A 2018. május-júniusi érettségi vizsgák nyilvánosságra hozott anyagai

Az alábbiakban adjuk közre a 2017/2018. tanévi május-június vizsgaidőszak kétszintű érettségi vizsgatárgyaival kapcsolatos információkat.

Az egyes vizsgatárgyak részletes vizsgakövetelményei, vizsgaleírásai

Vissza a vizsgatárgyak listájához

Informatika - Katonai alapismeretekMozgóképkultúra és médiaismeret - TestnevelésMagyar nyelv és irodalom - Utazás és turizmusEmber- és társadalomismeret, etikaEmberismeret és etikaTársadalomismeretVizuális kultúra - Gazdasági ismeretek - Biológia - Fizika - Földrajz - Kémia - Angol célnyelvi civilizáció - Francia célnyelvi civilizáció - Német célnyelvi civilizáció - Olasz célnyelvi civilizáció - Orosz célnyelvi civilizáció - Spanyol célnyelvi civilizáció - Szlovák célnyelvi civilizáció - TörténelemHorvát nemzetiségi nyelv és irodalomRomán nemzetiségi nyelv és irodalomSzerb nemzetiségi nyelv és irodalomSzlovák nemzetiségi nyelv és irodalomHorvát nemzetiségi népismeretRoma/Cigány nemzetiségi népismeretRomán nemzetiségi népismeretSzerb nemzetiségi népismeretSzlovák nemzetiségi népismeretSzlovén nemzetiségi népismeret

 

1. Informatika

1.1. Az informatika érettségi vizsga szóbeli vizsgarészéhez javasolt könyvtári dokumentumok listája
1.2. Útmutató a rendszergazdák és a felügyelő tanárok számára

EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁKHOZ:

1.3. Szoftverlista az emelt szintű érettségi vizsgákhoz
1.4. Emelt szintű szóbeli témakörök
1.5. Az emelt szintű szóbeli vizsgához útmutató a rendszergazdák számára
1.6. Az emelt szintű szóbeli vizsgához adatlap a rendszergazdák számára

KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁKHOZ:

1.7. Szoftverlista a fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett középszintű informatika érettségi vizsgákhoz
1.8. A középszintű informatika érettségi vizsga szoftverválasztási nyilatkozata
1.9. A fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett középszintű szóbeli vizsgák témakörei

A fenti szoftverlistákban található ingyenes szoftverek letölthetők ide kattintva.

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: informatika@oh.gov.hu

2. Katonai alapismeretek

2.1. A szóbeli vizsgához szükséges személyi és technikai eszközök közép- és emelt szinten

A vizsgatárgyakkal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: katonai_alapism@oh.gov.hu

3. Mozgóképkultúra és médiaismeret

3.1. Gyakorlati vizsgafeladatok a középszintű érettségi vizsgához
3.2. Előzetes szempontok a projektfeladatok értékeléséhez
3.3. A vizsgafeladatokban felhasznált filmek listája

A vizsgatárgyakkal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: mozgokepkultura_mediaismeret@oh.gov.hu

4. Testnevelés

4.1. Középszintű gyakorlati érettségi vizsga
4.2. Emelt szintű gyakorlati érettségi vizsga
4.3. Emelt szintű 64 ütemű gimnasztika gyakorlatlánc (video)

A vizsgatárgyakkal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: testneveles@oh.gov.hu

5. Magyar nyelv és irodalom

5.1. Tételcímek az emelt szintű szóbeli vizsgára
5.2. Tételcímek a fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett középszintű szóbeli vizsgára

A 2017. január 1-től hatályos követelményeknek megfelelő mintafeladatok és mintatételek

5.3. Bevezetés
5.4. Középszintű írásbeli érvelés vagy gyakorlati szövegalkotási feladat
5.5. Középszintű írásbeli érvelés vagy gyakorlati szövegalkotási feladat javítási-értékelési útmutatója
5.6. Középszintű írásbeli műértelmező szövegalkotási feladat: egy mű elemzése
5.7. Középszintű írásbeli műértelmező szövegalkotási feladat: egy mű elemzése – javítási-értékelési útmutató
5.8. Középszintű írásbeli műértelmező szövegalkotási feladat: összehasonlító elemzés
5.9. Középszintű írásbeli műértelmező szövegalkotási feladat: összehasonlító elemzés – javítási-értékelési útmutató
5.10. Emelt szintű írásbeli műértelmező szövegalkotási feladat
5.11. Emelt szintű írásbeli műértelmező szövegalkotási feladat javítási-értékelési útmutatója
5.12. Emelt szintű írásbeli reflektáló szövegalkotási feladat
5.13. Emelt szintű írásbeli reflektáló szövegalkotási feladat javítási-értékelési útmutatója
5.14. Melléklet: helyesírás, íráskép
5.15. Középszintű szóbeli mintatételek
5.16. Emelt szintű szóbeli mintatételek

