Érettségi vizsgatárgyak

A 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

Az aktuális vizsgaidőszakra vonatkozó nyilvánosságra hozandó anyagok itt találhatóak meg.

Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet.

A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény 94. §-a (1) bekezdésének g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az érettségi vizsga vizsgaszabályzatáról szóló - többször módosított - 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: vizsgaszabályzat) 2. §-ában foglaltak végrehajtására a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet mellékleteként kiadom a középiskolai érettségi vizsgák részletes vizsgakövetelményeit.
(2) Az egyes vizsgatárgyak részletes vizsgakövetelményei tartalmazzák az adott vizsgatárgy vizsgakövetelményeit és vizsgaleírását, továbbá a középszintű, illetve az emelt szintű érettségi vizsga témaköreit. Ha a vizsgatárgyból középszintű és emelt szintű vizsga is tehető, akkor emelt szinten a középszintű követelmények ismerete is elvárás.
(3) Az egyes vizsgatárgyak vizsgaleírása - külön a középszinten, illetve külön az emelt szinten tehető érettségi vizsgára - tartalmazza

  • a) az írásbeli vizsgák kidolgozásához rendelkezésre álló időt, ha az eltér a vizsgaszabályzat 19. §-ának (1) bekezdésében meghatározott időtől,
  • b) azokat az eszközöket, amelyekről a vizsgaszabályzat 21. §-ának (2) bekezdése alapján az iskolának kell gondoskodnia,
  • c) több vizsgarész esetén - a vizsgaszabályzat 41. §-ának (2) bekezdése alapján - az egyes vizsgarészeken elérhető pontszámokat.

1/A. § A vizsgaanyagok elkészítéséért felelős intézménynek az érettségi vizsgával összefüggő, az általános és részletes követelményekből levezethető, a vizsgaleírásnak megfelelő, a vizsgát érintő tartalmi és eljárásbeli tudnivalókat a május-júniusi vizsgaidőszak kezdete előtt legalább hatvan nappal nyilvánosságra kell hoznia, és a vizsgára jelentkezők számára elérhetővé kell tennie. Az október-novemberi vizsgaidőszakban a május-júniusi vizsgaidőszakra nyilvánosságra hozott tudnivalók érvényesek.

1/B. § A szakmai érettségi vizsga ágazathoz, szakmairányhoz kapcsolódó vizsgatárgyait a Melléklet tartalmazza.

1/C. § Az érettségi vizsga során a vak, gyengénlátó és mozgásszervi fogyatékos tanulók a nyomtatott nem enciklopédikus szótár helyett a szótár digitalizált, világháló-kapcsolattal nem rendelkező változatát is használhatják.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2005-ben szervezett érettségi vizsgáktól kezdődően kell alkalmazni.

3. § A 2017/2018. tanév vizsgaidőszakaiban az érettségi vizsgán az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlasz és a 2017/2018. tanévi vagy azt megelőző tankönyvjegyzékeken szereplő középiskolai történelem atlaszok is használhatóak.

Közismereti érettségi vizsgatárgyak
Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak
Ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak

Közismereti érettségi vizsgatárgyak (közép- és emelt szinten)

Ebből a vizsgatárgyból jelenleg emelt szintű vizsga nem szervezhető.

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (továbbiakban: vizsgaszabályzat) 61/A. §-a szerint emelt szintű érettségi vizsga abból a vizsgatárgyból tehető, amely − mint a felsőoktatási felvételi eljárás során figyelembe vehető érettségi vizsgatárgy – a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében szerepel, és a vizsgaszabályzat 2. számú melléklete szerint a vizsgatárgyból létezik emelt szintű érettségi vizsga.
Ebből a vizsgatárgyból a jogszabályban csak középszintű vizsgakövetelmények szerepelnek.

 

Közismereti érettségi vizsgatárgyak (közép- és emelt szinten)

Vizsgatárgy Részletes vizsgakövetelmények A vizsga leírása
Belügyi rendészeti ismeretek bel_ren_ism_vk.pdf bel_ren_ism_vl.pdf
Bibliaismeret - Hit Gyülekezete bib_hit_gyul_vk.pdf bib_hit_gyul_vl.pdf
Biológia bio_vk.pdf bio_vl.pdf
Célnyelvi civilizáció celny_civ_vk.pdf celny_civ_vl.pdf
Dráma drama_vk.pdf drama_vl.pdf
Élő idegen nyelv elo_id_nyelv_vk.pdf elo_id_nyelv_vl.pdf
Ember- és társadalomismeret, etika emb_tar_eti_vk.pdf emb_tar_eti_vl.pdf
Emberismeret és etika emb_eti_vk.pdf emb_eti_vl.pdf

