Gyakran ismételt kérdések a 2020. október-novemberi érettségi vizsgaidőszakban

1. Részt vehetnek-e az érettségi vizsgán azok a vizsgázók, akik hatósági karanténban vannak, de nem betegek?
Az a vizsgázó, aki hatósági karanténban van, nem vehet részt az érettségi vizsgán. Ez esetben a vizsgázó fel nem róható okból nem vesz részt a vizsgán, az érettségi jelentkezést fogadó intézmény igazgatójának

  • írásbeli vizsgarész esetén a vizsgaszabályzat 24. § (4) bekezdése szerint,
  • szóbeli vizsgarész esetén a vizsgaszabályzat 40. § (1) bekezdése szerint,
  • gyakorlati vizsgarész esetén a vizsgaszabályzat 31. § (5) bekezdése szerint

kell eljárnia. A vizsgaszabályzat fent jelzett rendelkezési mind arról szólnak, hogy a vizsgázó a vizsgáját hogyan, milyen feltételekkel folytathatja. A vizsgázó számára mindhárom esetben az első lépés, hogy lehetőleg még a vizsga előtt keresse meg annak az intézménynek a vezetőjét, ahová a jelentkezését beadta, és jelezze várható távollétét. A további teendőkről és lehetőségekről ott fog részletes tájékoztatást kapni.

2. Mi a teendő az igazoltan beteg vizsgázók esetében?
Az a vizsgázó, aki igazoltan beteg, nem vehet részt az érettségi vizsgán. Ez esetben a vizsgázó fel nem róható okból nem vesz részt a vizsgán, az érettségi jelentkezést fogadó intézmény igazgatójának

  • írásbeli vizsgarész esetén a vizsgaszabályzat 24. § (4) bekezdése szerint,
  • szóbeli vizsgarész esetén a vizsgaszabályzat 40. § (1) bekezdése szerint,
  • gyakorlati vizsgarész esetén a vizsgaszabályzat 31. § (5) bekezdése szerint

kell eljárnia. A vizsgaszabályzat fent jelzett rendelkezési mind arról szólnak, hogy a vizsgázó a vizsgáját hogyan, milyen feltételekkel folytathatja. A vizsgázó számára mindhárom esetben az első lépés, hogy lehetőleg még a vizsga előtt keresse meg annak az intézménynek a vezetőjét, ahová a jelentkezését beadta, és jelezze várható távollétét. A további teendőkről és lehetőségekről ott fog részletes tájékoztatást kapni.

3. Mi a teendő azokkal a vizsgázókkal, akiknek a testhőmérséklete a beléptetéskor végzett kötelező vizsgálat során meghaladja az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket?
Az a vizsgázó, akinek a testhőmérséklete a beléptetéskor végzett kötelező vizsgálat során meghaladja az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket, nem vehet részt az érettségi vizsgán. Ez esetben a vizsgázó fel nem róható okból nem vesz részt a vizsgán, az érettségi jelentkezést fogadó intézmény igazgatójának

  • írásbeli vizsgarész esetén a vizsgaszabályzat 24. § (4) bekezdése szerint,
  • szóbeli vizsgarész esetén a vizsgaszabályzat 40. § (1) bekezdése szerint,
  • gyakorlati vizsgarész esetén a vizsgaszabályzat 31. § (5) bekezdése szerint

kell eljárnia. A vizsgaszabályzat fent jelzett rendelkezési mind arról szólnak, hogy a vizsgázó a vizsgáját hogyan, milyen feltételekkel folytathatja. A vizsgázó számára mindhárom esetben az első lépés, hogy mihamarabb keresse meg annak az intézménynek a vezetőjét, ahová a jelentkezését beadta. A továbbiakról ott fog részletes tájékoztatást kapni.

4. Részt vehetnek-e az érettségi vizsgán azok a vizsgázók, akik tantermen kívüli digitális oktatásban vesznek részt?
Amennyiben a vizsgázó nincs hatósági karanténban, nem beteg, és a testhőmérséklete a beléptetéskor végzett kötelező vizsgálat során nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket, részt vehet a vizsgán.

5. Kötelező-e a maszkot viselni az írásbeli vizsgán?
A vizsgázók számára az írásbeli vizsga alatt a maszk viselése ajánlott, de nem kötelező. Az érintett iskolaépületekben a belépés általános szabályai érvényesek.

6. Kötelező-e a maszkot viselni a szóbeli vizsgán?
A vizsgázók számára a szóbeli vizsga alatt a maszk viselése ajánlott, de nem kötelező. Az érettségi vizsgabizottság tagjai számára a maszk viselése kötelező.