Információk az érettségiről

Az informatika és a különböző idegen nyelvek írásbeli érettségi vizsgái

Informatikából középszinten 349 helyszínen 4.807, emelt szinten 27 helyszínen 549 vizsgázó, közülük középszinten 152 fő angol, 41 fő német és 1 fő spanyol nyelven, emelt szinten 9 fő angol nyelven tesz gyakorlati érettségi vizsgát.
középszintű informatika gyakorlati vizsga 180 perces, az elérhető maximális pontszám 120 pont. A vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be a feladatok megoldására. A gyakorlati vizsgát számítógépteremben kell lebonyolítani.
A feladatsorok tematikája: szövegszerkesztés; prezentáció, grafika, weblapkészítés; táblázatkezelés; adatbázis-kezelés.
Vizsgázónként szükséges segédeszközök: számítógép a megfelelő szoftverekkel (a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja), vonalzó (amelyről a vizsgázónak kell gondoskodnia).
A fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett vizsgákon a vizsgázó az Oktatási Hivatal által központilag kiadott, az adott vizsgaidőszakra érvényes szoftverlistáról választhat. A középiskola által szervezett vizsgán a vizsgázó az iskola által kihirdetett szoftverek közül választhat.
Az emelt szintű informatika gyakorlati vizsga 240 perces, az elérhető maximális pontszám 120 pont. A vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be a feladatok megoldására. A gyakorlati vizsgát számítógépteremben kell lebonyolítani.
A feladatsorok tematikája: szövegszerkesztés; prezentáció, grafika, weblapkészítés; táblázatkezelés; adatbázis-kezelés; algoritmizálás, adatmodellezés.
Vizsgázónként szükséges segédeszközök: számítógép a megfelelő szoftverekkel (a vizsgaszervező intézmény biztosítja), vonalzó (amelyről a vizsgázónak kell gondoskodnia).
A vizsgázók a vizsgát megelőző tanévben az Oktatási Hivatal által központilag kihirdetett szoftverek használatával vizsgázhatnak.

Középszinten 10 idegen nyelvből 26 helyszínen 49, emelt szinten 13 idegen nyelvből 33 helyszínen 96 vizsgázó tesz érettségi vizsgát.

Középszint:

Vizsgatárgy Érettségiztető intézmények/
vizsgahelyszínek száma
Érettségizők száma
holland nyelv 3 3
horvát nyelv 4 4
japán nyelv 2 2
kínai nyelv 1 9
lovári nyelv 2 5
orosz nyelv 9 15
portugál nyelv 1 3
román nyelv 1 1
szlovák nyelv 1 5
újgörög nyelv 2 2


Emelt szint:

Vizsgatárgy Érettségiztető intézmények/
vizsgahelyszínek száma
Érettségizők száma
beás nyelv
1 1
bolgár nyelv
2 3
finn nyelv
1 1
holland nyelv
1 1
horvát nyelv
2 4
japán nyelv
2 2
kínai nyelv
1 1
lengyel nyelv
3 5
lovári nyelv
7 49
orosz nyelv
8 23
portugál nyelv 2 3
román nyelv 2 2
újgörög nyelv 1 1


A német nyelv, a belügyi rendészeti ismeretek, a mozgóképkultúra és médiaismeret, valamint a dráma írásbeli érettségi vizsgái


2020. október 27-én 8.00 órától, a járványügyi óvintézkedések betartásával rendezik a német nyelv, 14.00 órától pedig a belügyi rendészeti ismeretek, a mozgóképkultúra és médiaismeret, valamint a dráma írásbeli érettségi vizsgáit. (A mozgóképkultúra és médiaismeret, valamint a dráma vizsgatárgyakból csak középszinten lehet érettségizni.)

