A 2017. május-június érettségi vizsgák nyilvánosságra hozott anyagai

Az alábbiakban adjuk közre a 2016/2017. tanévi május-június vizsgaidőszak kétszintű érettségi vizsgatárgyaival kapcsolatos információkat.

Az egyes vizsgatárgyak részletes vizsgakövetelményei, vizsgaleírásai

Vissza a vizsgatárgyak listájához

Informatika - Katonai alapismeretek - Mozgóképkultúra és médiaismeret - Filozófia - Földrajz - Fizika - Magyar nyelv és irodalom - Gazdasági ismeretek - Testnevelés - Német nyelv

 

1. Informatika

1.1. Az informatika érettségi vizsga szóbeli vizsgarészéhez javasolt könyvtári dokumentumok listája
1.2. Útmutató a rendszergazdák és a felügyelő tanárok számára

EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁKHOZ:

1.3. Szoftverlista az emelt szintű érettségi vizsgákhoz (módosítva 2016.12.20.)
1.4. Emelt szintű szóbeli témakörök
1.5. Az emelt szintű szóbeli vizsgához útmutató a rendszergazdák számára
1.6. Az emelt szintű szóbeli vizsgához adatlap a rendszergazdák számára

KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁKHOZ:

1.7. Szoftverlista a fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett középszintű informatika érettségi vizsgákhoz (módosítva 2016.12.20.)
1.8. A középszintű informatika vizsgák zavartalan lebonyolításához, a vizsgák könnyebb megszervezéséhez, valamint a későbbi reklamációk elkerülése érdekében hangsúlyozottan ajánlott szoftverválasztási nyilatkozat (módosítva 2016.12.20.)
1.9. A fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett középszintű szóbeli vizsgák témakörei

A fenti szoftverlistákban található ingyenes szoftverek letölthetők ide kattintva.

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: informatika@oh.gov.hu

2. Katonai alapismeretek

2.1. A szóbeli vizsgához szükséges személyi és technikai eszközök közép- és emelt szinten

A vizsgatárgyakkal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: katonai_alapism@oh.gov.hu

3. Mozgóképkultúra és médiaismeret

3.1. Gyakorlati vizsgafeladatok a középszintű érettségi vizsgához
3.2. Előzetes szempontok a projektfeladatok értékeléséhez
3.3. A vizsgafeladatokban felhasznált filmek listája

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: mozgokepkultura_mediaismeret@oh.gov.hu

4. Filozófia

4.1. Témakörök a fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett középszintű szóbeli vizsgára

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: filozofia@oh.gov.hu

5. Földrajz

5.1. Az emelt szintű szóbeli vizsga témakörei
5.2. A vizsgakövetelményhez kapcsolódó topográfiai fogalmak a közép- és emelt szintű vizsgákhoz
5.3. A vizsgakövetelményekhez kapcsolódó általános és egyedi fogalmak

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: foldrajz@oh.gov.hu

6. Fizika

6.1. Az emelt szintű szóbeli vizsga méréseivel kapcsolatos tudnivalók vizsgázóknak, vizsgahelyszíneknek, felkészítő tanároknak
6.2. Az emelt szintű mérési feladatok elvárt időtartama
6.3. Az emelt szintű szóbeli vizsga mérései
6.4. Az emelt szintű szóbeli vizsga témakörei
6.5. Kísérletek és egyszerű mérések a középszintű szóbeli vizsgákhoz (pdf formátum - szerkeszthető formátum)
6.6. A fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett középszintű szóbeli vizsga témakörei illetve kísérletei és egyszerű mérései

A 2017. január 1-től hatályos követelményeknek megfelelő mintafeladatok és mintatételek

6.7. Középszintű szóbeli mintatételek
6.8. Emelt szintű szóbeli mintatételek
6.9. Új típusú írásbeli mintafeladatok emelt és középszinten

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: fizika@oh.gov.hu

7. Magyar nyelv és irodalom

7.1. Tételcímek az emelt szintű szóbeli vizsgára
7.2. Tételcímek a fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett középszintű szóbeli vizsgára

A 2017. január 1-től hatályos követelményeknek megfelelő mintafeladatok és mintatételek

7.3. Bevezetés
7.4. Középszintű írásbeli érvelés vagy gyakorlati szövegalkotási feladat
7.5. Középszintű írásbeli érvelés vagy gyakorlati szövegalkotási feladat javítási-értékelési útmutatója
7.6. Középszintű írásbeli műértelmező szövegalkotási feladat: egy mű elemzése
7.7. Középszintű írásbeli műértelmező szövegalkotási feladat: egy mű elemzése – javítási-értékelési útmutató
7.8. Középszintű írásbeli műértelmező szövegalkotási feladat: összehasonlító elemzés
7.9. Középszintű írásbeli műértelmező szövegalkotási feladat: összehasonlító elemzés – javítási-értékelési útmutató
7.10. Emelt szintű írásbeli műértelmező szövegalkotási feladat
7.11. Emelt szintű írásbeli műértelmező szövegalkotási feladat javítási-értékelési útmutatója
7.12. Emelt szintű írásbeli reflektáló szövegalkotási feladat
7.13. Emelt szintű írásbeli reflektáló szövegalkotási feladat javítási-értékelési útmutatója
7.14. Melléklet: helyesírás, íráskép
7.15. Középszintű szóbeli mintatételek
7.16. Emelt szintű szóbeli mintatételek

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: magyar_nyelv_es_irod@oh.gov.hu

8. Gazdasági ismeretek

8.1. Projekttémák közép- és emelt szinten
8.2. A projektmunka készítésének ajánlott menete közép- és emelt szinten
8.3. A projektmunka értékelési szempontjai

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: gazdasagi_ism@oh.gov.hu

9. Testnevelés

9.1. Középszintű gyakorlati érettségi vizsga
9.2. Emelt szintű gyakorlati érettségi vizsga
9.3. Emelt szintű 64 ütemű gimnasztika gyakorlatlánc (video)

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: testneveles@oh.gov.hu

10. Német nyelv

10.1. Nyelvtani szerkezetek és szókincs
10.2. Kommunikácios szándékok listája
10.3. Tudnivalók a helyesírás értékeléséhez
10.4. Középszintű szóbeli mintafeladat vizsgázói példány
10.5. Középszintű szóbeli mintafeladat vizsgáztatói példány
10.6. Értékelési útmutató a középszint szóbeli vizsgához
10.7. Emelt szintű szóbeli mintafeladat vizsgázói példány
10.8. Emelt szintű szóbeli mintafeladat vizsgáztatói példány
10.9. Értékelési útmutató az emelt szint szóbeli vizsgához
10.10. Referenzrahmen Globalskala
10.11. Tájékoztató az Íráskészség feladatok értékeléséről
10.12. Feladatírói útmutató a középszintű szóbeli tételek készítéséhez

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: nemet_nyelv@oh.gov.hu

Nyomtatás