Közismereti érettségi vizsgatárgyak nyilvánosságra hozott anyagai

Az alábbiakban adjuk közre a 2020/2021. tanévi május-júniusi vizsgaidőszak kétszintű érettségi vizsgatárgyaival kapcsolatosan nyilvánosságra hozandó információkat.

Az egyes vizsgatárgyak részletes vizsgakövetelményei, vizsgaleírásai

Előadóművészet ágazat szakmai érettségi vizsgatárgyak
Szakmai érettségi vizsgatárgyak (kivéve az Előadóművészet ágazatot)

Angol célnyelvi civilizáció
Mozgóképkultúra és médiaismeret
Angol nyelv
Művészettörténet
Beás nyelv
Német célnyelvi civilizáció
Belügyi rendészeti ismeretek
Német nemzetiségi népismeret
Bibliaismeret - Hit gyülekezete
Német nemzetiségi nyelv és irodalom
Biológia
Német nyelv
Bolgár nyelv
Népművészet
Dráma Olasz célnyelvi civilizáció
Ember- és társadalomismeret, etika
Olasz nyelv
Emberismeret és etika
Orosz célnyelvi civilizáció
Ének - zene
Orosz nyelv
Eszperantó nyelv
Portugál nyelv
Evangélikus hittan
Pszichológia
Filozófia
Református hittan
Finn nyelv
Roma/Cigány nemzetiségi népismeret
Fizika
Román nemzetiségi népismeret
Földrajz Román nemzetiségi nyelv és irodalom
Francia célnyelvi civilizáció
Román nyelv
Francia nyelv
Spanyol célnyelvi civilizáció
Gazdasági ismeretek
Spanyol nyelv
Héber nyelv
Szerb nemzetiségi népismeret
Holland nyelv
Szerb nemzetiségi nyelv és irodalom
Horvát nemzetiségi népismeret
Szerb nyelv
Horvát nemzetiségi nyelv és irodalom
Szlovák célnyelvi civilizáció
Horvát nyelv
Szlovák nemzetiségi népismeret
Informatika
Szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom
Japán nyelv
Szlovák nyelv
Katolikus hittan
Szlovén nemzetiségi népismeret
Katonai alapismeretek
Szlovén nyelv
Kémia
Társadalomismeret
Kínai nyelv
Testnevelés
Latin nyelv Történelem
Lengyel nyelv
Újgörög nyelv
Lovári nyelv
Ukrán nyelv
Magyar mint idegen nyelv
Utazás és turizmus
Magyar nyelv és irodalom
Vizuális kultúra
Matematika
Nyomtatás

CÍMKÉK

érettségi