Német nyelvből középszinten 318 helyszínen 2540, emelt szinten 37 helyszínen 672 vizsgázó tesz érettségi vizsgát.
Az élő idegen nyelvi írásbeli érettségi vizsgák szerkezete minden idegen nyelv esetében azonos.
Középszinten az írásbeli vizsga időtartama 180 perc. Az első feladatlap (olvasott szöveg értése) kitöltésére 60, a másodikéra (nyelvhelyesség) 30 perc áll rendelkezésre. 15 perces szünet után hallott szöveg értésére vonatkozó feladatlap megoldása következik 30 percben, majd 60 perc áll rendelkezésre az íráskészséget vizsgáló feladatsorra.
Az emelt szintű írásbeli vizsga teljes időtartama 240 perc. A vizsgán az előzőekben is felsorolt feladatlapok szerepelnek ugyanabban a sorrendben, azonban a feladatok megoldására fordítható időtartam 70, 50, 30 és 90 perc.
Az íráskészséget vizsgáló feladatok megoldásához mindkét szinten használható nyomtatott szótár, amelyről a vizsgázónak kell gondoskodnia (a többi feladatsornál semmilyen segédeszköz nem használható).

Belügyi rendészeti ismeretekből középszinten 3 helyszínen 3, emelt szinten 15 helyszínen 60 vizsgázó érettségizik.
A belügyi rendészeti ismeretek közép- és emelt szintű írásbeli vizsgáin a vizsgázóknak egy központi feladatsort kell megoldaniuk. A vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be az I. rész (egyszerű, rövid választ igénylő feladatok) és a II. rész (szöveges, kifejtendő feladatok) feladatainak megoldására. Az I. rész megoldásához semmilyen segédeszköz nem használható. A II. rész megoldásához szükséges információkat (pl. adatokat, szemelvényeket) a feladatsornak tartalmaznia kell. A vizsgán körző, vonalzó használható, amelyekről a vizsgázónak kell gondoskodnia. Középszinten a vizsga 120, emelt szinten 180 percig tart, a maximálisan elérhető pontszám mindkét szinten 100 pont.

Mozgóképkultúra és médiaismeret vizsgatárgyból középszinten 11 helyszínen 16 vizsgázó érettségizik.
A mozgóképkultúra és médiaismeret írásbeli érettségi vizsga 180 percig tart. A feladatsor tartalmaz egy DVD-re rögzített, 5-15 perc hosszúságú filmrészletet vagy televíziós műsorrészletet. A feladatlap három részből áll: fogalom- és tárgyismeret; mozgóképi szövegértés; média miniesszé. Az elérhető maximális pontszám középszinten 50 (10+25+15) pont.
A vizsgázók segédeszközt nem használhatnak.

Dráma vizsgatárgyból középszinten 2 helyszínen 3 vizsgázó érettségizik.
Dráma vizsgatárgyból az írásbeli vizsga 120 percig tart, az elérhető maximális pontszám 60 pont. Az írásbeli feladatsor két feladattípust tartalmaz: egyszerű, rövid választ igénylő feladatokat (30 pont) és jelenetértelmezéshez, színházi megvalósításhoz kapcsolódó, néhány soros elemzést, értelmezést igénylő kérdéseket (30 pont). Vizsgacsoportonként szükséges segédeszköz: három példány helyesírási szótár, amelyeket a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosít.

Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott javítási-értékelési útmutatók alapján javítják és értékelik.

 

Az ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak, a vizuális kultúra és a filozófia írásbeli érettségi vizsgái

2020. október 26-án 8.00 órától, a járványügyi óvintézkedések betartásával rendezik az ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak és a vizuális kultúra, 14.00 órától pedig a filozófia írásbeli érettségi vizsgáit. (Filozófiából csak középszinten lehet érettségi vizsgát tenni.)

Az ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak írásbeli vizsgáin összesen 921 vizsgázó vesz részt: középszinten 283 helyszínen 579-en, emelt szinten 150 helyszínen 342-en vizsgáznak.

