A 2017. október-novemberi érettségi vizsgák nyilvánosságra hozott anyagai

Az alábbiakban adjuk közre a 2017/2018. tanévi október-novemberi vizsgaidőszak kétszintű érettségi vizsgatárgyaival kapcsolatos információkat.

Az egyes vizsgatárgyak részletes vizsgakövetelményei, vizsgaleírásai

Vissza a vizsgatárgyak listájához

Mozgóképkultúra és médiaismeretEmber- és társadalomismeret, etikaEmberismeret és etikaTársadalomismeretUtazás és turizmusTörténelemMagyar nyelv és irodalomGazdasági ismeretekTestnevelésNémet nyelvRoma/Cigány nemzetiségi népismeretHorvát nemzetiségi népismeretRomán nemzetiségi népismeretSzerb nemzetiségi népismeretSzlovák nemzetiségi népismeretSzlovén nemzetiségi népismeretRomán nemzetiségi nyelv és irodalomSzerb nemzetiségi nyelv és irodalom


1. Mozgóképkultúra és médiaismeret
1.1. Gyakorlati vizsgafeladatok a középszintű érettségi vizsgához
1.2. Előzetes szempontok a projektfeladatok értékeléséhez
1.3. A vizsgafeladatokban felhasznált filmek listája

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: mozgokepkultura_mediaismeret@oh.gov.hu

2. Ember- és társadalomismeret, etika
2.1. Projekttémák a középszintű írásbeli vizsgarészhez
2.2. Útmutató a projektkészítéshez; a projektmunka értékelése

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: ember-_tarsadalomismeret_etika@oh.gov.hu

3. Emberismeret és etika
3.1. Projekttémák a középszintű írásbeli vizsgarészhez
3.2. Útmutató a projektkészítéshez; a projektmunka értékelése

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: emberismeret_es_etika@oh.gov.hu

4. Társadalomismeret
4.1. Projekttémák a középszintű írásbeli vizsgarészhez
4.2. Útmutató a projektkészítéshez; a projektmunka értékelése
4.3. Témakörök az emelt szintű szóbeli vizsgához

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: tarsadalomismeret@oh.gov.hu

5. Utazás és turizmus
5.1. Gyakorlati projektfeladatok
5.2. A gyakorlati szóbeli vizsgához használható eszközök
5.3. Formai követelmények a projekt dolgozathoz
5.4. Gyakorlati szóbeli feladatbank

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: utazas_es_turizmus@oh.gov.hu

6. Történelem
6.1. Tematika az emelt szintű szóbeli vizsgára
6.2. Tematika a fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett középszintű szóbeli vizsgára
6.3. Tájékoztató az emelt szintű érettségi vizsga változásairól
6.4. Tájékoztató az középszintű érettségi vizsga változásairól
6.5. Tájékoztató a 2017/2018. tanév október-novemberi vizsgaidőszakában a történelem érettségi vizsgákon használható történelmi atlaszokról (módosítva 2017. október 4-én)

A 2017. január 1-től hatályos követelményeknek megfelelő mintafeladatok és mintatételek

6.6. Mintafeladat a középszintű komplex forráselemző feladathoz
6.7. Mintafeladat az emelt szintű komplex forráselemző feladathoz
6.8. Mintafeladat az emelt szintű komplex esszé feladathoz
6.9. Középszintű szóbeli mintatételek
6.10. Emelt szintű szóbeli mintatételek

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: tortenelem@oh.gov.hu

7. Magyar nyelv és irodalom
7.1. Tételcímek az emelt szintű szóbeli vizsgára
7.2. Tételcímek a fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett középszintű szóbeli vizsgára

A 2017. január 1-től hatályos követelményeknek megfelelő mintafeladatok és mintatételek