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: magyar_nyelv_es_irod@oh.gov.hu

6. Utazás és turizmus

6.1. Gyakorlati projektfeladatok
6.2. A gyakorlati szóbeli vizsgához használható eszközök
6.3. Formai követelmények a projekt dolgozathoz
6.4. Gyakorlati szóbeli feladatbank

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: utazas_es_turizmus@oh.gov.hu

7. Ember- és társadalomismeret, etika

7.1. Projekttémák a középszintű írásbeli vizsgarészhez
7.2. Útmutató a projektkészítéshez; a projektmunka értékelése

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: ember-_tarsadalomismeret_etika@oh.gov.hu

8. Emberismeret és etika

8.1. Projekttémák a középszintű írásbeli vizsgarészhez
8.2. Útmutató a projektkészítéshez; a projektmunka értékelése

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: emberismeret_es_etika@oh.gov.hu

9. Társadalomismeret

9.1. Projekttémák a középszintű írásbeli vizsgarészhez
9.2. Útmutató a projektkészítéshez; a projektmunka értékelése
9.3. Témakörök az emelt szintű szóbeli vizsgához

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: tarsadalomismeret@oh.gov.hu

10. Vizuális kultúra

10.1. Projekttémák a középszintű gyakorlati vizsgához
10.2. Tájékoztató a projektmunka készítéséhez

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: vizualis_kultura@oh.gov.hu

11. Gazdasági ismeretek

11.1. Projekttémák közép- és emelt szinten
11.2. A projektmunka készítésének ajánlott menete közép- és emelt szinten
11.3. A projektmunka értékelési szempontjai

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: gazdasagi_ism@oh.gov.hu

12. Biológia

12.1. Tájékoztató az emelt szintű szóbeli vizsgához, az A) feladat tételei

A 2017. január 1-től hatályos követelményeknek megfelelő mintafeladatok és mintatételek

12.2. Emelt szintű szóbeli mintatételek
12.3. Középszintű szóbeli mintatételek

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: biologia@oh.gov.hu

13. Fizika

13.1. Az emelt szintű szóbeli vizsga méréseivel kapcsolatos tudnivalók vizsgázóknak, vizsgahelyszíneknek, felkészítő tanároknak
13.2. Az emelt szintű mérési feladatok elvárt időtartama
13.3. Az emelt szintű szóbeli vizsga mérései
13.4. Az emelt szintű szóbeli vizsga témakörei
13.5. Kísérletek és egyszerű mérések a középszintű szóbeli vizsgákhoz (pdf formátum - szerkeszthető formátum)
13.6. A fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett középszintű szóbeli vizsga témakörei illetve kísérletei és egyszerű mérései

A 2017. január 1-től hatályos követelményeknek megfelelő mintafeladatok és mintatételek

13.7. Középszintű szóbeli mintatételek
13.8. Emelt szintű szóbeli mintatételek
13.9. Új típusú írásbeli mintafeladatok emelt és középszinten

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: fizika@oh.gov.hu

14. Földrajz

14.1. Az emelt szintű szóbeli vizsga témakörei
14.2. A vizsgakövetelményhez kapcsolódó topográfiai fogalmak a közép- és emelt szintű vizsgákhoz
14.3. A vizsgakövetelményekhez kapcsolódó általános és egyedi fogalmak

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: foldrajz@oh.gov.hu

15. Kémia

15.1. Az emelt szintű szóbeli vizsga A és C feladatának témakörei
15.2. Munkarend és balesetvédelem az emelt szintű szóbeli vizsga B feladatához; B feladat elvégzendő és nem elvégzendő kísérletei, kísérletleírásai
15.3. A fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett kémia középszintű szóbeli vizsga témakörei, kísérletei és kísérletleírásai

