Közismereti érettségi vizsgatárgyak

Az alábbiakban adjuk közre a 2019/2020. tanévi május-júniusi vizsgaidőszak kétszintű érettségi vizsgatárgyaival kapcsolatos információkat.

Az egyes vizsgatárgyak részletes vizsgakövetelményei, vizsgaleírásai

Előadóművészet ágazat szakmai érettségi vizsgatárgyak
Szakmai érettségi vizsgatárgyak (kivéve az Előadóművészet ágazatot)

Angol célnyelvi civilizáció
Mozgóképkultúra és médiaismeret
Angol nyelv
Művészettörténet
Beás nyelv
Német célnyelvi civilizáció
Belügyi rendészeti ismeretek
Német nemzetiségi népismeret
Bibliaismeret – Hit Gyülekezete
Német nemzetiségi nyelv és irodalom
Biológia
Német nyelv
Bolgár nyelv
Népművészet
Ember- és társadalomismeret, etika
Olasz célnyelvi civilizáció
Emberismeret és etika
Olasz nyelv
Ének-zene
Orosz célnyelvi civilizáció
Eszperantó nyelv
Orosz nyelv
Evangélikus hittan Portugál nyelv
Filozófia
Pszichológia
Finn nyelv
Református hittan
Fizika
Roma/Cigány nemzetiségi népismeret
Földrajz
Román nemzetiségi népismeret
Francia célnyelvi civilizáció
Román nemzetiségi nyelv és irodalom
Francia nyelv
Román nyelv
Gazdasági ismeretek
Spanyol célnyelvi civilizáció
Héber nyelv
Spanyol nyelv
Holland nyelv
Szerb nemzetiségi népismeret
Horvát nemzetiségi népismeret
Szerb nemzetiségi nyelv és irodalom
Horvát nemzetiségi nyelv és irodalom
Szerb nyelv
Horvát nyelv Szlovák célnyelvi civilizáció
Informatika
Szlovák nemzetiségi népismeret
Japán nyelv
Szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom
Katolikus hittan
Szlovák nyelv
Katonai alapismeretek
Szlovén nemzetiségi népismeret
Kémia
Szlovén nyelv
Kínai nyelv
Társadalomismeret
Latin nyelv Testnevelés
Lengyel nyelv
Történelem
Lovári nyelv
Újgörög nyelv
Magyar mint idegen nyelv
Ukrán nyelv
Magyar nyelv és irodalom Utazás és turizmus
Matematika Vizuális kultúra


Nyomtatás

CÍMKÉK

érettségi