Gyakran ismételt kérdések az érettségi vizsgával kapcsolatban

következő oldal »

Jelentkezés érettségi vizsgára

1. Ki jelentkezhet érettségi vizsgára?

Egyszerűen:

Érettségi vizsgára elsődlegesen az jelentkezhet, aki befejezte középiskolai tanulmányait.

Az is jelentkezhet érettségi vizsgára, aki jelenleg még középiskolai tanulmányokat folytat. A jelentkezéssel kapcsolatban ezen tanulóknak saját középiskolájuk tud részletes és pontos információt adni.

Részletesen:

Különböző tájékoztatók készültek azon jelentkezőknek, akik jelenleg középiskolai tanulmányokat folytatnak, és azoknak, akik már befejezték tanulmányaikat. Külön tájékoztató érhető el azoknak, akik már megkezdték az érettségi vizsgát, de a bizonyítványukat nem szerezték meg, és külön tájékoztató van azoknak, akik már rendelkeznek érettségi bizonyítvánnyal.

Az érettségi jelentkezés benyújtására vonatkozóan ezek a részletes, mindenre kiterjedő tájékoztatók a Jelentkezés érettségi vizsgára linkre kattintva érhetők el.

2. Mikor lehet / kell jelentkezni az érettségi vizsgára?

Egyszerűen:

A jelentkezési határidő minden évben február 15. illetve szeptember 5.

Részletesen:

A május-júniusi vizsgaidőszakban február 15., az október-novemberi vizsgaidőszakban szeptember 5. a jelentkezési határidő.

A május-júniusi vizsgaidőszakban január második felétől, az október-novemberi vizsgaidőszakban augusztus második felében kezdhető meg a jelentkezés benyújtása, melynek részletei a Jelentkezés érettségi vizsgára linkre kattintva érhetők el.

Fontos a jelentkezési határidők betartása, a határidőn túl benyújtott vizsgajelentkezéseket nem lehet elfogadni.

A benyújtott és elfogadott érettségi jelentkezést a jelentkezési határidőt követően visszavonni, megváltoztatni nem lehet.

3. Hol, hogyan lehet / kell benyújtani a jelentkezést az érettségi vizsgára?

Egyszerűen:

A jelentkezési időszakban

 • középiskolában (az őszi vizsgaidőszakban kijelölt középiskolában) személyesen
 • kormányhivatalban
  • ügyfélkapus azonosítást követően az Érettségi Elektronikus Jelentkezési Lap (E-jel) programmal,
  • a letölthető jelentkezési lappal postai úton tértivevényes küldeményben, vagy e-papír szolgáltatással,
  • személyesen.

Részletesen:

A jelentkezés benyújtásának módjáról részletes, az adott vizsgaidőszakra vonatkozó tájékoztató az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés \ Érettségi \  Jelentkezés érettségi vizsgára menüpontban vagy a Jelentkezés érettségi vizsgára linkre kattintva érhetők el.

4. Kell-e vizsgadíjat fizetni az érettségi vizsgáért?

Egyszerűen:

Nem kell vizsgadíjat fizetni az alábbi esetekben:

 • tanulói jogviszonyban az érettségi bizonyítvány megszerzéséig,
 • adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói jogviszonyban tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és a pótló vizsgájáért,
 • egy szakmai érettségi vizsgatárgyból és annak első alkalommal tett javító- és pótlóvizsgájáért abban az esetben, ha a vizsgázó már megszerezte az érettségi bizonyítványt, de a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény szerinti szakgimnáziumi oktatásban tanulói jogviszonya van.

Minden más esetben a vizsgáért vizsgadíjat kell fizetni.