A 2017. január 1-től hatályos követelményeknek megfelelő mintafeladatok és mintatételek

15.4. Középszintű szóbeli mintatételek
15.5. Emelt szintű szóbeli mintatételek

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: kemia@oh.gov.hu

16. Angol célnyelvi civilizáció

16.1. Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: angol_celnyelvi_civ@oh.gov.hu

17. Francia célnyelvi civilizáció

17.1. Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: francia_celnyelvi_civ@oh.gov.hu

18. Német célnyelvi civilizáció

18.1. Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: nemet_celnyelvi_civ@oh.gov.hu

19. Olasz célnyelvi civilizáció

19.1. Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: olasz_celnyelvi_civ@oh.gov.hu

20. Orosz célnyelvi civilizáció

20.1. Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: orosz_celnyelvi_civ@oh.gov.hu

21. Spanyol célnyelvi civilizáció

21.1. Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: spanyol_celnyelvi_civ@oh.gov.hu

22. Szlovák célnyelvi civilizáció

22.1. Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: szlovak_celnyelvi_civ@oh.gov.hu

23. Történelem

23.1. Tematika az emelt szintű szóbeli vizsgára (A tételkészítő bizottság által kiegészítve 2017. december 11-én.)
23.2. Tematika a fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett középszintű szóbeli vizsgára
23.3. Tájékoztató az emelt szintű érettségi vizsga változásairól
23.4. Tájékoztató az középszintű érettségi vizsga változásairól
23.5. Tájékoztató a 2017/2018. tanév október-novemberi vizsgaidőszakában a történelem érettségi vizsgákon használható történelmi atlaszokról (módosítva 2017. október 4-én)

A 2017. január 1-től hatályos követelményeknek megfelelő mintafeladatok és mintatételek

23.6. Mintafeladat a középszintű komplex forráselemző feladathoz
23.7. Mintafeladat az emelt szintű komplex forráselemző feladathoz
23.8. Mintafeladat az emelt szintű komplex esszé feladathoz
23.9. Középszintű szóbeli mintatételek
23.10. Emelt szintű szóbeli mintatételek

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: tortenelem@oh.gov.hu

24. Horvát nemzetiségi nyelv és irodalom

24.1. A fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett középszintű szóbeli vizsgák témakörei
24.2. A fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett középszintű szóbeli vizsgák tételcímei
24.3. Az emelt szintű szóbeli vizsga témakörei
24.4. Az emelt szintű szóbeli vizsga tételcímei

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: horvat_nyelv_es_irod@oh.gov.hu

25. Román nemzetiségi nyelv és irodalom

25.1. Az emelt szintű szóbeli vizsga témakörei
25.2. Az emelt szintű szóbeli vizsga tételcímei

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: roman_nyelv_es_irod@oh.gov.hu

26. Szerb nemzetiségi nyelv és irodalom

26.1. Az emelt szintű szóbeli vizsga témakörei
26.2. Az emelt szintű szóbeli vizsga tételcímei

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: szerb_nyelv_es_irod@oh.gov.hu

27. Szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom

27.1. Az emelt szintű szóbeli vizsga témakörei
27.2. Az emelt szintű szóbeli vizsga tételcímei

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: szlovak_nyelv_es_irod@oh.gov.hu

28. Horvát nemzetiségi népismeret

28.1. Útmutató a projektkészítéshez

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: horvat_nepismeret@oh.gov.hu

29. Roma/Cigány nemzetiségi népismeret

29.1. Útmutató a projektkészítéshez

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: cigany_nepismeret@oh.gov.hu

30. Román nemzetiségi népismeret

30.1. Útmutató a projektkészítéshez

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: roman_nepismeret@oh.gov.hu

31. Szerb nemzetiségi népismeret

31.1. Útmutató a projektkészítéshez

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: szerb_nepismeret@oh.gov.hu

32. Szlovák nemzetiségi népismeret

32.1. Útmutató a projektkészítéshez

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: szlovak_nepismeret@oh.gov.hu

33. Szlovén nemzetiségi népismeret

33.1. Útmutató a projektkészítéshez

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: szloven_nepismeret@oh.gov.hu

Nyomtatás

CÍMKÉK

érettségi