Közismereti érettségi vizsgatárgyak nyilvánosságra hozott anyagai

Az alábbiakban adjuk közre a 2020/2021. tanévi május-júniusi vizsgaidőszak kétszintű érettségi vizsgatárgyaival kapcsolatosan nyilvánosságra hozandó információkat.

Az egyes vizsgatárgyak részletes vizsgakövetelményei, vizsgaleírásai

Vissza a vizsgatárgyak listához
Előadóművészet ágazat szakmai érettségi vizsgatárgyak

Szakmai érettségi vizsgatárgyak (kivéve az Előadóművészet ágazatot)

Belügyi rendészeti ismeretekBiológiaEmber- és társadalomismeret, etikaEmberismeret és etikaFilozófiaFöldrajzGazdasági ismeretekInformatikaKatonai alapismeretekKémiaMagyar mint idegen nyelvMagyar nyelv és irodalomMatematikaMozgóképkultúra és médiaismeretPszichológiaTársadalomismeretTestnevelésUtazás és turizmusVizuális kultúra

1. Informatika

1.1. Az informatika érettségi vizsga szóbeli vizsgarészéhez javasolt könyvtári dokumentumok listája
1.2. Útmutató a rendszergazdák és a felügyelő tanárok számára

EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁKHOZ:

1.3. Szoftverlista az emelt szintű érettségi vizsgákhoz
1.4. Emelt szintű szóbeli témakörök
1.5. Az emelt szintű szóbeli vizsgához útmutató a rendszergazdák számára
1.6. Az emelt szintű szóbeli vizsgához adatlap a rendszergazdák számára

KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁKHOZ:

1.7. Szoftverlista a fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett középszintű informatika érettségi vizsgákhoz
1.8. A középszintű informatika érettségi vizsga szoftverválasztási nyilatkozata
1.9. A fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett középszintű szóbeli vizsgák témakörei

A fenti szoftverlistákban található ingyenes szoftverek letölthetők ide kattintva.

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: informatika@oh.gov.hu

2. Katonai alapismeretek

2.1. A szóbeli vizsgához szükséges személyi és technikai eszközök közép- és emelt szinten

A vizsgatárgyakkal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: katonai_alapism@oh.gov.hu

3. Mozgóképkultúra és médiaismeret

3.1. Gyakorlati vizsgafeladatok a középszintű érettségi vizsgához 
3.2. Gyakorlati vizsgafeladatok az emelt szintű érettségi vizsgához
3.3. Előzetes szempontok a közép- és emelt szintű projektfeladatok értékeléséhez
3.4. A vizsgafeladatokban felhasznált filmek listája
3.5. Emelt szintű szóbeli tételek

A vizsgatárgyakkal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: mozgokepkultura_mediaismeret@oh.gov.hu

4. Gazdasági ismeretek

4.1. Projekttémák közép- és emelt szinten
4.2. A projektmunka készítésének ajánlott menete közép- és emelt szinten
4.3. A projektmunka értékelési szempontjai

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: gazdasagi_ism@oh.gov.hu

5. Testnevelés

5.1. Középszintű gyakorlati érettségi vizsga (a 167/2021. (IV.) kormányrendelet szerint)
5.2. Emelt szintű gyakorlati érettségi vizsga (a 167/2021. (IV.) kormányrendelet szerint)
5.3. Emelt szintű 64 ütemű gimnasztika gyakorlatlánc (video)

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: testneveles@oh.gov.hu

6. Ember- és társadalomismeret, etika

6.1. Projekttémák a középszintű írásbeli vizsgarészhez
6.2. Útmutató a projektkészítéshez; a projektmunka értékelése

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: ember-_tarsadalomismeret_etika@oh.gov.hu

7. Emberismeret és etika

7.1. Projekttémák a középszintű írásbeli vizsgarészhez
7.2. Útmutató a projektkészítéshez; a projektmunka értékelése

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: emberismeret_es_etika@oh.gov.hu

8. Társadalomismeret

8.1. Projekttémák a középszintű írásbeli vizsgarészhez
8.2. Útmutató a projektkészítéshez; a projektmunka értékelése
8.3. Témakörök az emelt szintű szóbeli vizsgához

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: tarsadalomismeret@oh.gov.hu

9. Utazás és turizmus

9.1. Gyakorlati projektfeladatok
9.2. A gyakorlati szóbeli vizsgához használható eszközök
9.3. Formai követelmények a projekt dolgozathoz
9.4. Gyakorlati szóbeli feladatbank

