Tájékoztató a 2020. május-júniusi vizsgaidőszak vizsgadíjköteles érettségi vizsgák esetében a vizsgadíj visszatérítésére vonatkozó szabályokról

119/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet – 4. § (6) bekezdés


I) Visszaigénylés:

1. A veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2020. május-júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről szóló 119/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. §-a értelmében az alábbi esetekben lehet a korábban befizetett vizsgadíjat visszaigényelni:
a) ha a vizsgázó 2020. 04. 21-ig kérte a fogadó intézményben a vizsgájának törlését,
b) ha a vizsgázó 2020. 04. 21-ig kérte a fogadó intézményben a vizsga szintjének emelt szintről középszintre történő módosítását,
c) ha a vizsgázó nem jelent meg a vizsgán.
2. Az érettségi vizsgadíjak rendszeréről az 1. számú melléklet nyújt részletes tájékoztatást. 
3. Ha a vizsgázó a középszintű érettségi vizsga díját a jelentkezést fogadó középiskolába fizette be, úgy a vizsgadíj visszaigénylését a középiskolában kell kezdeményeznie. Ebben az eljárásban az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: OH) nem vesz részt.

A következő eljárás kizárólag azokra az esetekre vonatkozik, amikor a vizsgázó a vizsgadíjat az OH-nak fizette be.

 1. A visszaigénylést a jelen tájékoztatóhoz csatolt adatlapon kell kérelmezni.
 2. Az OH-ba benyújtott visszaigénylések feldolgozása:
  a) Amennyiben az érettégi jelentkezés visszavonása, vagy a jelentkezés szintjének emelt szintről középszintre történő módosítása a jelentkezést fogadó intézménynél 2020. 04. 21-ig megtörtént, és az intézmény elvégezte a szükséges adminisztrációt, úgy a visszaigénylés feldolgozására a benyújtástól számított 60 napon belül kerül sor.
  b) Amennyiben az érettségi jelentkezés visszavonását 2020. 04. 21-ig a vizsgázó nem kezdeményezte, majd ezt követően nem jelent meg az érettségi vizsgán, úgy a visszaigénylés feldolgozására a vizsgaidőszak utolsó vizsganapjától (2020. 06. 16.), ezen időpont utáni benyújtás esetén a benyújtás napjától számított 60 napon belül kerül sor.
 3. A befizetett vizsgadíjat kizárólag az érettségi vizsgára jelentkezett személy, vagy kiskorú vizsgázó esetén a szülő/gondviselő igényelheti vissza.
 4. A visszaigénylés adatlapját az aláírást követően, elektronikusan kell megküldeni a vizsgadij@oh.gov.hu e-mail címre.


II) Befizetési kötelezettség:
A Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés c) pontja szerint, ha a vizsgázó 2020. 04. 21-ig kérte a fogadó intézményben idegen nyelvből a vizsga szintjének középszintről emelt szintre történő módosítását, vizsgadíj fizetési kötelezettsége keletkezett.

 1. Ha a vizsgázó középiskolában jelentkezett, és a középszintű vizsga díját a középiskolában fizette be, a középszintű vizsga díját a középiskolától kell visszaigényelnie (24.000,-Ft). Emellett az OH-nak be kell fizetnie az emelt szintű vizsga teljes díját (40.000,-Ft).
 2. Ha a vizsgázó kormányhivatalban jelentkezett, a középszintű vizsga díja és az emelt szintű vizsga díja közötti különbözetet kell befizetnie az OH-nak (16.000,-Ft).
 3. A vizsgadíjak vizsgatárgyanként értendők.

A vizsgadíj befizetéséhez szükséges technikai információk a 2. számú mellékletben találhatók.

Adatlap doxc formátumban
1. számú melléklet
2. számú melléklet
A fenti tájékoztató docx formátumban.

Nyomtatás

CÍMKÉK

érettségi