Ének-zene enek_zene_vk.pdf
enek_zene_vl.pdf
Evangélikus hittan evang_hittan_vk.pdf evang_hittan_vl.pdf
Filozófia filozofia_vk.pdf filozofia_vl.pdf
Fizika fizika_vk.pdf fizika_vl.pdf
Földrajz foldrajz_vk.pdf foldrajz_vl.pdf
Gazdasági ismeretek gazd_ism_vk.pdf gazd_ism_vl.pdf
Horvát nemzetiségi népismeret horv_nnepism_vk.pdf horv_nnepism_vl.pdf
Horvát nemzetiségi nyelv és irodalom horv_nnyelv_irod_vk.pdf horv_nnyelv_irod_vl.pdf
Informatika informatika_vk.pdf informatika_vl.pdf
Judaisztika judaisztika_vk.pdf judaisztika_vl.pdf
Katolikus hittan kat_hittan_vk.pdf kat_hittan_vl.pdf
Katonai alapismeretek kat_alapism_vk.pdf kat_alapism_vl.pdf
Kémia kemia_vk.pdf kemia_vl.pdf
Latin nyelv latin_nyelv_vk.pdf latin_nyelv_vl.pdf
Magyar nyelv és irodalom magy_nyelv_irod_vk.pdf magy_nyelv_irod_vl.pdf
Matematika matematika_vk.pdf
matematika_vl.pdf
Mozgóképkultúra és médiaismeret mozg_mediaism_vk.pdf mozg_mediaism_vl.pdf
Művészettörténet muveszettortenet_vk.pdf muveszettortenet_vl.pdf
Német nemzetiségi népismeret nem_nnepism_vk.pdf nem_nnepism_vl.pdf
Német nemzetiségi nyelv és irodalom nem_nnyelv_irod_vk.pdf nem_nnyelv_irod_vl.pdf
Népművészet nepmuveszet_vk.pdf nepmuveszet_vl.pdf
Pszichológia pszichologia_vk.pdf pszichologia _vl.pdf
Református hittan
ref_hittan_vk.pdf ref_hittan_vl.pdf
Roma/cigány nemzetiségi népismeret rom_cig_nnepism_vk.pdf rom_cig_nnepism_vl.pdf
Román nemzetiségi népismeret roman_nnepism_vk.pdf roman_nnepism_vl.pdf
Román nemzetiségi nyelv és irodalom roman_nnyelv_irod_vk.pdf roman_nnyelv_irod_vl.pdf
Szerb nemzetiségi népismeret szerb_nnepism_vk.pdf szerb_nnepism_vl.pdf
Szerb nemzetiségi nyelv és irodalom szerb_nnyelv_irod_vk.pdf szerb_nnyelv_irod_vl.pdf
Szlovák nemzetiségi népismeret szlovak_nnepism_vk.pdf szlovak_nnepism_vl.pdf
Szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom szlovak_nnyelv_irod_vk.pdf szlovak_nnyelv_irod_vl.pdf
Szlovén nemzetiségi népismeret szloven_nnepism_vk.pdf szloven_nnepism_vl.pdf
Társadalomismeret tarsadalomismeret_vk.pdf tarsadalomismeret_vl.pdf
Természettudomány termeszettudomany_vk.pdf
termeszettudomany_vl.pdf
Testnevelés testneveles_vk.pdf
testneveles_vl.pdf
Történelem tortenelem_vk.pdf
tortenelem_vl.pdf
Utazás és turizmus utazas_turizmus_vk.pdf utazas_turizmus_vl.pdf

Vizuális kultúra vizu_kult_vk.pdf
vizu_kult_vl.pdf

 

Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak (közép- és emelt szinten)