Középszint:
Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak

vizsgatárgy

vizsga nyelve

vizsgahelyszínek száma

érettségizõk száma

autó- és repülőgép- szerelési ismeretek

magyar

11

16

automatikai és elektronikai ismeretek

magyar

23

57

egészségügyi ismeretek

magyar

10

18

egészségügyi technikai ismeretek

magyar

1

1

élelmiszeripari ismeretek

magyar

3

9

épületgépészeti ismeretek

magyar

2

2

erdészeti és vadgazdálkodási ismeretek

magyar

5

6

fodrászati ismeretek

magyar

2

2

földmérési ismeretek

magyar

4

6

gépgyártás-technológiai ismeretek

magyar

20

48

gyakorlatosszínész-ismeretek

magyar

1

1

hajózási technikai ismeretek

magyar

1

1

hang-, film- és színháztechnikai ismeretek

magyar

4

5

informatikai ismeretek

magyar

50

145

irodai ügyviteli ismeretek

magyar

5

11

képző- és iparművészeti ismeretek

magyar

8

13

kereskedelmi ismeretek

magyar

13

22

kertészeti és parképítési ismeretek

magyar

2

2

kiadványszerkesztési ismeretek

magyar

1

1

klasszikuszenész-ismeretek

magyar

7

13

kozmetikai ismeretek

magyar

2

2

könnyűipari ismeretek

magyar

2

2

környezetvédelmi ismeretek

magyar

5

8

közgazdasági ismeretek

magyar

21

39

közlekedésautomatikai ismeretek

magyar

1

1

közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek

magyar

1

1

magas- és mélyépítési ismeretek

magyar

10

23

mechatronikai ismeretek

magyar

10

17

mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek

magyar

1

8

mezőgazdasági ismeretek

magyar

6

13

népzenész-ismeretek

magyar

1

1

nyomdaipari technikai ismeretek

magyar

2

6

pedagógiai ismeretek

magyar

4

4

rendészeti és közszolgálati ismeretek

magyar

9

17

sport ismeretek

magyar

3

9

szociális ismeretek

magyar

1

1

táncos ismeretek

magyar

2

2

távközlési ismeretek

magyar

3

12

turisztikai ismeretek

magyar

9

11

turisztikai ismeretek

német

1

1

vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek

magyar

1

1

vegyész ismeretek

magyar

1

1

vegyipari ismeretek

magyar

1

1

vendéglátóipari ismeretek

magyar

12

18

vízügyi ismeretek

magyar

1

1

Emelt szint:
Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak

vizsgatárgy

vizsga nyelve

vizsgahelyszínek száma

érettségizõk száma

autó- és repülőgép- szerelési ismeretek

magyar

1

1

 

automatikai és elektronikai ismeretek

magyar

8

21

 

egészségügyi ismeretek

magyar

17

61

 

élelmiszeripari gépésztechnikai ismeretek

magyar

1

2

 

élelmiszeripari ismeretek

magyar

1

1

 

épületgépészeti ismeretek

magyar

3

7

 

erdészeti és vadgazdálkodási ismeretek

magyar

3

3

 

gépgyártás-technológiai ismeretek

magyar

9

16

 

honvédelmi ismeretek

magyar

2

2

 

informatikai ismeretek

magyar

7

12

 

irodai ügyviteli ismeretek

magyar

8

10

 

képző- és iparművészeti ismeretek

magyar

2

3

 

kereskedelmi ismeretek

magyar

7

11

 

környezetvédelmi ismeretek

magyar

3

4

 

közgazdasági ismeretek

magyar

15

52

 

közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek

magyar

5

5

 

magas- és mélyépítési ismeretek

magyar

8

22

 

mezőgazdasági ismeretek

magyar

6

10

 

pedagógiai ismeretek

magyar

16

37

 

postaforgalmi ismeretek

magyar

1

3

 

rendészeti és közszolgálati ismeretek

magyar

17

49

 

szociális ismeretek

magyar

2

2

 

táncos ismeretek

magyar

1

1

 

turisztikai ismeretek

magyar

3

3

 

vegyész ismeretek

magyar

1

1

 

vendéglátóipari ismeretek

magyar

2

2

 

vízügyi ismeretek

magyar

1

1

 

Vizuális kultúra vizsgatárgyból középszinten 24 helyszínen 36 vizsgázó érettségizik.
A vizuális kultúra középszintű írásbeli érettségi vizsgán egy képmelléklettel illusztrált művészettörténeti, műelemző jellegű, legalább 6 feladatból álló feladatsort kell megoldani legfeljebb 180 perc alatt. Az írásbeli feladatsor 40-50%-a feleletalkotó típusú, amelyből legalább egy elemző vagy összehasonlító jellegű esszéfeladat. Az elérhető maximális pontszám 75 pont.

