A 2019. május-júniusi érettségi vizsgák nyilvánosságra hozott anyagai

Az alábbiakban adjuk közre a 2018/2019. tanévi május-júniusi vizsgaidőszak kétszintű érettségi vizsgatárgyaival kapcsolatos információkat.

Az egyes vizsgatárgyak részletes vizsgakövetelményei, vizsgaleírásai

Vissza a vizsgatárgyak listájához
Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak
Ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak

Informatika - Katonai alapismeretek - Mozgókép és médiaismeret - Testnevelés - Magyar nyelv és irodalom - Ember- és társadalomismeret, etika - Emberismeret és etika - Társadalomismeret - Utazás és turizmus - Vizuális kultúra - Történelem - Gazdasági ismeretek - Biológia - Fizika - Földrajz - Kémia - Angol célnyelvi civilizáció - Francia célnyelvi civilizáció - Német célnyelvi civilizáció - Olasz célnyelvi civilizáció

1. Informatika

1.1. Az informatika érettségi vizsga szóbeli vizsgarészéhez javasolt könyvtári dokumentumok listája
1.2. Útmutató a rendszergazdák és a felügyelő tanárok számára

EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁKHOZ:

1.3. Szoftverlista az emelt szintű érettségi vizsgákhoz
1.4. Emelt szintű szóbeli témakörök
1.5. Az emelt szintű szóbeli vizsgához útmutató a rendszergazdák számára
1.6. Az emelt szintű szóbeli vizsgához adatlap a rendszergazdák számára

KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁKHOZ:

1.7. Szoftverlista a fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett középszintű informatika érettségi vizsgákhoz
1.8. A középszintű informatika érettségi vizsga szoftverválasztási nyilatkozata
1.9. A fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett középszintű szóbeli vizsgák témakörei

A fenti szoftverlistákban található ingyenes szoftverek letölthetők ide kattintva.

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: informatika@oh.gov.hu

2. Katonai alapismeretek

2.1. A szóbeli vizsgához szükséges személyi és technikai eszközök közép- és emelt szinten

A vizsgatárgyakkal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: katonai_alapism@oh.gov.hu

3. Mozgóképkultúra és médiaismeret

3.1. Gyakorlati vizsgafeladatok a középszintű érettségi vizsgához
3.2. Előzetes szempontok a projektfeladatok értékeléséhez
3.3. A vizsgafeladatokban felhasznált filmek listája

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: mozgokepkultura_mediaismeret@oh.gov.hu

4. Testnevelés

4.1. Középszintű gyakorlati érettségi vizsga
4.2. Emelt szintű gyakorlati érettségi vizsga
4.3. Emelt szintű 64 ütemű gimnasztika gyakorlatlánc (video)

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: testneveles@oh.gov.hu

5. Magyar nyelv és irodalom

5.1. Tételcímek az emelt szintű szóbeli vizsgára
5.2. Tételcímek a fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett középszintű szóbeli vizsgára

A 2017. január 1-től hatályos követelményeknek megfelelő mintafeladatok és mintatételek

5.3. Bevezetés
5.4. Középszintű írásbeli érvelés vagy gyakorlati szövegalkotási feladat
5.5. Középszintű írásbeli érvelés vagy gyakorlati szövegalkotási feladat javítási-értékelési útmutatója
5.6. Középszintű írásbeli műértelmező szövegalkotási feladat: egy mű elemzése
5.7. Középszintű írásbeli műértelmező szövegalkotási feladat: egy mű elemzése – javítási-értékelési útmutató
5.8. Középszintű írásbeli műértelmező szövegalkotási feladat: összehasonlító elemzés
5.9. Középszintű írásbeli műértelmező szövegalkotási feladat: összehasonlító elemzés – javítási-értékelési útmutató
5.10. Emelt szintű írásbeli műértelmező szövegalkotási feladat
5.11. Emelt szintű írásbeli műértelmező szövegalkotási feladat javítási-értékelési útmutatója
5.12. Emelt szintű írásbeli reflektáló szövegalkotási feladat
5.13. Emelt szintű írásbeli reflektáló szövegalkotási feladat javítási-értékelési útmutatója
5.14. Melléklet: helyesírás, íráskép
5.15. Középszintű szóbeli mintatételek
5.16. Emelt szintű szóbeli mintatételek

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: magyar_nyelv_es_irod@oh.gov.hu

6. Ember- és társadalomismeret, etika

6.1. Projekttémák a középszintű írásbeli vizsgarészhez
6.2. Útmutató a projektkészítéshez; a projektmunka értékelése

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: ember-_tarsadalomismeret_etika@oh.gov.hu

7. Emberismeret és etika

7.1. Projekttémák a középszintű írásbeli vizsgarészhez
7.2. Útmutató a projektkészítéshez; a projektmunka értékelése

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: emberismeret_es_etika@oh.gov.hu