7.3. Bevezetés
7.4. Középszintű írásbeli érvelés vagy gyakorlati szövegalkotási feladat
7.5. Középszintű írásbeli érvelés vagy gyakorlati szövegalkotási feladat javítási-értékelési útmutatója
7.6. Középszintű írásbeli műértelmező szövegalkotási feladat: egy mű elemzése
7.7. Középszintű írásbeli műértelmező szövegalkotási feladat: egy mű elemzése – javítási-értékelési útmutató
7.8. Középszintű írásbeli műértelmező szövegalkotási feladat: összehasonlító elemzés
7.9. Középszintű írásbeli műértelmező szövegalkotási feladat: összehasonlító elemzés – javítási-értékelési útmutató
7.10. Emelt szintű írásbeli műértelmező szövegalkotási feladat
7.11. Emelt szintű írásbeli műértelmező szövegalkotási feladat javítási-értékelési útmutatója
7.12. Emelt szintű írásbeli reflektáló szövegalkotási feladat
7.13. Emelt szintű írásbeli reflektáló szövegalkotási feladat javítási-értékelési útmutatója
7.14. Melléklet: helyesírás, íráskép
7.15. Középszintű szóbeli mintatételek
7.16. Emelt szintű szóbeli mintatételek

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: magyar_nyelv_es_irod@oh.gov.hu

8. Gazdasági ismeretek
8.1. Projekttémák közép- és emelt szinten
8.2. A projektmunka készítésének ajánlott menete közép- és emelt szinten
8.3. A projektmunka értékelési szempontjai

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: gazdasagi_ism@oh.gov.hu

9. Testnevelés
9.1. Középszintű gyakorlati érettségi vizsga
9.2. Emelt szintű gyakorlati érettségi vizsga
9.3. Emelt szintű 64 ütemű gimnasztika gyakorlatlánc (video)

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: testneveles@oh.gov.hu

10. Német nyelv
10.1. Nyelvtani szerkezetek és szókincs
10.2. Kommunikácios szándékok listája
10.3. Tudnivalók a helyesírás értékeléséhez
10.4. Középszintű szóbeli mintafeladat vizsgázói példány
10.5. Középszintű szóbeli mintafeladat vizsgáztatói példány
10.6. Értékelési útmutató a középszint szóbeli vizsgához
10.7. Emelt szintű szóbeli mintafeladat vizsgázói példány
10.8. Emelt szintű szóbeli mintafeladat vizsgáztatói példány
10.9. Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához
10.10. Referenzrahmen Globalskala
10.11. Tájékoztató az Íráskészség feladatok értékeléséről
10.12. Feladatírói útmutató a középszintű szóbeli tételek készítéséhez

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: nemet_nyelv@oh.gov.hu

11. Roma/Cigány nemzetiségi népismeret
11.1. Útmutató a projektkészítéshez

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: cigany_nepismeret@oh.gov.hu

12. Horvát nemzetiségi népismeret
12.1. Útmutató a projektkészítéshez

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: horvat_nepismeret@oh.gov.hu

13. Román nemzetiségi népismeret
13.1. Útmutató a projektkészítéshez

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: roman_nepismeret@oh.gov.hu

14. Szerb nemzetiségi népismeret
14.1. Útmutató a projektkészítéshez

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: szerb_nepismeret@oh.gov.hu

15. Szlovák nemzetiségi népismeret
15.1. Útmutató a projektkészítéshez

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: szlovak_nepismeret@oh.gov.hu

16. Szlovén nemzetiségi népismeret
16.1. Útmutató a projektkészítéshez

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: szloven_nepismeret@oh.gov.hu

17. Román nemzetiségi nyelv és irodalom
17.1. Az emelt szintű szóbeli vizsga témakörei
17.2. Az emelt szintű szóbeli vizsga tételcímei

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: roman_nyelv_es_irod@oh.gov.hu

18. Szerb nemzetiségi nyelv és irodalom
18.1. Az emelt szintű szóbeli vizsga témakörei
18.2. Az emelt szintű szóbeli vizsga tételcímei

A vizsgatárggyal kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: szerb_nyelv_es_irod@oh.gov.hu

Nyomtatás