A 2020. május-júniusi érettségi vizsgák nyilvánosságra hozott anyagai

Az alábbiakban adjuk közre a 2019/2020. tanévi május-júniusi vizsgaidőszak kétszintű érettségi vizsgatárgyaival kapcsolatos információkat.

Az egyes vizsgatárgyak részletes vizsgakövetelményei, vizsgaleírásai

Vissza a vizsgatárgyak listájához
Előadóművészet ágazat szakmai érettségi vizsgatárgyak
Szakmai érettségi vizsgatárgyak (kivéve az Előadóművészet ágazatot)

Angol célnyelvi civilizáció Biológia Ember- és társadalomismeret, etika Emberismeret és etika – Földrajz – Francia célnyelvi civilizáció Gazdasági ismeretek – Horvát nemzetiségi népismeret – Horvát nemzetiségi nyelv és irodalom Informatika – Katonai alapismeretek – Magyar nyelv és irodalom – Mozgóképkultúra és médiaismeret – Német célnyelvi civilizáció – Olasz célnyelvi civilizáció – Orosz célnyelvi civilizáció – Roma/Cigány nemzetiségi népismeret – Román nemzetiségi népismeret – Román nemzetiségi nyelv és irodalom – Spanyol célnyelvi civilizáció – Szerb nemzetiségi népismeret – Szerb nemzetiségi nyelv és irodalom – Szlovák célnyelvi civilizáció – Szlovák nemzetiségi népismeret – Szlovák nemzetiségi nyelv és irodalomSzlovén nemzetiségi népismeret – Társadalomismeret – Testnevelés – Utazás és turizmusVizuális kultúra

1. Informatika

1.1. Az informatika érettségi vizsga szóbeli vizsgarészéhez javasolt könyvtári dokumentumok listája
1.2. Útmutató a rendszergazdák és a felügyelő tanárok számára

EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁKHOZ:

1.3. Szoftverlista az emelt szintű érettségi vizsgákhoz
1.4. Emelt szintű szóbeli témakörök
1.5. Az emelt szintű szóbeli vizsgához útmutató a rendszergazdák számára
1.6. Az emelt szintű szóbeli vizsgához adatlap a rendszergazdák számára

KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁKHOZ:

1.7. Szoftverlista a fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett középszintű informatika érettségi vizsgákhoz
1.8. A középszintű informatika érettségi vizsga szoftverválasztási nyilatkozata
1.9. A fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett középszintű szóbeli vizsgák témakörei

A fenti szoftverlistákban található ingyenes szoftverek letölthetők ide kattintva.

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: informatika@oh.gov.hu

2. Katonai alapismeretek

2.1. A szóbeli vizsgához szükséges személyi és technikai eszközök közép- és emelt szinten

A vizsgatárgyakkal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: katonai_alapism@oh.gov.hu

3. Mozgóképkultúra és médiaismeret

3.1. Gyakorlati vizsgafeladatok a középszintű érettségi vizsgához (2019. október 29-én a tételkészítő bizottság új B1 feladatot adott ki!)
3.2. Előzetes szempontok a projektfeladatok értékeléséhez
3.3. A vizsgafeladatokban felhasznált filmek listája

A vizsgatárgyakkal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: mozgokepkultura_mediaismeret@oh.gov.hu

4. Testnevelés

4.1. Középszintű gyakorlati érettségi vizsga
4.2. Emelt szintű gyakorlati érettségi vizsga
4.3. Emelt szintű 64 ütemű gimnasztika gyakorlatlánc (video)

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni:
testneveles@oh.gov.hu

5. Utazás és turizmus

5.1. Gyakorlati projektfeladatok
5.2. A gyakorlati szóbeli vizsgához használható eszközök
5.3. Formai követelmények a projekt dolgozathoz
5.4. Gyakorlati szóbeli feladatbank

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: utazas_es_turizmus@oh.gov.hu

6. Vizuális kultúra

6.1. Projekttémák a középszintű gyakorlati vizsgához
6.2. Tájékoztató a projektmunka készítéséhez
6.3. Emelt szintű gyakorlati vizsgához szükséges alapvető anyagok és eszközök listája
6.4. Témakörök az emelt szintű szóbeli vizsgához

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni:
vizualis_kultura@oh.gov.hu

7. Ember- és társadalomismeret, etika

7.1. Projekttémák a középszintű írásbeli vizsgarészhez
7.2. Útmutató a projektkészítéshez; a projektmunka értékelése

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: ember-_tarsadalomismeret_etika@oh.gov.hu

8. Emberismeret és etika

8.1. Projekttémák a középszintű írásbeli vizsgarészhez
8.2. Útmutató a projektkészítéshez; a projektmunka értékelése

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: emberismeret_es_etika@oh.gov.hu