Részletesen:

Az érettségi vizsga - az intézmény fenntartójától függetlenül - térítésmentes a tanulói jogviszony (szakképzésben tanulói és felnőttképzési jogviszony) ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig. Térítésmentes továbbá az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói jogviszonyban (szakképzésben tanulói és felnőttképzési jogviszonyban) tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és a pótló vizsgája. Térítésmentes továbbá az érettségi végzettséggel rendelkező, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény szerinti szakgimnáziumi oktatásban megkezdett tanulói jogviszonnyal rendelkező tanuló részére egy szakmai érettségi vizsgatárgyból tett érettségi vizsga és első alkalommal a javító- és pótlóvizsga.

Minden más esetben a vizsgáért vizsgadíjat kell fizetni.

A vizsgadíj fizetésére vonatkozó tájékoztató az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés \ Érettségi \  Általános tájékoztatás \ Érettségi vizsgadíj fizetésre vonatkozó információk menüpontban vagy az Érettségi vizsgadíj fizetésére vonatkozó információk linkre kattintva érhetők el.

5. Meg lehet változtatni / vissza lehet vonni az érettségi vizsgára való jelentkezést? Visszaigényelhető a befizetett vizsgadíj?

Egyszerűen:

Csak a jelentkezési határidő lejárta előtt lehet megváltoztatni vagy visszavonni az érettségi vizsgára való jelentkezést.

A jelentkezési határidő – a május-júniusi vizsgaidőszakban február 15., az október-novemberi vizsgaidőszakban szeptember 5. – lejárta után a már elfogadott jelentkezést sem visszavonni, sem megváltoztatni nem lehet, és a vizsgadíj visszaigénylésére sincs mód.

Részletesen:

Az jelentkezést fogadó intézmény igazgatója által elfogadott érettségi jelentkezést a jelentkezési határidő lejárta után visszavonni, illetve megváltoztatni nem lehet, ezért a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján nincs mód az érettségi vizsgára befizetett vizsgadíj visszatérítésére.

Abban az esetben, ha a vizsgázó a vizsgajelentkezését a jelentkezési határidő lejárta előtt írásban visszavonja a jelentkezését fogadó intézményben, úgy az Oktatási Hivatal számlaszámára befizetett vizsgadíjat visszaigényelheti.

6. Mikor van az írásbeli / szóbeli érettségi vizsga?

Egyszerűen:

Az érettségi vizsgák időpontját a tanév rendje miniszteri rendelet határozza meg. A 2024. évi május-júniusi vizsgák időpontjait a 2023/2024. tanév rendjéről szóló 30/2023. (VIII. 22.) BM rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza, mely ide kattintva letölthető.

Részletesen:

 • Az írásbeli érettségi vizsgák pontos időpontját a tanév rendje miniszteri rendelet határozza meg.

Olyan vizsgatárgyakból, amelyeknek ugyanazon a vizsganapon, ugyanazon időpontban kezdődik az írásbeli vizsgája, ugyanazon vizsgaidőszakban nem lehet vizsgát tenni.

 • A szóbeli vizsgák időszakát a tanév rendje miniszteri rendelet határozza meg.
  • Az emelt szintű szóbeli vizsgákat a területileg illetékes kormányhivatal szervezi. A vizsga pontos időpontját és helyszínét a vizsgabehívó tartalmazza.
  • A középszintű szóbeli vizsgákat az az intézmény szervezi, ahol a vizsgázó a jelentkezését benyújtotta. (Ez lehet kormányhivatal vagy középiskola is.) A vizsgaidőpontokról a jelentkezést fogadó intézmény tájékoztatja a vizsgázókat.

A 2024. évi május-júniusi vizsgák időpontjait a 2023/2024. tanév rendjéről szóló 30/2023. (VIII. 22.) BM rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza, mely ide kattintva letölthető.

7. A saját vizsgámmal kapcsolatban hol kaphatok segítséget a jelentkezés benyújtása után?

Egyszerűen:

A jelentkezés benyújtását követően a vizsgákkal kapcsolatos összes kérdésre a jelentkezést fogadó intézmény tud válaszolni. A jelentkezést fogadó intézmény elérhetősége a visszaigazolás fejlécében található.

