Következő vizsgaidőszak: 2021. május-június

Emelt szinten választható vizsgatárgyak 2021-ben

A 2021-es vizsgaidőszakokban emelt szintű érettségi vizsga abból a vizsgatárgyból tehető, amely − mint a felsőoktatási felvételi eljárás során figyelembe vehető érettségi vizsgatárgy – szerepel a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében, és létezik belőle emelt szintű érettségi vizsga.


A 2021. május-júniusi érettségi vizsgák nyilvánosságra hozott anyagai

2020. augusztus 31.

Az alábbiakban adjuk közre a 2020/2021. tanévi május-júniusi vizsgaidőszak kétszintű érettségi vizsgatárgyaival kapcsolatos információkat.


Tájékoztató a 2020. május-júniusi vizsgaidőszak vizsgadíjköteles érettségi vizsgák esetében a vizsgadíj visszatérítésére vonatkozó szabályokról

2020. május 4.


A 2021. évi május-júniusi vizsgák időpontjai

A 2021. évi május-júniusi emelt és középszintű írásbeli és szóbeli vizsgák időpontjait a 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.


Érettségi vizsgadíj fizetésére vonatkozó információk

2020. július 2.

Az érettségi vizsga - a köznevelési intézmény fenntartójától függetlenül - térítésmentes a tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig. Térítésmentes továbbá az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói jogviszonyban tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és a pótló vizsgája. Térítésmentes továbbá a szakgimnáziumban az érettségi végzettséggel rendelkező tanuló részére egy szakmai érettségi vizsgatárgyból tett érettségi vizsga és első alkalommal a javító- és pótlóvizsga.


Jelentkezés érettségi vizsgára

2020. augusztus 31.

Általános tájékoztató az érettségi vizsgára történő jelentkezésről.


Az érettségi vizsgára jelentkező személy adatainak kezeléséről szóló Adatvédelmi tájékoztató

2019. augusztus 6.


Érettségi vizsgatárgyak

Nyomtatás