Közismereti érettségi vizsgatárgyak

Az alábbiakban adjuk közre a 2017/2018. tanévi október-novemberi vizsgaidőszak kétszintű érettségi vizsgatárgyaival kapcsolatos információkat.

Angol célnyelvi civilizáció
Mozgóképkultúra és médiaismeret
Angol nyelv
Művészettörténet
Beás nyelv Német célnyelvi civilizáció
Belügyi rendészeti ismeretek Német nemzetiségi népismeret
Bibliaismeret - Hit Gyülekezete Német nemzetiségi nyelv és irodalom
Biológia Német nyelv
Bolgár nyelv Népművészet
Ember- és társadalomismeret, etika Olasz célnyelvi civilizáció
Emberismeret és etika Olasz nyelv
Ének-zene Orosz célnyelvi civilizáció
Eszperantó nyelv Orosz nyelv
Evangélikus hittan
Portugál nyelv
Filozófia
Pszichológia
Finn nyelv
Református hittan
Fizika
Roma/Cigány nemzetiségi népismeret
Földrajz Román nemzetiségi népismeret
Francia célnyelvi civilizáció
Román nemzetiségi nyelv és irodalom
Francia nyelv
Román nyelv
Gazdasági ismeretek
Spanyol célnyelvi civilizáció
Héber nyelv
Spanyol nyelv
Holland nyelv Szerb nemzetiségi népismeret
Horvát nemzetiségi népismeret
Szerb nemzetiségi nyelv és irodalom
Horvát nemzetiségi nyelv és irodalom
Szerb nyelv
Horvát nyelv
Szlovák célnyelvi civilizáció
Informatika
Szlovák nemzetiségi népismeret
Japán nyelv
Szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom
Katolikus hittan
Szlovák nyelv
Katonai alapismeretek Szlovén nemzetiségi népismeret
Kémia
Szlovén nyelv
Kínai nyelv
Társadalomismeret
Latin nyelv
Testnevelés
Lengyel nyelv
Történelem
Lovári nyelv
Újgörög nyelv
Magyar mint idegen nyelv
Ukrán nyelv
Magyar nyelv és irodalom
Utazás és turizmus
Matematika Vizuális kultúra
Nyomtatás