Filozófiából középszinten 4 helyszínen 4 vizsgázó érettségizik.
A filozófia középszintű írásbeli vizsgája 180 perces, az elérhető maximális pontszám 100 pont. Az írásbeli vizsga két részből áll: A) rész: filozófiatörténeti ismeretekre vonatkozó kérdéssor (30 pont); B) rész: „szövegértelmezés, reflektálás" feladatok (70 pont). A vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be a feladatok megoldására.
Az írásbeli vizsgán nem használható segédeszköz.

Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott javítási-értékelési útmutatók alapján javítják és értékelik.

A korábbi napok írásbeli vizsgáiról szóló összefoglalók alább érhetők el:

Az angol nyelv, a kémia, a gazdasági ismeretek, a katonai alapismeretek és a pszichológia írásbeli érettségi vizsgái

2020. október 22-én 8.00 órától, a járványügyi óvintézkedések betartásával rendezik az angol nyelv, 14.00 órától pedig a kémia, a gazdasági ismeretek, a katonai alapismeretek és a pszichológia vizsgatárgyak érettségi vizsgáit. (Gazdasági ismeretekből csak emelt szintű írásbeli, pszichológiából csak középszintű érettségi vizsgát lehet tenni.)

Angol nyelvből középszinten 390 helyszínen 12518, emelt szinten 94 helyszínen 5232 vizsgázó tesz érettségi vizsgát.

Az élő idegen nyelvi írásbeli érettségi vizsgák szerkezete minden idegen nyelv esetében azonos.

Középszinten az írásbeli vizsga időtartama 180 perc. Az első feladatlap (olvasott szöveg értése) kitöltésére 60, a másodikéra (nyelvhelyesség) 30 perc áll rendelkezésre. 15 perces szünet után hallott szöveg értésére vonatkozó feladatlap megoldása következik 30 percben, majd 60 perc áll rendelkezésre az íráskészséget vizsgáló feladatsorra

Az emelt szintű írásbeli vizsga teljes időtartama 240 perc. A vizsgán az előzőekben is felsorolt feladatlapok szerepelnek ugyanabban a sorrendben, azonban a feladatok megoldására fordítható időtartam 70, 50, 30 és 90 perc.

Az íráskészséget vizsgáló feladatok megoldásához mindkét szinten használható nyomtatott szótár, amelyről a vizsgázó gondoskodik (a többi feladatsornál semmilyen segédeszköz nem használható).

Kémiából középszinten 24 helyszínen 32, emelt szinten 25 helyszínen 315 vizsgázó tesz érettségi vizsgát.

kémia írásbeli vizsga középszinten 120 percig tart, a vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be a feladatok megoldására. A feladatsor általános, szervetlen és szerves kémiára vonatkozó kérdéseket tartalmaz. A feladatsor típusai: feleletválasztásos kérdések, táblázatkiegészítés, reakcióegyenletek kiegészítése, elemző feladatok, elméleti kérdések, számítási feladatok és egy esettanulmány típusú probléma megoldása. Az elérhető maximális pontszám 100 pont.

Vizsgázónként szükséges segédeszköz: függvénytáblázat periódusos rendszerrel és szöveges adatok tárolására, megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, amelyekről a vizsgázó gondoskodik.

Az emelt szintű kémia írásbeli vizsga 240 perces, a vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be a feladatok megoldására. A feladatsor azonos számban tartalmaz általános, szervetlen és szerves kémiai kérdéseket. A feladatsor típusai: feleletválasztásos kérdések, táblázatkiegészítés, reakcióegyenletek kiegészítése, elemző feladatok, esettanulmány típusú problémafeladat és számítási feladatok. Az elérhető maximális pontszám 100 pont.

Vizsgázónként szükséges segédeszköz: függvénytáblázat periódusos rendszerrel és szöveges adatok tárolására, megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, amelyekről a vizsgázó gondoskodik.

Gazdasági ismeretek vizsgatárgyból emelt szinten 4 helyszínen 5 vizsgázó érettségizik.
A gazdasági ismeretek vizsgatárgy emelt szintű írásbeli feladatlapjának megoldására 180 percük van a vizsgázóknak, a feladatok – amelyek lehetnek feleletválasztós, rövid választ vagy számítást, ábrázolást igénylő feladatok – a makroökonómia, a mikroökonómia és a nemzetközi gazdaság témaköreire vonatkoznak.

