Közismereti érettségi vizsgatárgyak nyilvánosságra hozott anyagai

Az alábbiakban adjuk közre a 2020/2021. tanévi május-júniusi vizsgaidőszak kétszintű érettségi vizsgatárgyaival kapcsolatosan nyilvánosságra hozandó információkat.

Az egyes vizsgatárgyak részletes vizsgakövetelményei, vizsgaleírásai


Vissza a vizsgatárgyak listához
Előadóművészet ágazat szakmai érettségi vizsgatárgyak
Szakmai érettségi vizsgatárgyak (kivéve az Előadóművészet ágazatot)

Beás nyelvBibliaismeret – Hit Gyülekezete Bolgár nyelvEszperantó nyelvEvangélikus hittan – Ének-zene – Katolikus hittanMűvészettörténetNémet nyelvNémet nemzetiségi népismeret Német nemzetiségi nyelv és irodalom – Népművészet Református hittan – Szlovén nyelv

 

36. Szlovén nyelv

36.1. Tájékoztató közép- és emelt szinten
36.2. Középszintű szóbeli mintatételek vizsgázói példány
36.3. Középszintű szóbeli mintatételek vizsgáztatói példány
36.4. Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához
36.5. Egyéni értékelő lap a középszintű szóbeli vizsgához
36.6. Emelt szintű szóbeli mintatételek vizsgázói példány
36.7. Emelt szintű szóbeli mintatételek vizsgáztatói példány
36.8. Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához
36.9. Kommunikációs szándékok listája
36.10. Nyelvtani szerkezetek
36.11. Tájékoztató az Íráskészség feladatok értékeléséről

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: szloven_nyelv@oh.gov.hu

37. Bibliaismeret – Hit Gyülekezete

37.1. A fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett középszintű szóbeli vizsga témakörei

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: bibliaismeret@oh.gov.hu

38. Evangélikus hittan

38.1. Tájékoztató az evangélikus hittan érettségi vizsgáról
38.2. Tételcímek a fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett középszintű szóbeli vizsgához
38.3. Irodalomjegyzék középszintű evangélikus hittan érettségihez

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: evangelikus_hittan@oh.gov.hu

39. Katolikus hittan

39.1. Vizsgázóknak szóló tájékoztató

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: katolikus_hittan@oh.gov.hu

40. Református hittan

40.1. A fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett középszintű szóbeli vizsga témakörei

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: reformatus_hittan@oh.gov.hu

41. Ének-zene

41.1. Útmutató a középszintű érettségi vizsgához
41.2. Útmutató az emelt szintű érettségi vizsgához

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: enek-zene@oh.gov.hu

42. Művészettörténet

42.1. Minták az A feladatokra a középszintű szóbeli vizsgákhoz

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: muveszettortenet@oh.gov.hu

43. Népművészet

43.1. Témakörök a fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett középszintű szóbeli vizsgára

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: nepmuveszet@oh.gov.hu

44. Német nyelv

44.1. Nyelvtani szerkezetek és szókincs
44.2. Kommunikácios szándékok listája
44.3. Tudnivalók a helyesírás értékeléséhez
44.4. Középszintű szóbeli mintafeladat vizsgázói példány
44.5. Középszintű szóbeli mintafeladat vizsgáztatói példány
44.6. Értékelési útmutató a középszint szóbeli vizsgához
44.7. Emelt szintű szóbeli mintafeladat vizsgázói példány
44.8. Emelt szintű szóbeli mintafeladat vizsgáztatói példány
44.9. Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához
44.10. Referenzrahmen Globalskala
44.11. Feladatírói útmutató a középszintű szóbeli tételek készítéséhez

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: nemet_nyelv@oh.gov.hu

45. Német nemzetiségi népismeret

45.1. Útmutató a projektkészítéshez

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: nemet_nemz_nepismeret@oh.gov.hu

46. Német nemzetiségi nyelv és irodalom

46.1. Német nemzetiségi nyelv és irodalom emelt szintű szóbeli tételek
46.2. A fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett középszintű szóbeli vizsga tételei

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: nemet_nemz_nyelv_es_irod@oh.gov.hu

47. Beás nyelv

47.1. Tájékoztató közép- és emelt szinten
47.2. Témakörök közép- és emelt szinten
47.3. Mintatétel a középszintű szóbeli érettségi vizsgához
47.4. Értékelési útmutató középszintű szóbeli érettségi vizsgához
47.5. Mintatétel az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgához
47.6. Értékelési útmutató emelt szintű szóbeli érettségi vizsgához
47.7. Kommunikációs helyzetek és szándékok
47.8. Nyelvtani szerkezetek és szókincs
47.9. Tájékoztató az Íráskészség feladatok értékeléséről

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: beas_nyelv@oh.gov.hu

48. Bolgár nyelv

48.1. Tájékoztató közép- és emelt szinten
48.2. Témakörök közép- és emelt szinten
48.3. Mintatétel a középszintű szóbeli érettségi vizsgához
48.4. Értékelési útmutató középszintű szóbeli érettségi vizsgához
48.5. Mintatétel az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgához
48.6. Értékelési útmutató emelt szintű szóbeli érettségi vizsgához
48.7. Kommunikációs helyzetek és szándékok
48.8. Nyelvtani szerkezetek és szókincs
48.9. Tájékoztató az Íráskészség feladatok értékeléséről

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: bolgar_nyelv@oh.gov.hu

49. Eszperantó nyelv

49.1. Tájékoztató középszinten
49.2. Témakörök középszinten
49.3. Mintatétel a középszintű szóbeli érettségi vizsgához
49.4. Értékelési útmutató középszintű szóbeli érettségi vizsgához
49.5. Kommunikációs helyzetek és szándékok
49.6. Nyelvtani szerkezetek
49.7. Tájékoztató az Íráskészség feladatok értékeléséről

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: eszperanto_nyelv@oh.gov.hu

Nyomtatás

CÍMKÉK

érettségi