Vizsgatárgy Részletes vizsgakövetelmények A vizsga leírása
Egészségügyi ismeretek*
egeszsegugyi_ism_vk_2020.pdf
egeszsegugyi_ism_vl_2020.pdf
Egészségügyi technikai ismeretek*
egeszs_tech_ism_vk_2020.pdf
egeszs_tech_ism_vl_2020.pdf
Élelmiszeripari ismeretek*
elelmiszeripari_ism_vk_2020.pdf
elelmiszeripari_ism_vl_2020.pdf
Épületgépészeti ismeretek*
epuletgepeszeti_ism_vk_2020.pdf
epuletgepeszeti_ism_vl_2020.pdf
Erdészeti és vadgazdálkodási ismeretek*
erd_es_vadgazd_ism_vk_2020.pdf
erd_es_vadgazd_ism_vl_2020.pdf
Faipari ismeretek*
faipari_ism_vk_2020.pdf
faipari_ism_vl_2020.pdf
Földmérési ismeretek*
foldmeresi_ism_vk_2020.pdf
foldmeresi_ism_vl_2020.pdf
Hang-, film- és színháztechnikai ismeretek*
hang_film_szinh_ism_vk_2020.pdf
hang_film_szinh_ism_vl_2020.pdf
Honvédelmi ismeretek*
honvedelmi_ism_vk_2020.pdf
honvedelmi_ism_vl_2020.pdf
Informatikai ismeretek*
informatikai_ism_vk_2020.pdf
informatikai_ism_vl_2020.pdf
Képző- és iparművészeti ismeretek*
kepzo_iparmuv_ism_vk_2020.pdf
kepzo_iparmuv_ism_vl_2020.pdf
Kereskedelmi ismeretek*
kereskedelmi_ism_vk_2020.pdf
kereskedelmi_ism_vl_2020.pdf
Kertészeti és parképítési ismeretek*
kert_parkepit_ism_vk_2020.pdf
kert_parkepit_ism_vl_2020.pdf
Kohászati ismeretek*
kohaszati_ism_vk_2020.pdf
kohaszati_ism_vl_2020.pdf
Könnyűipari ismeretek*
konnyuipari_ism_vk_2020.pdf
konnyuipari_ism_vl_2020.pdf
Környezetvédelmi ismeretek*
kornyezetvedelmi_ism_vk_2020.pdf
kornyezetvedelmi_ism_vl_2020.pdf
Közgazdasági ismeretek*
kozgazdasagi_ism_vk_2020.pdf
kozgazdasagi_ism_vl_2020.pdf
Közművelődési ismeretek*
kozmuvelodesi_ism_vk_2020.pdf
kozmuvelodesi_ism_vl_2020.pdf
Mezőgazdasági ismeretek*
mezogazdasagi_ism_vk_2020.pdf
mezogazdasagi_ism_vl_2020.pdf
Optikai ismeretek*
optikai_ism_vk_2020.pdf
optikai_ism_vl_2020.pdf
Pedagógiai ismeretek* pedagogiai_ism_vk_2020.pdf
pedagogiai_ism_vl_2020.pdf
Rendészeti és közszolgálati ismeretek* rendeszeti_kozszolgalati_ism_vk_2020.pdf
rendeszeti_kozszolgalati_ism_vl_2020.pdf
Sport ismeretek* sport_ism_vk_2020.pdf
sport_ism_vl_2020.pdf
Szociális ismeretek* szocialis_ism_vk_2020.pdf
szocialis_ism_vl_2020.pdf
Távközlési ismeretek* tavkozlesi_ism_vk_2020.pdf
tavkozlesi_ism_vl_2020.pdf
Turisztikai ismeretek* turisztikai_ism_vk_2020.pdf
turisztikai_ism_vl_2020.pdf
Vegyész ismeretek* vegyesz_ism_vk_2020.pdf
vegyesz_ism_vl_2020.pdf
Vegyipari ismeretek* vegyipari_ism_vk_2020.pdf
vegyipari_ism_vl_2020.pdf
Vendéglátóipari ismeretek*
vendeglatoipari_ism_vk_2020.pdf
vendeglatoipari_ism_vl_2020.pdf
Vízügyi ismeretek* vizugyi_ism_vk_2020.pdf
vizugyi_ism_vl_2020.pdf

* Érvényes: a 2020. május-júniusi vizsgaidőszaktól

Ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak (közép- és emelt szinten)

Vizsgatárgy Ágazat Részletes vizsgakövetelmények A vizsga leírása
Élelmiszeripari gépésztechnikai ismeretek*
Agrárgépész elelmiszeripari_gepesztech_ism_vk_2020.pdf
elelmiszeripari_gepesztech_ism_vl_2020.pdf
Mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek* mezog_erd_geptech_ism_vk_2020.pdf
mezog_erd_geptech_ism_vl_2020.pdf
Bányaművelési ismeretek*

