Közismereti érettségi vizsgatárgyak

Az alábbiakban adjuk közre a 2018/2019. tanévi május-júniusi vizsgaidőszak kétszintű érettségi vizsgatárgyaival kapcsolatos információkat.

Az egyes vizsgatárgyak részletes vizsgakövetelményei, vizsgaleírásai

Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak
Ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak


 

Angol célnyelvi civilizáció
Művészettörténet
Angol nyelv Német célnyelvi civilizáció
Beás nyelv Német nemzetiségi népismeret
Belügyi rendészeti ismeretek Német nyelv
Bibliaismeret – Hit Gyülekezete Német nemzetiségi nyelv és irodalom
Biológia
Népművészet
Bolgár nyelv Olasz célnyelvi civilizáció
Ember- és társadalomismeret, etika
Olasz nyelv
Emberismeret és etika
Orosz célnyelvi civilizáció
Ének-zene Orosz nyelv
Eszperantó nyelv
Portugál nyelv
Evangélikus hittan Pszichológia
Filozófia Református hittan
Finn nyelv Roma/Cigány nemzetiségi népismeret
Fizika
Román nemzetiségi népismeret
Földrajz
Román nyelv
Francia célnyelvi civilizáció
Spanyol célnyelvi civilizáció
Gazdasági ismeretek Spanyol nyelv
Héber nyelv
Szerb nemzetiségi népismeret
Holland nyelv
Szerb nemzetiségi nyelv és irodalom
Horvát nemzetiségi népismeret
Szerb nyelv
Horvát nemzetiségi nyelv és irodalom
Szlovák célnyelvi civilizáció
Horvát nyelv Szlovák nemzetiségi népismeret
Informatika
Szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom
Japán nyelv Szlovák nyelv
Katolikus hittan
Szlovén nemzetiségi népismeret
Katonai alapismeretek
Szlovén nyelv
Kémia Társadalomismeret
Kínai nyelv
Testnevelés
Latin nyelv
Történelem
Lengyel nyelv
Utazás és turizmus
Lovári nyelv
Újgörög nyelv
Magyar mint idegen nyelv
Vizuális kultúra
Magyar nyelv és irodalom

Matematika

Mozgóképkultúra és médiaismeret

Nyomtatás