Közismereti érettségi vizsgatárgyak

Az alábbiakban adjuk közre a 2017/2018. tanévi október-novemberi vizsgaidőszak kétszintű érettségi vizsgatárgyaival kapcsolatos információkat.

Az egyes vizsgatárgyak részletes vizsgakövetelményei, vizsgaleírásai

 

1. Mozgóképkultúra és médiaismeret

1.1. Gyakorlati vizsgafeladatok a középszintű érettségi vizsgához
1.2. Előzetes szempontok a projektfeladatok értékeléséhez

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: mozgokepkultura_mediaismeret@oh.gov.hu

2. Ember- és társadalomismeret, etika

2.1. Projekttémák a középszintű írásbeli vizsgarészhez
2.2. Útmutató a projektkészítéshez; a projektmunka értékelése

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: ember-_tarsadalomismeret_etika@oh.gov.hu

3. Emberismeret és etika

3.1. Projekttémák a középszintű írásbeli vizsgarészhez
3.2. Útmutató a projektkészítéshez; a projektmunka értékelése

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: emberismeret_es_etika@oh.gov.hu

4. Társadalomismeret

4.1. Projekttémák a középszintű írásbeli vizsgarészhez
4.2. Útmutató a projektkészítéshez; a projektmunka értékelése

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: tarsadalomismeret@oh.gov.hu

5. Utazás és turizmus

5.1. Gyakorlati projektfeladatok
5.2. A gyakorlati szóbeli vizsgához használható eszközök
5.3. Formai követelmények a projekt dolgozathoz
5.4. Gyakorlati szóbeli feladatbank

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: utazas_es_turizmus@oh.gov.hu

Nyomtatás