Katonai alapismeretekből középszinten 1 helyszínen 1, emelt szinten 2 helyszínen 3 vizsgázó érettségizik.

katonai alapismeretek vizsgatárgy középszintű írásbeli vizsgája 120 percig tart. Az írásbeli vizsgán a vizsgázóknak egy 25-30 feladatot tartalmazó feladatsort kell megoldaniuk. A feladatlap megoldásához segédeszköz nem használható.

Az emelt szintű írásbeli vizsga 240 percig tart. Az írásbeli vizsga két feladatsorból áll: az I. feladatalapon 80 perc alatt 20-25 egyszerű, rövid választ igénylő feladatot, a II. feladatlapon pedig 2 hosszú, 2 rövid, kifejtendő szöveges és 2 tájékozódással kapcsolatos feladatot kell megoldani. Az I. feladatsor megoldásakor segédeszköz nem használható. A II. feladatlapnál a vizsgázók vonalzót, körzőt, középiskolai történelmi és középiskolai földrajzi atlaszt használhatnak, amelyekről a vizsgázóknak kell gondoskodniuk.

A feladatsor megoldásával mindkét szinten 100 pont érhető el.

Pszichológia vizsgatárgyból középszinten 1 helyszínen 1 vizsgázó érettségizik.

A pszichológia középszintű írásbeli érettségi feladatai között szerepel pszichológiai fogalmak meghatározása, kísérlet leírása és tanulságainak összefoglalása, továbbá 2 rövid és 2 hosszú esszéfeladat, amelyekből egyet-egyet kell kifejteniük a vizsgázóknak 180 perc alatt. A feladatok megoldásához segédeszköz nem használható.

Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott javítási-értékelési útmutatók alapján javítják és értékelik.

A történelem és a francia nyelvi írásbeli érettségi vizsgák

2020. október 21-én 8.00 órától, a járványügyi óvintézkedések betartásával rendezik a történelem, 14.00 órától pedig a francia nyelv írásbeli vizsgáit.

Történelem vizsgatárgyból középszinten 224 helyszínen 1116, emelt szinten 28 helyszínen 259 vizsgázó tesz érettségi vizsgát (középszinten angol, német és horvát nyelven is érettségiznek).

történelem vizsgatárgy középszintű írásbeli vizsgája 180 percig tart. A vizsgázóknak egy központi feladatsort kell megoldaniuk, amelynek első része egyszerű, rövid választ igénylő feladatokból, második része szöveges (kifejtendő) feladatokból áll. A vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be az egyes feladatok megoldására.
Az írásbeli feladatsor kb. 60%-a a magyar, 40%-a pedig az egyetemes történelemhez kapcsolódik.

A feladatlap megoldásához megengedett segédeszköz: a középiskolai történelmi atlasz (az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlasz), amelyről a vizsgázó gondoskodik. Vizsgacsoportonként szükséges továbbá legalább három példány helyesírási szótár, amelyet a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosít.

történelem vizsgatárgy emelt szintű írásbeli vizsgája 240 percig tart. Az írásbeli vizsga két feladatsorból áll (I.: egyszerű, rövid választ igénylő feladatok; II.: szöveges [kifejtendő] feladatok). A vizsgázók először az I. feladatlapot oldják meg. A vizsgadolgozatokat 100 perc elteltével a felügyelőtanár összegyűjti. Ezután osztható ki a II. feladatlap.
Az írásbeli feladatsor kb. 60%-a a magyar, 40%-a pedig az egyetemes történelemhez kapcsolódik.

A II. feladatlap megoldásához megengedett segédeszköz: a középiskolai történelmi atlasz (az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlasz), amelyről a vizsgázó gondoskodik. Vizsgacsoportonként szükséges továbbá legalább három példány helyesírási szótár, amelyet a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosít.

Francia nyelvből középszinten 42 helyszínen 125, emelt szinten 7 helyszínen 50 vizsgázó tesz érettségi vizsgát.
Az élő idegen nyelvi írásbeli érettségi vizsgák szerkezete minden idegen nyelv esetében azonos.

