Ezután osztható ki a II. feladatlap, amelynek megoldására 150 perc áll rendelkezésre.

Emelt szinten az írásbeli vizsga egy szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsorból (40 pont) és két különböző (egy műértelmező és egy reflektáló) szövegalkotási feladatból (50 pont) áll. A vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be a feladatok megoldására.

A tartalomra elérhető 90 pont mellett a helyesírásra és az írásképre további 8+2 pont szerezhető mindkét szinten.

Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott javítási-értékelési útmutatók alapján javítják és értékelik.

A korábbi napok írásbeli vizsgáiról szóló összefoglalók alább érhetők el:

 

A május 5-i angol vizsgák feladatlapjai és javítási-értékelési útmutatói ide kattintva érhetők el.

2022. május 6-án 9.00 órától rendezik a német nyelv írásbeli érettségi vizsgáit.

Német nyelvből középszinten 977 helyszínen 11 988, emelt szinten 90 helyszínen 2690 vizsgázó tesz érettségi vizsgát.

Az élő idegen nyelvi írásbeli érettségi vizsgák szerkezete minden esetben azonos.

Középszinten az írásbeli időtartama 180 perc. Az első feladatlap (olvasott szöveg értése) kitöltésére 60, a másodikéra (nyelvhelyesség) 30 perc áll rendelkezésre. 15 perces szünet után hallott szöveg értésére vonatkozó feladatlap megoldása következik 30 percben, majd 60 perc áll rendelkezésre az íráskészséget vizsgáló feladatsorra.

Az emelt szintű írásbeli teljes időtartama 240 perc. A vizsgán az előzőekben is felsorolt feladatlapok szerepelnek ugyanabban a sorrendben, azonban a feladatok megoldására fordítható időtartam 70, 50, 30 és 90 perc.

Az íráskészséget vizsgáló feladatok megoldásához mindkét szinten használható nyomtatott szótár, amelyről a vizsgázónak kell gondoskodnia (a többi feladatsornál semmilyen segédeszköz nem használható).

A vizsgatárgyból kétféle vizsgakövetelmény szerint lehet vizsgát tenni, de – mivel a vizsgakövetelmények változása ezt lehetővé teszi – a különböző vizsgakövetelmények szerint vizsgázók mindkét szinten ugyanazt az írásbeli feladatlapot oldják meg.

Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott útmutatók alapján javítják és értékelik.

A korábbi napok írásbeli vizsgáiról szóló összefoglalók alább érhetők el:

 

A május 4-i történelem vizsgák feladatlapjai és javítási-értékelési útmutatói ide kattintva érhetők el.

2022. május 5-én 9.00 órától rendezik az angol nyelv írásbeli érettségi vizsgáit.

Angol nyelvből középszinten 1330 helyszínen 49 174, emelt szinten 329 helyszínen 19 730 vizsgázó tesz érettségi vizsgát.

Az élő idegen nyelvi írásbeli érettségi vizsgák szerkezete minden esetben azonos.

Középszinten az írásbeli időtartama 180 perc. Az első feladatlap (olvasott szöveg értése) kitöltésére 60, a másodikéra (nyelvhelyesség) 30 perc áll rendelkezésre. 15 perces szünet után hallott szöveg értésére vonatkozó feladatlap megoldása következik 30 percben, majd 60 perc áll rendelkezésre az íráskészséget vizsgáló feladatsorra.

Az emelt szintű írásbeli teljes időtartama 240 perc. A vizsgán az előzőekben is felsorolt feladatlapok szerepelnek ugyanabban a sorrendben, azonban a feladatok megoldására fordítható időtartam 70, 50, 30 és 90 perc.

Az íráskészséget vizsgáló feladatok megoldásához mindkét szinten használható nyomtatott szótár, amelyről a vizsgázó gondoskodik (a többi feladatsornál semmilyen segédeszköz nem használható).

A vizsgatárgyból kétféle vizsgakövetelmény szerint lehet vizsgát tenni, de – mivel a vizsgakövetelmények változása ezt lehetővé teszi – a különböző vizsgakövetelmények szerint vizsgázók mindkét szinten ugyanazt az írásbeli feladatlapot oldják meg.

Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott útmutatók alapján javítják és értékelik.

A korábbi napok írásbeli vizsgáiról szóló összefoglalók alább érhetők el:

 

A május 3-i matematika vizsgák feladatlapjai és javítási-értékelési útmutatói ide kattintva érhetők el.

2022. május 4-én 9.00 órától rendezik a történelem írásbeli vizsgáit.

Történelemből középszinten 1234 helyszínen 66 584 vizsgázó (közülük 2151 fő angol, francia, horvát, német, olasz, orosz, román, spanyol, szerb vagy szlovák nyelven), emelt szinten 186 helyszínen 7701 vizsgázó (közülük 170 fő angol, francia, horvát, német, spanyol, szerb vagy szlovák nyelven) tesz érettségit.

történelem középszintű írásbeli vizsgája 180 percig tart. A vizsgázóknak egy központi feladatsort kell megoldaniuk, amelynek első része egyszerű, rövid választ igénylő feladatokból, második része szöveges (kifejtendő) feladatokból áll. A vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be az egyes feladatok megoldására.

Az írásbeli feladatsor kb. 60%-a a magyar, 40%-a pedig az egyetemes történelemhez kapcsolódik. Az összes feladat kb. 50%-a az 1849-től napjainkig terjedő időszakra vonatkozik.

A feladatlap megoldásához megengedett segédeszköz: a középiskolai történelmi atlasz (az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlasz), amelyről a vizsgázó gondoskodik.

történelem emelt szintű írásbeli vizsgája 240 percig tart, és két feladatlapból áll (I.: egyszerű, rövid választ igénylő feladatok; II.: szöveges [kifejtendő] feladatok). A vizsgázók először az I. feladatlapot oldják meg. A dolgozatokat 100 perc elteltével a felügyelő tanár összegyűjti. Ezután osztható ki a II. feladatlap.

Az írásbeli feladatsor kb. 60%-a a magyar, 40%-a pedig az egyetemes történelemhez kapcsolódik. Az összes feladat kb. 50%-a az 1849-től napjainkig terjedő időszakra vonatkozik.

A II. feladatlap megoldásához megengedett segédeszköz: a középiskolai történelmi atlasz (az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlasz), amelyről a vizsgázó gondoskodik.

A közép- és emelt szintű írásbeli vizsgafeladatok megoldásakor is használható helyesírási szótár.

Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott útmutatók alapján javítják és értékelik.

A korábbi napok írásbeli vizsgáiról szóló összefoglalók alább érhetők el:

 

A május 2-i magyar nyelv és irodalom, valamint magyar mint idegen nyelv vizsgák feladatlapjai és javítási-értékelési útmutatói ide kattintva érhetők el.

2022. május 3-án 9.00 órától rendezik a matematika írásbeli érettségi vizsgáit.

Matematikából középszinten 1219 helyszínen 68 984 vizsgázó (közülük 2103 fő angol, francia, horvát, német, olasz, orosz, román, spanyol, szerb vagy szlovák nyelven), emelt szinten 143 helyszínen 5116 vizsgázó (közülük 131 fő angol, francia, német, orosz vagy szerb nyelven) tesz érettségi vizsgát.

matematika középszintű írásbeli vizsgája 180 percig tart. A vizsgázók először (45 perc alatt) az I. feladatlapot, majd (135 perc alatt) a II. feladatlapot oldják meg; a feladatlapokon belül a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be.

A 10-12 feladatot tartalmazó I. feladatlap az alapfogalmak, definíciók, egyszerű összefüggések ismeretét ellenőrzi. A II. feladatlap két részre oszlik: az „A" rész három (egy vagy több kérdésből álló) feladatot tartalmaz; a „B" rész három, egymással megegyező pontszámú feladatot tartalmaz, amelyekből a vizsgázóknak kettőt kell megoldaniuk, és csak ez a kettő értékelhető.

matematika emelt szintű írásbeli vizsgája 240 percig tart. Az írásbeli két részből áll, a vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be az I. és a II. rész feladatainak megoldására.