8. Társadalomismeret

8.1. Projekttémák a középszintű írásbeli vizsgarészhez
8.2. Útmutató a projektkészítéshez; a projektmunka értékelése
8.3. Témakörök az emelt szintű szóbeli vizsgához

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: tarsadalomismeret@oh.gov.hu

9. Utazás és turizmus

9.1. Gyakorlati projektfeladatok
9.2. A gyakorlati szóbeli vizsgához használható eszközök
9.3. Formai követelmények a projekt dolgozathoz
9.4. Gyakorlati szóbeli feladatbank

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: utazas_es_turizmus@oh.gov.hu

10. Vizuális kultúra

10.1. Projekttémák a középszintű gyakorlati vizsgához
10.2. Tájékoztató a projektmunka készítéséhez
10.3. Emelt szintű gyakorlati vizsgához szükséges alapvető anyagok és eszközök listája
10.4. Témakörök az emelt szintű szóbeli vizsgához

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: vizualis_kultura@oh.gov.hu

11. Történelem

11.1. Tematika az emelt szintű szóbeli vizsgára
11.2. Tematika a fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett középszintű szóbeli vizsgára
11.3. Tájékoztató az emelt szintű érettségi vizsga változásairól
11.4. Tájékoztató az középszintű érettségi vizsga változásairól
11.5. Tájékoztató a 2018/2019. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában a történelem érettségi vizsgákon használható középiskolai történelmi atlaszokról

A 2017. január 1-től hatályos követelményeknek megfelelő mintafeladatok és mintatételek

11.6. Mintafeladat a középszintű komplex forráselemző feladathoz
11.7. Mintafeladat az emelt szintű komplex forráselemző feladathoz
11.8. Mintafeladat az emelt szintű komplex esszé feladathoz
11.9. Középszintű szóbeli mintatételek
11.10. Emelt szintű szóbeli mintatételek

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: tortenelem@oh.gov.hu

12. Gazdasági ismeretek

12.1. Projekttémák közép- és emelt szinten
12.2. A projektmunka készítésének ajánlott menete közép- és emelt szinten
12.3. A projektmunka értékelési szempontjai

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: gazdasagi_ism@oh.gov.hu

13. Biológia

13.1. Tájékoztató az emelt szintű szóbeli vizsgához, az A) feladat tételei

A 2017. január 1-től hatályos követelményeknek megfelelő mintafeladatok és mintatételek

13.2. Emelt szintű szóbeli mintatételek
13.3. Középszintű szóbeli mintatételek

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: biologia@oh.gov.hu

14. Fizika

14.1. Az emelt szintű szóbeli vizsga méréseivel kapcsolatos tudnivalók vizsgázóknak, vizsgahelyszíneknek, felkészítő tanároknak
14.2. Az emelt szintű mérési feladatok elvárt időtartama
14.3. Az emelt szintű szóbeli vizsga mérései
14.4. Az emelt szintű szóbeli vizsga témakörei
14.5. Kísérletek és egyszerű mérések a középszintű szóbeli vizsgákhoz (pdf formátum - szerkeszthető formátum)
14.6. A fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett középszintű szóbeli vizsga témakörei illetve kísérletei és egyszerű mérései

A 2017. január 1-től hatályos követelményeknek megfelelő mintafeladatok és mintatételek

14.7. Középszintű szóbeli mintatételek
14.8. Emelt szintű szóbeli mintatételek
14.9. Új típusú írásbeli mintafeladatok emelt és középszinten

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: fizika@oh.gov.hu

15. Földrajz

15.1. Az emelt szintű szóbeli vizsga témakörei
15.2. A vizsgakövetelményhez kapcsolódó topográfiai fogalmak a közép- és emelt szintű vizsgákhoz
15.3. A vizsgakövetelményekhez kapcsolódó általános és egyedi fogalmak

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: foldrajz@oh.gov.hu

16. Kémia

16.1. Az emelt szintű szóbeli vizsga A és C feladatának témakörei
16.2. Munkarend és balesetvédelem az emelt szintű szóbeli vizsga B feladatához; B feladat elvégzendő és nem elvégzendő kísérletei, kísérletleírásai
16.3. A fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett kémia középszintű szóbeli vizsga témakörei, kísérletei és kísérletleírásai

A 2017. január 1-től hatályos követelményeknek megfelelő mintafeladatok és mintatételek

16.4. Középszintű szóbeli mintatételek
16.5. Emelt szintű szóbeli mintatételek

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: kemia@oh.gov.hu

17. Angol célnyelvi civilizáció

17.1. Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: angol_celnyelvi_civ@oh.gov.hu

18. Francia célnyelvi civilizáció

18.1. Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: francia_celnyelvi_civ@oh.gov.hu

19. Német célnyelvi civilizáció

19.1. Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: nemet_celnyelvi_civ@oh.gov.hu

20. Olasz célnyelvi civilizáció

20.1. Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: olasz_celnyelvi_civ@oh.gov.hu

Nyomtatás