Aktuális információk az érettségiről

következő oldal »

A spanyol nyelv és olasz nyelv érettségi vizsgái

Ma (2020. május 21.) 8.00 órától rendezik a spanyol nyelv, 14.00 órától pedig az olasz nyelv érettségi vizsgáit.

Spanyol nyelvből középszinten 74 helyszínen 295, emelt szinten 17 helyszínen 353 vizsgázó tesz érettségi vizsgát.

Olasz nyelvből középszinten 102 helyszínen 288 vizsgázó, emelt szinten 20 helyszínen 352 vizsgázó érettségizik.

Az élő idegen nyelvi írásbeli érettségi vizsgák szerkezete minden idegen nyelv esetében azonos.
Középszinten az írásbeli vizsga időtartama 180 perc. Az első feladatlap (olvasott szöveg értése) kitöltésére 60, a másodikéra (nyelvhelyesség) 30 perc áll rendelkezésre. 15 perces szünet után hallott szöveg értésére vonatkozó feladatlap megoldása következik 30 percben, majd 60 perc áll rendelkezésre az íráskészséget vizsgáló feladatsorra.
Az emelt szintű írásbeli vizsga teljes időtartama 240 perc. A vizsgán az előzőekben is felsorolt feladatlapok szerepelnek ugyanabban a sorrendben, azonban a feladatok megoldására fordítható időtartam 70, 50, 30 és 90 perc.
Az íráskészséget vizsgáló feladatok megoldásához mindkét szinten használható nyomtatott szótár, amelyről a vizsgázónak kell gondoskodnia (a többi feladatsornál segédeszköz nem használható).
Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott javítási-értékelési útmutatók alapján javítják és értékelik.

Nyomtatás
következő oldal »

CÍMKÉK

érettségi