Részletesen:

Az érettségi jelentkezés benyújtását követően a vizsgázót érintő összes kérdésre a vizsgázó jelentkezését fogadó intézmény (középiskola vagy kormányhivatal) tud válaszolni.

Az érettségi jelentkezés beérkezésével, elfogadásával, hiánypótlásával, visszaigazolásával, vizsgabeosztásával, a megtekintés részleteivel, vizsgaeredménnyel, a bizonyítvány/tanúsítvány/törzslapkivonat átvételével kapcsolatban az adott érettségi jelentkezést fogadó intézményhez (középiskola vagy kormányhivatal) kell fordulni. A jelentkezést fogadó intézmény elérhetősége a visszaigazolás, illetve a vizsgabehívó fejlécében található. A jelentkezésüket az Érettségi Elektronikus Jelentkezési Lap (E-jel) programon keresztül Ügyfélkapuval benyújtó vizsgázók belépés után a program felhasználói útmutatójában leírtak szerint letölthetik a visszaigazolást, illetve a vizsgabehívót.

Az Oktatási Hivatal nem fogad érettségi jelentkezéseket, nem szervez érettségi vizsgákat, így nem tud segítséget nyújtani egy adott vizsgázót érintő kérdésben. Az Oktatási Hivatal csak általános tájékoztatást tud nyújtani, egyedi kérdésekkel a jelentkezést fogadó intézményhez (középiskola vagy kormányhivatal) kell fordulni.

8. Milyen tantárgyakból kell / milyen tantárgyakból lehet érettségi vizsgát tenni?

Az érettségi bizonyítvány kiállításához fő szabály szerint az alábbi 5 vizsgatárgyból kell vizsgázni:

 1. magyar nyelv és irodalom,
 2. történelem,
 3. matematika,
 4. idegen nyelv – a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevők számára anyanyelv és irodalom,
 5. kötelezően választandó vizsgatárgy, szakgimnáziumban a szakgimnázium ágazatának megfelelő szakmai vizsgatárgy. Szakgimnáziumban a kötelezően választandó vizsgatárgy képesítő vizsgával kiváltható. Technikumban az érettségi vizsga kötelezően választandó vizsgatárgya helyett szakmai vizsgát kell tenni.

A kötelező és a kötelezően választandó mellett további vizsgatárgyakból is tehető érettségi vizsga.

A kivételekről, mentességekről tanulói jogviszonyban a tanuló „saját” középiskolájában kaphat személyre szabott tájékoztatást.

Érettségi bizonyítvánnyal már rendelkező jelentkező Magyarországon bármelyik olyan vizsgatárgyból tehet érettségi vizsgát, amelyből adott vizsgaidőszakban érettségi vizsga tehető függetlenül attól, hogy a középiskolában tanulta-e az adott vizsgatárgyat.

Az érettségi vizsgák száma nincs korlátozva, életkorhoz sincs kötve, és a vizsgázó egy adott vizsgatárgyból annyiszor tehet érettségi vizsgát, ahányszor azt szeretné. Egy vizsgaidőszakban egy vagy akár több vizsgatárgyból is lehet érettségi vizsgát tenni.

9. Milyen szinten lehet érettségi vizsgát tenni?

Egyszerűen:

Érettségi vizsgát középszinten vagy emelt szinten lehet tenni.

Részletesen:

Egyes vizsgatárgyakból - a szintemelő vizsga kivételével - középszinten vagy emelt szinten lehet érettségi vizsgát tenni. Szintemelő vizsga csak emelt szinten tehető.

10. Melyek az érettségi vizsga fajtái?

Egyszerűen:

Az érettségi vizsga lehet: rendes, előrehozott, kiegészítő, szintemelő, pótló, javító, ismétlő érettségi vizsga.

Részletesen:

Az érettségi vizsga fajtái az alábbiak:

Rendes érettségi vizsga a középiskolai tanulmányok követelményeinek teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt vagy megszűnését követően első alkalommal tett érettségi vizsga.

