Közismereti érettségi vizsgatárgyak

Az alábbiakban adjuk közre a 2016/2017. tanévi május-június vizsgaidőszak kétszintű érettségi vizsgatárgyaival kapcsolatos információkat.

Angol célnyelvi civilizáció
Angol nyelv
Beás nyelv
Belügyi rendészeti ismeretek
Bibliaismeret - Hit Gyülekezete
Biológia
Bolgár nyelv
Ember- és társadalomismeret, etika
Emberismeret és etika
Eszperantó nyelv
Evangélikus hittan
Ének-zene
Filozófia
Finn nyelv
Fizika
Földrajz
Francia célnyelvi civilizáció
Francia nyelv
Gazdasági ismeretek
Héber nyelv
Holland nyelv
Horvát nemzetiségi nyelv és irodalom
Horvát nemzetiségi népismeret
Horvát nyelv
Informatika
Japán nyelv
Katolikus hittan
Katonai alapismeretek
Kémia
Kínai nyelv
Latin nyelv
Lengyel nyelv
Lovári nyelv
Magyar mint idegen nyelv
Magyar nyelv és irodalom
Matematika

Mozgóképkultúra és médiaismeret
Művészettörténet
Német célnyelvi civilizáció
Német nemzetiségi népismeret
Német nemzetiségi nyelv és irodalom
Német nyelv
Népművészet
Olasz célnyelvi civilizáció
Olasz nyelv
Orosz nyelv
Orosz célnyelvi civilizáció
Portugál nyelv
Pszichológia
Református hittan
Roma/Cigány nemzetiségi népismeret
Román nemzetiségi népismeret
Román nyelv
Román nemzetiségi nyelv és irodalom
Spanyol célnyelvi civilizáció
Spanyol nyelv
Szerb nemzetiségi népismeret
Szerb nyelv
Szerb nemzetiségi nyelv és irodalom
Szlovák célnyelvi civilizáció
Szlovák nemzetiségi népismeret
Szlovák nyelv
Szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom
Szlovén nyelv
Szlovén nemzetiségi népismeret
Társadalomismeret
Testnevelés
Történelem
Ukrán nyelv
Utazás és turizmus
Újgörög nyelv
Vizuális kultúra

Nyomtatás