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: utazas_es_turizmus@oh.gov.hu

10. Vizuális kultúra

10.1. Projekttémák a középszintű gyakorlati vizsgához
10.2. Tájékoztató a projektmunka készítéséhez
10.3. Emelt szintű gyakorlati vizsgához szükséges alapvető anyagok és eszközök listája
10.4. Témakörök az emelt szintű szóbeli vizsgához

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: vizualis_kultura@oh.gov.hu

11. Magyar nyelv és irodalom

11.1. Tételcímek az emelt szintű szóbeli vizsgára
11.2. Tételcímek a fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett középszintű szóbeli vizsgára
11.3. Tájékoztató a magyar nyelv és irodalom 19. emelt szintű szóbeli tételéről

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: magyar_nyelv_es_irod@oh.gov.hu

12. Magyar mint idegen nyelv

12.1. Fontos tudnivalók a magyar mint idegen nyelv érettségi vizsgáról
12.2. Középszintű szóbeli mintatételek vizsgázói példány
12.3. Középszintű szóbeli mintatételek vizsgáztatói példány
12.4. Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához
12.5. Értékelő lap a középszintű szóbeli vizsgához
12.6. Kommunikációs szándékok listája
12.7. Nyelvtani szerkezetek
12.8. Tájékoztató az Íráskészség feladatok értékeléséről

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: magyar_mint_id_nyelv@oh.gov.hu

13. Matematika

13.1. A zsebszámológép használata a matematika írásbeli érettségi vizsgán
13.2. Tájékoztató az emelt szintű szóbeli vizsgákról
13.3. Emelt szintű szóbeli érettségi témakörök (tételcímek)
13.4. Képlettár (az emelt szintű szóbeli vizsgához)

A 2017. január 1-től hatályos követelményeknek megfelelő mintafeladatok és mintatételek

13.5. Emelt szintű szóbeli mintatételek
13.6. Középszintű szóbeli mintatételek

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: matematika@oh.gov.hu

14. Biológia

14.1. Tájékoztató az emelt szintű szóbeli vizsgához, az A) feladat tételei

A 2017. január 1-től hatályos követelményeknek megfelelő mintafeladatok és mintatételek

14.2. Emelt szintű szóbeli mintatételek
14.3. Középszintű szóbeli mintatételek

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: biologia@oh.gov.hu

15. Kémia

15.1. Az emelt szintű szóbeli vizsga A és C feladatának témakörei
15.2. Munkarend és balesetvédelem az emelt szintű szóbeli vizsga B feladatához; B feladat elvégzendő és nem elvégzendő kísérletei, kísérletleírásai
15.3. A fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett kémia középszintű szóbeli vizsga témakörei, kísérletei és kísérletleírásai

A 2017. január 1-től hatályos követelményeknek megfelelő mintafeladatok és mintatételek

15.4. Középszintű szóbeli mintatételek
15.5. Emelt szintű szóbeli mintatételek

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: kemia@oh.gov.hu

16. Pszichológia

16.1. Tájékoztató a középszintű írásbeli és szóbeli vizsgákhoz
16.2. Mintafeladatok a középszintű írásbeli vizsgához
16.3. A fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett középszintű szóbeli vizsga tételsorának „A" tételei
16.4. A fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett középszintű szóbeli vizsga tételsorának „B" tételeihez tartozó irodalmi művek listája

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: pszichologia@oh.gov.hu

17. Földrajz

17.1. Az emelt szintű szóbeli vizsga témakörei
17.2. A vizsgakövetelményhez kapcsolódó topográfiai fogalmak a közép- és emelt szintű vizsgákhoz
17.3. A vizsgakövetelményekhez kapcsolódó általános és egyedi fogalmak

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: foldrajz@oh.gov.hu

18. Belügyi rendészeti ismeretek

18.1. Minta tételek és pontozólap minta az emelt szintű szóbeli vizsgához
18.2. Minta tételek és pontozólap minta a középszintű szóbeli vizsgához
18.3. Témakörök az emelt szintű szóbeli vizsgához
18.4. Témakörök a fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett középszintű szóbeli vizsgára

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: belugy_rendeszeti@oh.gov.hu

19. Filozófia

19.1. Témakörök a fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett középszintű szóbeli vizsgára
19.2. Az emelt szintű szóbeli vizsga A feladatának témakörei és B feladatának szemelvényei

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: filozofia@oh.gov.hu

Nyomtatás

CÍMKÉK

érettségi