Gyakran ismételt kérdések az érettségi vizsgával kapcsolatban

« előző oldal
következő oldal »

Érettségi vendégtanulói jogviszonyban

1. Középiskolás tanuló jelentkezhet-e olyan tantárgyból érettségi vizsgára, amit nem tanul jelenlegi iskolájában?

Egyszerűen:

Az érettségi bizonyítvány megszerzése előtt az érettségi vizsga megkezdésének feltétele, hogy a jelentkező az adott vizsgatárgyból teljesítse a középiskolai követelményeket, középiskolai bizonyítványában legyen osztályzata az adott vizsgatárgyból. Ha a tanuló jelenlegi középiskolája nem oktatja az adott vizsgatárgyat, a tanulónak jogában áll másik középiskolában, vendégtanulói jogviszonyban teljesíteni a középiskolai követelményeket. Azt a középiskolát, ahol az adott vizsgatárgyat oktatják, a tanulónak kell megkeresnie.

Részletesen:

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: vizsgaszabályzat) 12. § (1) bekezdése értelmében érettségi vizsga a tanulói jogviszony keretében, az érettségi bizonyítvány megszerzése előtt abból a vizsgatárgyból tehető, amelynek a helyi tantervben/oktatási programban a jelentkező számára az adott tantárgyra vonatkozóan meghatározott követelményeit az érettségi vizsgára jelentkező teljesítette, tudását osztályzattal értékelték, és ezt bizonyítvánnyal igazolni tudja.

Ha a tanuló középiskolájának a helyi tantervében nem szerepel az érintett vizsgatárgy oktatása és követelményrendszere, de a vizsgázó ebből a vizsgatárgyból szeretne érettségi vizsgát tenni, vendégtanulói jogviszonyt kell létesítenie egy olyan középiskolával, ahol ezt a tantárgyat tanítják.

A köznevelési intézményekben létesíthető vendégtanulói jogviszonyról, és a vendégtanulói jogviszonyban letenni kívánt érettségi vizsgákról részletes tájékoztató az alábbi linkre kattintva tölthető le:
Tájékoztató a köznevelési intézményekben létesíthető vendégtanulói jogviszonyról, és a vendégtanulói jogviszonyban letenni kívánt érettségi vizsgákról

A szakképzési intézmények tanulóinak vendégtanulói jogviszony létesítésével kapcsolatos kérdéseivel, illetve a szakképzési intézményben létesíthető vendégtanulói jogviszonnyal kapcsolatban a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivataltól kérhető tájékoztatás.

2. Érettségi bizonyítvánnyal rendelkező vizsgázó jelentkezhet-e olyan tantárgyból érettségi vizsgára, amit nem tanult középiskolában?

Egyszerűen:

Igen.

Részletesen:

Érettségi bizonyítvánnyal már rendelkező jelentkező Magyarországon bármelyik olyan vizsgatárgyból tehet érettségi vizsgát, amelyből adott vizsgaidőszakban érettségi vizsga tehető függetlenül attól, hogy a középiskolában tanulta-e az adott vizsgatárgyat.

 

Nyomtatás
« előző oldal
következő oldal »

CÍMKÉK

érettségi