A kormány új rendelete a vizsgák pótlásának lehetőségéről

A jogszabály szövege letölthető innen.

Figyelem! A fenti pótlási lehetőség kizárólag azokra a vizsgázókra vonatkozik, akik középiskola utolsó évfolyamát a 2020/2021. tanévben fejezték be. Az előrehozott vizsgázók, valamint az érettségi bizonyítvánnyal már rendelkező vizsgázók nem élhetnek ezzel, ezen vizsgázók vizsgáival kapcsolatban továbbiakban is az a szabály érvényes, hogy ha a vizsgázó az érettségi vizsgán nem jelenik meg, vagy a Vizsgaszabályzat 2. számú melléklete szerinti projektmunkáját határidőre nem nyújtja be, a javító vagy pótló vizsgára való utasításától el kell tekinteni, vizsgajelentkezését törölni kell.

A középiskola utolsó évfolyamát a 2020/2021. tanévben befejező vizsgázó számára szóbeli pótló vizsgát kell szervezni, ha az írásbeli vizsgáról vagy a Vizsgaszabályzat 18/B. § (8) bekezdése szerinti gyakorlati vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik mielőtt a válaszadást befejezné, és

  • a) a vizsgajelentkezést fogadó intézmény igazgatójánál kérelmezi, hogy élni kíván a Vizsgaszabályzat 24. § (1) bekezdése vagy a Vizsgaszabályzat 31. § (5) bekezdése szerinti lehetőséggel, valamint
  • b) az igazgató engedélyezi számára a pótló vizsga szóbeli vizsgával való letételét.

A kérelmet, valamint a fel nem róható ok igazolására szolgáló dokumentumokat a vizsgajelentkezést fogadó intézmény igazgatója számára elektronikus úton, legkésőbb 2021. május 28-án 16 óráig kell benyújtani. A határidő jogvesztő.

Kérjük, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet arra, hogy a fenti kérelmet a megfelelő intézménybe nyújtsák be. A vizsgajelentkezést fogadó intézmény neve megtalálható a jelentkezési lapon vagy a visszaigazoláson a lap tetején, a felső sávban. Amennyiben a vizsgázó egy hivatalban jelentkezett, úgy az csak valamely kormányhivatal lehetett.

Figyelem! Az Oktatási Hivatal a fenti kérelmek elbírálására nem rendelkezik hatáskörrel, ezért azokat nem lehet az Oktatási Hivatalhoz benyújtani. A nem megfelelő helyre benyújtott kérelmek akadályozzák a kérelmek időben történő elbírálását, a döntéshozatalt, a vizsgák megszervezését.

A vizsgajelentkezést fogadó intézmény igazgatója döntéséről legkésőbb 2021. június 1-jén elektronikus úton értesíti a vizsgázót, valamint – ha emelt szintű szóbeli vizsgát engedélyezett – a vizsga megszervezéséért felelős kormányhivatalt.

A felsőoktatási felvételi eljárásban a fentiek szerinti szóbeli vizsga eredményéből érettségi pont számítható.

Nyomtatás