Középszinten az írásbeli vizsga időtartama 180 perc. Az első feladatlap (olvasott szöveg értése) kitöltésére 60, a másodikéra (nyelvhelyesség) 30 perc áll rendelkezésre. 15 perces szünet után hallott szöveg értésére vonatkozó feladatlap megoldása következik 30 percben, majd 60 perc áll rendelkezésre az íráskészséget vizsgáló feladatsorra.
Az emelt szintű írásbeli vizsga időtartama 240 perc. A vizsgán az előzőekben is felsorolt feladatlapok szerepelnek ugyanabban a sorrendben, azonban a feladatok megoldására fordítható időtartam 70, 50, 30 és 90 perc.
Az íráskészséget vizsgáló feladatok megoldásához mindkét szinten használható nyomtatott szótár, amelyről a vizsgázó gondoskodik (a többi feladatsornál semmilyen segédeszköz nem használható).

Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott javítási-értékelési útmutatók alapján javítják és értékelik.

A matematika, a latin és a héber nyelv írásbeli érettségi vizsgái

2020. október 20-án 8.00 órától, a járványügyi óvintézkedések betartásával rendezik a matematika, 14.00 órától pedig a latin és a héber nyelv írásbeli érettségi vizsgákat.

Matematika vizsgatárgyból középszinten 290 helyszínen 1933, emelt szinten 20 helyszínen 130 vizsgázó tesz érettségi vizsgát. (Matematikából középszinten angol, német és horvát nyelven is vizsgáznak.)
A matematika vizsgatárgy középszintű írásbeli vizsgája 180 percig tart. A vizsgázók először (45 perc alatt) az I. feladatlapot, majd (135 perc alatt) a II. feladatlapot oldják meg; a feladatlapokon belül a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be.
A 10-12 feladatot tartalmazó I. feladatlap az alapfogalmak, definíciók, egyszerű összefüggések ismeretét ellenőrzi. A II. feladatlap két részre oszlik: az „A" rész három (egy vagy több kérdésből álló) feladatot tartalmaz; a „B" rész három, egymással megegyező pontszámú feladatot tartalmaz, amelyekből a vizsgázóknak kettőt kell megoldaniuk, és csak ez a kettő értékelhető.
A matematika vizsgatárgy emelt szintű írásbeli vizsgája 240 percig tart. Az írásbeli vizsga két részből áll, a vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be az I. és a II. rész feladatainak megoldására.
Az I. rész négy feladatból áll, amelyek több részkérdést is tartalmazhatnak.
A II. rész öt, egymással megegyező pontszámú feladatból áll, amelyek közül a vizsgázóknak négyet kell megoldaniuk, és csak ez a négy értékelhető.
Megengedett segédeszközök (közép- és emelt szinten is): függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle), szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző, vonalzó és szögmérő, amelyekről a vizsgázó gondoskodik. Az eszközöket a vizsgázók a vizsga során egymás között nem cserélhetik.

Latin nyelvből középszinten 16 helyszínen 53, emelt szinten 4 helyszínen 15 vizsgázó tesz írásbeli érettségi vizsgát.
A latin nyelvi írásbeli érettségi vizsga mindkét szinten 180 perces. A vizsgázóknak egy fordítási feladatot (135 perc), majd egy leíró nyelvtani és lexikai-szóképzési feladatsort (45 perc) kell megoldaniuk, amely 6 leíró nyelvtani és 2 lexikai-szóképzési feladatból áll. Az elérhető maximális pontszám 75 pont (40+35 pont).
A fordítási feladathoz segédeszközként nyomtatott latin–magyar szótár használható, amelyről a vizsgázó gondoskodik. A II. feladatsorhoz nem használható segédeszköz.

Héber nyelvből emelt szinten 1 helyszínen 4 vizsgázó érettségizik.
Az élő idegen nyelvi írásbeli érettségi vizsgák szerkezete minden idegen nyelv esetében azonos.
Az emelt szintű írásbeli vizsga időtartama 240 perc. Az első feladatlap (olvasott szöveg értése) kitöltésére 70, a másodikéra (nyelvhelyesség) 50 perc áll rendelkezésre. 15 perces szünet után hallott szöveg értésére vonatkozó feladatlapot kell kitölteni 30 percben, majd 90 perc áll rendelkezésre az íráskészséget vizsgáló feladatsorra.
Az íráskészséget vizsgáló feladatsor megoldásához nyomtatott szótár használható, amelyről a vizsgázó gondoskodik (a többi feladatsornál semmilyen segédeszköz nem használható).

Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott javítási-értékelési útmutatók alapján javítják és értékelik.


A korábbi napok írásbeli vizsgáiról szóló összefoglalók alább érhetők el:

 

A magyar nyelv és irodalom, a magyar mint idegen nyelv és a földrajz írásbeli érettségi vizsgái

2020. október 19-én 8.00 órától, a járványügyi óvintézkedések betartásával rendezik meg a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar mint idegen nyelv, 14.00 órától pedig a földrajz írásbeli érettségi vizsgákat. (Magyar mint idegen nyelvből csak középszintű vizsga tehető.)

Magyar nyelv és irodalom vizsgatárgyból középszinten 227 helyszínen 1072, emelt szinten 16 helyszínen 73 vizsgázó érettségizik.

A magyar nyelv és irodalom vizsgatárgy középszintű írásbeli vizsgája 240 percig tart. A vizsgázóknak két feladatlapot kell megoldaniuk. Az első feladatlap megoldására 90, a másodikéra 150 perc áll rendelkezésre. Az első feladatlap egy szövegértési és egy szövegalkotási feladatot tartalmaz. A vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be a feladatok megoldására. A szövegértési feladatsor bázisszövege egy, esetleg két (egymással összefüggő) ismeretterjesztő szövegből, publicisztikai műből vagy ezek részletéből áll. A szövegalkotási feladat lehet érvelés vagy gyakorlati szövegműfaj alkotása, amelynek elvárt terjedelme 120–200 szó. A vizsgadolgozatokat 90 perc elteltével a felügyelő tanár összegyűjti. Ezután osztható ki a második feladatlap, amely egy műértelmező szöveg alkotását várja el a vizsgázóktól: ez – a vizsgázó választása szerint – lehet egy mű adott szempontú értelmezése vagy két mű adott szempontú összehasonlító értelmezése. A választott feladat megoldásának elvárt terjedelme 400–800 szó.

A magyar nyelv és irodalom vizsgatárgy emelt szintű írásbeli vizsgája 240 percig tart. A vizsga szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsorból, valamint két különböző szövegalkotási feladatból áll. A vizsgázók egyetlen feladatlapot kapnak, a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be a feladatok megoldására.

A szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor egy alkotáshoz (irodalmi vagy nyelvi témájú értekező prózához, esszéhez vagy annak részletéhez, lírai műhöz, szépprózai alkotáshoz vagy annak részletéhez, egy drámához vagy annak részletéhez) kapcsolódik. A feladatsor szövegértést, nyelvi ismereteket és irodalmi műveltséget vizsgáló kérdéseket egyaránt tartalmaz.

A két szövegalkotási feladat két különböző témáról szóló, adott szempontú és műfajú önálló szöveg alkotását írja elő. A műértelmező szöveg elvárt terjedelme 400–800 szó, a reflektáló szövegé 150–450 szó.

A közép- és emelt szintű írásbeli vizsgafeladatok megoldásakor is használható helyesírási szótár, ebből vizsgatermenként legalább négy példányt a vizsgát szervező intézmény biztosít.

A tartalomra elérhető 90 pont mellett a helyesírásra és az írásképre további 8+2 pont szerezhető mindkét szinten.

Magyar mint idegen nyelvből középszinten 6 helyszínen 7 vizsgázó tesz érettségi vizsgát.

Az élő idegen nyelvi írásbeli érettségi vizsgák szerkezete minden idegen nyelv esetében azonos.

Középszinten az írásbeli vizsga időtartama 180 perc. Az első feladatlap (olvasott szöveg értése) kitöltésére 60, a másodikéra (nyelvhelyesség) 30 perc áll rendelkezésre. 15 perces szünet után hallott szöveg értésére vonatkozó feladatlapot kell megoldani 30 percben, majd 60 perc áll rendelkezésre az íráskészséget vizsgáló feladatsorra.