Bányászat

banyamuvelesi_ism_vk_2020.pdf
banyamuvelesi_ism_vl_2020.pdf
Gázipari és fluidumkitermelési ismeretek* gazipari_fluidumkiterm_ism_vk_2020.pdf
gazipari_fluidumkiterm_ism_vl_2020.pdf
Artista ismeretek*

Előadóművészet

artista_ism_vk_2020.pdf
artista_ism_vl_2020.pdf
Egyházzenész-ismeretek* egyhazzenesz_ism_vk_2020.pdf
egyhazzenesz_ism_vl_2020.pdf
Gyakorlatosszínész-ismeretek* gyak_szinesz_ism_vk_2020.pdf
gyak_szinesz_ism_vl_2020.pdf
Jazz-zenész-ismeretek* jazz-zenesz_ism_vk_2020.pdf
jazz-zenesz_ism_vl_2020.pdf
Klasszikuszenész-ismeretek* klassz_zenesz_ism_vk_2020.pdf
klassz_zenesz_ism_vl_2020.pdf
Népzenész-ismeretek* nepzenesz_ism_vk_2020.pdf
nepzenesz_ism_vl_2020.pdf
Szórakoztatózenész-ismeretek* szorak_zenesz_ism_vk_2020.pdf
szorak_zenesz_ism_vl_2020.pdf
Táncos ismeretek* tancos_ism_vk_2020.pdf
tancos_ism_vl_2020.pdf
Magas- és mélyépítési ismeretek*

Építőipar


magas_melyepitesi_ism_vk_2020.pdf
magas_melyepitesi_ism_vl_2020.pdf
Út-, vasút- és hídépítési ismeretek* ut_vasut_hidepitesi_ism_vk_2020.pdf
ut_vasut_hidepitesi_ism_vl_2020.pdf
Gépgyártás-technológiai ismeretek*

Gépészet


gepgyart_tech_ism_vk_2020.pdf
gepgyart_tech_ism_vl_2020.pdf
Mechatronikai ismeretek* mechatronikai_ism_vk_2020.pdf
mechatronikai_ism_vl_2020.pdf
Autó- és repülőgép-szerelési ismeretek*

Közlekedés-gépész

auto_repulo_szerelesi_ism_vk_2020.pdf
auto_repulo_szerelesi_ism_vl_2020.pdf
Hajózási technikai ismeretek* hajozasi_technikai_ism_vk_2020.pdf
hajozasi_technikai_ism_vl_2020.pdf
Vasútgépészeti ismeretek* vasutgepeszeti_ism_vk_2020.pdf
vasutgepeszeti_ism_vl_2020.pdf
Közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek*

Közlekedés, szállítmányozás és logisztika

kozuti_legi_kozl_szall_log_ism_vk_2020.pdf
kozuti_legi_kozl_szall_log_ism_vl_2020.pdf
Postaforgalmi ismeretek* postaforgalmi_ism_vk_2020.pdf
postaforgalmi_ism_vl_2020.pdf
Vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek* vasutuzemi_kozl_szall_log_ism_vk_2020.pdf
vasutuzemi_kozl_szall_log_ism_vl_2020.pdf
Kiadványszerkesztési ismeretek*

Nyomdaipar

kiadvanyszerkesztesi_ism_vk_2020.pdf
kiadvanyszerkesztesi_ism_vl_2020.pdf
Nyomdaipari technikai ismeretek* nyomdaipari_tech_ism_vk_2020.pdf
nyomdaipari_tech_ism_vl_2020.pdf
Fodrászati ismeretek*

Szépészet

fodraszati_ism_vk_2020.pdf
fodraszati_ism_vl_2020.pdf
Kozmetikai ismeretek* kozmetikai_ism_vk_2020.pdf
kozmetikai_ism_vl_2020.pdf
Idegennyelvű ügyviteli ismeretek*

Ügyvitel

idegennyelvu_ugyviteli_ism_vk_2020.pdf
idegennyelvu_ugyviteli_ism_vl_2020.pdf
Irodai ügyviteli ismeretek* irodai_ugyviteli_ism_vk_2020.pdf
irodai_ugyviteli_ism_vl_2020.pdf
Automatikai és elektronikai ismeretek* Villamosipar és elektronika
automat_elektro_ism_vk_2020.pdf
automat_elektro_ism_vl_2020.pdf
Közlekedésautomatikai ismeretek* kozlekedesautomatikai_ism_vk_2020.pdf
kozlekedesautomatikai_ism_vl_2020.pdf

* Érvényes: a 2020. május-júniusi vizsgaidőszaktól

Nyomtatás