Előrehozott érettségi vizsga* a tanulói jogviszony fennállása alatt, az érettségi bizonyítvány megszerzése előtt egyes érettségi vizsgatárgyból első alkalommal letett érettségi vizsga.

Szintemelő érettségi vizsga* egyes vizsgatárgyból a középszinten sikeresen befejezett érettségi vizsgának az emelt szintű érettségi vizsgán első alkalommal történő megismétlése.

Pótló érettségi vizsga a vizsgázónak fel nem róható okból meg sem kezdett, vagy megkezdett, de be nem fejezett rendes, előrehozott, kiegészítő, szintemelő, ismétlő, javító érettségi vizsga folytatása. A pótló érettségi vizsgán a korábban már sikeresen teljesített vizsgarészeket – amíg az adott tárgy vizsgakövetelményei nem változnak – nem kell újból teljesíteni.
Arról, hogy kéri-e a már teljesített vizsgarész beszámítását, a jelentkezéskor a vizsgázó írásban nyilatkozik.

Javító érettségi vizsga a vizsgázónak felróható okból meg sem kezdett, vagy megkezdett, de be nem fejezett, illetve a megkezdett, de tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt sikertelen rendes, előrehozott, pótló és az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti szintemelő érettségi vizsga megismétlése. Javító érettségi vizsga esetében függetlenül a korábbi vizsgán elért esetleges részeredményektől, valamennyi vizsgarészt meg kell ismételni.

Ismétlő érettségi vizsga az érettségi bizonyítvány kiadása után egyes vizsgatárgyból a korábban sikeresen letett érettségi vizsga azonos szinten, illetve az emelt szintű vizsga középszinten történő megismétlése.

Kiegészítő érettségi vizsga a sikeresen befejezett érettségi vizsga után az érettségi bizonyítványban nem szereplő egyes vizsgatárgyból tett vizsga.

*A sikertelen előrehozott érettségi vizsga vagy a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőzően tett szintemelő érettségi vizsga esetében az adott vizsgatárgyból javító vizsgára legkorábban csak a rendes érettségi vizsga vizsgaidőszakában, pótló vizsgára bármelyik további vizsgaidőszakban lehet jelentkezni.

11. Miből, hol, hogyan tudok felkészülni, ha már nincs tanulói jogviszonyom?

Középiskolával tanulói jogviszonyban nem lévő vizsgázónak a felkészülést alapvetően saját magának kell megoldania. Az Oktatási Hivatal arra vonatkozóan nem rendelkezik információval, hogy mely intézmény vállal érettségi felkészítést, vagy hol és milyen vizsgatárgyakból indítanak felkészítő tanfolyamokat.

Segítségül az alábbiak áttekintését javasoljuk:

a) A vizsgakövetelmények és a vizsgaleírások:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/erettsegi_vizsgatargyak
A vizsgakövetelmények tartalmazzák a teljes közép- és emelt szintű követelményrendszert. A vizsgaleírások az egyes vizsgarészek tartalmi szerkezetét, a feladatsorok, a tételek jellemzőit, a szóbeli vizsgára nyilvánosságra hozható információkat és az értékeléssel kapcsolatos tudnivalókat ismertetik mindkét szinten.

b) Korábbi vizsgaidőszakok írásbeli feladatai és javítókulcsai (http://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/feladatsorok)

c) Valamennyi, a középiskolákban jelenleg használatos, a hivatalos tankönyvjegyzékben szereplő tankönyv, illetve egyéb könyv alkalmas lehet a vizsgára való felkészülésre. A hivatalos tankönyvjegyzék megtalálható az Oktatási Hivatal honlapján a Köznevelés / Tankönyv / Tankönyvjegyzék / Hivatalos tankönyvjegyzék menüpontban.

d) A szakmai vizsgatárgyak vizsgaanyagairól és segédanyagairól – az Előadóművészet ágazathoz tartozó ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak kivételével – a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal honlapján (www.nive.hu) található információ.

Nyomtatás
következő oldal »

CÍMKÉK

érettségi