Az íráskészséget vizsgáló feladatok megoldásához mindkét szinten használható nyomtatott szótár, amelyről a vizsgázó gondoskodik (a többi feladatsornál semmilyen segédeszköz nem használható).

Földrajzból középszinten 159 helyszínen 530 (közülük angol nyelven 11, francia nyelven 9, német nyelven 7, olasz nyelven 5, spanyol nyelven 8), emelt szinten 17 helyszínen 63 vizsgázó tesz írásbeli érettségi vizsgát.

A földrajz írásbeli vizsga középszinten 120 percig tart, két feladatsort (első rész: topográfiai ismereteket, képességeket ellenőrző feladatsor; második rész: földrajzi ismereteket és képességeket vizsgáló feladatsor) kell megoldani. A vizsgázók először (20 perc alatt) az első, majd (100 perc alatt) a második feladatsort oldják meg. A feladatsorokon belül a rendelkezésre álló idő tetszés szerint beosztható. A feladatsorok arányai: földrajzi-környezeti ismeretanyag: 45%, topográfiai ismeretek: 15%, gyakorlati jellegű feladatok: 40%. Az elérhető maximális pontszám 100 pont.

Az első feladatlap megoldásához semmilyen segédeszköz nem használható. A második feladatlaphoz vizsgázónként szükséges segédeszközök: középiskolai földrajzi atlasz, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző és vonalzó, amelyekről a vizsgázó gondoskodik.

Az emelt szintű földrajz írásbeli 240 perces; a vizsgázók a rendelkezésre álló időt tetszésük szerint oszthatják be a feladatok megoldására. A feladatsorokban közel azonos arányban jelennek meg a természetföldrajzi és a társadalomföldrajzi kérdések. A feladatsor arányai: földrajzi-környezeti ismeretanyag: 50%, topográfiai ismeretek: 20%, gyakorlati jellegű feladatok: 30%. Az elérhető maximális pontszám 100 pont.

Vizsgázónként szükséges segédeszköz: szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző és vonalzó, amelyekről a vizsgázó gondoskodik. A megoldáshoz térkép, középiskolai földrajzi atlasz nem használható.

Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott javítási-értékelési útmutatók alapján javítják és értékelik.

 

A nemzetiségi nyelv és irodalom érettségi vizsgái

2020. október 16-án 8.00 órától, a járványügyi óvintézkedések betartásával rendezik a nemzetiségi nyelv és irodalom vizsgatárgyak írásbeli érettségi vizsgáit. Középszinten horvát nemzetiségi nyelv és irodalomból 2 vizsgahelyszínen 2-en tesznek írásbeli érettségi vizsgát. Emelt szinten horvát nemzetiségi nyelv és irodalomból 2 vizsgahelyszínen 2-en, német nemzetiségi nyelv és irodalomból 1 vizsgahelyszínen 2-en érettségiznek.

Nemzetiségi nyelv és irodalom vizsgatárgyból az írásbeli vizsga mindkét szinten 240 percig tart.
Középszinten a vizsgázók két feladatlapot oldanak meg. Az I. feladatlapon (50 pont) egy szövegértési feladatsort és egy választható szövegalkotási feladatot (érvelés vagy gyakorlati szövegalkotás) kell megoldaniuk, míg a II. feladatlapon (40 pont) két műértelmező szövegalkotási feladatból kell egyet választaniuk és megoldaniuk. A vizsgázók először az I. feladatlapot oldják meg. A vizsgadolgozatokat 90 perc elteltével a felügyelő tanár összegyűjti. Ezután osztható ki a II. feladatlap, amelynek megoldására 150 perc áll rendelkezésre.
Emelt szinten az írásbeli vizsga egy szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsorból (40 pont) és két különböző (egy műértelmező és egy reflektáló) szövegalkotási feladatból (50 pont) áll. A vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be a feladatok megoldására.
A tartalomra elérhető 90 pont mellett a helyesírásra és az írásképre további 8+2 pont szerezhető mindkét szinten.

Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott javítási-értékelési útmutatók alapján javítják és értékelik.

Az október 16-i nemzetiségi nyelv és irodalom vizsga feladatlapjai és javítási-értékelési útmutatói ide kattintva érhetők el.