9. Társadalomismeret

9.1. Projekttémák a középszintű írásbeli vizsgarészhez
9.2. Útmutató a projektkészítéshez; a projektmunka értékelése
9.3. Témakörök az emelt szintű szóbeli vizsgához

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: tarsadalomismeret@oh.gov.hu

10. Magyar nyelv és irodalom

10.1. Tételcímek az emelt szintű szóbeli vizsgára
10.2. Tételcímek a fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett középszintű szóbeli vizsgára

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: magyar_nyelv_es_irod@oh.gov.hu

11. Gazdasági ismeretek

11.1. Projekttémák közép- és emelt szinten
11.2. A projektmunka készítésének ajánlott menete közép- és emelt szinten
11.3. A projektmunka értékelési szempontjai

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni:
gazdasagi_ism@oh.gov.hu

12. Biológia

12.1. Tájékoztató az emelt szintű szóbeli vizsgához, az A) feladat tételei

A 2017. január 1-től hatályos követelményeknek megfelelő mintafeladatok és mintatételek

12.2. Emelt szintű szóbeli mintatételek
12.3. Középszintű szóbeli mintatételek

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni:
biologia@oh.gov.hu

13. Földrajz

13.1. Az emelt szintű szóbeli vizsga témakörei
13.2. A vizsgakövetelményhez kapcsolódó topográfiai fogalmak a közép- és emelt szintű vizsgákhoz
13.3. A vizsgakövetelményekhez kapcsolódó általános és egyedi fogalmak

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni:
foldrajz@oh.gov.hu

14. Angol célnyelvi civilizáció

14.1. Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: angol_celnyelvi_civ@oh.gov.hu

15. Francia célnyelvi civilizáció

15.1. Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: francia_celnyelvi_civ@oh.gov.hu

16. Német célnyelvi civilizáció

16.1. Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: nemet_celnyelvi_civ@oh.gov.hu

17. Olasz célnyelvi civilizáció

17.1. Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: olasz_celnyelvi_civ@oh.gov.hu

18. Orosz célnyelvi civilizáció

18.1. Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: orosz_celnyelvi_civ@oh.gov.hu

19. Spanyol célnyelvi civilizáció

19.1. Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: spanyol_celnyelvi_civ@oh.gov.hu

20. Szlovák célnyelvi civilizáció

20.1. Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: szlovak_celnyelvi_civ@oh.gov.hu

21. Horvát nemzetiségi nyelv és irodalom

21.1. A fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett középszintű szóbeli vizsgák témakörei
21.2. A fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett középszintű szóbeli vizsgák tételcímei
21.3. Az emelt szintű szóbeli vizsga témakörei
21.4. Az emelt szintű szóbeli vizsga tételcímei

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: horvat_nyelv_es_irod@oh.gov.hu

22. Román nemzetiségi nyelv és irodalom

22.1. Az emelt szintű szóbeli vizsga témakörei
22.2. Az emelt szintű szóbeli vizsga tételcímei

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: roman_nyelv_es_irod@oh.gov.hu

23. Szerb nemzetiségi nyelv és irodalom

23.1. A fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett középszintű szóbeli vizsgák témakörei
23.2. A fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett középszintű szóbeli vizsgák tételcímei
23.3. Az emelt szintű szóbeli vizsga témakörei
23.4. Az emelt szintű szóbeli vizsga tételcímei

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: szerb_nyelv_es_irod@oh.gov.hu

24. Szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom

24.1. Az emelt szintű szóbeli vizsga témakörei
24.2. Az emelt szintű szóbeli vizsga tételcímei

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: szlovak_nyelv_es_irod@oh.gov.hu

25. Horvát nemzetiségi népismeret

25.1. Útmutató a projektkészítéshez

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: horvat_nepismeret@oh.gov.hu

26. Roma/Cigány nemzetiségi népismeret

26.1. Útmutató a projektkészítéshez

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: cigany_nepismeret@oh.gov.hu

27. Román nemzetiségi népismeret

27.1. Útmutató a projektkészítéshez

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: roman_nepismeret@oh.gov.hu

28. Szerb nemzetiségi népismeret

28.1. Útmutató a projektkészítéshez

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: szerb_nepismeret@oh.gov.hu

29. Szlovák nemzetiségi népismeret

29.1. Útmutató a projektkészítéshez

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: szlovak_nepismeret@oh.gov.hu

30. Szlovén nemzetiségi népismeret

30.1. Útmutató a projektkészítéshez

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: szloven_nepismeret@oh.gov.hu

Nyomtatás

CÍMKÉK

érettségi