Az I. rész négy feladatból áll, amelyek több részkérdést is tartalmazhatnak.

A II. rész öt, egymással megegyező pontszámú feladatból áll, amelyek közül a vizsgázóknak négyet kell megoldaniuk, és csak ez a négy értékelhető.

Megengedett segédeszközök (közép- és emelt szinten is): függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle), szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző, vonalzó és szögmérő, amelyekről a vizsgázó gondoskodik. Az eszközöket a vizsgázók egymás között nem cserélhetik.

Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott útmutatók alapján javítják és értékelik.

A korábbi napok írásbeli vizsgáiról szóló összefoglalók alább érhetők el:

2022. május 2-án 9.00 órától rendezik a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar mint idegen nyelv írásbeli érettségi vizsgáit.
(Magyar mint idegen nyelvből csak középszintű vizsga tehető.)
Magyar nyelv és irodalomból középszinten 1147 helyszínen 70 944, emelt szinten 75 helyszínen 2209 vizsgázó tesz érettségit.

magyar nyelv és irodalom középszintű írásbeli vizsgája 240 percig tart. A vizsgázóknak két feladatlapot kell megoldaniuk: az elsőre 90, a másodikra 150 perc áll rendelkezésükre. Az I. feladatlap egy szövegértési és egy szövegalkotási feladatot tartalmaz. A vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be a feladatok megoldására. A szövegértési feladatsor egy, esetleg két (egymással összefüggő) ismeretterjesztő szövegből, publicisztikai műből vagy ezek részletéből áll. A szövegalkotási feladat lehet érvelés vagy gyakorlati szövegműfaj alkotása, amelynek elvárt terjedelme 120–200 szó. A dolgozatokat 90 perc elteltével a felügyelő tanár összegyűjti. Ezután osztható ki a II. feladatlap, amely egy műértelmező szöveg alkotását várja el a vizsgázóktól: ez – a vizsgázó választása szerint – lehet egy mű értelmezése vagy két mű összehasonlítása adott szempontok mentén. A választott feladat megoldásának elvárt terjedelme 400–800 szó.

magyar nyelv és irodalom emelt szintű írásbeli vizsgája 240 percig tart. A vizsga szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsorból, valamint két különböző szövegalkotási feladatból áll. A vizsgázók egyetlen feladatlapot kapnak, a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be a feladatok megoldására.

A szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor egy alkotáshoz (irodalmi vagy nyelvi témájú értekező prózához, esszéhez vagy annak részletéhez, lírai műhöz, szépprózai alkotáshoz vagy annak részletéhez, egy drámához vagy annak részletéhez) kapcsolódik. A feladatsor szövegértést, nyelvi ismereteket és irodalmi műveltséget vizsgáló kérdéseket egyaránt tartalmaz.

A két szövegalkotási feladat két különböző témáról szóló, adott szempontú és műfajú önálló szöveg alkotását írja elő. A műértelmező szöveg elvárt terjedelme 400–800 szó, a reflektáló szövegé 150–450 szó.

A közép- és emelt szintű írásbeli vizsgafeladatok megoldásakor is használható helyesírási szótár.

A tartalomra elérhető 90 pont mellett a helyesírásra és az írásképre további 8+2 pont szerezhető mindkét szinten.

Magyar mint idegen nyelvből középszinten 86 helyszínen 213 vizsgázó tesz érettségit.

Az élő idegen nyelvi írásbeli érettségi vizsgák szerkezete minden esetben azonos.

Középszinten az írásbeli időtartama 180 perc. Az első feladatlap (olvasott szöveg értése) kitöltésére 60, a másodikéra (nyelvhelyesség) 30 perc áll rendelkezésre. 15 perces szünet után hallott szöveg értésére vonatkozó feladatlapot kell megoldani 30 percben, majd 60 perc áll rendelkezésre az íráskészséget vizsgáló feladatsorra.

Az íráskészséget vizsgáló feladatok megoldásához mindkét szinten használható nyomtatott szótár, amelyről a vizsgázó gondoskodik (a többi feladatsornál semmilyen segédeszköz nem használható).

Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott útmutatók alapján javítják és értékelik.